Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Környezet és Energia Operatív Program 2009-2010. évi akcióterve.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Környezet és Energia Operatív Program 2009-2010. évi akcióterve."— Előadás másolata:

1 A Környezet és Energia Operatív Program 2009-2010. évi akcióterve

2 Az Operatív Program 2007-2008-as pénzügyi előrehaladása és a 2009-2010-es pénzügyi keretek Mrd FT OP keretének %-ában OP teljes 7 éves pénzügyi kerete1187,6- 2007-2008-ban meghirdetett pályázati kiírások 53145% 2007-2008-ban a Kormány által jóváhagyott kiemelt projektek -- 2009-2010-es akciótervben megjelenő konstrukciók keretösszegei 608,851,3%

3 1. prioritás: Egészséges, tiszta települések A prioritás tartalma A prioritási tengely célja a települési környezet állapotjellemzőinek és a fenntartható településfejlesztés környezeti feltételeinek javítása. A prioritás keretében megvalósuló projektekkel az Uniós csatlakozásból Magyarországra háruló, részben derogációs feladatok határidőre teljesülnek.

4 1.1.1 Települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszerek Konstrukció célja: EU hulladékkezelési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges, költséghatékony, jelenleg hiányzó hulladék begyűjtési és hulladékkezelési kapacitások létesítése. Konstrukció keretösszege: 32,12 Mrd Ft Kedvezményezettek köre: települési önkormányzat jogi személyiségű önkormányzati társulás Projekt-kiválasztási eljárás típusa: kétfordulós pályázat Támogatás min-max összege: min. 100 M Ft Támogatás mértéke: max. 70% (pénzügyi elemzési útmutató szerint) Az előkészítési tevékenységek támogatási aránya egységesen 85%.

5 Támogatható tevékenységek: 1. Megelőzés: „újrahasználati” központok fejlesztése A házi komposztálás fejlesztése Szemléletformálás a megelőzés érdekében Egyéb, a keletkező illetve begyűjtendő hulladék mennyiségének, veszélyességének csökkentésében hatást elérő fejlesztés jellegű tevékenység 2. szelektív hulladékgyűjtés A gyártói felelősségi körbe tartozó lakossági eredetű hulladékok begyűjtése Lakossági eredetű papír-, biohulladék valamint veszélyes hulladék elkülönített begyűjtése A szelektíven begyűjtött hulladék válogatása 3.Szerves hulladék lerakótól történő eltérítése A papír- és biohulladék elkülönített gyűjtése A szelektíven begyűjtött hulladék válogatása Elkülönített begyűjtésben begyűjtött biohulladék anyagában történő hasznosítása, különösen: oHázi komposztálás oKomposztálás Előkezelés, különösen: oMechanikai-biológiai előkezelés oMechanikai előkezelés Előkezelést követő energetikai célú hasznosítás

6 4. Lerakással történő ártalmatlanítás: Hulladék lerakása A maradék hulladék és a másodlagos hulladék lerakása, legfeljebb 2020-ig elegendő kapacitás kiépítésével. A konstrukció indítása: 2007. november Kiválasztási feltételek: Előkészítés: max. 2 év Kivitelezés: max. 5 év A projekt pénzügyi zárása 2014. december 31-ig megtörténik

7 1.2.0. Szennyvíz-elvezetés és tisztítás Konstrukció célja: Alapvető cél a települési szennyvíz tisztításáról szóló 91/271/EGK irányelv és a Csatlakozási Szerződésben vállalt határidők teljesítése érdekében a hatályos Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –tisztítási Megvalósítási Programról szóló, módosított 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet végrehajtásának folytatása, amely magában foglalja a 2000 LE feletti agglomerációk csatornázási feladatainak, szennyvízkezelésének, korszerű iszapkezelésének és -hasznosításának, valamint a folyékony hulladék szennyvíztisztító telepi elhelyezésének megoldását. Konstrukció keretösszege:2009-2010-ben 172,33 Mrd Ft 2008. é s 2010. évi határidős feladatokra 294 Mrd Ft 2015. é vi határidős feladatokra: 65,07 Mrd Ft Kedvezményezettek köre: települési önkormányzat önkormányzati társulás magyar állam, mint közmű­tulajdonos képviselőjeként saját nevében eljáró szervezet Projekt-kiválasztási eljárás típusa: k étfordulós pályázat Támogatás min-max összege: min. 165 M Ft Támogatás mértéke: max. 85%

8 Támogatható tevékenységek: Szennyvíztisztító telep létesítése és bővítése Szennyvíztisztító telep korszerűsítése (ha hatósági vagy bírósági kötelezés van rá) Csatornahálózat építése, vagy bővítése (a csatornahálózat rekonstrukció csak az elszámolható költségek max. 5 %-ig támogatható) Szennyvíziszap kezelő létesítmények építése (Szennyvíziszap energetikai hasznosítása esetén max. az elszámolható költségek 20%-a, ellenkező esetben az energetikai prioritásba pályázhat); Egyedi szennyvízkezelési rendszerek, beleértve a természetközeli tisztítást (kizárólag erre a tevékenységre nem lehet pályázni) TFH (szippantott szennyvíz) szállítási és telepi fogadási feltételeinek kiépítése, korszerűsítése Konstrukció indítása: folyamatos

9 Kiválasztási feltételek: Előkészítés: max. 2,5 év Kivitelezés: max. 3 év, nagyprojekteknél 5 év A projekt pénzügyi zárása 2015. június 30-ig megtörténik Szerepel a település/szennyvíz agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban rendelet) 2. sz. mellékletének 1-5. táblázatában, és/vagy a VKKI-tól jóváhagyó igazolással rendelkezik a rendelet soron következő módosítására vonatkozóan A projekt műszaki tartalma a rendelet vagy a VKKI igazolása szerinti szennyvíz- agglomeráció besorolást követi (kivéve az iszapkezelést) A fejlesztés szükségszerűsége Elő-közművesítés nem támogatható

10 1.3.0. Ivóvízminőség javítása Konstrukció célja: A lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása a 98/83 EK irányelv és a hatályos 201/2001. (X.25.) Kormány rendeletben rögzített határértékek, illetve az Országos Környezet-egészségügyi Intézet (OKI) Víz-higiénés osztályának szakvéleménye alapján, az ivóvízminőség-javító programnak megfelelő ütemezéssel. Konstrukció keretösszege: 168 Mrd Ft Kedvezményezettek köre: települési önkormányzat önkormányzati társulás magyar állam, mint közműtulajdonos képviselőjeként saját nevében eljáró szervezet települési önkormányzatok képviselőjeként eljáró költségvetési szerv (csak az 1. fordulóban) Projekt-kiválasztási eljárás típusa: kétfordulós pályázat Támogatás min-max összege: min. 10 M Ft Támogatás mértéke: max. 90%

11 Támogatható tevékenységek: Más vízbázisra áttérés Vízkezelési technológia bővítése vagy létrehozása Csatlakozás másik vízellátó rendszerhez, térségi rendszer kialakítása távvezetékek építésével Meglévő ivóvíz-hálózat rekonstrukciója és hálózati mosatóhelyek létesítése (az elszámolható költségek max. 20%-a) Az eddig el nem látott területek bekapcsolása a vízellátásba. Vízbiztonsági terv készítése. Konstrukció indítása: folyamatos

12 1.3.0/B Ivóvízellátás biztonságának javítása a vízbázis súlyos veszélyeztetése esetén Konstrukció célja: A vízellátás biztonságának javítása azokon a településeken, ahol a közüzemi vízmű által szolgáltatott víz minősége jellemzően megfelel a rögzített határértékeknek, ugyanakkor a vízellátás biztonságát jelentős kockázatok terhelik az üzemelő vízbázis súlyos veszélyeztetettsége miatt. Konstrukció keretösszege: teljes keret meghirdetve 2008-ban

13 2. prioritás: Vizeink jó kezelése A prioritás tartalma: A prioritás intézkedései – árvízvédelem, vízminőség és ivóvízbázis védelem, települési szilárd hulladéklerakók rekultivációja, szennyezett területek kármentesítése és vízgazdálkodási tervezés - révén csökkenni fog az árvízi kockázat, javulni fog a felszíni és felszín alatti vizek minősége és mennyisége, valamint csökkenni fog veszélyeztetettségük. Ezek megvalósításával Európai Uniós (pl. Víz Keretirányelv) és hazai (pl. Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) kötelezettségeknek is eleget teszünk.

14 2.1.1 Állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések Konstrukció célja: az árvízi biztonság növelése, és az árvízi kockázatok csökkentése Konstrukció keretösszege: 75 Mrd Ft Kedvezményezettek köre: Vízügyi-és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság Környezetvédelmi- és Vízügyi Igazgatóságok Projekt-kiválasztási eljárás típusa: kétfordulós pályázat Támogatás min-max összege: min. 500 M Ft Támogatható tevékenységek: Árvízi tározók létesítése, egyéb árvízvédelmi intézkedések Konstrukció indítása: folyamatos

15 2.1.2. Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések Konstrukció célja: A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint a vizek kártételei elleni védelem érdekében a helyi önkormányzatok feladata a legfeljebb két település érdekében álló védőművek létesítése, a helyi önkormányzat tulajdonában lévő védőművek fenntartása, fejlesztése és azokon a védekezés ellátása. A konstrukció alapvető célkitűzése, hogy azokon a településeken, vagy településrészeken, ahol nincs kiépített árvízvédelemi vonal, vagy védelmük nem kellő (előírt) biztonságú, az önkormányzati kezelésű művek legsürgősebb árvízvédelmi fejlesztési munkái megvalósuljanak, és a védvonalak kiépüljenek az előírt biztonságot nyújtó mértékben. Konstrukció keretösszege: 8,3 Mrd Ft Kedvezményezettek köre: települési önkormányzatok (amelyeknek törvényi kötelezettségük van  1995. évi LVII. Tv.) illetve ezek társulásai Projekt-kiválasztási eljárás típusa: kétfordulós pályázat

16 Támogatás min-max összege: 100-1500 M Ft Támogatás mértéke: max. 100% Támogatható tevékenységek: Árvízvédelmi töltések építése, fejlesztése, rekonstrukciója, áthelyezése Árvízvédelmi rendszer kiépítése mobilgát kialakításával Az altalaj-állékonyság növelésére irányuló beavatkozások, a nem kellő biztonságú szakaszok megerősítése Nagyvízi levezető képesség javítása a hullámtér rehabilitációjával Meglévő árvízi tározók rekonstrukciója Támfalak rekonstrukciója; Töltéskorona burkolat építése (kizárólag erre a tevékenységre nem lehet pályázni) Keresztező műtárgyak építése, átépítése Árvízvédelmi fővédvonalak infrastrukturális fejlesztése (pl. hírközlés-informatikai fejlesztés, megközelítő utak, burkolatok, szükséges gátőrházi állagmegóvási és fejlesztési feladatai) Üzemelési és fenntartási eszköz- és műszerbeszerzés

17 Kiválasztási feltételek: A projekt keretében végzett beruházás(ok) a mértékadó árvízszint ellen védelmet nyújtó fejlesztésekre irányul(nak) A projekt keretében végzett beruházás(ok) a 10/1997 (VII.17.) KHVM rendelet 1. mellékletében nevesített árvízvédelmi szakaszok által érintett öblözeteken belüli településeken valósulnak meg, illetve a folyamatban lévő rendelet módosítása alapján azon településeken, melyek belterületét valamely folyó nagyvízi medre érint és illeszkedik/illeszkednek az országos árvízvédelmi rendszerbe A megvalósuló létesítmények állandóan lakott területet védenek. Konstrukció indítása: folyamatos

18 2.1.3. Tájgazdálkodást megalapozó vízi infrastruktúra kiépítése Konstrukció célja: A konstrukció célja a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése program keretében megvalósuló árapasztó tározókhoz kapcsolódó tájgazdálkodást lehetővé tevő vízi infrastruktúra (vízkormányzó létesítmények, csatornák, műtárgyak) kiépítése. Az elkészülő tározók táj-rehabilitációs programja az érintett terület ökológiai igényeivel összhangban lévő, a térség adottságaihoz illeszkedő területhasználat megvalósítását igényli. Konstrukció keretösszege: 4,8 Mrd Ft Kedvezményezettek köre: az érintett terület tulajdonosaiból létrehozott táj és/vagy vízgazdálkodási társulatok. Projekt-kiválasztási eljárás típusa: kétfordulós pályázat

19 Támogatás min-max összege: max. 3000 M Ft Támogatás mértéke: max. 100% Támogatható tevékenységek: A vízpótlást szolgáló vízrendszer tervezése, engedélyeztetése Ökológiai hálózat, természetes élőhelyek fejlesztésének tervezése A tájgazdálkodást szolgáló vízrendszer kiépítése (víz továbbvezetést biztosító, a tározó töltését keresztező műtárgyak, létesítendő új csatornák kiépítése, meglévő vízfolyások, erek rehabilitációja, revitalizációja, vízkormányzó és keresztező műtárgyak létesítése, vagy rekonstrukciója). Állandó vízfelületek kialakítása kotrással és partrendezéssel Tájrendezés Tájgazdálkodás működési, szervezeti infrastruktúrájának kiépítése (gazdálkodási programok kidolgozása, oktatás, képzés, tájékoztatás, tájgazdálkodási és tározóterületek környezeti kármentesítése, monitoring rendszer kiépítése, informatikai rendszer létrehozása, tájgazdálkodást működtető szervezet kialakítása). Konstrukció indítása: 2009 május

20 2.2.1. Komplex vízvédelmi beruházások – felszíni víztestek Konstrukció célja: a VKI szerinti vízgyűjtő-gazdálkodási intézkedési programok részeként a kiemelten kezelt érzékeny vízvédelmi területekre vonatkozó komplex vízvédelmi, vízminőség javító, szennyezés csökkentő beruházások megvalósítása. Konstrukció keretösszege: 48 Mrd Ft Kiválasztási feltételek: A tervezett szennyezés-csökkentési intézkedés kiemelt vízvédelmi területekre – nagy tavainkra (Balaton, Velencei-tó, Fertő tó, és Tisza-tó) és a különösen érzékeny felszíni vizeink valamelyikére (Ráckevei-Soroksári Duna-ág (RSD), Szigetköz, Mosoni-Duna, Lajta) – irányuló fejlesztést jelent, mely kötelezettségeket jogi szabályozók írják elő.

21 2.2.2. A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztése Konstrukció célja: A monitoring rendszerek fejlesztése a felszíni és felszín alatti víztestek, valamint a védett területek állapotának figyelemmel kísérése és rendszeres értékelése érdekében. Konstrukció keretösszege: 2,4 Mrd Ft Kedvezményezettek köre: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság Magyar Állami Földtani Intézet Projekt-kiválasztási eljárás típusa: egyfordulós meghívásos pályázat Támogatás min-max összege: 50-600 M Ft Támogatható tevékenységek röviden: Állapotfelmérés, laborfejlesztés, üzembe helyezés

22 2.2.2/B. A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó informatikai rendszer fejlesztése Konstrukció célja: adatbázisok, informatikai rendszerek kialakítása és fejlesztése Konstrukció keretösszege: - Kedvezményezettek köre: központi költségvetési szervek Projekt-kiválasztási eljárás típusa: kétfordulós meghívásos pályázat Támogatás min-max összege: 50-500 M Ft Támogatható tevékenységek röviden: rendszerfejlesztés, szoftver beüzemelés, üzembe helyezés Konstrukció indítása: 2009 május

23 2.3.3. Ivóvízbázis-védelem Konstrukció célja: Az emberi tevékenységből származó szennyezések megelőzése, a természetes vízminőség megőrzése. Konstrukció keretösszege: 4,3 Mrd Ft A konstrukció három komponensből áll: 2.2.3/A. Ivóvízbázis-védelem: üzemelő vízbázisok diagnosztikai fázisa 2.2.3/B. Ivóvízbázis-védelem: biztonságba helyezés 2.2.3/C. Ivóvízbázis-védelem: távlati vízbázisok diagnosztikai fázisa

24 2.2.3/A. Ivóvízbázis-védelem: üzemelő vízbázisok diagnosztikai fázisa Kedvezményezettek köre: települési önkormányzat települési önkormányzatok társulásai többségi állami tulajdonban lévő regionális vízművek Projekt-kiválasztási eljárás típusa: egyfordulós Támogatás min-max összege: 20-500 M Ft Támogatás mértéke: max. 100%

25 Támogatható tevékenységek: Állapotfelmérés, archív információk begyűjtése; Szennyező források feltárása furasokkal; Monitoring-rendszer kialakítása furással vagy szondával; Talajminta és vízkémiai mintavételek, laborelemzések; Tartós szivattyúzás mérésekkel, vizsgálatokkal; Geofizikai felmérés, mederszelvényezés; A meglevő észlelő kutak és észlelésre alkalmas kutak felújítása, megvásárlása; Vízszintészleléshez, vízminőség vizsgálatokhoz kapcsolódó műszertelepítés; Modellezés, védőterület meghatározása; Biztonságba helyezési terv készítése, a védőterületi határozathoz szükséges dokumentáció összeállítása; Térinformatikai feldolgozások készítése Konstrukció indítása: folyamatos

26 2.2.3/B. Ivóvízbázis-védelem: biztonságba helyezés Kedvezményezettek köre: települési önkormányzatok és azok társulásai többségi állami tulajdonban lévő regionális vízművek Erdészeti Z rt-k Magyar Közút Kht. központi költségvetési szervek és intézményeik Projekt-kiválasztási eljárás típusa: egyfordulós pályázat Támogatás min-max összege: 5-500 M FT Támogatás mértéke: max. 100%

27 Támogatható tevékenységek röviden : A belső védőövezet körülkerítése; Termelő objektumok behatolást jelző riasztórendszerrel való ellátása; Belső és (külső) védőterületen lévő parkoló burkolása, olajfogóval történő ellátása; A vízkivételhez csatlakozó vízellátó rendszer üzemi céljait nem szolgáló egyéb létesít­ mények felszámolása, megszüntetése; Pangó víz levezetését szolgáló árkok építése; Övárok létesítése és vízzáró burkolása; Védőterületen kettősfalú szennyvízcsatorna kiépítése; Felhagyott kutak eltömedékelése; A vízminőségre veszélyt jelentő, használaton kívül helyezett, mesterségesen kialakított felszín alatti létesítmények (üregek, karszttáró, szifonalagút, galériák stb.) felszámolása, eltömedékelése; Jeladós (nyomás-hőmérséklet-vezetőképesség) PTC szondák telepítése; Állandó vízszintmérce kiépítése parti szűrésű vízbázisokon; Mederszonda kiépítése parti szűrésű vízbázisokon; Konstrukció indítása: folyamatos

28 2.2.3/C. Ivóvízbázis-védelem: távlati vízbázisok diagnosztikai fázisa Kedvezményezettek köre: Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok Projekt-kiválasztási eljárás típusa: egyfordulós meghívásos pályázat Támogatás min-max összege: 100-500 M Ft Támogatható tevékenységek röviden: állapotfelmérés, monitoring-rendszerek kialakítása

29 2.3.0. A települési szilárd hulladéklerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése Konstrukció célja: Az ország teljes területén a bezárt, felhagyott települési szilárd hulladéklerakók rekultivációjának elvégzése a környezet védelmének érdekében. Konstrukció keretösszege: 19,6 Mrd Ft Kedvezményezettek köre: települési önkormányzatok vagy azok társulásai Projekt-kiválasztási eljárás típusa: kétfordulós pályázat Támogatás min-max összege: 650-10.000 M Ft Támogatás mértéke: max. 100%

30 Támogatható tevékenységek: A helyszín biztosítása (bontás, a helyszín előkészítése), rekultivációs rétegrendhez szükséges anyagbeszerzés, rekultivációs rétegrend kialakítása, vízelvezető rendszer kialakítása, depóniagáz- gyűjtő, ártalmatlanító rendszer kiépítése, passzív hidraulikus védelmi rendszerek kiépítése, hulladéklerakók felszámolása; A rekultivációhoz, utógondozáshoz szükséges tevékenységek (fúrások-figyelőkutak kiépítéséhez), figyelőkutak kiépítése, növénytelepítés, tájba illesztés, a terület elkerítése; Kiválasztási szempontok: A rekultiválandó területek teljes egészében a pályázó önkormányzat(ok) 100%-os tulajdonában vagy állami tulajdonban van A projekt keretében csak olyan lerakók kerülnek rekultiválásra, amelyek a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet szerint települési szilárd hulladék hulladéklerakónak minősülnek /minősültek.

31 2.4.0. Szennyezett területek kármentesítési feladatainak elvégzése Konstrukció célja: A konstrukció céljai egyrészt a felszín alatti vizek és a földtani közeg szennyezettségének csökkentése a szennyezett területek kármentesítésével, ill. a szükséges a műszaki beavatkozás elvégzésével; másrészt a szennyezett területeken található felszín alatti vizek elszennyezési mértékének csökkentése vagy a szennyezés megszüntetése a Nemzeti Kármentesítési Prioritási Listákra (NKPL) támaszkodva Konstrukció keretösszege: 26 Mrd Ft Kedvezményezettek köre: Honvédelmi Minisztérium szervei MNV Zrt. Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok (KÖVIZIG-ek) Nemzeti Park Igazgatóságok egyéb központi költségvetési szerv települési önkormányzatok vagy azok társulásai

32 Támogatás min-max összege: 25-6.200 M Ft Támogatás mértéke: max. 100% Támogatható tevékenységek röviden: A kármentesítéshez szükséges bontási munkálatok, a bontás és a műszaki beavatkozás során keletkező hulladékok kezelése (tartályok, vezetékek, épületek bontása, a helyszín előkészítése) Építés jellegű munkák (Fúrások, termelő és/vagy ellenőrző kutak kialakítása, tárolótartályok, anyagvezetékek felépítése, közművezetékek kiépítése, egyéb műtárgyak kiépítése) Eszközbeszerzés (ingóságok, amelyek a projekt megvalósításához, működéséhez és fenntartásához szükségesek) Kármentesítés műszaki beavatkozásának technológiai működtetése (talajtisztítás, felszín alatti víz tisztítás) Kármentesítés műszaki beavatkozási munkáinak előrehaladását ellenőrző vizsgálatok (mechanikai, fizikai, geofizikai mérések, analitikai vizsgálatok, vizsgálati jelentések készítése)

33 Kármentesítést követő helyreállítási tevékenységek Kiválasztási szempontok: A projekt prioritási száma nagyobb 350-nél A szennyező jogutód nélkül megszűnt, vagy nem ismert Konstrukció indítása: folyamatos

34 2.4.0/B. Települési szilárd hulladéklerakók kármentesítése Konstrukció célja: egyrészt a felszín alatti vizek és a földtani közeg szennyezettségének csökkentése a szennyezettség lokalizációjával, és a szükséges műszaki beavatkozás elvégzésével; másrészt a szennyezett települési hulladéklerakó környezetében található felszín alatti vizek elszennyezési mértékének csökkentése a következő prioritás szerint: a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet értelmében 2015. december 22-ig a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területekre eső kármentesítési feladatok elvégzése (EU követelmény). Konstrukció keretösszege: 3,8 Mrd Ft Kedvezményezettek köre: települési önkormányzatok vagy azok társulásai Projekt-kiválasztási eljárás típusa: kétfordulós meghívásos pályázat Támogatás min-max összege: 200-1600 M Ft Támogatás mértéke: max. 100%

35 Támogatható tevékenységek röviden: A szennyezés lokalizációjához szükséges bontási munkálatok, a bontás és a műszaki beavatkozás során keletkező hulladékok kezelése (tartályok, vezetékek, épületek bontása, a helyszín előkészítése) Építés jellegű munkák (fúrások, termelő és/vagy ellenőrző kutak kialakítása, tárolótartályok, anyagvezetékek felépítése, közművezetékek kiépítése, egyéb műtárgyak kiépítése) Passzív hidraulikus védelmi rendszerek kiépítése Kármentesítés műszaki beavatkozásának technológiai működtetése (talajtisztítás, felszín alatti víz tisztítás) jelen támogatási időszak végéig A beavatkozási munkáinak előrehaladását ellenőrző vizsgálatok (mechanikai, fizikai, geofizikai mérések, analitikai vizsgálatok, vizsgálati jelentések készítése) A műszaki beavatkozáshoz szükséges egyéb indokolt tevékenységek Konstrukció indítása: folyamatos

36 2.5.0/A. Vízgazdálkodási tervezés: Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek Konstrukció célja: a Víz Keretirányelv (VKI) előírásai szerint a tagállamokban 2015-ig jó állapotba kell hozni a felszíni és felszín alatti vizeket, és fenntarthatóvá kell tenni ezt a jó állapotot. A jó állapot elérése érdekében Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervet (VGT) kell készíteniük a tagállamoknak. Ennek megfelelően a konstrukció célja a Víz Keretirányelvnek megfelelő Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervek kidolgozása. Konstrukció keretösszege: keret lekötve, csak végrehajtás Kedvezményezettek köre: Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság Támogatás min-max összege: max. 2500 M Ft

37 2.5.0/B. Vízgazdálkodási tervezés: árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázat­kezelési terv készítése Konstrukció célja: Árvízi kockázatok felmérése és kezelése Konstrukció keretösszege: 4 Mrd Ft Kedvezményezettek köre: Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság Támogatás min-max összege: 50-100 M Ft Támogatható tevékenységek röviden: árvízi kockázatbecslés, kockázatelemzés

38 3. prioritás: Természeti értékeink jó kezelése A prioritás tartalma: A prioritási tengely a hazai Natura 2000 hálózat és a védett természeti területek helyreállítását, megőrzését, a védett és közösségi jelentőségű állat és növény fajok védelmét, valamint a környezeti nevelés erősítését támogatja. A Natura 2000 vagy védett természeti területek élőhelyeinek helyreállítása és megőrzése mellett a prioritási tengely fontos elemei az élettelen természeti értékek helyreállítása és megőrzése, a vonalas létesítmények (szabadvezeték, közút) természetbarát átalakítása, a természetközeli mező- és erdőgazdálkodás infrastrukturális hátterének megteremtése, valamint az erdei iskolák és erdei óvodák fejlesztése.

39 3.1.1. Élő- és élettelen természeti értékek megőrzése, vonalas létesítmények természet-károsító hatásának mérséklése Konstrukció célja: A természet és a védett fajok védelme, élőhelyük megóvása. Konstrukció keretösszege: 3,6 Mrd Ft Kedvezményezettek köre: Nemzeti Park Igazgatóságok Környezetvédelmi és Vízügyi igazgatóságok Projekt-kiválasztási eljárás típusa: Kétfordulós pályázat Támogatás min-max összege: 50-1600 M Ft Támogatható tevékenységek röviden: élőhely-védelem, élőhely-helyreállítás Konstrukció indítása: 2009 január

40 3.1.2. Élőhely-védelem, -helyreállítás, élettelen természeti értékek megőrzése, vonalas létesítmények természet-károsító hatásának mérséklése Konstrukció célja: A Natura 2000 és/vagy védett természeti területek és élőhelyek, valamint a védett élettelen természeti értékek kedvező természeti állapotának megóvása, javítása; A hazai védett és közösségi jelentőségű fajok védelme, élőhelyük biztosítása; A védett és fokozottan védett, illetve a madárvédelmi irányelv I. mellékletén szereplő madárfajok pusztulásának csökkentése, ill. a tájkép védelme és javítása (elektromos szabadvezetékeket érintő beavatkozások esetén); A természetszerű élőhelyek degradációjának megakadályozása a meglévő nyomvonalas létesítmények által okozott élőhely-feldarabolódás csökkentése révén. Konstrukció keretösszege: 3 Mrd Ft Projekt-kiválasztási eljárás típusa: kétfordulós pályázat

41 Kedvezményezettek köre: Központi költségvetési szerv Köztestületi költségvetési szerv Helyi, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv és intézménye Állami Erdőgazdasági Zrt. Alapítvány Egyesület Egyház, egyházi intézmény 100 %-ban állami vagy önkormányzati tulajdonú kht. 100%-ban állami, vagy önkormányzati tulajdonú közhasznú non-profit gazdasági társaság a felsorolt szervezetek konzorciumai Csak vonalas létesítmények átalakítása alcélra: MÁV Zrt.; Magyar Közút Kht. Támogatás min-max összege: 50-200 M Ft; 30-150 MFt (csak vonalas létesítményekre) Támogatás mértéke: 100%

42 Támogatható tevékenységek röviden: Természetközeli élőhelyek megőrzése (élőhelyvédelem) Degradált élőhelyek helyreállítása, természetközelivé alakítása (élőhely-helyreállítás) Védett mesterséges üregek műszaki biztosítása, rekonstrukciója Földtani alapszelvények rekonstrukciója Földtani természetvédelmi értéket képviselő bányák rehabilitációja Kunhalmok, földvárak természetközeli állapotba való visszaállítása Elektromos szabadvezetékek biztonságosabbá tétele, vagy kiváltása létező vezetékszakasz átépítésével Biztonságos fészkelő-helyek létrehozása Út menti védőkerítés létesítése; Madárvédő létesítmények (pl. madárvédő fal); Békaterelő fal, Ökológiai átjáró A konstrukció keretében gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek területén megvalósuló fejlesztések nem támogathatók. Konstrukció indítása: 2009 január

43 3.1.3. Gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása Konstrukció célja: A védett gyűjteményes növény- és a történeti kertek természeti értékeinek megőrzése, kedvező (természeti) állapotának fenntartása; Veszélyeztető tevékenységek, illetve ezek káros hatásainak mérséklése, megszüntetése; A kritikusan lecsökkent egyedszámú, veszélyeztetett fajok ex situ populációinak kialakítása; A gyűjteményes növénykertek és történeti kertek értékes tematikus gyűjteményeinek rekonstrukciója és a fejlesztésüket szolgáló infrastruktúra korszerűsítése. Konstrukció keretösszege: 1,6 Mrd Ft

44 Kedvezményezettek köre: Központi költségvetési szerv és intézménye Köztestületi költségvetési szerv Helyi, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv és intézménye Állami erdőgazdasági Zrt-k Alapítvány Egyesület Egyház, egyházi intézmény 100 %-ban állami vagy önkormányzati tulajdonú kht. 100%-ban állami, vagy önkormányzati tulajdonú közhasznú non-profit gazdasági társaság Projekt-kiválasztási eljárás típusa: Kétfordulós pályázat Támogatás min-max összege: 50-200 M Ft

45 Támogatható tevékenységek: Élőhely rekonstrukció: vizes, szárazföldi és speciális (pl. sziklagyep) élőhelyek rekonstrukciója Védett és/vagy közösségi jelentőségű állatok élőhelyének rekonstrukciója Védett növényfajok ex-situ megőrzési programja Történeti kertek speciális beruházásai: jellegzetes stílusjegyeket megőrző, helyreállító rekonstrukció, növénytelepítés; a park szerkezetét, összképét zavaró építmények elbontása, degradált felületek revitalizációja; történeti dísznövényfajták („hungarikumok”) génmegőrzésére irányuló beruházások; a parkok történeti növényállományának túlélését biztosító beruházások A kert egységét helyreállító területszerzés (max 10%) ESZA-típusú tevékenységek (pl. növényállomány nyilvántartását segítő szoftverfejlesztés) (max 5% ill. max 5 millió forint) Konstrukció indítása: 2009 január

46 3.2.1. Élőhely-megőrző mező-és erdő-gazdálkodás infrastrukturális fejlesztése Konstrukció célja: A természetvédelmi vagyonkezelésben és saját hasznosításban lévő mezőgazdasági területek – különösen a gyepek – természeti értékeinek megőrzése, biológiai sokféleségének növelése a legeltetéses gyepgazdálkodáshoz kötődő beruházások támogatásával, valamint a rajtuk legelő őshonos magyar háziállatok állományának növelésével; Egyéb, speciális, természetvédelmi szempontból fontos mezőgazdasági beruházások támogatása (pl. nádarató eszközök beszerzése); A természetszerű erdőállományok megőrzése, visszaállítása, valamint az erdőkben lejátszódó természetes folyamatok védelme, támogatása, beindítása. Konstrukció keretösszege: 1,8 Mrd Ft Projekt-kiválasztási eljárás típusa: egyfordulós pályázat

47 Kedvezményezettek köre: Mezőgazdálkodás: Nemzeti park igazgatóság Egyéb központi költségvetési szerv Helyi, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv és intézménye Mezőgazdálkodás- az állattartáshoz kapcsolódó beruházások kivételével: Alapítvány Egyesület Egyház, egyházi intézmény 100 %-ban állami vagy önkormányzati tulajdonú kht. 100%-ban állami, vagy önkormányzati tulajdonú közhasznú non-profit gazdasági társaság Erdőgazdálkodás: Nemzeti park igazgatóság Egyéb központi költségvetési szerv Állami erdőgazdasági ZRt Alapítvány Egyesület 100 %-ban állami tulajdonú kht. 100%-ban állami, tulajdonú közhasznú non-profit gazdasági társaság

48 Támogatás min-max összege: 50-200 M Ft Támogatható tevékenységek: Élőhely-megőrző mezőgazdálkodás: területkezeléshez használatos őshonos magyar háziállat vásárlása; stabil vagy mobil karámok létesítése, villanypásztor, kerítés kialakítása; területkezelési céllal tartott állatok tartására szolgáló épületek és ezek kiegészítő létesítményeinek felújítása, építése, vásárlása; állatok számára kutak, itatóhelyek létesítése; erő és munkagépek beszerzése természetkímélő gazdálkodáshoz; a területek elérhetőségét szolgáló földutak kiépítése (max 10%); a természetközeli gazdálkodás bevezetéséhez, fejlesztéséhez kapcsolódó infrastruktúrák létesítése; természetkímélő nádgazdálkodás speciális eszköz- és munkagépbeszerzése (nádarató, nádkasza).

49 Élőhely-megőrző erdőgazdálkodás: igásállat és a tartáshoz, munkavégzéshez szükséges szerszám beszerzése; igásállatok tartásához szükséges infrastruktúra (karám, istálló) építése, felújítása, átalakítása; a célkitűzéseket támogató erdészeti eszközök, gépek, berendezések, erő-, és munkagépek, adapterek beszerzése, korszerűsítése; speciális erdei és csatlakozó utak (feltáró utak, kiszállító utak, közelítő nyomok, utakhoz kapcsolódó felépítmények) természetközeli kialakítása, felújítása (max 10%); meglévő erdei feltáró utak káros hatását csökkentő berendezések, infrastruktúrák (erdei átereszek, átjárók, árkok stb.). Konstrukció indítása: 2009 január

50 3.3.1. Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése Konstrukció célja: A környezeti nevelés intézményi hátterének fejlesztése, erősítése a minősített erdei iskolai és erdei óvodai szolgáltatók infrastrukturális hátterének javítása, valamint a kapcsolódó képzés és tananyag-fejlesztés támogatása révén. Konstrukció keretösszege: 1 Mrd Ft Kedvezményezettek köre: Központi költségvetési szerv és intézménye Köztestületi költségvetési szerv Helyi, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv és intézménye Állami erdőgazdasági Zrt Alapítvány Egyesület Egyház, és egyházi intézmény Közhasznú társaság Közhasznúvá minősített non-profit gazdasági társaságok a felsorolt szervezetek konzorciumai

51 Projekt-kiválasztási eljárás típusa: egyfordulós pályázat Támogatás min-max összege: 10-80 M Ft Támogatás mértéke: 100% Támogatható tevékenységek: Épületrekonstrukció, felújítás Meglévő létesítmények környezettudatos átalakítása Funkcióbővítést szolgáló építési munka, ha az így létrejövő épület vagy helyiség nem jár a szálláshelyek bővítésével és az alapterület legalább 50%-a oktatási célokat szolgál Az erdei iskola és erdei óvoda épületébe szükséges bútorok beszerzése Kötelezően megvalósítandó, „tevékenységarányos” akadály-mentesítés Az erdei iskola és erdei óvoda környezetének akadály-mentesítése Speciális, tematikus terepi bemutatóeszközök rendszerének kiépítése Terepi laborfelszerelések beszerzése

52 Terepi megfigyelő- és mérő eszközök beszerzése A terepi megfigyelést könnyítő, nem motoros meghajtású közlekedési eszközök beszerzése Beltéri foglalkozások eszköztárának fejlesztése Erdei iskola- és Erdei óvoda-szolgáltatáshoz kapcsolódó, ESZA típusú, nem beruházás jellegű tevékenységek (pl. minősítés az előkészítés részeként, tananyagok fejlesztése és az erdei iskolában és óvodában oktatók képzése) Konstrukció indítása: 2009. január

53 4. prioritás: A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése A prioritás tartalma: A prioritás azokat az elsősorban önkormányzatok és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (pl. távhőszolgáltatók) valamint vállalkozások által megvalósítandó, hő- és/vagy villamosenergia- termelésre, valamint bioetanol előállításra fókuszáló projekteket kívánja támogatni, amelyek eredményeként a megújuló energiaforrásokból és hulladékból termelt hő- és villamos energia részaránya a teljes hazai energiafogyasztáson belül növekszik, hozzájárulva a fosszilis energiahordozók felhasználásával járó CO2 kibocsátás mérsékléséhez.

54 4.2. Helyi energia igény kielégítése Konstrukció célja: Növelni a megújuló energiaforrások hő és kapcsolt termelésben játszott szerepét, az összenergia felhasználásban az arányát. Ösztönözni a helyi energiaigényt helyi, megújuló energiaforrásokból kielégítő beruházások megvalósulását, elsősorban az önkormányzati és non-profit szektor intézményeiben, valamint a lakóközösségek, távfűtési rendszerek megújuló energia alapon történő teljes vagy részleges energiaellátását. Vállalkozások esetén is a helyi energiaigény kielégítése az elsődleges cél. Konstrukció keretösszege: 6 Mrd Ft 2 komponens: A-komponens: a legkisebb (max. 50 millió Ft támogatás igényű), kiforrott technológiai bázison nyugvó, egyszerű projektek támogatáshoz jutását szolgálja B-komponens: az összetettebb és nagyobb léptékű projekteket támogatja

55 Projekt-kiválasztási eljárás típusa: oA komp: automatikus oB komp: egyfordulós pályázat Kedvezményezettek köre: Központi költségvetési szerv és intézményei Helyi önkormányzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai, valamint a felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek és azok intézményei Közhasznú szervezetek Többségi önkormányzati vagy állami tulajdonú gazdasági társaságok Egyházi jogi személyek és azok intézményei Társadalmi szervezetek Köz- és Felsőoktatási intézmények Vállalkozások A fentiek konzorciumai

56 Támogatás min-max összege: A: 1-50 M Ft B: 50-1000 M Ft Támogatható tevékenységek: a) napenergia hasznosítás b) szilárd biomassza felhasználás c) biogáz hasznosítás d) szennyvíz alapú biogáz termelés és felhasználás e) geotermikus energia felhasználása f) hőszivattyús rendszerek kiépítése g) megújuló és alternatív energiaforrások kombinálása h) megújuló alapú hűtő-fűtő rendszer kialakítása /fenti tevékenységekre elérhető támogatási összeg 1-500 millió Ft/ i) megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségi távfűtő rendszerek ki- és átalakítása, korszerűsítése (max. 1000 millió Ft támogatás mellett) Adott projekten belül a különböző megújuló energiaforrások alkalmazása kombinálható. Konstrukció indítása: 2009. I. negyedév

57 4.3. Megújuló energia alapú térségfejlesztés Konstrukció célja: : Növelni a megújuló energiaforrások hő és kapcsolt termelésben játszott szerepét, az összenergia felhasználásban az arányát. Ösztönözni a helyben rendelkezésre álló megújuló energiaforrásokra alapuló hő és/vagy villamosenergia- termelést. A konstrukció kiemelt figyelmet fordít a megújuló energiák helyi gazdaságfejlesztő és foglalkoztatási hatására, az energiatermelésnek az egyéb gazdasági tevékenységekkel való összekapcsolódása (pl: mezőgazdaság, állattenyésztés, hulladékkezelés), az egyes szereplők együttműködésének ösztönzése révén. Konstrukció keretösszege: 6 Mrd Ft Projekt-kiválasztási eljárás típusa: egyfordulós pályázat

58 Kedvezményezettek köre: Központi költségvetési szerv és intézményei Helyi önkormányzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai, valamint a felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek és azok intézményei Közhasznú szervezetek Többségi önkormányzati vagy állami tulajdonú gazdasági társaságok Egyházi jogi személyek és azok intézményei Társadalmi szervezetek Köz- és Felsőoktatási intézmények Vállalkozások A fentiek konzorciumai Támogatás min-max összege: 50-500 M Ft

59 Támogatható tevékenységek: a) Megújuló bázisú szilárd tüzelőanyag előkészítése (pl: faforgács, erdészeti nyesedék feldolgozás) b) Helyi gazdálkodási tevékenység fő-melléktermékével helyi energiaigény kielégítésének rendszerének kialakítása (pl: állattenyésztési melléktermékek biogáz hasznosítása, biogáz telep kialakítás; kertgazdálkodási mezőgazdasági hulladék begyűjtés- kazán beszerzés; geotermikus melegház – fűtés) c) hulladék feldolgozáson alapuló energiatermelés d) hálózatba táplált biogáz termelés e) alternatív üzemanyag alapú helyi közlekedés Konstrukció indítása: 2009 I. negyedév

60 4.5. Kapcsolt támogatás és hitel konstrukció Konstrukció célja: a projektgazdák egyszerre juthassanak szakmai tanácsadáshoz, támogatáshoz és a támogatáson felüli önrészhez (hitel formájában is). Konstrukció keretösszege: 6 Mrd Ft Kedvezményezettek köre: bankok, tanácsadók és konzorciumaik Projekt-kiválasztási eljárás típusa: közvetett támogatás Támogatás min-max összege: 1000-2000 M Ft Támogatható tevékenységek röviden: napenergia, biomassza, hőszivattyú felhasználásának támogatása Konstrukció indítása: 2009 I. negyedév

61 4.6. Nagy és közepes kapacitású bioetanol üzemek létesítésének támogatása Konstrukció célja: A megújuló energiaforrások alkalmazhatók biológiai eredetű motorhajtóanyagok és/vagy adalék komponensek előállítására, valamint a bioetanol gyártóművek energetikai önellátásán keresztül a hő- vagy villamos energia termelésére, illetve ezek együttes, kapcsolt előállítására. Így az energetikai önellátásra épülő - közepes és nagy kapacitású bioetanol üzemek létesítését célzó - projektek megvalósulása a megújuló források szélesebb körű alkalmazását és nagyobb részarányát biztosítja. Konstrukció keretösszege: 5 Mrd Ft Kedvezményezettek köre: Vállalkozások Projekt-kiválasztási eljárás típusa: egyfordulós pályázat Támogatás min-max összege: 400-1500 M Ft

62 Támogatható tevékenységek: Nagykapacitású bioetanol gyártóművek létesítése (80 kt/év feletti kapacitás) Közepes kapacitású bioetanol gyártóművek létesítése (30 kt/év - 50 kt/ év kapacitás) Konstrukció indítása: 2009 I. negyedév

63 5. prioritás: Hatékony energiafelhasználás A prioritás tartalma: A prioritás célja az épületek (különös tekintettel a központi és helyi költségvetési szervek épületeire és az egyéb középületekre, valamint a vállalkozások üzemi és irodaépületeire), továbbá a távhőszolgáltatók és –termelők energia-takarékosság növelésére, az energia-hatékonyság javítására irányuló beruházásainak elősegítése, - részben pénzügyi konstrukciókkal történő – támogatása.

64 5.2 Harmadik feles finanszírozás Konstrukció célja: Költségvetési szervek, alapítványok és egyházak által fenntartott intézményi épületek harmadik feles finanszírozási konstrukcióban kivitelezett fűtés- és világításkorszerűsítésének támogatása. Konstrukció keretösszege: 4 Mrd Ft Kedvezményezettek köre: KKV-k és nagyvállalatok Projekt-kiválasztási eljárás típusa: egyfordulós standard pályázat Támogatás min-max összege: 1-50 M Ft Támogatás mértéke: 10-14,5%

65 Támogatható tevékenységek : 1. Intézmények elektromos rendszer és világításkorszerűsítése: Fényforrások és világítótestek korszerűsítése, Energiatakarékos műszaki megoldások; 2. Intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz (hmv) rendszereinek korszerűsítése: Kazánok cseréje nagy hatásfokú berendezésekre, Automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése, Fűtési és hmv rendszerek korszerűsítése, szabályozhatóvá tétele, egyedi mérési lehetőségek, energiatakarékos megoldások kialakítása, Hűtési rendszerek korszerűsítése, Kisléptékű, helyi kogeneráció vagy trigeneráció, Hulladékhő hasznosítás, Gőz hőhordozó közeg váltása forró vízre, Távhőrendszerre való csatlakozás feltételeinek megteremtése, Technológiai berendezések (étkeztetés, mosás, szárítás, vasalás, stb.) energetikai korszerűsítése, vagy cseréje. 3. Az energiahatékonyság növeléssel együtt megvalósított megújuló energiaforrások hasznosítását lehetővé tevő kombinált beruházások, illetve komplex (több energiahatékonysági tevékenységet felölelő) beavatkozások.

66 5.3. Épületenergetikai fejlesztések Konstrukció célja: üzemi és irodaépületek épületenergetikai, energiatakarékossági célú projektjeinek támogatása Konstrukció keretösszege: 6 Mrd Ft Kedvezményezettek köre: Központi költségvetési szervek és intézményeik, helyi önkormányzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulás, az önkormányzatok felügyelete alá tartozó költségvetési szervek és azok intézményei, nonprofit szervezetek, társadalmi szervezetek, egyházi jogi személyek és azok intézményei, köz- és felsőoktatási intézmények, valamint KKV méretű vállalkozások ; Projekt-kiválasztási eljárás típusa: egyfordulós pályázat  A komponens: 1-50 MFt -automatikus;  B komponens: 50-500 MFt - standard Támogatás min-max összege: 1-500 M Ft

67 Támogatható tevékenységek: 1. Intézmények elektromos rendszer és világításkorszerűsítése: Fényforrások és világítótestek korszerűsítése, Energiatakarékos műszaki megoldások 2. Épületek hőtechnikai adottságainak javítása utólagos hőszigeteléssel, nyílászárók cseréjével 3. Intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz (hmv) rendszereinek korszerűsítése: Kazánok cseréje, Automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése, Fűtési, hűtési és hmv rendszerekben energiatakarékos megoldások, korszerűsítések, Kisléptékű helyi kogeneráció vagy trigeneráció, Hulladékhő hasznosítás, Gőz hőhordozó közeg váltása forró vízre, Távhőrendszerre való csatlakozás feltételeinek megteremtése, Technológiai berendezések (étkeztetés, mosás, szárítás, vasalás, stb.) energetikai korszerűsítése, vagy cseréje 4. Az energiahatékonyság növeléssel együtt megvalósított megújuló energiaforrások hasznosítását lehetővé tevő kombinált beruházások, illetve komplex (több energiahatékonysági tevékenységet felölelő) beavatkozások

68 5. A közvilágítás energia-felhasználásának csökkentése (a közvilágítással kapcsolatos kötelező feladatok ellátásával megbízott esetében) 6. KKV-k üzemi és irodaépületeiben megvalósítandó épületfűtés, hűtés és hmv termelés céljából kapcsolt energiatermelés, épületek hőtechnikai adottságainak javítása, fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszer korszerűsítése Konstrukció indítása: 2009. március

69 5.4 Távhő-szektor energetikai korszerűsítése Konstrukció célja: A távhőtermelés és –szolgáltatás primeroldali infrastruktúrájának energetikai korszerűsítése. Konstrukció keretösszege: 8 Mrd Ft Kedvezményezettek köre: KKV-k és nagyvállalatok Projekt-kiválasztási eljárás típusa: egyfordulós standard pályázat Támogatás min-max összege: 1-500 M Ft Támogatás mértéke: 10-70% Támogatható tevékenység: a távhő-rendszerek korszerűsítése Konstrukció indítása: 2009. március

70 5.5 Kapcsolt támogatás és hitel konstrukció Konstrukció célja: Energiahatékonyság növelésének elősegítése. A cél az, hogy a projektgazdák egyszerre juthassanak szakmai tanácsadáshoz, támogatáshoz és a támogatáson felüli önrészhez (hitel formájában is). Konstrukció keretösszege: 6 Mrd Ft Kedvezményezettek köre: bankok és tanácsadók konzorciumai Projekt-kiválasztási eljárás típusa: közvetett támogatás Konstrukció indítása: 2009. március

71 Támogatható tevékenységek: A konstrukció a hagyományos pályáztatástól eltérő eszközökkel, a pályáztatás egyszerűbbé tételével igyekszik javítani a források felhasználásán, a projektek minőségén (a saját forrást hitelből finanszírozni kívánó projektgazdák esetében). Jellegzetességei és előnyei: Partner bankok bevonása, mely lehetővé teszi azok országos fiókhálózatának és projekt feldolgozási kapacitásának kihasználását, ezzel ugyancsak lehetővé válik a program széles körű marketingje és nagyszámú pályázat - beleértve a kis összegre vonatkozó pályázatokat is – feldolgozása, A konstrukció egyablakos rendszert kínál az energiahatékonysági befektetésekhez, egy csomagban és standardizált feltételekkel nyújtva hitelt, támogatást és szakmai tanácsadást. Ez a megközelítés felgyorsítja a projektek feldolgozását, és lehetővé teszi a beruházások gyorsabb kivitelezését, A konstrukció sikeres megvalósítását elősegíti a más országokban hasonló programok bonyolítása során összegyűjtött tapasztalatok hazai alkalmazása (pl. Bulgária), ahol bebizonyosodott, hogy a program egy hatékony finanszírozási mechanizmust képvisel.

72 6. prioritás: Fenntartható életmód és fogyasztás A prioritás tartalma: A prioritás célja, hogy a fenntartható (gazdasági, társadalmi, valamint természetes és épített környezetére érzékeny) életmód folytatásához szükséges értékrend, igény, ismeretek megteremtődjenek elsősorban a lakossági fogyasztókban – azaz kialakuljon a piac keresleti oldalának környezettudatossága, szükséges környezettudatos szemléletmód, értékrend. Emellett a környezeti politikák, stratégiák, programok megalapozását, a környezetvédelmi hatósági tevékenység hatékonyságát, valamint az e-kormányzati fejlesztések hatékonyságához szükséges - az EU 2010 Programjában is kiemelten kezelt - tudás társadalmasítását, s ezáltal a környezeti demokrácia erősítését is szolgáló e- környezetvédelmi fejlesztések (elektronikus környezeti szolgáltatások fejlesztései) is a prioritás tevékenységi körébe tartoznak.

73 6.1.0. Fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) Konstrukció célja: Cél a fogyasztók környezettudatosságának fejlesztése, a kompetens és felelős fogyasztói magatartás elterjedésének segítése. A konstrukció három komponensből áll. 6.1.0/A Konstrukció keretösszege: 200 M Ft Kedvezményezettek köre: Közoktatási feladatokat ellátó intézmények Költségvetési szervek és intézményeik nonprofit szervezetek gesztorönkormányzat és társulás

74 Projekt-kiválasztási eljárás típusa: automatikus, nyílt, egyfordulós Támogatás min-max összege: 1-5 M Ft Támogatás mértéke: 90% Támogatható tevékenységek: Fenntartható életmód értékeit hatékonyan közvetítő tájbejárás sorozat szervezése és lebonyolítása; Fenntartható életmódhoz szükséges ismereteket és gyakorlatot hatékonyan közvetítő ingyenes rendezvény szervezése és lebonyolítása; Megjelenés kulturális vagy közösségi rendezvényen a fenntartható életmód értékeit és módjait hatékonyan közvetítő tartalommal

75 6.1.0/B Konstrukció keretösszege: 1 Mrd Ft Kedvezményezettek köre: Közoktatási feladatokat ellátó intézmények Költségvetési szervek és intézményeik nonprofit szervezetek gesztorönkormányzat és társulás ezek a konzorciumai Projekt-kiválasztási eljárás típusa: standard, nyílt, egyfordulós Támogatás min-max összege: 10-50 M Ft Támogatás mértéke: 95%

76 Támogatható tevékenységek: Fenntartható életmód értékeit és módjait hatékonyan közvetítő térségi (nem országos) komplex kampányok megtervezése és lebonyolítása Fenntarthatósági tematikájú rendezvény/rendezvénysorozat szervezése és lebonyolítása Nem fenntarthatósági tematikájú kulturális vagy közösségi rendezvény(ek)en való megjelenés szervezése és lebonyolítása Lakossági tanácsadó hálózatok fejlesztése Tájbejárás sorozat szervezése és lebonyolítása (Önállóan nem, kizárólag másik kampánytípussal együtt támogatható)

77 6.1.0/C Konstrukció keretösszege: 800 M Ft Kedvezményezettek köre: Költségvetési szervek és intézményeik nonprofit szervezetek Projekt-kiválasztási eljárás típusa: standard, nyílt, egyfordulós Támogatás min-max összege: 100-200 M Ft Támogatás mértéke: 95% Támogatható tevékenységek: Fenntartható életmód értékeit és módjait hatékonyan közvetítő országos komplex média kampány megtervezése és lebonyolítása

78 6.2.0 Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek Konstrukció célja: A konstrukció célja, hogy a fenntartható életmód és az ahhoz kapcsolódó viselkedésminták elterjedjenek a fenntartható életmód és fogyasztási alternatívák elérhetőségét javító demonstrációs és mintaprojektek révén. A konstrukció támogatja a szektorközi együttműködésben megvalósuló, térben összefüggő fejlesztéseket, ezzel is segítve a közösségvállalást a környezeti értékek megőrzésében. Elérhetővé és vonzóvá teszi a közösségi cselekvést, ezzel erősíti a működő közösségeket és érthetővé a hosszú távú társadalmi érdekeket.. Kedvezményezettek köre: KKV Költségvetési szervek és intézményeik nonprofit szervezetek gesztorönkormányzat és társulás ezek konzorciumai (B-komponens) Konstrukció indítása: 2008 május

79 A konstrukció két komponensből áll: 6.2.0/A Konstrukció keretösszege: 600 M Ft Projekt-kiválasztási eljárás típusa: automatikus, nyílt, egyfordulós Támogatás min-max összege: 1-10 M Ft Támogatás mértéke: 90% Támogatható tevékenységek: Házi és közösségi komposztálást népszerűsítő mintaprojekt Tartós használati cikkek ingyenes újra-használatát biztosító központok létrehozása Lakásfelújítással és építéssel kapcsolatos fenntartható megoldásokat népszerűsítő demonstrációs központ fejlesztése Kommunikációs projektelem (minden projektnél kötelező)

80 6.2.0/B Konstrukció keretösszege: 1,4 Mrd Ft Projekt-kiválasztási eljárás típusa: standard, nyílt, egyfordulós Támogatás min-max összege: 20-200 M Ft Támogatás mértéke: max. 95% Támogatható tevékenységek: Középületek és más nagy látogatottságú építmények komplex környezetbarát (hulladékmegelőző, víztakarékos, energiatakarékos) átalakítása Fenntartható életmóddal kapcsolatos non profit információs központok fejlesztése Környezetbarát, helyi élelmiszerek piacának fejlesztése Biotermékek, ill. környezetbarát termékek és szolgáltatások minősítő vagy hitelesítő rendszerének fejlesztése, a rendszerek népszerűsítése Kommunikációs projektelem (minden projektnél kötelező)

81 6.3. Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban (e- környezetvédelem) Konstrukció célja: környezeti megfigyelő, adatgyűjtő és –feldolgozó hálózat kiépítésének a befejezése, zajcsökkentési intézkedési terv készítése. Kedvezményezettek köre:  Központi költségvetési szervek és intézményeik  Köztestületi költségvetési szerv  Helyi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv  Helyi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv Projekt-kiválasztási eljárás típusa: Kétfordulós pályázat/ Meghívásos eljárás Támogatható tevékenységek: Rendszerfejlesztés, rendszer integráció, intézmények informatikai összekapcsolása, szoftverfejlesztés

82 Közlekedés Operatív Program 4. prioritás: Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése A prioritás célja: Közlekedési módok közötti váltás elősegítése, logisztikai központok jobb bekapcsolása a fő közlekedési (közút, vasút, légi és vízi közlekedés) hálózatba. A prioritás célja az intermodális kapcsolatok fejlesztése, ezen keresztül a szállítás környezetbarát közlekedési módokra történő átterelése feltételeinek biztosítása. A fejlesztések jellege: összekötő/csatlakozó vasúti pályák, útcsatlakozások építése, kikötői külső infrastruktúra-építés illetve –fejlesztés. Intermodális és regionális logisztikai központok, ipari parkok (ipari területek), kikötők és repülőterek külső infrastruktúrájának fejlesztését célzó beruházások támogatása.

83 Konstrukció keretösszege: 10,1 Mrd Ft Kedvezményezettek: A Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező gazdasági társaságok, szövetkezetek, helyi önkormányzatok, helyi önkormányzatok társulásai, állami költségvetési szervek, valamint a felsoroltak konzorciumai. Projekt-kiválasztási eljárás típusa: k étfordulós nyílt pályázat Támogatás min-max összege: max. 1000 M Ft Támogatás mértéke: 30-85%

84 Támogatható tevékenységek: Intermodális és regionális logisztikai központok, kereskedelmi repülőterek külső közlekedési infrastruktúrájának (útcsatlakozások, vasúti összekötések és csatlakozások, vízi úti kapcsolat) fejlesztése; Áruforgalmat bonyolító egyéb gazdasági központok (ipari parkok, ipari területek) intermodálissá fejlesztése a vasúti vagy vízi úti kapcsolat kiépítésével; Áruforgalmat bonyolító kikötők külső közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése (partfalak; rakpart a hajózást kiszolgáló infrastruktúrával /lépcsők, kikötőbakok, kikötő pontonok/; a kikötő megközelítésére szolgáló hajóút és medencekotrás; árvízvédelmi illetve partvédelmi töltés építése, áthelyezése, megerősítése; folyótorkolat elzárás; útcsatlakozások, vasúti összekötések és csatlakozások; csatlakozó vasúti-közúti csomópont különszintű kereszteződésének kialakítása; alagutak, átjárók építése, bővítése, felújítása). Építés előkészítés Terület előkészítés – területvásárlás / kisajátítás, értékbecslés, lőszermentesítés, régészeti feltárás, közműkiváltás.

85 Kivitelezés Építési tevékenység, Mérnök, Műszaki átadás-átvétel, üzembe helyezés, Használatbavételi hatósági eljárás, használatbavételi engedély megszerzése, Projekt lezárása – pénzügyi és műszaki elszámolás, zárás készítése. Egyéb - Közbeszerzési eljárás – dokumentációk készítése, megjelentetése, közbeszerzési szakértő, - Kommunikációs (PR) tevékenység, - Egyéb szakértői tevékenység. Konstrukció indítása: 2009. I. negyedév

86 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Várhelyi Andrea kistérségi koordinátor Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 126. IV. emelet Tel.: 30/476-2688 E-mail: andrea.varhelyi@umpont.huandrea.varhelyi@umpont.hu


Letölteni ppt "A Környezet és Energia Operatív Program 2009-2010. évi akcióterve."

Hasonló előadás


Google Hirdetések