Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

9400 Sopron, Csatkai E. u. 6. Tel.: 99/512-910 9700 Szombathely, Kőszegi u. 23. Tel.: 94/509-350 Az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások hasznosításának.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "9400 Sopron, Csatkai E. u. 6. Tel.: 99/512-910 9700 Szombathely, Kőszegi u. 23. Tel.: 94/509-350 Az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások hasznosításának."— Előadás másolata:

1 9400 Sopron, Csatkai E. u. 6. Tel.: 99/512-910 9700 Szombathely, Kőszegi u. 23. Tel.: 94/509-350 Az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások hasznosításának támogatási lehetőségei a KEOP pályázatokban Bodonczi László Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

2 4.1. Hő- és/vagy villamosenergia-előállítás támogatása megújuló energiaforrásból  Eljárásrend:  egyfordulós  Pályázók köre:  vállalkozások,  költségvetési szervek és intézményeik, valamint azok többségi tulajdonú vállalkozásai, valamint  nonprofit szervezetek Többségi magántulajdonú nagyvállalatok csak a 2 éves támogatási keret 10 %-áig támogathatók.

3 4.1. Hő- és/vagy villamosenergia-előállítás támogatása megújuló energiaforrásból Támogatható tevékenységek köre- 23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet szerint  a) Megújuló bázisú szilárd tüzelőanyag előkészítése  b) Biomassza-felhasználás,  c) (Biológiai hulladék alapú) biogáz termelés és felhasználás,  d) Geotermikus energia hasznosítása- közvetlen hő -és/vagy villamosenergia termelés  e) Hőszivattyú rendszerek telepítése,

4 4.1. Hő- és/vagy villamosenergia-előállítás támogatása megújuló energiaforrásból Támogatható tevékenységek köre- 23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet szerint  f) Napenergia hasznosítása,  g) Vízenergia-hasznosítás,  h) Szélenergia-hasznosítás- (villamos hálózatra nem termelő lokális vagy közösségi szélerőgépek létesítése) 50 kW-ot meg nem haladó teljesítményű-; továbbá az 50 kW-ot meghaladó teljesítményű, hálózatra nem csatlakozó erőművek  i) Megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségi távfűtő rendszerek kialakítása, korszerűsítése

5 4.1. Hő- és/vagy villamosenergia-előállítás támogatása megújuló energiaforrásból Nem támogatható tevékenységek köre  a többségi magántulajdonban lévő nagyvállalatok által tervezett azon projektek, melyek nem valósítanak meg kapcsolt hő- és villamosenergia-termelést, illetve annak összhatásfoka a 60%- ot nem éri el  1080/2006/EK rendelet 7. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett lakásberuházási tevékenységek

6 4.1. Hő- és/vagy villamosenergia-előállítás támogatása megújuló energiaforrásból  A különböző tevékenységek kombináltan, adott esetben energiahatékonysági beavatkozásokkal együttesen is alkalmazható.  Többségi magántulajdonú nagyvállatok esetén csak a kapcsolt hő- és villamosenergia termelést megvalósító projektek jogosultak pályázni. A kapcsolt hő- és villamosenergia termelésnek legalább a 60%- os összhatásfokot el kell érnie.

7 4.1. Hő- és/vagy villamosenergia-előállítás támogatása megújuló energiaforrásból  Támogatás mértéke  (A nem vállalkozásnak 50%)  Amennyiben a kedvezményezett - az adott projekt kapcsán - nem minősül a közösségi jog értelmében vállalkozásnak, abban az esetben a részére nyújtható támogatási intenzitás felső határa az ország egész területén egységesen: 50%  Egyéb esetben a költség-haszon elemzés után a „finanszírozási hiányból” számítható10-50 %

8 4.1. Hő- és/vagy villamosenergia-előállítás támogatása megújuló energiaforrásból  Rendelkezésre álló forrás 2007-2008  13,26 MrdFt  Támogatás összege: 1-800 MFt  többségi magántulajdonú nagyvállalatok 100-800 MFt  egyéb pályázó 1-500 MFt  A támogatott projektek mérete el kell, hogy érje a többségi magántulajdonú nagyvállalatoknál a minimum 200 MFt-ot, egyéb pályázóknál minimum 10 MFt-ot.  Az első forduló benyújtási időszaka: 2007. október 24-től folyamatosan, értékelési határnapok törlésre kerültek

9 KEOP 4.1. 2008. augusztusi helyzet  A támogatási konstrukció teljes kerete 2007-2008. évre vonatkozóan:13,26 Mrd Ft  (nagyvállalatok a támogatási keret 10 %-ig támogathatóak )  Lekötött támogatási összeg: 484.175.155,- Ft  Fennmaradó támogatási keret: 12.775.824.845,- Ft

10 5.1. Energetikai hatékonyság fokozása  Eljárásrend:  egyfordulós  Pályázók köre:  kis és közepes vállalkozások,  költségvetési szervek és intézményeik,  valamint azok többségi tulajdonú vállalkozásai,  nonprofit szervezetek

11 Pontozási rendszer I. szervezet megfelelősége  III.1. PÁLYÁZÓ SZERVEZET MEGFELELŐSÉGE  III.1.1. Intézményi háttér (max. 4 pont)  A) A pályázó szervezet működése és irányítási struktúrája  - 4 pt: Költségvetési szerv, nonprofit szervezet,  - 3 pt: Többségi állami vagy önkormányzati tulajdonú gazdasági  társaság  - 2 pt: KKV  - 1 pt: Egyéb

12 Pontozási rendszer II. szervezet megfelelősége  III. 1.2. Projektmenedzsment (előkészítés/lebonyolítás)  megfelelőssége (max 3 pont)  A) A projektmenedzsment szervezet / személyek tapasztalata,  szaktudása  - 3 pt: Projektmenedzser/menedzsment tagok legalább 3 éve  szakirányú tevékenységet folytatnak, és legalább 3 megvalósult  beruházás koordinálását végezték együtt/vagy részben együtt  - 2 pt: Projektmenedzser/ menedzsment tagok legalább 3 éve  szakirányú tevékenységet folytatnak, külön-külön volt már  hasonló projektmenedzsment tapasztalatuk  - 1 pt: Projektmenedzser/menedzsment tagok rendelkeznek  vezetői/koordinátori tapasztalatokkal, de szakirányú területen  még nem kamatoztatták  - 0 pt: Projektmenedzser/menedzsment tagok első projektvezetői  tevékenysége

13 Pontozási rendszer III. szakmai kritériumok  III.2.1. A változatelemzés megfelelősége (max. 4 pont)  A) A fejlesztés szükségszerűsége, indokoltsága  - 4 pt: Megújuló energiaforrással villamos és hőenergia együttes  előállítása/kiváltása szennyezőbb alapenergiáról (pl. szén, lignit,  kőolaj); csak megújulóból termelt hőenergia előállítás/kiváltás  szennyezőbb alapenergiáról (pl. szén, lignit, kőolaj)  - 3 pt: Csak megújulóból termelt hőenergia előállítása/ megújuló  villamos és hőenergia együttes kiváltása kevésbé szennyező  alapenergiáról (pl. földgáz, PB);  - 2 pt: Csak megújuló energiaforráson alapuló villamosenergiaelőállítás  /kiváltás (pl. fotovoltaikus hasznosítás, erőművi  előállítás hőhasznosítás nélkül); tüzelőanyag  előkészítése/gyártása biomasszából (brikett-, pellet-előállítás)

14 Pontozási rendszer IV. szakmai kritériumok-illeszkedés az AT-hez  A) A projekt műszaki tartalmának megfelelősége  - 5 pt: 100%-ban megújuló energiaforrásból villamos és hasznos  hőenergia együttes előállítása: EU szerinti nagy hatékonyságúnak  minősülő kapcsolt energiatermelés.  - 4 pt: 100%-ban megújuló energiaforrásból  - hasznos hőenergia előállítása, vagy  - villamos energia termelése, vagy  - nem nagy hatékonyságúnak minősülő kapcsolt termelés  - 3 pt: Megújuló és fosszilis energiaforrás együttes alkalmazása egy  technológiában kapcsolt energiatermelésre  - 2 pt: Megújuló és fosszilis energiaforrás együttes alkalmazása  hőenergia termelésére  - 1 pt: tüzelőanyag előkészítése/gyártása biomasszából (brikett-,  pellet-előállítás)

15 Pontozási rendszer V. szakmai kritériumok-illeszkedés az AT-hez  B) Az ÜHG kibocsátás-csökkenés fajlagos költsége az élettartamra1  vetítve  - 10 pt: Az élettartamra vetített fajlagos ÜHG kibocsátáscsökkenés  költsége <15.000.- Ft/t CO2  - 9 pt: Az élettartamra vetített fajlagos ÜHG kibocsátás-csökkenés  költsége 15.001 – 20.000.- Ft/t CO2 között van  - 8 pt: Az élettartamra vetített fajlagos ÜHG kibocsátás-csökkenés  költsége 20.001 – 25.000.- Ft/t CO2 között van  - 7 pt: Az élettartamra vetített fajlagos ÜHG kibocsátás-csökkenés  költsége 25.001 – 30.000.- Ft/t CO2 között van  - 6 pt: Az élettartamra vetített fajlagos ÜHG kibocsátás-csökkenés  költsége 30.001 – 35.000.- Ft/t CO2 között van  - 5 pt: Az élettartamra vetített fajlagos ÜHG kibocsátás-csökkenés  költsége 35.001 – 40.000.- Ft/t CO2 között van  - 4 pt: Az élettartamra vetített fajlagos ÜHG kibocsátás-csökkenés

16 Pontozási rendszer VI. szakmai kritériumok  III.2.3. A projekt gazdasági fenntarthatóságának vizsgálata (max.  23 pont)  A) Fajlagos beruházási költség igény (Ft/beépített összes teljesítmény):  - 6 pt: nettó 0.- Ft/kW -125.000.- Ft/kW (0-500 €/kW)  - 5 pt: nettó 125.001.- Ft/kW – 250.000 Ft/kW )  - 4 pt: nettó 250.001.- Ft/kW – 400.000.- Ft/kW  - 3 pt: nettó 400.001.- Ft/kW – 600.000.- Ft/kW  - 2 pt: nettó 600.001.- Ft/kW – 700.000.- Ft/kW  - 1 pt: nettó 700.001.- Ft/kW – 800.000.- Ft/kW  - 0 pt: nettó 800.001.- Ft/kW  0-6  B) A Haszon-Költség arány (Benefit-Cost Ratio)  - 6 pt: 0,85 < B/C  - 4 pt: 0,70 < B/C <= 0,85  - 2 pt: 0,6 < B/C <= 0,7  - 1 pt: 0,5 < B/C <= 0,6  0-6  C) Egyszerű megtérülési idő  - 6 pt: 0-7 év között megtérül  - 4 pt: 8-10 év között megtérül  - 2 pt: 9-12 év között megtérül  - 1 pt: 13-évvenfelül megtérül  0-6  D) A felhasználás módja  - 5 pt: A megtermelt hő és/vagy villamos energiát 100%-ban  maga használja fel  - 2 pt: Részben saját felhasználásra, részben eladásra termelt  villamos és/vagy hőenergia  - 0 pt: Csak eladásra termelt villamos és/vagy hőenergia

17 Pontozási rendszer VII. szakmai kritériumok  III.2.4. A projekt környezeti hasznosságának vizsgálata  (környezeti fenntarthatóság vizsgálat) (max. 24 pont)  A) A hasznosító eljárás alapenergia-struktúrája  - 5 pt: Kizárólag nem kimeríthető megújuló energiaforrások  hasznosítása  - 3 pt: Kizárólag megújuló, de azon belül kimeríthető  energiaforrásokat is alkalmazó hasznosítás  - 1 pt: Fosszilis energiahordozóból származó alapenergiát is  alkalmazó eljárás1

18 Támogathatóság  A pályázatnak minimum 40 pontot el kell érnie ahhoz, hogy támogatható legyen.  A támogathatóság további feltétele, hogy az Esélyegyenlőség és Fenntarthatóság szempontjainál minimum 1-1 pontot teljesítsen a pályázat.

19 5.1. Energetikai hatékonyság fokozása Támogatható tevékenységek  Az energiafelhasználás csökkentése érdekében (bármely kedvezményezett esetén, kivéve KKV-k)  Közvilágítás energiafelhasználásának csökkentése (a közvilágítással kapcsolatos kötelező feladatok ellátásával megbízott esetében)  Távhőellátás primeroldali energiahatékonysági korszerűsítése (távhőszolgáltatói engedéllyel rendelkezők esetében)  KKV-k üzemi és irodaépületeinek hőtechnikai rekonstrukciója, fűtés- és világítási rendszerek korszerűsítése (kizárólag KKV-k)  Energiahatékonyság növeléssel együtt megvalósított, megújuló energiaforrások hasznosítását lehetővé tevő beruházások, illetve kombinált (több tevékenységet felölelő) beavatkozások

20 5.1. Energetikai hatékonyság fokozása  Támogatás mértéke  A nem vállalkozásnak 50%  KKV-k esetén a költség-haszon elemzés után a „finanszírozási hiányból” számítható10-50 %

21 5.1. Energetikai hatékonyság fokozása  Rendelkezésre álló forrás 2007-2008  8760 MFt  Támogatás összege  1-500 MFt  A projekt mérete min. 10 MFt  Az első forduló benyújtási időszaka: 2007. október 24-től folyamatosan  KSZ: Energiaközpont KHT

22 KEOP 5.1. 2008. augusztusi helyzet  A támogatási konstrukció teljes kerete 2007-2008. évre vonatkozóan: 8,76 Mrd Ft  (kis/középvállalkozások a támogatási keret 10 %-ig támogathatóak)  Lekötött támogatási összeg: 61.189.293,-Ft  Fennmaradó támogatási keret: 8.698.810.707,- Ft

23 5.2. Harmadik feles finanszírozás A pályázati konstrukció rövid bemutatása:  Az intézmény fenntartó a közbeszerzési eljárás útján megrendeli intézménye(i) fűtési és/vagy elektromos, világítási rendszereinek korszerűsítését.  az adandó ajánlat térjen ki a KEOP pályázati forrás nélküli és a KEOP pályázati forrás elnyerése esetén alkalmazandó árra is.  A korszerűsítést végrehajtó vállalkozó és a fenntartó között határozott idejű bérleti jogviszony jön létre,  Az intézmény - a beruházás eredményeként megvalósuló energiaköltség- csökkenése terhére - tartós bérlet formájában törleszt a vállalkozó felé  A felek között létrejött szerződésnek rendelkeznie kell az eszközök - futamidő lejárata utáni – tulajdonjogi sorsáról.  A közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője, vagyis a kiválasztott ESCO pályázatot nyújt be a KEOP 5.2. Harmadik feles finanszírozás c. pályázati kiírásra

24 5.2. Harmadik feles finanszírozás  A konstrukció célja: A központi és helyi költségvetési szervek, alapítványok és egyházak közfeladat-ellátással megbízott intézményeiben  az elektromos, világítási és fűtési rendszerek korszerűsítése, minőségivé tétele, s ezáltal az intézmények  energiaköltségeinek mérséklése,  Eljárásrend:  Egyfordulós automatikus kiválasztás  Pályázók köre:  Jogi személyiségű vállalkozás  Jogi személyiségű nélküli vállalkozás

25 5.2. Harmadik feles finanszírozás  Támogatás mértéke  Világítás és egyéb elektromos rendszerszintű korszerűsítés esetén 10%.  Fűtéskorszerűsítés esetén: 14,5%. A támogatás 25%-a erejéig előleg nyújtható.

26 5.2. Harmadik feles finanszírozás  Rendelkezésre álló forrás 2007-2008  1,84 MrdFt  Rendelkezésre álló forrás 2007-2013  15 MrdFt  Támogatás összege  1-50 MFt  Az első forduló benyújtási időszaka: 2007. október 24-től folyamatosan

27 KEOP 5.2. 2008. augusztusi helyzet  A támogatási konstrukció teljes kerete 2007-2008. évre vonatkozóan:1,84 Mrd Ft.  A 19 db támogatott projekt összes támogatási igénye: 92.969.032,- Ft  A rendelkezésre álló keret összege: 1.723.958.491,- Ft

28 További fontos pályázatok 6. Fenntartható életmód és fogyasztás prioritás tengely  6.1. Fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás,képzés)  6.2. Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek, beruházások-

29 6.1. Fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok  Eljárásrend:  Egyfordulós nyílt pályázat  Pályázók köre:  Helyi önkormányzatok és helyi önkormányzati társulások;  Költségvetési szervek és önkormányzati intézmények;  Közhasznú szervezetek;  egyházak;  a fentiek konzorciuma;  kis- és középvállalkozások (gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók) csak valamely fenti szervezet által vezetett konzorcium tagjaként.

30 6.1. Fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok Támogatható tevékenységek I.  1) A fenntarthatóságba illeszkedő értékek, értékrendek elterjesztését célzó szemléletformáló kampányok  2) Információs, ill. tanácsadó fórumok (irodák, hálózatok, portálok stb.) létrehozása, fejlesztése;  3) Szemléletformáló rendezvények (képzés,  műhely, konferencia, klub stb.) szervezése és lebonyolítása;  4) Környezetbarát, zöld (köz)beszerzés terjedését segítő tevékenységek;  5) Oktatási és ismeretterjesztő anyagok készítése és terjesztése;

31 6.1. Fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok Támogatható tevékenységek II.  6) Szemléletformáló publikációk, műsorok, reklámok készítése (adaptálása) és megjelenítése;  7) Adatbázis készítés/kezelés, információszolgáltatás (pl. öko- hatékonyság, legjobb háztartási gyakorlat, ökoturizmus stb.);  8) Kutatás, stratégia-készítés a fenti tevékenységek előkészítéseként, csak azokkal egy projektben való megvalósítás esetén;  9)Egyéb, nagyobb nyilvánosság ill. meghatározott célközönség elérésére alkalmas,innovatív szemléletformáló kezdeményezések megvalósítása;  10)Fentiek kombinációja.

32 6.1. Fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok  Támogatás mértéke  Max. 95 %  bevételt generáló projektek esetén a számított finanszírozási hiány alapján  Rendelkezésre álló forrás 2007-2008  502 MFt  Támogatás összege  9,5- 47,5 MFt

33 6.2. Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek, beruházások  Eljárásrend:  Egyfordulós nyílt pályázat  Pályázók köre:  Helyi önkormányzatok és helyi önkormányzati társulások;  Költségvetési szervek és önkormányzati intézmények;  Közhasznú szervezetek;  egyházak;  a fentiek konzorciuma;  kis- és középvállalkozások (gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók) csak valamely fenti szervezet által vezetett konzorcium tagjaként.

34 6.2. Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek, beruházások Támogatható tevékenységek I.  Középületek és más nagy látogatottságú építmények környezetbarát átalakítását célzó beruházások, fejlesztések;  Környezetbarát közlekedési-szállítási alternatívákat népszerűsítő mintarendszerek kialakítása;  Tartós fogyasztási javak közösségi használatát célzó  mintarendszerek létrehozása;  Non-profit és környezeti fenntarthatósági szemponttal is bíró termelési és fogyasztási mintaprojektek (környezeti megtakarítást eredményező átalakítás, fejlesztés);

35 6.2. Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek, beruházások Támogatható tevékenységek II.  Biotermékek, ill. környezetbarát termékek és szolgáltatások népszerűsítését célzó, mintaprojektek  Belterületen megvalósuló, környezetbarát kertművelést, házi komposztálást is tartalmazó és népszerűsítő zöldfelületi mintaprojektek,  A hulladék képződésének megelőzését, a képződő hulladék veszélyességének mérséklését és az anyagában történő hasznosítást segítő kezdeményezések (minden projektnél kötelező tevékenység);

36 6.2. Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek, beruházások Támogatható tevékenységek III.  A fenti tevékenységek valamelyike mellett többutas (visszaváltható), ill. anyagában hasznosítható csomagolás népszerűsítését célzó begyűjtő és hasznosító rendszerek létrehozása;  A mintaprojekt eredményeinek bemutatása, hozzáférhetővé tétele, terjesztése (Minden projektnél kötelező tevékenység).  Fenntarthatósággal kapcsolatos termékminősítő szervezetek fejlesztése, fenntarthatósággal kapcsolatos termékminősítési rendszerek megbízhatóságának növelése,

37 6.2. Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek, beruházások  Támogatás mértéke  Max. 95 %  bevételt generáló projektek esetén a számított finanszírozási hiány alapján  Rendelkezésre álló forrás 2007-2008  1116 MFt  Támogatás összege  47,5-200 MFt

38 9400 Sopron, Csatkai E. u. 6. Tel.: 99/512-910 9700 Szombathely, Kőszegi u. 23. Tel.: 94/509-350 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Bodonczi László laszlo.bodonczi@westpa.hu


Letölteni ppt "9400 Sopron, Csatkai E. u. 6. Tel.: 99/512-910 9700 Szombathely, Kőszegi u. 23. Tel.: 94/509-350 Az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások hasznosításának."

Hasonló előadás


Google Hirdetések