Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Legény Ágnes VP beruházások tervezett támogatásai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Legény Ágnes VP beruházások tervezett támogatásai."— Előadás másolata:

1 Legény Ágnes VP beruházások tervezett támogatásai

2 Támogatási formák Támogatási formák a VP-ből: Vissza nem térítendő támogatás Kiegészítő támogatások Egyszerűsített költségelszámolásra alapozott támogatások Kamattámogatás Egyéb forrásból: Kedvezményes hitel Kedvezményes díjú intézményi kezességvállalás.

3 Vissza nem térítendő támogatás speciális formái – Kiegészítő támogatások – Egyszerűsített költségelszámolásra alapozott támogatások Százalék alapú átalánytámogatás Egységköltség alapú átalánytámogatás Egyösszegű átalánytámogatás

4 Önerő biztosítása - Számlavezető bank által kiállított igazolás - Hitelszerződés - Tagi kölcsönszerződés - Magánkölcsönre vonatkozó szerződés - Pénztári kiadási bizonylat - Engedményezési okirat - Tőkeemelésre vonatkozó igazolás - Zárt végű pénzügyi lízingre vonatkozó szerződés - Értékpapír banki igazolás másolatával - A felhívás által előírt egyéb okirat

5 Finanszírozási támogatások típusai - Támogatási előleg - Időközi kifizetési igénylés - Záró kifizetési igénylés

6 Támogatási előleg - A támogatás összegének max. 50%-a lehet - Előleg fizetési kérelem – elektronikusan - Biztosíték rendelkezésre állása - Igényelni a záró kifizetési igénylés benyújtásáig bármikor lehet - Előleg kifizetésétől számított 6 hónapon belül időközi kifizetési igénylést kell benyújtani

7 Biztosíték - Az előleg összegével megegyező összegben - A biztosítéknak az előleggel történő elszámolás elfogadásáig kell fennállnia - Biztosíték lehet: Készpénzletét Garanciavállaló nyilatkozat Garanciaszervezet által vállalt kezesség Biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény

8 Időközi kifizetési igénylés – A mérföldkő elérését követő 10 napon belül kötelező – A vállalt eredmény teljesülése esetén a mérföldkő elérése előtt is lehetséges – Ha az igényelt támogatási összeg meghaladja a megítélt támogatás 10%-át, de legalább a 200e Ft-ot

9 Záró kifizetési igénylés – A támogatói okiratban meghatározott határidőig – Akkor is be kell nyújtani, ha a korábbi kifizetési igénylések keretében már a teljes megítélt támogatással elszámolt – Be kell számolni: Projekt szakmai megvalósításáról Támogatási szerződésben vállaltak teljesítéséről A projekttel kapcsolatban esetlegesen keletkezett bevételekről

10 Elszámolható költségek Az elszámolható költségek körét mindig az adott jogcím felhívása tartalmazza. Lehet: - Használt eszköz - Saját teljesítés - Lízingügylet – kizárólag ingatlan, és új gép vagy berendezés beszerzése

11 VP kertészet korszerűsítése tervezett támogatásai

12 Kiket támogat?  A mezőgazdasági termelőt vagy fiatal mezőgazdasági termelőt,  a mezőgazdasági termelők egy csoportját. A források 80%-ára kertészeti fejlesztések esetén a legfeljebb 850 000 € STÉ a kisméretű terménytárolók és szárítók esetén a legfeljebb 350 000 STÉ üzemmérettel rendelkezők pályázhatnak.

13 Általános információk – pályázati feltételek Feltétel a pályázáshoz: környezeti hatástanulmány; üzleti terv; foglalkoztatottak létszámának fenntartása; Energiahatékonyság javítását célzó beruházás esetén energiahatékonyság javulás; energetikai tanúsítvány és/vagy energetikai számítás megléte, Biogáz technológia alkalmazása esetén a felhasznált gabonafélék, valamint a keményítő- és cukortartalmú növények (hulladékok, aratási maradványok, melléktermékek kivételével) aránya nem érheti el a betáplált inputanyagok mennyiségének 50 %-át;

14 Általános információk – pályázati feltételek Mezőgazdasági eredetű biomassza alapú megújuló energia megoldás alkalmazása esetén: az alapanyag csak Annex I. termék lehet; ha a fő cél villamos energia előállítás, a technológiai önfogyasztás felett keletkezett hő legalább 25%-ának saját gazdaságon belül hasznosítása; Biomassza felhasználásával nem kapcsolt hőenergia-termelést megvalósító technológia alkalmazása esetén a berendezés hatásfoka legalább 70%-os;

15  Épületenergetikai korszerűsítések esetén: 176/2008. (VI. 30.) korm. rendelet szerinti energetikai minőségtanúsítvány megléte; 2010/31/EU irányelv szerinti költség optimum elérése.  Kertészeti fejlesztés esetén feltétel továbbá : meglévő termálkút felújítása esetén legalább 5% energiahatékonyság javulás; termálenergia felhasználáskor mérőműszer alkalmazása Kertészet korszerűsítése támogatások Általános információk

16 Általános információk – előny a pályázáskor üzleti terv minősége (megalapozottság, innovatív tartalom, költséghatékonyság); vállalkozás foglalkoztatotti létszámának növelése; termelői csoport/szervezeti tagság; mikro- vagy kisvállalkozás; környezeti szempontok érvényesítése; 10%-ot meghaladó egységnyi energiahatékonyság javulás; megújuló energiatermelés fejlesztése, különösen a termálenergia hasznosítása; ökológiai gazdálkodás folytatása; beruházás fejlesztendő régióban, járásban. a minőségrendszerekben való részvétel.

17 FIGYELEM! Minden beruházás esetén: fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár az alaptámogatási intenzitáson felül; Teljes támogatási keret 96 milliárd Ft (310 Ft/€ árfolyamon). Egyéni beruházás Kollektív beruházás Maximális alaptámogatás1 600 000 €3 200 000 € Alaptámogatás intenzitása (KMR régió)40%+10 százalékpont Alaptámogatás intenzitása (nem KMR régió)50% A támogatás mértéke: Kertészet korszerűsítése támogatások Általános információk

18 Üveg- és fóliaházak létesítése, geotermikus beruházás és öntözés kialakításának lehetőségével Leírás A támogatás célja a kertészeti ágazat versenyképességének, energiahatékonyságának javítása, kertészeti termesztő-berendezések és a hozzájuk kapcsolódó beépített technológia, beszerzésének támogatása. A felhívás a megújuló energiaforrások között kiemelt műveleti célként kezeli a geotermikus energiaellátás biztosítását, valamint a meglévő berendezések korszerűsítését. Felhívás keretösszege Teljes keret: 30 Mrd Ft

19 Ültetvénytelepítés támogatása öntözés kialakításának lehetőségével Leírás A támogatás célja a kertészeti ágazat versenyképességének, energiahatékonyságának javítása, új ültetvények telepítése, a meglévő ültetvények felújítása és korszerűsítése szükség esetén fajtaváltás vagy művelési-mód váltás alkalmazásával. Meglévő öntözőrendszerek korszerűsítését valamint új telepítésnél öntözőrendszer kiépítését szolgálja. Felhívás keretösszege Teljes keret: 17+4 Mrd Ft = 21 Mrd Ft A jégesőkár* megelőzését szolgáló beruházások (egyedi és kollektív) támogatása is e kiírás keretében kerül meghirdetésre (4 Mrd Ft keret)

20 Gyógynövénytermesztés fejlesztése Leírás A támogatás célja a gyógynövénytermesztés versenyképességének, energiahatékonyságának javítása, új ültetvények telepítése, a meglévő ültetvények felújítása. A felhívás a megújuló energiaforrások között kiemelt műveleti célként kezeli a geotermikus energiaellátás biztosítását, valamint a meglévő berendezések korszerűsítését. Felhívás keretösszege Teljes keret: 3 Mrd Ft

21 Kertészeti ágazat technológiai fejlesztéseinek támogatása Leírás A támogatás célja a kertészeti ágazat és a gombatermesztés versenyképességének, energiahatékonyságának javítása hűtőházak, tárolók, manipulálók és egyéb üzemi létesítmények beszerzésének támogatása. A felhívás a megújuló energiaforrások között kiemelt műveleti célként kezeli a geotermikus energiaellátás biztosítását, valamint a meglévő berendezések korszerűsítését. Felhívás keretösszege Teljes keret: 32 Mrd Ft

22 Kertészeti gépbeszerzés támogatása Leírás A támogatás célja a kertészeti ágazat versenyképességének, energiahatékonyságának javítása, a kertészeti ágazathoz kapcsolódó kisértékű erő- és munkagépek, post-harvest tevékenység eszközei beszerzésének támogatása. Felhívás keretösszege Teljes keret: 10 Mrd Ft

23 Általános információk – Terménytároló, tisztító, szárító FIGYELEM! Minden beruházás esetén: fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár az alaptámogatási intenzitáson felül; Teljes támogatási keret 19,7 milliárd Ft (310 Ft/€ árfolyamon). Egyéni beruházás Kollektív beruházás Maximális alaptámogatás330 000 €1 000 000 € Alaptámogatás intenzitása (KMR régió)40%+10 százalékpont Alaptámogatás intenzitása (nem KMR régió)50% A támogatás mértéke:

24 Kisméretű terményszárító és tisztító korszerűsítése, kisméretű terménytároló építése, korszerűsítése Leírás Támogatás nyújtása terményszárítók, üzemeltetéséhez kapcsolódó épített vagy mobil eszközök, valamint a kapcsolódó technológiák és infrastruktúra kialakítása érdekében. Kis léptékű terménytárolók építésének, valamint a meglévő terménytárolók korszerűsítésének, és tisztítók üzemeltetéséhez kapcsolódó épített vagy mobil eszközök, valamint a kapcsolódó technológiák és infrastruktúra támogatása. Felhívás keretösszege Teljes keret: 19,7 Mrd Ft

25 Versenyképesség javítás: építéssel járó állattartási technológia kialakítása; építéssel nem járó állattartási eszköz beszerzése; Energiahatékonyság javítás; Trágyakezelés és komposztálás agrotechnikai eszközeinek, a kiszolgáló infrastruktúrának, a trágya- elhelyezés és kijuttatás eszközeinek beszerzése és felújítása; Fiatal termelők gazdaságainak megerősítése, fejlesztése A források 80%-ára kizárólag a legfeljebb 1 275 000 € STÉ üzemmérettel rendelkezők pályázhatnak I. Állattartás Támogatható tevékenységei

26 Támogatás nyújtása az állattartó telepeknek trágyatároló, feldolgozó műtárgyak kialakításához. EU jogszabály alapján határidő: 2015. december 22. Meghirdetés tervezett dátuma: 2015. október Keretösszeg: 5,6 milliárd Ft. Felső határ: a keret 80%-a legfeljebb 1 275 000 STÉ üzemmérettel rendelkezők számára Egyéni max: 500 millió Ft, közös max: 1 Mrd Ft. II.1. Trágyatárolók építése, korszerűsítése

27 Támogatás nyújtása a sertéstartók technológiai korszerűsítését irányzó beruházások, gépek finanszírozásához Keretösszeg: 20 milliárd Ft Egyéni max: 500 millió Ft, közös max: 1 Mrd Ft. Meghirdetés dátuma: 2015. december Felső határ: a keret 80%-a legfeljebb 1 275 000 STÉ üzemmérettel rendelkezők számára. III. Sertéstartó telepek építése, korszerűsítése 6 000 euró STÉ 1 275 000 euró STE Hízósertés296 110 db Anyakoca132 653 db

28 IV. Baromfitartó telepek építése, korszerűsítése Támogatás nyújtása a baromfitartók technológiai korszerűsítését irányzó beruházások, gépek finanszírozásához Keretösszeg: 20 milliárd Ft Felső határ: a keret 80%-a legfeljebb 1 275 000 STÉ üzemmérettel rendelkezők számára Egyéni max: 500 millió Ft, közös max: 1 Mrd Ft. Meghirdetés dátuma: 2015. november 6 000 euró STÉ 1 275 000 euró STE Brojler530112 00 db Tojótyúk, kacsa 35073 300 db Pulyka14029 000 db Liba17036 000 db

29 V. Szarvasmarha tartó telepek építése, korszerűsítése Támogatás nyújtása a szarvasmarhatartók technológiai korszerűsítését irányzó beruházások, gépek finanszírozásához Keretösszeg: 20 milliárd Ft Meghirdetés dátuma: 2015. november Felső határ: a keret 80%-a legfeljebb 1 275 000 STÉ üzemmérettel rendelkezők számára Egyéni max: 500 millió Ft, közös max: 1 Mrd Ft. 6 000 euró STÉ 1 275 000 euró STE Tejelő tehén4700 db Húshasznú tehén 234 700 db 1-2 éves bika163 250 db

30 VI. Juh és kecsketartó telepek építése, korszerűsítése Támogatás nyújtása a juh és kecsketartók technológiai korszerűsítését irányzó beruházások, gépek finanszírozásához Keretösszeg: 4 milliárd Ft Felső határ: a keret 80%-a legfeljebb 1 275 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezők számára (~20 200 db anyajuh; 14 185 db anyakecske) Egyéni max: 500 millió Ft, közös max: 1 Mrd Ft. Meghirdetés dátuma: 2015. november 6 000 euró STÉ 1 275 000 euró STE Anyajuh10020 200 db Kecske7014 185 db

31 versenyképesség javítása, az energiafelhasználás csökkentése érdekében építéssel járó technológiák, valamint az állattartáshoz szükséges gépek beszerzéséhez Keretösszeg: 6 milliárd Ft Meghirdetés dátuma: 2015. november VII. Állattartó telepek korszerűsítése

32 Vízgazdálkodás a VP-ben

33 Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése (4.1.4.) Mit támogat? A vízvisszatartást, a meliorációt és a vízfelhasználás hatékonyságának javítását, valamint az öntözött területek növelését célzó beruházásokat. o a káros vizek összegyűjtéséből történő vízvisszatartás o üzemen belüli mezőgazdasági területekhez kapcsolódó meliorált utak kialakítása o a vízfelhasználás hatékonyságát javító öntözéses gazdálkodás fejlesztése o a fiatal mezőgazdasági termelők támogatása Támogatási keret: 34 Mrd Ft, várható meghirdetés: 2015. december Egyéni max. 500 m Ft, közös max. 1 Mrd ft

34 Vízvédelmi célú nem termelő beruházások A felhívás célja A vizeket érő szennyezések megakadályozása, a területi vízvisszatartás elősegítése az éghajlatváltozással összefüggő problémák a biodiverzitás megőrzésének, a vizeink mennyiségi és minőségi védelmének biztosítása céljából o Területi vízvisszatartást szolgáló vízilétesítmények kialakítása, fejlesztése a mélyfekvésű területeken o Erózióvédelmet biztosító létesítmények kialakítása, fejlesztése o Partmenti vízvédelmi pufferzóna kialakítása, fejlesztése o Vizes élőhelyek létrehozása Keretösszeg: 2,4 Mrd Ft

35 FIATAL GAZDA ALPROGRAM RÖVID ÁTTEKINTÉSE 195,1 millió € 73,4 millió € 121,7 millió €

36 Fiatal gazdák induló támogatása VISSZA Mit támogat? Mezőgazdasági vállalkozás indítását. egyéni vállalkozás társas vállalkozás Kit támogat? Induló fiatal gazda jelölteket, akik 6000 és 25000 STÉ közötti termelési potenciállal rendelkeznek, és minőségi üzleti tervet (4 éves) nyújtanak be. Mennyivel támogat? 40.000 euró. Két részletben (75%-25%). Hogyan támogat? Vissza nem térítendő támogatást ad. Kötelezettségvállalásokat teljesíteni kell.

37 Magasabb támogatási intenzitás VISSZA *5 évnél nem régebben gazdálkodó fiatal mezőgazdasági termelők számára is.

38 Többlet pontszám VISSZA *5 évnél nem régebben gazdálkodó fiatal mezőgazdasági termelők számára is.

39 Elkülönített forrás VISSZA 1.2.1. és 1.3.1. esetén: programok szervezői számára.

40 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Legény Ágnes VP beruházások tervezett támogatásai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések