Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

 Megtorlás 1957-61  Konszolidáció (megszilárdulás) 1961-68  „Gulyáskommunizmus” 1968-1985  Válság 1985-89.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: " Megtorlás 1957-61  Konszolidáció (megszilárdulás) 1961-68  „Gulyáskommunizmus” 1968-1985  Válság 1985-89."— Előadás másolata:

1

2  Megtorlás 1957-61  Konszolidáció (megszilárdulás) 1961-68  „Gulyáskommunizmus” 1968-1985  Válság 1985-89.

3  Kádár a forradalom kitörésekor pártfőtitkár  Nagy Imre – kormány tagja a forradalom mellé áll.  Nov.1. elárulja a forradalmat > Moszkvába utazik  Nov. 4. Szolnok ellenkormány létrehozása (Forradalmi munkás –paraszt kormány feje)  „ ellenforradalom”- ként értékeli

4  A magyar történelemben példátlan,célja a megfélemlítés  300 kivégzett  Politikusok: Nagy Imre (1957.) 6 politikus társával  Szabadságharcosok (pesti srácok)  40 ezer letartóztatott> életfogytiglan-4-5 év  1963. amnesztia> REF  250 ezer emigrált

5  Fokozatosan lazít az elnyomáson „puha diktatúra”:elkerülni egy újabb forradalmat > Kádár nem várja el az átlagemberek aktív részvételét a politikában  Rákosi: „ aki nincs velünk az ellenünk van”  Kádár: „ aki nincs ellenünk az velünk van”  Vannak megkérdőjelezhetetlen dolgok  Szocialista rendszer létjogosultsága  Szovjet csapatok itteni tartózkodása  1956 értékelése (ellenforradalom)

6  Megnő az egyének személyes szabadsága  Nincs nyílt terror (ÁVH megszűnik >Munkásőrség)  Szabadabb mozgás lehetősége  külföldi utazások útlevél (korlátozva)  Szabadabb vélemény nyilvánítás:  Működik a cenzúra: 3T politikája (támogatott, tűrt, tiltott)  Csökken a mindennapok átpolitizáltsága: nem kötelező a párttagság, kevesebb a kötelező részvétel az állami és pártrendezvényeken

7  A rendszer továbbra is pártállami diktatúra marad!  Egypártrendszer (MSZMP)  Minden lényegi döntés MSZMP KB  Formális parlamentarizmus (egyjelöltes választások, ritkán ülésezik, nincs törvényalkotás)  Végrehajtó hatalom Elnöki Tanács > rendeletek  Helyi közigazgatás: tanácsrendszer (helyi párttitkárok)

8  Kultúra: szabadabb véleménynyilvánítás, (cenzúra: Aczél György „3T” politikája  Támogatott –tűrt-tiltott kategória)  Útlevél: lehetőség volt külföldi utazásokra korlátozva  „ legvidámabb barakk” a kommunista táboron belül

9  Cél:az egyént elterelni a politikától >személyes boldogulás  Viszonylagos jólét biztosításával leszerelni a társadalmi elégedetlenséget, végső soron elkerülni egy újabb forradalmat

10  Teljes foglalkoztatottság: mindenkinek van munkája (kötelező volt dolgozni KMK) bújtatott munkanélküliség (álláshelyek nem a termelésben jöttek létre, hanem adminisztratív munkakörben) > alacsony fizetések  a dolgozók a munkahelyükön kívül is dolgoztak: Magánszektor korlátozott működése a gazdaságban „maszekolás” / háztáji  A túlmunkának az egyénre való hatása: túlhajszoltság lakosság romló egészségügyi állapota / kétkeresős családmodell

11  Alapvető élelmiszerek ára mesterségesen alacsonyan tartották (3.60-as kenyér)  Elérhetővé válnak bizonyos tartós fogyasztási cikkek (státusszimbólum) gépkocsi (Trabant „kicsi vagy kocsi”) televízió, elektronikus háztartási gépek  Az életszínvonal fenntartása a rendszer egyik politikai törekvése volt > 80-as évektől csak kölcsönök felvételével lehet biztosítani> eladósodás

12  M. o. a KGST gazdasági rendszerének tagja  1957. befejeződik a parasztság TSZ-ekbe való kényszerítése  1968. „új gazdasági mechanizmus” korlátozott piacgazdaság >leállítják  : marad a korszerűtlen gazdaságszerkezet (tervgazdálkodás)  1973. olajárrobbanás > energiahordozók jelentősen drágulnak> erősíti a válságot  Külföldi hitelfelvétel (nyugati magánbankok magas kamat) > nem gazdaságkorszerűsítésre fordítják > életszínvonal fenntartására  Adósságspirál (adósságcsapda): az ország folyamatos hitelfelvételre szorul, azért, hogy lejáró kölcsöneit fizetni tudja  1985. után csökken az életszínvonal (áremelkedések)

13  Külső ok: 1985. Gorbacsov lesz SZ.U. vezetője>”peresztrojka” (reformok enyhülő diktatúra> szabadabb vélemény nyilvánítás)  SZU meggyengülése > „elengedik” a Közép-európai érdekszféra országait  Belső okok:  MSZMP vezetési válsága (elaggott vezetők <> „reform kommunisták” (Pozsgai Imre / Nyers Rezső)  Romló életszínvonal társadalmi elégedetlenség  Párton kívüli ellenzék megjelenése

14  1987. (1.) Lakitelki találkozó (párton kívüli értelmiségiek 1-2 reform kommunista) rendszer kritikája  Magyar Demokrata Fórum (népi-nemzeti irányvonal)  Március 15. megünneplése> rendőrség beavatkozik  Szabad Demokraták Szövetsége (urbánus liberális )

15  Összeomlik a pártállami diktatúra rendszere (nem csak Magyarországon hanem a térség többi államában)  „békés rendszerváltás” MSZMP „önként” mond le hatalmáról, tárgyalások során döntenek az átalakulás fő kérdéseiről  Átmenet: egy demokratikus (parlamentáris) jogállam kiépítése

16  1987.05.22. Kádár János leváltása új főtitkár Grósz Károly  Ellenzéki pártok alakulnak (többpártrendszer)  1989. jan. Pozsgai Imre:1956. népfelkelés  1989. máj. Ellenzéki Kerekasztal>Nemzeti Kerekasztal MSZMP ellenzéki pártok rendszerváltás forgatókönyve: többpárti szabad választások  1989. máj. megkezdik a vasfüggöny lebontását  1989.jún.16. Nagy Imre és társainak újratemetése

17  1989. aug 19. Páneurópai piknik  1989. 10.7-10. Állampárt feloszlatja magát MSZP megalakulása  1989.10.23. Köztársaság kikiáltása (Népköztársaság)  „négy igenes” népszavazás > köztársasági elnököt nem a nép, hanem a parlament választja  1990. ápr. első szabad választások MDF nyeri koalíciós kormány

18  Jogalkotás: Kommunista diktatúra rendszeréből áttérés nyugati típusú demokratikus jogállam  Törvényalkotás nem született új alkotmány hanem a „régi” 1949.-es alkotmányt írják át  Magánosítás (piacgazdaság kialakítása)  kárpótlási törvény  privatizáció (állami vállalatok eladása)  Állampárt vezetői átmentették hatalmukat  Függetlenség helyreállítása: megszűnt Varsói Szerződés> szovjet csapatok kivonása GG

19  Privatizáció ellentmondásai  Gazdasági összeomlás (nyugati tőke piacot vesz, gazdasági környezet összeomlása)  Munkanélküliség 20-25%  Nyugati integráció > Európai Közösség (E U)  Adósságcsapda  1994.-ben az MSZP nyeri a választásokat


Letölteni ppt " Megtorlás 1957-61  Konszolidáció (megszilárdulás) 1961-68  „Gulyáskommunizmus” 1968-1985  Válság 1985-89."

Hasonló előadás


Google Hirdetések