Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Paller Judit, Dr. Szabó Enikő, Dr. Dánielisz Ágnes Országos Tisztifőorvosi Hivatal A hatóság alkalmazkodóképessége, jogszabály, szakmai tudás… Budapest.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Paller Judit, Dr. Szabó Enikő, Dr. Dánielisz Ágnes Országos Tisztifőorvosi Hivatal A hatóság alkalmazkodóképessége, jogszabály, szakmai tudás… Budapest."— Előadás másolata:

1 Dr. Paller Judit, Dr. Szabó Enikő, Dr. Dánielisz Ágnes Országos Tisztifőorvosi Hivatal A hatóság alkalmazkodóképessége, jogszabály, szakmai tudás… Budapest 2015. november 11.

2 2 Irányadó jogszabályok -Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény -A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény -Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény (továbbiakban: Ehi) -Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet -Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 37/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet -A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet -Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet -A sürgős szükség körébe tartozó egyes egészségügyi szolgáltatásokról szóló 52/2006. (XII. 28.) EüM rendelet -Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V.11.) ESzCsM rendelet -A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek és a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi tartózkodásával összefüggő közegészséget veszélyeztető betegségekről szóló 32/2007. (VI. 27.) EüM rendeletben -A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendelet -Az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól szóló 17/2001. (IV.28.) EüM rendelet -A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közegészségügyi- járványügyi és egészségfejlesztési feladatainak ellátásáról, valamint a védőoltás elrendelésének rendjéről szóló 1/2014. (I.10.) BM rendelet

3 3 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény Az Eütv. hatálya kiterjed a Magyarország területén a) tartózkodó természetes személyekre (...) „Minden betegnek joga van sürgős szükség esetén az életmentő, illetve a súlyos vagy maradandó egészségkárosodás megelőzését biztosító ellátáshoz, valamint fájdalmának csillapításához és szenvedéseinek csökkentéséhez”. 142. § (1) (2) Az igénybevétel alapjául szolgáló jogviszony előzetes igazolása nélkül, az e törvényben és a külön jogszabályban foglaltak figyelembevételével – az alapcsomag részeként – kell biztosítani a Magyarország területén tartózkodó személy részére - a járványügyi ellátások közül a kötelező védőoltást (kivéve a külföldre történő kiutazás miatt szükséges védőoltást), a járványügyi érdekből végzett szűrővizsgálatot, a kötelező orvosi vizsgálatot, a járványügyi elkülönítést, a fertőző betegek szállítását, - a mentést, amennyiben az adott személy meghatározott kritériumok fennállása esetén (94. § (2)) azonnali ellátásra szorul, - sürgős szükség esetén a külön jogszabályban meghatározott ellátásokat.

4 4 Az elismerését kérő betegsége esetén az egészségügyi szolgáltatások közül térítésmentesen jogosult -a háziorvosi ellátás körébe tartozó vizsgálatokra és gyógykezelésre, -a sürgős szükség esetén igénybe vett járóbeteg-szakellátás keretében történő vizsgálatra, gyógykezelésre, továbbá az ellátás során felhasznált gyógyszerre és kötszerre, -a sürgős szükség esetén igénybe vett fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra, valamint annak során az orvos előírása szerinti gyógykezelésre, -a járóbeteg-szakellátást vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést követően a betegségből való gyógyulásig, illetve állapota stabilizálódásáig a szükséges vizsgálatra és gyógykezelésre, a mással nem helyettesíthető gyógyszerre és a gyógyszer beadásához szükséges gyógyászati segédeszközre, -az orvos által rendelt egyéb gyógyászati segédeszközre, valamint annak javítására, -sürgősségi fogászati ellátásra és fogmegtartó kezelésre, -terhesgondozásra és szülészeti ellátásra, -külön jogszabály szerint a „közgyógyellátásra jogosultak” részére térítésmentesen, illetve „egészségügyi rendelkezés” alapján 90%-os vagy 100%-os társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerre és kötszerre, -betegszállításra, ha egészségügyi állapota miatt a szállítás másként nem oldható meg, -az életkorához kötött kötelező védőoltásra (Sürgős szükség az egészségi állapotban bekövetkezett olyan változás, amelynek következtében azonnali egészségügyi ellátás hiányában a beteg közvetlen életveszélybe kerülne, illetve súlyos vagy maradandó egészségkárosodást szenvedne.) A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI.9.) Korm. rendelet

5 Migránsok egészségügyi ellátása Minden Magyarországon tartózkodó személynek, így a migránsoknak is (függetlenül attól, hogy regisztrálásra kerültek-e) joguk van a sürgősségi orvosi ellátásra, melynek körét a sürgős szükség körébe tartozó egészségügyi szolgáltatásokról szóló 52/2006. (XII.28.) EüM rendelet határozza meg: (a teljesség igénye nélkül) vérzés; keringés- és/vagy légzésleállással járó állapotok; életveszélyes anyagcsere állapotok; sokk megelőző és sokkos állapotok; akut légzési elégtelenség; mérgezések; eszméletlen állapotok; görcsrohamok; hirtelen fellépő látászavar, szemsérülés; szülés, akut nőgyógyászati vérzés; akut hasi katasztrófák; égés-fagyás; áramütés; hő- és hidegártalom; sugárártalom; elsődleges sebellátás; testüregek (koponya, mellkas, has) sérülése; nyílt törések; amputációk; politraumatizáció; öngyilkossági kísérlet és szándék, heveny pszichés zavarok; súlyos infektológiai kórképek 5

6 Első orvosi vizsgálat: rendőrség által fenntartott szállás (gyűjtőpont) Elismerést kérők (menekültstátusz iránti kérelmet benyújtók) széleskörű egészségügyi ellátásra jogosultak. Háziorvosi ellátás: BÁH, illetve rendőrség által fenntartott szálláson Szakellátásra vagy kórházi kezelés: területi egészségügyi szolgáltató Jogosultak a szükséges gyógyszerekre, kötszerre, egyes gyógyászati segédeszközre; sürgősségi fogászati ellátásra, terhesgondozásra és szülészeti ellátásra, törvényben meghatározott feltételek szerint a terhesség megszakítását célzó beavatkozásra; bizonyos esetekben betegszállításra, ha egészségügyi állapota miatt a szállítás másként nem oldható meg. Migránsok egészségügyi ellátása 6

7 7 Ki az egészségügyi szolgáltató, finanszírozó? Egészségügyi ellátási kötelezettség Alapellátás: -A befogadó állomás, menekülttábor orvosa, -A területileg illetékes háziorvos Szakellátás: Területi ellátási kötelezettség szerinti, -Járóbeteg szakellátás, -Fekvőbeteg szakellátás Finanszírozó Elismerési eljárás megindítása előtt: Az ellátott személy (ha nem jogosult térítésmentes eljárásra). Amennyiben nem történt térítés, - az OEP-nek küldött jelentés alapján – a központi költségvetés térít. Elismerési eljárás megindítását követően: A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal utólagosan az OEP-el való elszámolás során - a szolgáltató jelentése alapján. „Elismert” személy esetében: -Egy évig, mint az elismerési eljárás során, -Egy év után munkaviszony szükséges Fontos: Tanulói, hallgatói jogviszonyt biztosítotti jogosultságot is jelent

8 8 Közegészségügy Az átmeneti szállásokra, valamint a huzamosabb ideig történő tartózkodásra kialakított befogadó szállásokra vonatkozó általános feltételek meghatározása Vízellátás, szennyvízelhelyezés Tisztálkodó helyiségek, illemhelyek Egyéb feladatok: takarítást, az egészségügyi kártevők elleni védekezést, hulladékok, szennyesruhák fertőzést kizáró gyűjtését, megfelelő hulladékgyűjtő edényzet biztosítását, a hulladékok veszélyes hulladékként, arra jogosult szakcéggel történő elszállítatását, főzési, mosogatási lehetőséget (hűtő, tűzhely), mosási lehetőséget, hajápolást, tisztálkodó szerek biztosítását, stb. …. És mi van a szervezetten fenntartott szálláshelyeken, táborokon kívül?

9 Járványügyi felügyelet A befogadó állomásokat, őrzött szállásokat a BÁH, illetve a rendőrség alakítja ki és üzemelteti, így a Rendőrség Közegészségügyi - Járványügyi Szolgálata felügyeli. Az ÁNTSZ-OTH és a megyei kormányhivatalok népegészségügyi feladatkörében eljáró munkatársai, valamint a Rendőrség Közegészségügyi - Járványügyi Szolgálata szorosan együttműködik. 9

10 10 Országos Intézetek OTH Országos Tisztifőorvos Járványügy A menekültstátuszért folyamodók (elismerés iránti kérelmet benyújtók) esetén járványügyi szempontokon alapuló kötelező szűrővizsgálatot ír elő a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet -„63. § (1) Amennyiben a menekültügyi hatóság az elismerését kérőt befogadó állomáson helyezi el, vagy számára kötelező tartózkodási helyet jelöl ki, az elismerés iránti kérelem előterjesztését követően a menekültügyi hatóság haladéktalanul értesíti az elismerését kérő tartózkodási helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala járási tisztifőorvosát (a továbbiakban: tisztifőorvos) az adott járványügyi helyzetnek megfelelő orvosi vizsgálatok elrendelése érdekében. -(2) Ha az (1) bekezdésben elrendelt vizsgálatok eredménye alapján a tisztifőorvos megállapítja, hogy az elismerését kérő közegészséget veszélyeztető betegségben szenved, illetve fertőzőképes, a menekültügyi hatóság tájékoztatása mellett haladéktalanul javaslatot tesz a szükséges korlátozó intézkedések megtételére.” - A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek és a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi tartózkodásával összefüggő közegészséget veszélyeztető betegségekről szóló 32/2007. (VI. 27.) EüM rendeletben felsorolt betegségek (tuberkulózis (tbc), HIV-fertőzés, szifilisz (luesz), hastífusz és paratífusz baktériumhordozó állapot, hepatitis B) szűrését írják elő, bár a jogszabály alapján a menekültstátuszért folyamodók szűrése esetén a járási tisztifőorvos más döntést is hozhat.

11 Migránsok szűrése Korábban főleg a huzamosan Magyarországon tartózkodó migránsok szűrése történt meg: Tuberculosis typhoid, paratyphoid hepatitis B, (esetenként hepatitis C) HIV, szifilisz. OTH jelenlegi ajánlás: ectoparazitozisok (scabies, lise, louse) tífusz/paratífusz tbc A szexuális úton, illetve vérrel, testváladékkal terjedő fertőzések szűrésének kizárólag az itt letelepedők esetén van jelentősége. 11

12 Menekültstátuszért folyamodók közegészségügyi-járványügyi szűrése 2014. évben 12

13 13 2015. augusztus 7-étől az Országos Tisztifőorvos a Kormányhivatalok Népegészségügyi Főosztályainak bevonásával – heti jelentést kér -az illetékességi területen elrendelt és elvégzett szűrővizsgálatokról, -klinikai gyanú esetén végzett egyéb vizsgálatokról, azok eredményeiről, illetve -a migránsokkal kapcsolatos közegészségügyet, járványügyet érintő eseményekről. 2015. szeptember 11-étől 2015. október 22-ig az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére – a 2015. szeptember 10-ei Miniszteri Értekezlet értelmében – a bevándorlási helyzetről napi jelentést küldtünk -az elvégzett szűrővizsgálatok számáról, illetve a pozitív eredmények számáról, -közfinanszírozott intézményben történt alap, járó- és fekvőbeteg migráns ellátások számáról, illetve -közegészségügyi, járványügyi aktuális eseményekről. 2015. október 22-én az Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről érkező kérés értelmében kizárólag a rendkívüli eseményekről történik azonnali tájékoztatás a Minisztérium felé. Jelentési kötelezettségek

14 Migránsok szűrése Menekültstátuszért folyamodók közegészségügyi-járványügyi szűrése. elvégzett szűrések számapozitív eredmények 2015.01.01-től 2015.11.01-ig 2015. 41-44. hét 2015.01.01-től 2015.11.01-ig 2015. 41-44. hét szifilisz141220340 HIV140920110 hepatits B140820764 hepatits C125918 0 tuberculosis5376500 tífusz/paratífusz6101300 parazitológia3891020 lepra104n.A0 scabies (rühösség)226928913310 pediculosis (tetvesség)2095289191 14

15 Menekültstátuszért folyamodók közegészségügyi-járványügyi szűrése 2015.01.01-től 2015.11.01-ig 15

16 Migránsok védőoltása A 18/1998. (VI.3) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 5. § (1) bekezdése értelmében az életkorhoz kötött kötelező védőoltások (0-20 éves korcsoportok) megadása kötelező a letelepedőknek/ huzamosan itt tartózkodóknak. Magyarország járványügyi biztonsága szempontjából a huzamos tartózkodás, közösségbe járás esetén elengedhetetlenek a védőoltások, a néhány napot hazánkban töltők estén a védőoltások megadása a magyarországi járványügyi helyzetre nincs hatással. 16

17 Migránsok körében bejelentett fertőző betegségek A fertőző betegségekre és járványokra vonatkozó adatgyűjtés a fertőző betegségek jelentésének rendjéről szóló EMMI 1/2014. sz. rendelete alapján történik. Az egészségügyi szolgáltatók 72 fertőző betegség jelentésére kötelezettek. Az országos központi fertőző-beteg nyilvántartásban kizárólag arra vonatkozóan van adat, hogy a beteg külföldi vagy nem, azaz melyik országban született. A külföldi állampolgárságú fertőző betegek közül a migránsokat speciális szempontok szerint választották ki, úgymint a speciális TAJ-szám, ill. a megbetegedés helye. A megbetegedése helye rendszerint a BÁH által fenntartott befogadó állomás ill. őrzött befogadó központ volt. 17

18 BetegségJanFebrMárcÁprMájJúnJúlAugSzeptOktÖsszes Campylobacteriosis---1---1--2 Salmonellosis-------11-2 Shigellosis-----1----1 Amoebiasis--------1-1 Rotavírus- gastroenteritis ---12--33-9 Giardiasis-----11---2 Egyéb patogén E.coli által okozott megbetegedés -------2--2 Hepatitis A--------2-2 Q-láz--------1-1 Tularemia-1--------1 Varicella--2---1-1-4 Malária-----2112-6 Összesen-122243811-33 18

19 Bejelentett betegség / Diagnosztizálás helyeBudapestBaranyaBácsCsongrádFejérHajdúÖsszes Campylobacteriosis 1---1-2 Salmonellosis ---1-12 Shigellosis -----11 Amoebiasis ----1-1 Rotavírus-gastroenteritis 1-233-9 Giardiasis ----112 Egyéb patogén E.coli által okozott megbetegedés 2-----2 Hepatitis A -----22 Q-láz ---1--1 Tularemia ----1-1 Varicella -1---34 Malária 4----26 Összesen812571033 19

20 Bejelentett fertőző betegségek A betegek/fertőzöttek 24 kiindulási országból érkeztek Magyarországra. A kiindulási ország nem jelenti azt, hogy a betegek ott fertőződtek, a heveny fertőző betegségek kórokozóit a migránsok rendszerint útközben akvirálják. 20

21 21

22 22 -Migránsok egészségügyi ellátásával és szűrésével kapcsolatos információ bekérése; -Migránsokkal kapcsolatos járványügyi jelentés bekérése -Közegészségügyi, járványügyi ajánlások a menekülteket befogadó állomások (szállások/táborok) telepítéséhez, kialakításához és működtetéséhez, fertőtlenítő eljárások, hulladékkezelés -Együttműködés a társhatóságokkal: o Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) o Belügyminisztérium (BM) o Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) o Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) o Országos Mentőszolgálat (OMSZ) Migránsokkal kapcsolatos intézkedések

23 Migránsok körében bejelentett járvány A migránsok körében 2015-ben eddig egyetlen gastroenteritis járvány került felderítésre és bejelentésre. 2015. július 10-12. BÁH Debreceni Menekültügyi Őrzött Befogadó Központjában 15 fő betegedett meg tünetek: hasi fájdalom, hasmenés tünetek enyhék, gyors lefolyásúak voltak. 3 főt a Kenézy Kórház Infektológiai Osztályára szállítottak. A táborban 56 fő tartózkodott. A Központban tartózkodó betegek nem járultak hozzá a széklettenyésztéshez, így székletvizsgálat nem történt. A betegek többsége ramadámot ünnepelt, a HBMKH Élelmiszerlánc- biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály vizsgálatot indított a fogyasztott ételek tekintetében. Az ellátást biztosító konyha hiányosságai miatt az élelmiszer eredetet nem lehetett kizárni. A járvány kóroka ismeretlen maradt. 23

24 Egyéb járványügyi esemény 2015. július 28-án este, éjjel Budapest Nyugati téren: afgán és szír migránsok körében megbetegedések. Tünetek: hasmenés, hányás A mentőszolgálat és a rendőrség közreműködésével egy BKK busz segítségével 56 fő került beszállításra az Egyesített Szent István és Szent László Kórházba. Általános orvosi vizsgálat történt. A tünetekre vonatkozóan a menekülteket tolmácsok segítségével kikérdezték, akik minden kérdésre nemleges választ adtak. Kórházi felvétel 2 fő esetében történt. Várandós nő enterális tünetekkel. A beteggel 2 kisgyermekét és férjét is felvették, ők nem voltak betegek. Kórházban elvégzett székletvizsgálat negatív lett, OEK laboratóriumában dúsítás után enteroinvazív E. coli (EIEC) pozitív lett. A BÁH Vámosszabadiba irányította a családot, de oda nem érkezetek meg. 5 napos újszülött édesanyjával együtt, nem volt beteg, székletvizsgálati eredménye negatív lett. A többi migráns esetén kórházi felvételre ok nem volt. BKK busszal, rendőri kísérettel visszavitték a migránsokat a pályaudvarhoz. A BFKH Ügyelet a helyszínen (Nyugati tér) intézkedett a fekáliával, hányadékkal szennyezett közterületek fertőtlenítéséről. 24

25 25 Migránsok influenza szerű megbetegedéseiről Az influenza szezonra történő felkészülés keretében megkezdődött az adatgyűjtés megkérése a migránsok körében előforduló influenza- szerű megbetegedésekről, amelyről ez idáig beérkezett jelentésekben szereplő adatok alapján elmondható, hogy NINCS ilyen megbetegedés. Az Országos Epidemiológiai Központ - Felkészülés a 2016. évi influenza szezonra:  influenza elleni védőoltások biztosítása a migránsokkal kapcsolatba kerülő hatósági és civil személyzet számára (Bevándorlási és Állampolgári Hivatal, rendőrség, honvédség, civil segítők)

26 Kórházak kijelölése, kapacitás Szegedi Tudományegyetem Infektológiai Osztály kapacitás hiányában Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház, Kiskunhalas Semmelweis Kórház Dr. Bugyi István Kórház Szentes, plusz kapacitás kérése 26

27 Összefoglalás Egy erőteljes menekülthullám jelentősen megnövelheti a hazánkban már felszámolt, vagy nem honos, fertőző betegségek behurcolásának kockázatát, ezt a tényezőt mint a járványügyi stabilitást veszélyeztető tényezőt tartjuk nyilván. Magyarország területén olyan fertőző megbetegedésekre lehet számítani, amelyek zsúfolt helyeken, a kívánatos higiénés viszonyokat, illetve higiénés kultúrát el nem érő közegben egyébként is kockázatot jelentenek. Ilyenek a különböző gyomor- bélrendszeri tüneteket (hányást, hasmenést) okozó vírusok, baktériumok, továbbá az ún. ectoparazitosisok (rühesség, tetvesség). A felsorolt kórokozók jellemzően kontakt úton okoznak fertőzést. 27

28 Összefoglalás Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat értékelése alapján a hazánkat elérő bevándorlási hullám ugyan egyelőre nem jelent járványveszélyt, de járványügyi kockázatot hordoz magában. 28

29 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! www.antsz.hu


Letölteni ppt "Dr. Paller Judit, Dr. Szabó Enikő, Dr. Dánielisz Ágnes Országos Tisztifőorvosi Hivatal A hatóság alkalmazkodóképessége, jogszabály, szakmai tudás… Budapest."

Hasonló előadás


Google Hirdetések