Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Intézményi cselekvési terv készítése Értékek - Küldetés – Jövőkép

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Intézményi cselekvési terv készítése Értékek - Küldetés – Jövőkép"— Előadás másolata:

1 Intézményi cselekvési terv készítése Értékek - Küldetés – Jövőkép
„Tudásfórum 3.3” - A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ szervezetfejlesztő műhelymunkája Intézményi cselekvési terv készítése Értékek - Küldetés – Jövőkép 2014. október-november

2 AMIRŐL SZÓ LESZ KLIK SZERVEZETFEJLESZTÉSI FOLYAMAT
A KLIK SZERVEZETI ÖNAZONOSSÁG DOKUMENTUMAINAK A MEGISMERÉSE - ÉRTÉKEINK - A KLIK KÜLDETÉSE - JÖVŐKÉP – DEC. CSELEKVÉSI TERV KÉSZÍTÉSE ( IG) TEENDŐK, HATÁRIDŐK, FELELŐSÖK

3 A KLIK szervezetfejlesztés folyamata
- A TÁMOP B-13/1 „Köznevelés az iskolában” c. kiemelt projekt része - A KLIK szervezeti önazonosság dokumentumainak – küldetés, jövőkép, értékrend - elkészítése év elején a központ és a megyeközponti tankerületi vezetők munkája - Most az intézmények feladata a Cselekvési tervek kidolgozása, feladatok, felelősök, határidők.

4 Szervezeti kultúra fejlesztés, változásmenedzsment
A szervezetfejlesztés modellje KÜLDETÉS ÉRTÉKEK JÖVŐKÉP MEGHONOSÍTANI KÍVÁNT SZERVEZETI KULTÚRA Egyetértés, hogy hova akarunk eljutni = Kívánt állapot Szervezeti kultúra fejlesztés, változásmenedzsment STRATÉGIA Egyetértés, hogy hol tartunk = Jelenlegi helyzet DIAGNÓZIS

5 A szervezeti értékek fogalma
Meggyőződésen, hiten alapuló mérce, mely rögzíti, hogy mi a helyes és kívánatos: gondolkodásunk, szemléletünk, cselekvéseink alapköve, magatartásunk és választásaink mozgatórugója, a következetesség biztosítéka, tükrözi mindazt, ami számunkra fontos.

6 „Melyek azok a szervezeti értékeink, amelyek segítik a működésünket
A KLIK értékeinek meghatározása „Melyek azok a szervezeti értékeink, amelyek segítik a működésünket a Küldetésünk teljesítésében, a Jövőkép céljaink elérésében?”

7 ÉRTÉKEINK I. HITELESSSÉG Nemcsak tanítunk, tanulunk is. SZAKMAISÁG
Munkatársaink magas szintű szakértelemmel végzik munkájukat és ismerik kompetenciájuk határait. EREDMÉNYORIENTÁLTSÁG Kitűzött céljainkat, sikereinket motivált munkatársaink határozott, következetes értékteremtő munkájával érjük el.

8 ÉRTÉKEINK II. ELKÖTELEZETTSÉG
A szervezet dolgozói munkájukat elhivatottan,megbízhatóan és kitartóan végzik. EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÉSZSÉG Egymást segítve érjük el céljainkat és a társadalom minden szereplője iránti partnerségre nyitottak vagyunk.

9 ÉRTÉKEINK III. KISZÁMÍTHATÓSÁG
Szervezetünkben tisztázottak a feladat- és hatáskörök, koherens eljárásrendek és protokollok biztosítják a tervezhető , ellenőrizhető működést, a stabilitást. A KLIK egzisztenciát, tervezhető életpályát biztosít munkatársainak. INNOVÁCIÓ ÉS KREATIVITÁS Bátran kezdeményezünk, támogatjuk az új ötleteket, fogékonyak vagyunk az újszerű megoldásokra. Építünk a szervezet sokszínűségére, folyamatosan tanulunk egymástól. A humor is kreatív megoldásaink része. TISZTELET a. Kölcsönös bizalom és megbecsülés légköre jellemzi a szervezetet.

10 A szervezeti küldetés fogalma
Egy szervezet nyilatkozata arról, hogy kiket és hogyan kíván szolgálni, milyen társadalmi értékekben hisz. A szervezet végső céljáról, szándékáról, a szervezet létezésének elsődleges indokáról, rendeltetéséről (hivatásáról, feladatáról), melyet be akar tölteni. Azért szokták megfogalmazni, hogy kimondja a szervezet létezésének az okát: miért van ez a szervezet, miért jó a létezése a munkatársaknak, az irányító testületnek, a tulajdonosoknak és azon közösség tagjainak, amelyben működik.

11 A szervezeti küldetés fő tartalmi elemei
Legyen érthető és lényegre törő (kb. 50 szó). Nevezze meg az „ügyfelet” (a típusát). Nevezze meg a fő terméket vagy szolgáltatást. Beszéljen a végső eredményről (minőség, ár, idő, stb.). Térjen ki a dolgozók munkájára. Szóljon arról, aki és ami iránt a szervezet elkötelezett. Szólhat a belső működésről és a külső környezettel való kapcsolatról is. Legyen átfogó, és sugallja a folyamatosságot.

12 A KLIK küldetése „Az állami felelősségvállalás megjelenítőjeként elkötelezettek vagyunk a minőségi, esélyteremtő magyar köznevelés ügye iránt. A felnövekvő nemzedék biztonságos fizikai és szellemi fejlődéséért társadalmi együttműködésben dolgozunk. Magyarország legnagyobb szervezeteként stabilitást és kiszámíthatóságot nyújtunk az intézményeknek, a munkatársaknak és versenyképes tudás megszerzésének lehetőségét a diákoknak”

13 A vezetés kezdeményezi Széleskörű elfogadás és támogatás
A jövőképpel rendelkező közösség kialakítása A vezetés kezdeményezi Széleskörű elfogadás és támogatás Átfogó és részletes Pozitív és inspiráló

14 A jövőkép szövege Jelen idejű, leíró jellegű megállapítások, kijelentő mondatok. A cél legyen megfogalmazva, nem pedig az út, a „hogyan”. Használjunk pozitív megfogalmazásokat, kerüljük a „nem”-et… Ne a vágyainkat fogalmazzuk meg… reálisan elérhető célokat tűzzünk ki, amelyekre tényleges ráhatásunk van – de az egész legyen inkább kicsit kihívó, ambiciózus, semmint túl konzervatív, és legyen legalább elméletileg mérhető…

15 „Hogyan látom a KLIK-et
A KLIK jövőképe „Hogyan látom a KLIK-et 2016. decemberében?”

16 A KLIK Jövőképe 2016. 1. Képünk a világban
1.1. Stabil alapokon álló, sokszínű, átjárható köznevelési intézményrendszert működtető, szakmailag hiteles szervezet vagyunk. 1.2. Társadalmilag elismert, közösségeket építő, támogató szervezetként működünk. 1.3. Véleményformáló erőnk szakmai felkészültségünkből ered. 1.4. Vonzó és kiszámítható munkahely vagyunk. 1.5. Minőségi köznevelést, versenyképes tudást nyújtó intézményeinket szívesen választják a diákok és szüleik. 1.6. Nyitott szervezetként a céljainkról, tapasztalatainkról, eredményeinkről sokoldalú, tényszerű kommunikációt folytatunk.

17 A KLIK Jövőképe 2016. 2. Működésünk
2.1. Hosszú távú, biztonságos, fenntartható működésünket stratégiai tervezés alapozza meg. 2.2. Eredményes vezetői kiválasztási és menedzselési rendszert működtetünk. 2.3. A hatékony működés érdekében döntéseinket egységes alapelvek mentén, a megfelelő szinteken hozzuk meg. 2.4. Az erőforrásokkal felelősen, feladatarányosan gazdálkodó, átlátható, egyértelműen meghatározott feladat- és hatáskörökkel működő szervezet vagyunk. 2.5. A kulcsfolyamatokat és az adminisztrációt korszerű informatikai rendszerek támogatják, az adatok könnyen elérhetőek, a tervezést és a döntéshozatalt vezetői információs rendszer segíti. 2.6. Intézményeink szakmai önállósággal és igényességgel működnek, segítik az értékmegőrzést és értékközvetítést, a minőségi oktatás megvalósulását. 2.7. Források bevonásával folyamatosan újítjuk fel intézményeinket. 2.8. Segítjük a beavatkozást igénylő intézményeink felzárkózását.

18 A KLIK Jövőképe 2016. 3. Szervezeti kultúránk, vezetés és munkatársak
3.1. Szervezetünket nagy szaktudással rendelkező, hiteles vezetők irányítják. 3.2. Munkatársaink ismerik a szervezet céljait és elkötelezetten dolgoznak értük. 3.3. Munkatársaink munkavégzését kitartás, megértés, egymás iránti tisztelet és türelem jellemzi. 3.4. Dolgozóinkat megbecsüljük, szakmai és személyes fejlődésüket támogatjuk. 3.5. Az erkölcsi és anyagi elismerés a munkateljesítményhez igazodik. 3.6. Kreativitást, innovatív gondolkodást támogató, inspiráló, kulturált környezetben dolgozunk. 3.7. A szervezet belső kommunikációja gyors és pontos. 3.8. Élünk a hálózatos működés lehetőségével, amely segíti a tudásmegosztást, a mindennapi munkavégzést, a szervezet folyamatos fejlesztését.

19 A KLIK Jövőképe 2016. 4. Diákok, szülők
Az iskoláinkból piac- és versenyképes tudással rendelkező fiatalok lépnek ki. Diákjaink hazai és nemzetközi tanulmányi és sport versenyeken is jó helyezéseket érnek el. Minden diák számára van elérhető távolságban állami fenntartású, színvonalas oktatást nyújtó nevelési, oktatási intézmény. Délutáni foglalkozásokkal is segítjük a diákok művelődését, tehetségük kibontakozását, személyiségük fejlődését. 4.2. Szülők A szülők bizalommal vannak az intézményeink iránt, biztosítottnak látják gyermekük fejlődését, jövőjét. A szülők és az iskoláink partneri együttműködésben, közösen munkálkodnak a gyermekek fejlődése, jövője érdekében. A szülők elégedettek az iskoláink által nyújtott rendszeres és részletes tájékoztatással.

20 A KLIK Jövőképe 2016. 5. Partnereink
5.1. Partneri együttműködésben dolgozunk az önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, gazdasági szereplőkkel és a médiával. 5.2. Nyitottak vagyunk, és építünk partnereink érték-közvetítő tevékenységére. 5.3. Aktívan közreműködünk a helyi közösségek, önkormányzatok hagyományápoló tevékenységében.

21 FELADAT – A JÖVŐKÉP ALAPJÁN Intézményi „Cselekvési terv” készítés
- A Jövőkép öt dimenziójának vizsgálata – intézményünk jelenleg mennyire felel meg a leírtaknak? - Jövőkép néhány kiválasztott pontjára vonatkozólag intézményi cselekvési terv készítése: A mi intézményünk mit tud tenni/mit tud az egészhez hozzáadni annak érdekében, hogy az elkövetkező években a Jövőképben leírtak a KLIK-nél/intézményünknél teljesülhessenek? Dolgozzunk ki konkrét feladatokat, projekteket – ütemezés, felelős megjelölésével.

22 CSELEKVÉSI TERV VÁZLAT

23 Kérjük, minél többen aktívan vegyenek részt a programok kidolgozásában, megvalósításában!


Letölteni ppt "Intézményi cselekvési terv készítése Értékek - Küldetés – Jövőkép"

Hasonló előadás


Google Hirdetések