Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Időtervezés dr. Neszmélyi László.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Időtervezés dr. Neszmélyi László."— Előadás másolata:

1 Időtervezés dr. Neszmélyi László

2 Időtervezési alapok TÉR-IDŐ összefüggése ERŐFORRÁSOK
raktározható / nem raktározható Az építőipar sajátosságai magas feladat koncentráció nagy eszköz koncentráció jól gépesített technológiák nagy értékű anyagok sok közerműködő szervezet

3 Az építési időtervek tartalma
az egyes folyamatok időigénye a részfeladatok műszaki tartalma az idő-, és térbeni összefüggések a végrehajtás sorrendje a szükséges kapacitások összetétele, mértéke a teljes építési idő Az időtervek megjelenítési formái SÁVOS ütemterv (GANTT diagramm) CIKLOGRAMMOS ütemterv HÁLÓS ütemterv

4 Az időtervek megjelenítési formái
SÁVOS ütemterv (GANTT diagramm)

5 CIKLOGRAMMOS ütemterv

6 Zalalövő (kiz.) - Zalacséb-Salomvár (kiz.) vasútvonal
Építési ütemterv - Mérnöki ciklogram 7 8 9 1 2 3 4 5 6 1.5 mny 221 220 219 218 (3) (4) Zalalövő felé 6.0 mny 2.0 mny gyalog- 3.sz. kerékpár és út Zalapatakalja mh „A” jelű földút 86 sz. út Rédics felé 9 + 32 (5) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) 2.sz. földút (18) 7.2 STRAIL földút 1.sz. (19) (20) (21) (22) (23) Zala holtág 4.sz. földút (31) (32) (33) (34) Budafa mh 8.4 STRAIL sz.út 7411 (57) (59) (58) (47) 6.sz. földút 5.sz. (48) (49) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 7+80 0+00 8+50 9+32 9+60 10+40 11+10 12+70 13+02 19+03 19+62 20+45 20+70 24+10 26+45 27+70 30+00 28+57 29+10 31+10 32+70 33+27 34+10 35+50 36+00 37+70 38+74 39+58 41+20 45+05 50+60 51+93 53+00 53+85 59+70 61+50 64+00 63+11 35+30 Sz.V. Bh+B2 Sz.V. Bh+B2 A3 1.sz. A3 Sz.V. Víz 2.sz. 1.sz. 0.4 kV. 0.4 kV. 0.4 kV. 4.sz. 20 kV. 20 kV. 5.sz. Tcs1 Bh+B2 20 kV. Tcs1 Tcs1 Bh+B2 7.sz. 2.sz. 3.sz. 9.sz. Tcs1 10.sz. 3.sz. 6.sz. 11.sz. 12.sz. Tcs1 Kc 13.sz. 8.sz. Bh+B2 To Tcse Tcse Kc Kc A3 A3 GR I. Z GR II. Tcs2 GR I. Tcse Z GR I. R GR II. Z A3 Tcs2 GR II. To Vízmű bont. Tcs2 R To Tv V R Jelmagyarázat: Sz.V. - Szennyvíz Víz Vízvezeték 20 kV.- Elektromos vez. 0.4 kV.-Elektromos vez. Bh - Humuszleszedés B2 - Bevágás fejtés A Visszatöltés helyi ag. Tcs - Talajcsere. Kc - Kavicscölöp GR - Georács R Rézsűvédelem. To - Töltésépítés. Tv - Vízzáró stabilizáció V - Homokos kav. védő rtg. MÁV KBPI - Innotech Kft

7 HÁLÓS ütemterv – Tevékenység-Élű
zsaluzás betonozás technológiai szünet kizsaluzás idomacél kerítéstáblák gyártása kerítéstáblák elhelyezése

8 HÁLÓS ütemterv – Tevékenység-Csomópontú

9 Az időtervezés lépései
FOLYAMATKÉPZÉS FOLYAMATELEMZÉS FOLYAMATKAPCSOLÁS A folyamat milyenségét befolyásolja felhasználói igény rendelkezésre álló információk A folyamatok csoportosítása részletesség szerint munkafolyamat technológiai folyamat építési folyamat rangjuk szerint főfolyamat mellérendelt folyamat mellékfolyamat

10 A folyamatképzés szempontjai
az alkalmazás célja az összekapcsolhatósági kritérium az erőforrás homogenitása a mennyiségi kritérium bonyolultsági fok résztvevő szervezetek egyéb szubjektív szempont

11 A létesítmények térbeni szakaszokra bontása Pontszerű létesítmények
az adott munkaterület önálló építési egység (pl. külön álló épület) az épületen belül önállóan építhető egység (pl.: dilatációs egység) az önálló kezelhető területi egységen belül Munkavégzés szempontjából önállóan kezelhető területi egység (pl.: szint) műszaki-tecnikai okok miatt elkülöníthető egység (pl. strang) a munkakörülmények változása a technológia, a jellemző gépesítés változása a munkamennyiség térbeni változása Vonalas létesítmények sajátos vonásai az alépítményi szakaszok töltés/bevágás hossz/keresztszállítás

12 FOLYAMATELEMZÉS Erőforrásigény Az erőforrásigény számítási módjai
a folyamat végrehajtásához szükséges független a folyamatidőtől Az erőforrásigény számítási módjai idő-, és erőforrásnorma segítségével az időnorma n (ó/termékegység) és a mennyiség V (a szerkezet termékegysége) ismeretében az W=V*n, illetve a W(i)=V*n(i)

13 teljesítménynorma segítségével
az időnorma N (termékegység/óra), és a mennyiség V(termékegység) ismeretében az W=V/N összefüggés szerint. termelékenységi mutató segítségével a termelékenységi mutató T (eft/fő*hó) mértékegységgel, és a szerkezet költsége Kg (eFt) ismeretében az W=kg/T Összefüggés alapján számítható

14 d=W/C összefüggés határozza meg, ahol a d a folyamat építési ideje,
Folyamat időtartam-erőforrásigény-kapacitás viszony d=W/C összefüggés határozza meg, ahol a d a folyamat építési ideje, az W az erőforrásigény, és a C a folyamaton tervezett erőforrás mértéke. egyenlet két ismeretlennel áll rendelkezésre, ezért az egyik tényező felveendő A kapacitás mértékének korlátai (Cmin, Cmax) technológiai jellemzők a munkaterület geometriai méretei a rendelkezésre álló maximális kapacitás Az építési idő mértékének korlátai állagmegóvási szempontok az alkalmazható maximális kapacitás mértéke

15 Folyamatidő-erőforrásszükséglet-kapacitás viszony erőforráshalmaz esetében
d(i) = W(i) / C(i) adódik ebben az esetben is Cmin (i)  dmax (i) Cmax (i)  dmin (i) A folyamaton mértékadó erőforrás kiválasztása a legjelentősebb művelet a legkorlátosabb kapacitás dmin-re

16 FOLYAMATKAPCSOLÁS Alapvető feltétel Ütemezési célkritériumok
építési technológia ütemezési célkritérium Ütemezési célkritériumok időkorlátos erőforráskorlátos A folyamatok kapcsolata, az idő-, és erőforrás viszonya soros folyamatkapcsolat párhuzamos folyamatkapcsolat átlapoló folyamat kapcsolat esetében

17 soros –egyidejűséget kizáró- folyamatkapcsolat,
A folyamatok kapcsolata, az idő-, és erőforrás viszonya soros –egyidejűséget kizáró- folyamatkapcsolat, párhuzamos –független, egyídejű- folymatkapcsolat, átlapoló –párhuzamosított-folymatkapcsolat

18 ÁTLAPOLÁS Az átlapolások mértékét befolyásolja a feladat nagysága
a végrehajtás időtartama a térbeni méret az alkalmazott technológia terület igénye az elhelyezhető kapacitások nagysága

19 Az átlapolások mértéke gyors-lassú folyamatok esetében z=dA/m
lassú-gyors folyamat esetében z=dB/m Általánosságban: Z(A,B)=MIN[dA/m, dB/m] Z A B

20 Technológiai szünet előírása.
A vonalas, illetve nagykiterjedésű létesítmények esetében – z= konstans (technológiára jellemző) Z A B

21 Technológiai szünet előírása.
A pontszerű létesítmények esetében z= konstans (technológiára jellemző) Z A B

22 Állagmegóvási problémák
Az állagmegóvás során a sérülékeny állapot létrejötte után a lehető legrövidebb időn belül el kell készíteni azt a szerkezetet, amely ezt az állapotot megvédi A B szervezési szünet Z

23 ERŐFORRÁS ÁTÁLLÍTÁSA Soros folyamatkapcsolat z=0 kapcsolati időparaméterrel A B

24 IDŐKORLÁTOS ÜTEMEZÉS A kötött sorrendű folyamatcsoportok célszerű időtartam viszonyai Cél: az építési idő adott – esetleg minimális szinten tartása Paradox helyzet -osztható kapacitások A B C T Z A B C t Z

25 Paradox helyzet -osztható kapacitások
Következtetés: tervezési cél a közel azonos időtartamú folyamatok alkalmazása A B C T Z A B C t Z

26 a mértékadó folyamat időintervallum
A folyamathalmazhoz rendelhető mértékadó folyamatidő intervallum dm min = MAX [di min] dm max = MIN [di max] dm min ≤ dm ≤ dm max Minimális építési idő: a műszaki-szervezési szempontok által megengedett legnagyobb átlapolás A B N a folyamat minimális időtartama a folyamat maximális időtartama idő készültség a mértékadó folyamat időintervallum

27 Az Eljárás lépései meg kell határozni az ütemterv folyamatait, a kapacitás korlátok, és a folyamatidő korlátainak mérlegelése után megállapítható a folyamat minimális és maximális időtartama, ki kell választani a folyamatok közül a fontosságuk, valamint időtartam korlátaik alapján a főfolyamatot (esetleg folyamatokat) és ehhez a minimális folyamatidejét rendeljük hozzá, a többi folyamat idejét úgy kell korrigálni, hogy az előzőekben ismertetett mértékadó folyamatidő intervallum lehetővé tegye a szinkronhoz közeli helyzet kialakítását, az olyan folyamatok esetében, ahol a folyamatidők maximális értéke is lényegesen kisebb a megválasztott főfolyamat mértékadó idejénél, mérlegelni kell a folyamat megszakításával való virtuális időtartam növelést, az összehangolt időtartamú folyamatokat úgy kell az ütemtervben összekapcsolni, hogy a megengedhető legnagyobb mértékű legyen az átlapolás, végül a kapott átfutási idő megfelelőségének vizsgálata után a szükséges műszaki – technológiai – szervezési feltételek változtatásával korrigálni kell, és az ütemezést a fentiek szerint újból el kell végezni.

28 SZALAGSZERŰ ÉPÍTÉS a szinkronizált szalag alkalmazható teljesen azonos megfelelő mennyiségben, előállítandó építmények építése, vagy folyamatokból álló folyamatcsoport elvégzése esetében, a ritmikus szalag alkalmazása célszerű az előző esetben leírt feltételek fennállása estében akkor, ha egyes folyamatokat valamilyen blokád időszaknak tekinthető feltétel adott időszakra megszakít, ilyen lehet például a téli munkavégzésre alkalmatlan időjárás egyes folyamatok esetében. az aritmikus szalag nagyszámú, méreteiben eltérő de egymáshoz hasonló, szerkezetiben és fontosabb technológiai folyamataiban megegyező építmények esetén alkalmazható.

29 SZINKRONIZÁLT SZALAG idő / munkaszakasz 1 2 3 4 n folyamatok
m t = m * s S1 S2 S3 p1 p2 T 1 2 3 4 m idő munkaszakaszok

30 T a szalag teljes átfutási ideje t egy folyamat időtartama
idő / munkaszakasz 1 2 3 4 n folyamatok m t = m * s S1 S2 S3 p1 p2 T T = t + (n-1) * s +  p T a szalag teljes átfutási ideje t egy folyamat időtartama n a folyamatok száma m a munkaszakaszok száma s az ütemidő p az ütemidőn kívüli, technológiai és szervezési szünetek összegzett ideje mivel a t = m * s a teljes építési idő T = (m+n-1) * s +  p

31 SZINKRONSZALAG –virtuális gyorsítás
11 21 3 FÖLSZINT I. EMELET II. EMELET szekció ütem (nap) normál brigád párhuzamos brigád

32 SZINKRONSZALAG –virtuális lassítás
11 21 3 FÖLSZINT I. EMELET II. EMELET szekció ütem (nap) normál brigád váltakozó brigád

33 Az időtervezés lépései
Folyamatjegyzék összeállítása Erőforrás-szükségletek meghatározása Folyamat mértékadó erőforrásának minimális és maximális szintjének megállapítása Az egyes folyamatok legkisebb és legnagyobb éerékének meghatározása A mértékadó folyamatidő intervallum megállapítása A folyamatok közötti függőségi viszony feltárása Technológiai, állagmegóvási feltételek, Erőforrás és átfutási idő korlátok, Az átlapolhatóságok megállapítása Technológiai szünetek feltárása A folyamatok időbeni helyzeteinek meghatározása Az ütemterv felülvizsgálata, a korrekciók végrehajtása

34 VÁZLATOS ÜTEMTERV Előkészítő munkák Üzleti terv készítése
Banki fedezetek előkészítése Engedélyezési tervek készítése Jogerős építési engedély Értékesítésének kezdete előszerződések Kivitelezési munkák A épület Szerkezetépítés Építőmesteri munkák Épületgépészeti munkák Befejező és szakipari munkák Részátadás lakóknak B épület C épület 1. Szekció Szerkezetépítés Építőmesteri munkák Épületgépészeti munkák Befejező és szakipari munkák 2. Szekció Részátadás lakóknak 1. és 2. Szekcióban Közős területek közmű, út és parképítési munkái II.

35 A vázlatos ütemterv célja:
döntés-előkészítésének időszakában meghatározni a beruházás fontos feladatrészek határidőpontjait, pénzbeni és kapacitási feltételeket. Rendszerint csak a kivitelezés kezdési és befejezési időpontja határozható meg, a megvalósítás részleteiről kellő mennyiségű és részletességű információ még nem áll rendelkezésre. Célszerű figyelembe venni, hogy a döntésekben mértékadó építtetői-tulajdonosi kör, illetőleg a finanszírozással foglalkozók résztvevők nem szükségszerűen építéssel foglalkozó szakemberek

36 Általában tartalmaznia kell:
a tervek szállítását, hatósági engedélyezési eljárásokat, vizsgálatok, engedélyek beszerzését, egyes létesítmények építésének és technológiai szerelésének kezdését, befejezését, munkaterület átadását, fontosabb gépek és berendezések megrendelését, szállítását, a beruházás üzembe helyezését, időben szakaszolt beruházások esetében ezen kívül az egyes szakaszok üzembe helyezési időpontjait (részhatáridők).

37 Időlépték, az időtartamok meghatározásának adatbázisa
Az ütemterv időléptéke függ a létesítmény nagyságától, a teljes átfutási idő mértékétől. A gyakorlatban ez általában egy hónap. A tevékenységek időtartamának meghatározása a létesítmény és a tevékenységek becsült naturális paramétereinek ismeretében igen nagyléptékű, tapasztalati normatívák segítségével (pl. hónap/1000m2, stb.), illetve statisztika és összehasonlító normaadatok segítségével, vagy termelékenységi mutatók alapján (pl.: költségvetési érték / időegység, ahol az időegység jellemzően szintén hónap)

38 Terjedelme Bár jelentősen függ az építmény méreteitől, bonyolultságától, de az ütemterv által megkövetelt funkció nem enged és nem ad lehetőséget a túlzott részletességre, így általában a szokásos mérete tevékenység. Járulékos ütemtervrészletek pénzügyi ütemterv negyedévi, félévi, esetleg évi bontásban.

39 GENERÁL ÜTEMTERV Előszerződés kötése
Hatályba lépés - banki fedezetek megléte Munkaterület átadás-átvétel befejezése Kivitelezési munkák kezdete I. részhatáridő Szerkezetépítés P-Alapozási földmunka P-Alapozás (sáv és pont) P-Függőleges vb. szerkezetek P-Födémszerkezetek P-Rámpa lemez készítése Falazási munkák - teherhordó falak Vízszintes vb. szerkezetek Tetőszerkezet, héjjalás Ácsszerkezet Cserépfedés + bádogos munkák tetőn Belső kőműves munkák Falazási munkák - válaszfalak Belső vakolások, homlokzati nyílászárók elhelyezése Belső nyílászárók elhelyezése Aljzatszerkezetek készítése Épületgépészeti szerelések Elektromos csövezés, vezetékezés Víz, csatorna szerelése Gázvezeték szerelése Fűtés szerelés Lift szerelése Szakipari munkák Belső lakatos szerkezetek elhelyezése Belső felületképzések (glettelés, festés, mázolás) Hidegburkolatok (csempe, kerámia) Melegburkolatok, parketta

40 GENERÁL ÜTEMTERV Szerelvényezések Takarítás, befejező munkák
Homlokzati és épületen kívüli munkák Homlokzati vakolat + műkő + bádogos munkák Homlokzati lakatos szerkezetek, garázskapu elhelyezése Tereprendezés, növényesítés, épületen kívüli munkák Véghatáridő Műszaki átadás-átvételi eljárás

41 Generálütemterv Célja: áttekintést az egész építési folyamatról
építményrészek, építési szakaszok megvalósítási időpontjairól. alvállalkozókkal történő szerződéskötés feltételeit megalapozni. a megbízói információs igényeket kielégíteni úgy hogy az építésben kevéssé jártas megbízó is követhesse a kivitelezés előrehaladását

42 Általában tartalmaznia kell:
az egyes tervezési fázisokat, a tervszállításokkal összefüggő mérföldköveket, a lebonyolítással összefüggő fontosabb események mérföldköveit (pl. munkaterület átadás-átvételi időpontokat, részhatáridőket, stb.), a különböző jelentősebb feladatot végző al-, illetve társvállalkozók munkájának időintervallumait, esetleg a térnek a technológia és a szervezési koncepciónak megfelelő részletességű felbontásával a kapcsolódás szempontjából fontosabb szerkezetek, létesítménycsoportok elkészülésének mérföldköveit, a kivitelezés térbeni és időbeni összehangolásával összefüggő egyéb sajátos feltételeket.

43 Időlépték, az időtartamok meghatározásának adatbázisa
A terv időléptéke általában hét, hosszabb időszakot igénylő munkák esetében hónap. A folyamatok időbecsléséhez a a tapasztalati normatíváknak, illetve összehasonlítási adatokon alapuló időbecslés alkalmazása, azonban a tervezés ezen időszakában célszerű az al-, illetve társvállalkozói ajánlatkérésekre érkezett információkra támaszkodva becsülni a tevékenységidőket.

44 Terjedelme Az ütemtervtől elvárt információk részletesebb kialakítást indokolnak, ezért jellemzően tevékenység terjedelem a gyakori. Járulékos ütemtervrészletek Igen sok esetben a szerződés mellékletét képező ajánlati ütemterv funkcióját is ellátja!! Pénzügyi ütemterv havi, vagy a résszámlák időintervallumainak megfelelő bontásban Egyéb, a kapacitásokkal foglalkozó járulékos terv készítése nem ajánlott.

45 Az ajánlati ütemtervek jellemzői
Célja: az építés jelentősebb elemeinek időbeni meghatározása pénzügyi – számlázási rend alátámasztása a részszámlák értéke, és a hozzá tartozó műszaki tartalom meghatározásával (összhang) Az ütemezés stratégiája olyan nagyvonalú ígérvényt tenni, amit egy elnyerés után az operatív tervezés során teljesíteni lehet („aprópénzre lehet váltani”) a pénzügyi ütemterv sajátos céljainak megfeleljen „fejnehéz” „farnehéz” pénzügyi stratégia

46 Folyamatképzés az ajánlati felhívás előírásai a feladat nagysága, bonyolultsága, szakmacsoportonkénti tagozódása a megkívánt pontossági igény (a rendelkezésre álló adatok) Jellemzője részletessége igen kicsi ( nem operatív tervnek készül) területi megosztásban az időben, vagy technológiájában elkülönülő, egyéb szempontokból jelentős tényezők alvállalkozói diszpozíciók, különböző vállalkozók által igénybevett munkaterületek allokációja

47 Ajánlás átfogó, összevont, jól áttekinthető (a nem szakember számára is!), jellemzően munkanem részletességű a térbeni és időbeni elkülönülést tükröző, a jellemző, mértékadó (al)vállalkozókat, szakmákat elkülönítő, a költségeiket egyszerűen meghatározható folyamatok (kapcsolat a számlázási renddel)

48 RÉSZLETES ÜTEMTERV Szerződéskötés
Munkaterület átadás-átvétel befejezése I. részhatáridő (dec. 22.-ig kötbérmentes) Szerkezetkész állapot Megrendelések Lift Külső nyílászárók Belső nyílászárók Szintekhez nem köthető munkák Épületgépészeti felszálló vezetékek, gépészeti szigetelések Víz, csatorna alap és felszálló vezetékek Gáz alap és felszálló vezetékek Szellőzés felszálló vezetékek lakásokból Kémények szerelése Lift szerelése ( személy) P-Pince szinti munkák P-Alapozási földmunka P-Alapozás (sáv és pont) P-Függőleges vb. szerkezetek P-Vízszigetelés + védőfal P-Szivárgórendszer kiépítése (terv szükséges!) P-Födémszerkezetek P-Rámpa lemez készítése P-Födém kizsaluzásának (összes támasz elbontása) befejezése P-Aljzatszerkezetek szigeteléssel P-Vasalt aljzat P-Lépcsők készítése P-Kőműves munkák I. P-Falazás - falak szerelése acélajtók elhelyezése

49 RÉSZLETES ÜTEMTERV P-Kőműves munkák III.
P-Vakolás, faldörzsölés P-Elektromos és gépészeti szerelések P-Elektromos csövezés, tartószerkezetre szerelés, vezetékezés P-Víz, csatorna ágvezetékek szerelése P-Szakipari munkák P-Belső felületképzések (festés, mázolás) F- Főldszinti munkák F.-Függőleges vb. szerkezetek F.-Födémszerkezetek F.-Lépcsők készítése F.-Födém kizsaluzásának (összes támasz elbontása) befejezése F.-Kőműves munkák I. F.-Falazási munkák - teherhordó falak F.-Falazási munkák - válaszfalak P-Pince szinti munkák P-Alapozási földmunka P-Alapozás (sáv és pont) P-Függőleges vb. szerkezetek P-Vízszigetelés + védőfal P-Szivárgórendszer kiépítése (terv szükséges!) P-Födémszerkezetek P-Rámpa lemez készítése P-Födém kizsaluzásának (összes támasz elbontása) befejezése P-Aljzatszerkezetek szigeteléssel P-Vasalt aljzat P-Lépcsők készítése P-Kőműves munkák I. P-Falazás - falak szerelése acélajtók elhelyezése

50 RÉSZLETES ÜTEMTERV P-Kőműves munkák III. P-Vakolás, faldörzsölés
P-Elektromos és gépészeti szerelések P-Elektromos csövezés, tartószerkezetre szerelés, vezetékezés P-Víz, csatorna ágvezetékek szerelése P-Szakipari munkák P-Belső felületképzések (festés, mázolás) F- Főldszinti munkák F.-Függőleges vb. szerkezetek F.-Födémszerkezetek F.-Lépcsők készítése F.-Födém kizsaluzásának (összes támasz elbontása) befejezése F.-Kőműves munkák I. F.-Falazás - teherhordó falak F.-Falazás – válaszfalak F.-Kőműves munkák II. F-Szigetelés + aljzatszerkezet készítése pincefödémen épületkonturon kívűl F.-Aljzatszerkezetek készítése lakásoknál F.-Aljzatszerkezetek készítése erkélyeken, loggíákon F.-Aljzatszerkezetek készítése emeleti folyosókon F.-Kőműves munkák III. F.-Belső vakolások F.-Homlokzati nyílászárók elhelyezése F.-Belső nyílászárók elhelyezése

51 RÉSZLETES ÜTEMTERV F.-Kőműves munkák III. F.-Belső vakolások
F.-Homlokzati nyílászárók elhelyezése F.-Belső nyílászárók elhelyezése F.-Épületgépészeti szerelések F.-Elektromos csövezés, vezetékezés F.-Víz, csatorna ágvezetékek szerelése F.-Gázvezeték elosztó hálózat F.-Fűtés szerelése F.-Szellőzés szerelése (elszívás) F.-Szakipari munkák F.-Belső felületképzések (glettelés, festés, mázolás) F.-Hidegburkolatok (csempe, kerámia) - lakásokban F.-Hidegburkolatok - folyosókon F.-Hidegburkolatok - loggiákon F.-Melegburkolatok, parketta feltetés, csiszolás, lakkozás

52 Részletes ütemterv Célja: A megvalósítás technológiai, esetleg
munkafolyamatainak- részletességi szintjén a kivitelezés lefutásának részletes bemutatása. Tartalmazza az építés területi, esetleg időbeni szakaszaira bontva a technológiai sorrendnek és kötöttségeinek figyelembevételével az ütemezési cél alapján kidolgozott szervezési koncepciót.

53 Általában tartalmaznia kell:
A technológia ill. munkafolyamat részletezettség szintjén, építési szakaszonkénti bontásban, a tervek szállításával, megrendelő által biztosítandó munkaterület és adatszolgáltatással kapcsolatos feltételekhez tartozó mérföldköveket, az alvállalkozói munkák kapcsolódási pontjához szükséges mérföldköveket, az üzembehelyezéssel kapcsolatos információkat, hatósági és egyéb bejelentési kötelezettséggel járó feladatokat, az egyes kiemelt fontosságú szerkezetek, gépek, berendezések rendelésével, leszállításával kapcsolatos adatokat.

54 Az időlépték, az időtartamok meghatározásának
adatbázisa. A részletes ütemterv időléptéke általában nap, de előfordulhat hosszabb átfutási feladat esetén a heti időlépték is. A folyamatok időtartamának meghatározása az építőmesteri és szakipari munkák körében általában a klasszikus folyamatelemzés módszereinek megfelelően normák alapján számított munkaigények összegzésével, alvállalkozói munkák esetében a szerződéses időpontokhoz tartozó határidők beépítésével történik. (Ennek az ütemterv-fajtának is jelentősen könnyíti az elkészítését, ha az ütemterv készítője rendelkezik komplex technológiai folyamat szintű normákkal.)

55 Terjedelme A részletes ütemterv mérete igen tág határok között változhat. A néhány száz tevékenységtől a több ezer tevékenységű terv is elképzelhető. A terv készítése során célszerű szem előtt tartani, hogy hálós ábrázolási forma és számítógép alkalmazása esetében is egyszerre a tervező maximum mintegy tevékenységet tud áttekinteni, ezért az ütemterv szerkezetének kialakítása akkor megfelelő, ha körülbelül maximum ekkora méretű, önállóan tervezhető modulokból áll.

56 Okai: AZ IDŐTERVEK AKTUALIZÁLÁSA
a kiindulási (aktualizálni kívánt) időterv alapjául szolgáló műszaki megoldások részben megváltoztak vagy pontosabbá váltak a tervezett munkavégzés nem az elhatározott ütemben folyik, aminek okai lehetnek nem várt időjárási viszonyok váratlan erőforrás hiányok, amik nem pótolhatók a tervezett folyamat időn belül, alvállalkozói késedelmes teljesítés anyaghiány gépmeghibásodás, stb.

57 munkavégzés nem vállalkozótól függő feltételek hiánya
késői tervszolgáltatás megbízó által vállalt feladatok késése (pl. lakó kiköltöztetés, megbízó által biztosított anyag, megbízói jóváhagyási kötelezettség, stb.) hatósági engedélyek hiánya, stb. az időterv nem jó a szerződés feltételeinek nem megfelelő értelmezése, váratlan munkaidő korlátozás (pl. városi környezetben napi munkaidő korlátozása) rosszul megválasztott időtartamok, hibás kapcsolatok, átlapolások stb.

58 Az aktualizált időterv
Kiindulási adatok és információk: az aktualizált terv kezdő időpontja, a kiindulási (aktualizálni kívánt) szervezési terv, az aktualizálás időpontjáig elvégzett munkák adatai, a feltárás eredménye, az eredeti tervnek megfelelő bontásban és részletességben, az aktualizált terv időszaka alatt elvégzendő (hátralévő) munkák adatai, igen fontos, ha a műszaki megoldások részben változtak, az aktualizált terv időszaka alatt igénybe vehető kapacitások (megfelelő bontásban és mennyiségben). A figyelembe vehető új feltételek, körülmények


Letölteni ppt "Időtervezés dr. Neszmélyi László."

Hasonló előadás


Google Hirdetések