Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyarország gazdaság- és társadalomtörténete

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyarország gazdaság- és társadalomtörténete"— Előadás másolata:

1 Magyarország gazdaság- és társadalomtörténete 1848-1944
Szolnoki Főiskola 2002/2003-as tanév I. szemeszter Tanszék: Társadalomtudományi Tantárgyfelelős: Fülöp Tamás főisk. adjunktus Elérhetőség: A/270-es iroda Fogadóóra: Hétfő Tel.: 20/

2 A tantárgy felépítése I. rész Magyarország gazdasága 1848-1919
I. A tőkés gazdaság fejlődési feltételei I.1. A modern polgári állam és a tőkés termelési viszonyok kialakulása I.2. Tőkebeáramlás, a külföldi tőke szerepe II. Demográfiai változások és az oktatás szerepe

3 III.1. A bankrendszer és biztosításügy születése
III. A modern bankrendszer, közlekedés és kereskedelem kiépülése III.1. A bankrendszer és biztosításügy születése III.2. A modern közlekedés és hírközlés kiépülése III.3. A belkereskedelem modern formáinak kiépülése III.4. A külkereskedelem fejlődése IV. A mezőgazdaság tőkés átalakulása Magyarországon IV.1. Fellendülés a jobbágyviszonyok felszámolása után IV.2. A tőkés termelésre való áttérés feltételei 1849 után IV.3. A tőkés átalakulás meggyorsulása és kiterjedése a kiegyezés után IV.4. A mezőgazdaság fejlődési eredményei

4 V. A modern gyáripar kialakulása
V.1. A gyáripari fejlődés kezdetei V.2. A nagyipar kibontakozása 1867 után VI. A nemzetgazdaság modernizálása, nemzetgazdasági és foglalkoztatási szerkezet VII. Az I. világháború és a forradalmak gazdasága VII.1. A háborús gazdálkodás 1914 és 1918 között VII.2. Az „őszirózsás” forradalom VII.3. A Tanácsköztársaság 133 napja

5 VIII.2. A területi változások
II. rész A magyar gazdaság a két világháború között ig VIII. A gazdasági élet új feltételei ( ) VIII.1. A piaci viszonyok alakulása és a protekcionista gazdaságpolitika VIII.2. A területi változások VIII.3. A megváltozott gazdasági körülmények, törekvések a problémák megoldására VIII.4. Népesség és iskolázottság VIII.5. A mezőgazdaság fejlődésének feltételei az ország új területén VIII.6. Az ipar helyzete az új határok között

6 IX. A magyar gazdaság helyzete a 30-as években
IX.1. A gazdasági válság hatása Magyarországon IX.2. A gazdaság viszonyai a 30-as évek második felében X. A magyar gazdaság a II. világháború esztendeiben, s a pénzügy kérdései X.1. Az ipar helyzete a II. világháború esztendeiben, s a pénzügy kérdései X.2. A magyar mezőgazdaság a II. világháború idején, a német befolyás érvényesülése XI. A gazdaság egyéb területeinek körülményei XII . A nemzetgazdaság növekedése, szerkezeti változásai és fejlettségi szintje

7 Követelmények: Félév végi szóbeli kollokvium Kötelező irodalom:
(december első hetében írásbeli vizsgafeladatok - vizsga előfeltétel) Kötelező irodalom: Dr. Balázs György: Magyarország gazdaságtörténete PHARE. Szolnok, 1998. Az előadások anyaga

8 Ajánlott irodalom: Berend T. Iván - Szuhay Miklós: A tőkés gazdaság története Magyarországon Tankönyvkiadó, Bp., 1988. Cameron, Rondo: A világgazdaság rövid története. Maecenas, Bp., 1994. Honváry János (szerk.): Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a 20. század közepéig. Aula Kiadó, Bp., 1996. Kövér György: Iparosodás agrárországban. Gondolat, Bp., 1982. Magyarország agrártörténete. Szerk.: Orosz István, Für Lajos, Romány Pál. Mezőgazdasági Kiadó, Bp., 1966. Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Osiris, Bp., 1999.


Letölteni ppt "Magyarország gazdaság- és társadalomtörténete"

Hasonló előadás


Google Hirdetések