Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Európai Unió 2. A 4 alapszabadság.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Európai Unió 2. A 4 alapszabadság."— Előadás másolata:

1 Európai Unió 2. A 4 alapszabadság

2 A 4 alapszabadság Four freeedom
az áruk, a szolgáltatások, a tőke és a személyek (munkavállalók) szabad áramlása. ez a közös egységes piac lényege korlátozás nélküli áramlás

3 A 4 alapszabadság A Maastrichti Szerződés értelmében
Az EU legfontosabb vezérelve Nélkülük nem valósítható meg a nemzeti határok nélkül működő európai piac. Számos bírósági jogeset támasztja alá fontosságukat.

4 Cél EGK – cél: a tagállamok közös piacának kiépítése
közös piac: olyan terület, ahol az áruk, szolgáltatások, tőke és munkaerő a tagországok között szabadon áramolhat a 4 tényező szabad áramlása = 4 alapszabadság

5 1992 december 31. – áruk + szolgáltatások + tőke DE
személyek biztonsági okokból még nem Maastrichti Szerződés + Amszterdami szerződés + Schengeni Egyezmény → személyek is 1995-ben lépett hatályba a határőrizet megszüntetése

6 Áru 1968-ra vámunió elsőbbség a nemzeti szabályokkal szemben TILOS:
- többletkiadással járó intézkedések - mennyiségi korlátozások - ár maximalizálás-minimalizálás - eltérő előírások az árura - reklám tilalma - kereskedelmi képviselő telephely kötelező alk. - eltérő műszaki szabvány

7 Áru Kivételek: ha a hazai termékre is vonatkozik a tiltás
közerkölcs, közrend, közbiztonság, közegészségügy, élet-, állat-, növényvédelem szabályaiba ütközik nemzeti örökség, művészeti alkotás, régészeti lelet iparjogvédelem, védjegyvédelem alá esik

8 Áru 3 fő szabály: kölcsönös elismerés elve –
Cassis de Dijon ügy (1979) Fr.o-ban gyártott feketeribizli-alapú likőr. Nyugatnémet alkoholmonopóliumok igyekeztek betiltatni behozatalát, arra hivatkozva, hogy alkoholtartalma a német likőrök alatt van. A Bíróság nem fogadta el az érvelést

9 Jegyzet: Cassis de Dijon
Egy német cég 15-20%-os alkoholtartalmú Cassis de Dijon francia likőrt kívánta Németországba importálni, de a német jogszabályok tiltották a 25% alkoholtartalom alatti gyümölcseredetű italok forgalmazását. A német hatóság azzal védekezett, hogy a közrend kívánja meg a magasabb alkoholtartalom fenntartását EB ítélete: Nem fogadta el a német érvelést. Kimondta, hogyha egy terméket jogszerűen állítanak elő és forgalmaznak egy tagállamban, akkor ezt a terméket a Közösség egészterületén, szabadon forgalmazhatónak kell tekinteni→ ez az ún. egyenértékűség elve Kölcsönös elismerés fogalma→ a Cassis de Dijon ítélete alapján terjedt el, amelynek lényege, hogy az áruk szabad mozgását a tagállamok nemzeti jogrendszereik különbözősége alapján csak akkor korlátozhatják, ha erre az EB ítélete alapján az adóügyi felügyelet hatékonysága, a közegészség védelme, a kereskedelmi ügyletek tisztessége és a fogyasztók védelme érdekében van szükség.

10 Áru azonos hatás elve – Dassonville ítélet Jegyzet:
Dassonville franciaországi nagykereskedő Belgiumba exportált skót whiskyt. A belga jogszabályok alapján ugyanakkor alkoholt csak közvetlenül a gyártó tagállamból származó eredetigazolással lehetett forgalmazni, amit azonban Dassonville, aki Franciaországból szállított, nehezebben tudott beszerezni. EB ítélete: Minden olyan a tagállamok által bevezetett kereskedelmi előírás, amely képes közvetve vagy közvetlenül, ténylegesen vagy potenciálisan akadályozni a Közösségen belül a kereskedelmet, a mennyiségi korlátozásokkal azonos hatású intézkedésnek tekinthető (Dassonville-formula)

11 Áru de minimis” szabály (csekély mértékű, jelentéktelen)
Csekély összegű (de minimis) állami támogatásnak minősül minden olyan állami forrásból nyújtott támogatás, amelyről a jogszabály kimondja, hogy de minimis támogatásnak kell tekinteni (69/2001/EK bizottsági rendelet 2. cikk). Önmagában az a tény, hogy a támogatás összege alacsony, még nem jelenti azt, hogy de minimis támogatásról lenne szó. Egy vállalkozásnak bármilyen forrásból, csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – három év vonatkozásában – nem haladhatja meg a eurónak megfelelő forint összeget.

12 Áru – szabad áramlás előnyei
árelőnyök európai mérető piac nő az árukínálat differenciált minőség kedvezőbb fogyasztóvédelem eltérő adószintek kívülállókkal szemben egységes származási igazolvány

13 Szolgáltatás szükségessége, összetettség letelepedés-tartózkodás
szolgáltatás típusok: 1. pozitív v. aktív 2. negatív v. passzív 3. levelező

14 Szolgáltatás csak akkor, ha az EU-ban él, v. ott van telephelye
• nemzeti elbánás elve, diszkriminációmentesség • kölcsönös elismerés • nem korlátozható az eladás, bővítés, megszüntetés • nem lehet ottmaradásra kötelezni • nem lehet kettős követelmény→szociális eljárások az anyaország szerint

15 Tőke Gazdasági és Monetáris Unió elképzelhetetlen a tőke szabad
áramlása nélkül a tagországok és nem uniós országok közötti tőkeforgalomra is érvényes kiterjed: tőkeműveletre, intézményekre, Alkalmazottakra Megjegyzés:bármely pénznem, hitel, számlavezetés, utalások. Szálloda: csökken a pénzváltás

16 Tőke befektetési szolgáltatások irányelve + tőke-megfelelési irányelv:
- tőke és fizetések liberalizálása - szabad műveletek joga lakóhelyhez kötött, nem állampolgársághoz - kizárja a külön engedélyezési eljárást - korlátozza az általános kivételeket - kiterjednek pénzügyi műveletekre, szolgáltatásra, letelepedésre, fióknyitásra is

17 Személyek gazdasági és társadalmi jelentıségő
• csak EU-s állampolgárokra vonatkozik • belföldiekkel egyenlı bánásmód • szabad mozgás: - állásajánlatra jelentkezni - ebbıl a célból belépni és ott maradni - munkaviszony megszőnése után ott munkát keresni - segítséget igénybe venni - azonos munkafeltételek, kedvezmények

18 Személyek- az áramlás előnyei
Uniós állampolgárság: – „létrejön az Unió állampolgársága. Az Unió állampolgára minden személy, aki a tagállamok állampolgára.” – járulékos jog – szabad mozgás és tartózkodás – szavazati jog – diplomáciai védelem harmadik országban – petíció az EP-hez + ombudsmanhoz

19 Személyek szabad munkavállalás • tanulás
• kiegyenlítettebb szociális biztonság • nyugdíjasok költözködése Diplomák elismerése. Magas képesítés. Magas bér. Szakképzettség iránt nő a kereslet N-Br. Munkavállalási engedély kiállítása Bérek-átlagbér-minimálbér Határ menti ingázás

20 Személyek Vállalati letelepedés:
1. elsődleges: önálló tevékenység – a tagországban megalapítják, székhelye az EU területén 2. másodlagos: leányvállalat – az alapítók közül 1 személy az adott ország állampolgára Letelepedés joga – magánszemélyek számára: 1. eredeti –nyugdíjkorhatár elérése + 3 éve ott él +1 éve ott dolgozik 2. származtatott – családtagokat automatikusan megilleti

21 Összegzés Pozitív hatások: Képzett munkaerő vándorlása
Képzettségi szint növekszik Szakképzett bevándorlók iránt nő a kereslet Magas képesítés-magas bér A munkaerő szabad vándorlás fokozatosan valósul meg Új tagállamok munkavállalói rövid ideig kívánnak külföldön dolgozni Korlátozások nélküli munkavállalás megvalósulása Mobilitás


Letölteni ppt "Európai Unió 2. A 4 alapszabadság."

Hasonló előadás


Google Hirdetések