Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A muzeális intézményrendszer átalakítása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A muzeális intézményrendszer átalakítása"— Előadás másolata:

1 A muzeális intézményrendszer átalakítása 2012-13
Dr. Vígh Annamária főosztályvezető Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztály Berettyóújfalu, szeptember 20.

2 A változás lényege Kibővített feladatrendszer
Ez tükröződik a küldetésnyilatkozatokban, a kiemelt átfogó fejlesztési célokban A megváltozott feladatrendszert szolgálja az új fenntartói struktúra is.

3 A múzeumi törvény módosítása
a társadalmi jólét, a fenntartható fejlődés az egész életen át tartó tanulás elősegítése, az életminőség javítása, a kulturális örökség védelme érdekében rendelkezni a kulturális javak gyarapításának, megőrzésének, tudományos feldolgozásának, átörökítésének és társadalmi hasznosításának általános szabályairól, szabályozni a muzeális intézmények tevékenységével és feladatellátásával, valamint a kulturális javak hozzáférésével kapcsolatos kérdéseket, meghatározni a fenntartók feladatait, a szakmai és finanszírozási alapelveket. A törvény célja

4 A legfontosabb feladat
A gyűjteményekben rejlő speciális tudással és eszközrendszerrel hozzájárulni a társadalmi jólét biztosításához és az életminőség javításához.

5 Miért a múzeumok Alkalmasak arra, hogy életmódot, tevékenységet, termelési módokat mutassanak be. Képesek arra, hogy gyűjteményeik segítségével hitelesen és egyúttal érzékletesen mutassák be az ember és környezete egymásra utaltságát. Elősegítsék a természetről és a társadalomról való tudatos, felelős gondolkodás kialakulását. Felhívják a figyelmet a környezet károsításából fakadó veszélyekre.

6 Az átfogó célok A társadalmi szerepvállalás fokozása
A rendszerszerű működés innovatív fejlesztése A versenyképes muzeális közszolgáltatások , a hozzáférés növelése Az infrastruktúra és a humánerőforrás fejlesztése

7 A muzeális intézményeknek törekedniük kell arra, hogy a szegénységben élő, leszakadó, hátrányos helyzetű társadalmi rétegek számára is biztosítsák a kulturális értékekhez és a tudáshoz való hozzáférés lehetőségét.

8 A helyi kötődések erősítése érdekében a múzeumoknak közösségi, illetve közösség összetartó/megtartó szerepet is vállalniuk kell egy-egy település életében, kilépve a múzeumi feladatok klasszikusnak nevezhető kereteiből.

9 Fenntartói szerkezet az átalakítás előtt

10

11 Miért van szükség járási múzeumra?
a helyi igények kielégítésére szolgáló, a területi múzeumon túlmutató feladatrendszer a járásra épülő, önálló identitást fejlesztő és ápoló kulturális-oktatási-gazdasági kohéziós szerep

12 Fenntarthatóság Az erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás elve megköveteli, hogy a rászoruló intézmények elérhető távolságból szakmai segítséget kapjanak, mégpedig önkéntes és hálózatos együttműködések formájában, melyet a járási múzeum nyújthat számukra.

13 Jogszabályi lehetőség
A területi múzeum egy speciális fajtája. A járási múzeumnak túl kell lépnie a területi múzeum szerepén.

14 A társadalmi szerepvállalás fokozása
mentorál szolgáltat támogat

15 A járási múzeum küldetése
Járási szinten integrálja a muzeális intézményeket. független intézmények együttműködésén alapuló hálózat kiépítése. A hálózatosodásban a járási múzeum partnerei a muzeális intézmények, illetve fenntartóik (önkormányzat), vagy muzeális intézmény hiányában a művelődési házak, óvodák és általános iskolák, valamint a civil szervezetek: honismereti egyesületek, nyugdíjasklubok.

16 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A muzeális intézményrendszer átalakítása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések