Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Személyes adatok védelme Információszabadság

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Személyes adatok védelme Információszabadság"— Előadás másolata:

1 Személyes adatok védelme Információszabadság
Információs jogok Személyes adatok védelme Információszabadság

2 Fogalmak adatvédelem és információszabadság: két jog, konfliktus
adatvédelem: a magánszféra védelme → átláthatatlanság (egyéni) információszabadság: a közérdekű információk megismerhetősége → átláthatóság (állam) magyar Alk. 59. és 61. §-ok külön szabályozás, DE 1992:LXIII. tv. (Avtv.) együtt, országgyűlési biztos együtt

3 1. Személyes adatok védelme
Előzmény: személyiségi jogok védelme 1890. Warren-Brandeis: Right to Privacy → right to be let alone PPJE (17. cikk), EJEE (8. cikk): magánélet, család, lakás, levelezés EU Karta: magánszféra (7. cikk) + személyes adatok védelme (8. cikk) 1970-től adatvédelmi tv-ek + bírói jogfejlesztés BVerfG népszámlálási döntés: információs önrendelkezési jog Strasbourg: rendőrségi lehallgatások korlátozása

4 Adatfajták: személyes adat: személlyel kapcsolatba hozható
különleges (szenzitív, érzékeny) adat: faji eredet, nemzeti hovatartozás, politikai vél., pártállás, vallásos meggyőződés egészségi állapot, káros szenvedély, szexuális élet, büntetett előélet írásos beleegyezés v. tv. jogszerű adatkezelés feltételei: adatalany tudatos beleegyezése → informed consent célhoz kötöttség → 15/1991. ABh személyi szám

5 független adatvédelmi hatóságok: biztosok → adatkezelés ellenőrzése (adatvéd-i nyilvántart.)
2003:XLVIII. tv. ügydöntő hatósági eszközök jogosulatlan adatkezelés esetén: zárolás, törlés, megsemmisítés, tiltás – ellene bírói út 2005. évi XIX. tv.: eltérések az Obtv-től: általános ajánlási jog adattovábbítás 3. országba: érintett hozzájárulása vagy tv. + megfelelő védelem

6 AB gyakorlata: 2/1990. ABh: ajánlószelvény → személyi szám + lakhely sok (Sólyom L. különvélemény) 20/1990. ABh: pártvezetők vagyonnyilatkozata 15/1991. ABh: személyi szám; adatvéd. nemcsak védelmi jog, hanem info. önrendelkezés (aktív); célhoz kötöttség; adatok összekapcsolásának tilalma ← „személyiségi profil” 29/1994. ABh: két személyazonosító jelrendszer ugyanarra a célra nem 46/1995. ABh: Bokros-csomag: személyi szám meghosszabbítás nem

7 Szektorális adatvédelem:
74/1992. ABh: vallási hovatartozás önkéntes, anonim regisztrálása közérdekű, ill. tudományos célra megengedhető 21/1993. ABh: vagyonnyilatkozat mint a be nem vallott jövedelem ellenőrzésére használt eszköz alkotmánysértő Szektorális adatvédelem: egészségügyi: külön tv. (1997) AIDS-szűrés anonimitása Drogfogyasztók Pszichiátriai betegek

8 2. Információszabadság Előzmény: 1766-os svéd sajtótv. → hivatalos iratok megismerés EJEE 10. cikk: információk megismerésének szabadsága a vél.szabadság része ET ajánlás (1979): kormányzati dokumentumok nyilvánossága EU amszterdami szerz.: Parl., Tanács, Bizottság dokumentumainak nyilvánossága

9 magyar Alk. 61. §: véleményszabadsággal együtt AB gyakorlata:
37/1992. ABh: info.szab. nélkül nincs vél.szabadság 22/1999. ABh: médiakuratóriumok Avtv. fogalomhasználata: állami, helyi ök-i, jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó (2005), a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől (2005)

10 TASZ kontra AB (2005) → nemcsak számadat + közérdekből nyilvános adat
személyes adat v. nem állami, stb. szerv kezelésében lévő adat személyes adat közérdekből nyilv. adat közérdekű adat

11 AB fogalomhasználata (60/1994.)
pl. közszereplők ügynök múltja közérdekű adat személyes adat

12 tájékoztatási kötelezettség:
kérelemre + kérni lehet elektronikusan is (2005) nincsenek előjogok (a sajtónak sem!) közérdekű adatok kötelező (proaktív) közzététele egyelőre az Avtv-ben nem, DE speciális jsz-ban már igen: Nemzeti Civil Alapprogram pártalapítványok támogatásáról SZJA tv. → APEH 1%-os kedvezményezettek államháztartás működési rendje → Korm. rend. új JAT tervezete: jogalkotási tervek, jsz.tervezetek

13 jogérvényesítés: közérdekű adatközlés határideje: 15 nap
elutasítás: 8 napon belül ellene 30 napon belül bírói út (Fővárosi Bíróság) (adatkezelő bizonyítási kötelezettsége) alternatív jogérvényesítés: adatvédelmi biztos

14 a jog korlátai: másik jog → személyes adat; felismerhetetlenné tétel (2005) közérdek államtitok, szolgálati titok → kontroll: adatvéd-i biztos üzleti titok: közpénzek felhasználása; üvegzseb tv.: méltányolható érdek döntés-előkészítő, belső használatú adatokkal való korlátozás 12/2004. ABh. automatikus nyilv. korlátozás nem alk.ellenes, DE mulasztásos alk.sértés ← bírói jogorv. hiánya 2005. évi XIX. tv: döntés megalapozását szolgáló adatok pontos meghat.; 10 éves korlátozási idő, előtte engedély, jszban rövidebb időkorlát

15 AB gyakorlat: 32/1992. ABh: önkormányzati képviselőtestületek anyagai
34/1994. ABh: levéltári tv., állami titokjog megsemmisítése, tud. kutatás szabadsága 60/1994. ABh: átvilágítási tv. alkotmányossági vizsgálata 30/1997. ABh: országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozata kormányülések kormányülések dokumentálása ügynöknevek nyilvánossága → alk. módosítása?


Letölteni ppt "Személyes adatok védelme Információszabadság"

Hasonló előadás


Google Hirdetések