Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Svájci Hozzájárulás menedzselése A magyar hatóságok tapasztalatai Előadó: Simó Balázs, főosztályvezető Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Nemzetközi Együttműködési.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Svájci Hozzájárulás menedzselése A magyar hatóságok tapasztalatai Előadó: Simó Balázs, főosztályvezető Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Nemzetközi Együttműködési."— Előadás másolata:

1 A Svájci Hozzájárulás menedzselése A magyar hatóságok tapasztalatai Előadó: Simó Balázs, főosztályvezető Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatósága

2 2006. február 27. Svájc-Európai Bizottság kétoldalú megállapodás Célkitűzés: Egyrészt az Európai Unió tagállamai közötti, másrészt az érintett országok belső viszonyaiban tapasztalható egyenlőtlenségek csökkentése 4 fő prioritásterület rögzítése: 1.Biztonság, stabilitás, reformok 2.Környezetvédelem és infrastruktúra 3.A magánszektor támogatása 4.Humánerőforrás- és társadalomfejlesztés A 4 fő prioritásterületen belüli konkrét támogatásterületeket a Keretmegállapodás rögzíti. 2007. december 20. Keretmegállapodás aláírása -Végrehajtás fő irányvonalainak meghatározása Háttér

3 Jogszabályi háttér: – 348/2007. (XII. 20.) Korm. rendelet a Keretmegállapodás kihirdetéséről, módosította a – 66/2010. (III. 18.) Korm. rendelet – módosítás célja a korábban még nem allokált keretek szétosztása – 101/2012. (V. 18.) Korm. rendelet – módosítás célja az egyes prioritási területek közötti forrásmegosztás véglegesítése – 237/2008. (IX. 26.) Végrehajtási rendelet Intézményi szereplők: – Nemzeti Koordinációs Egység: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség – Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatósága – Kifizető Hatóság: Nemzetgazdasági Minisztérium – Magyar Államkincstár – Svájci Hozzájárulási Program Hivatal – Közreműködő Szervezetek: VÁTI Non-profit Kft. Balassi Intézet – ösztöndíjprogram vonatkozásában M agyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. – Kockázati tőkealap program vonatkozásában Intézményi keretek

4 Teljes indikatív keretösszeg 130,738 MCHF ezzel Magyarország a kedvezményezett országok közül a harmadik helyet foglalja el Románia és Lengyelország után Biztonság, stabilitás, reformok: 26,158 MCHF Környezetvédelem és infrastruktúra: 43,908 MCHF A magánszektor támogatása: 17,365 MCHF Humánerőforrás- és társadalomfejlesztés: 24,614 MCHF További allokáció: 18,693 MCHF Rendelkezésre álló allokáció

5 A teljes megítélt támogatási összeg százalékos megoszlása prioritási területenként ( összesen 130 millió CHF)

6 -valós magyar igényekre szabva (pl. árvízvédelmi fejlesztések és beruházások) -Pályázóbarát rendszer ● 25%-os előleg biztosítása (kisprojektekre a lekötött támogatás 50%-a) ● infónapok a projektmegvalósítók részére ● a központi költségvetési szervek részére az önerőt az NFÜ tervezi be -uniós támogatási konstrukciók kiegészítése, szinergia az ÚSZT-vel olyan projektek finanszírozását célozza, amelyek nem, vagy csak részben részesülnek más pénzügyi forrásokból -szoros kapcsolódás a helyi szintű fejlesztési tervekhez Program jelentősége Magyarország számára

7 - kiemelkedő hatékonyságú projektek és programok - valós igényeken alapuló projektek - elkötelezettség a projektek hatékony és eredményes végrehajtására - állami és magánszervezetek, NGO-k és a civil társadalom aktív részvétele - átlátható projekt megvalósítás, egyértelmű elkötelezettség, egyenlő esélyek, társadalmi részvétel megteremtése - széles körű partnerség, decentralizáció - társadalmi integráció, esélyegyenlőség, fenntarthatóság Program szintű elvárások

8 CélterületekPrioritási területek Támogatott projektek száma Támogatási összeg összesen 1. Biztonság, stabilitás, reformok (26,158 millió CHF) 1. Regionális fejlesztési kezdeményezések periférikus és hátrányos helyzetű régiókban Észak-Magyarországon és Észak-Alföldön 27,382 millió CHF 2. Természeti katasztrófák megelőzése és kezelése, az árvízkezelés megerősítése a magyarországi Felső-Tisza vidéken 66,780 millió CHF 9. A közbiztonság és a határok biztonságának javítása és a biztonsággal kapcsolatos intézmények munkakörülményeinek javítása (infrastruktúra és logisztika) 311,997 millió CHF 2. Környezetvédele m és infrastruktúra (43,908 millió CHF) 3. Az alapinfrastruktúra javítása / helyreállítása és modernizációja, valamint a környezet fejlesztése 635,738 millió CHF 4. Határon átnyúló környezeti kezdeményezések, biodiverzitás és természetvédelem 68,170 CHF 3. A magánszektor támogatása (17,365 millió CHF) 5. Az üzleti környezet fejlesztése és a finanszírozáshoz való hozzáférés elősegítése a kis- és középvállalkozások vonatkozásában 115,216 millió CHF 6. Magánszektor fejlesztése és a kis- és középvállalkozások exportjának elősegítése 22,149 millió CHF 4. Humánerőforrás- és társadalomfejleszt és (24,614 millió CHF) 7/1. Kutatás és fejlesztés (A tudományos potenciál megerősítése az oktatáshoz való hozzáférés és szelektív támogatási programok segítségével – Ösztöndíjak felsőfokú és másoddiplomás programokra Svájcban a Balassi Intézet irányításával) 14,830 millió CHF 7/1. Kutatás és fejlesztés (A tudományos potenciál megerősítése az oktatáshoz való hozzáférés és szelektív támogatási programok segítségével – Ösztöndíjak hátrányos helyzetű és marginalizált csoportbeli hallgatók számára Együtt kezelve a civil pályázati alappal 1,000 millió CHF 7/2. Kutatás és fejlesztés (A tudás alapú gazdaság támogatása a tudásalap megerősítésével, elsősorban az alkalmazott kutatás, know-how és technológia transzfer segítségével) 65,784 millió CHF 8. Egészségügy 113,000 millió CHF

9 További allokációk Testvértelepülés és partnerségi Pályázati Alap 1 Pályázati Alap4, 000 millió CHF Pályázati Alap Civil szervezetek számára 1 Pályázati Alap 5,000 millió CHF Projekt előkészítési Alap 2012. június 13. – kötelezettségvállalási időszak vége A TELJES ALLOKÁCIÓ LEKÖTÉSRE KERÜLT! 32 egyedi projekt, 2 pályázati alap, 1 svájci ösztöndíj program, 1 kockázati tőke alap

10 A program végrehajtásához kapcsolódó intézményi struktúra hatékonyan működik (jogszabályi háttér kialakítása; pályázati felhívások kiírása; pályázatok elbírálása; projektek végrehajtásának támogatása; infónapok szervezése stb.) A legtöbb prioritás esetében jóval több pályázat érkezett be, mint az adott prioritásra rendelkezésre álló forrás A kiválasztásnál az intézményrendszer nagy figyelmet fordított a pályázók, projektvégrehajtók igényeire, a projektek végrehajthatóságára A sikeres végrehajtás érdekében a Projekt Végrehajtók részéről fontos a megfelelő projektmenedzsment, a végrehajtás folyamatos nyomon követése A magyar hatóságok tapasztalatai

11 A Keretmegállapodás szerint a kifizetésre 10 év áll rendelkezésre, végső határidő: 2017. június 14. -a döntés minden prioritási területen megszületett -néhány esetben folyamatban van a szerződések (Projekt Megállapodás, Végrehajtási Megállapodás) megkötése -eredményes projektek, melyhez szükséges a szabályszerű, pontos végrehajtás; a Projekt Végrehajtók és a program végrehajtásáért felelős intézmények közötti szoros kapcsolattartás Jövőbeni feladatok

12 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A Svájci Hozzájárulás menedzselése A magyar hatóságok tapasztalatai Előadó: Simó Balázs, főosztályvezető Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Nemzetközi Együttműködési."

Hasonló előadás


Google Hirdetések