Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A minőségfejleszés eszközei a családi napközi ellátásban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A minőségfejleszés eszközei a családi napközi ellátásban"— Előadás másolata:

1 A minőségfejleszés eszközei a családi napközi ellátásban
A családi napközi ellátás szakmává fejlesztése Fehér Kereszt Gyermekvédő Alapítvány Budapest, 2010.szeptember 16

2 A családi napközi ellátás néhány jellemzője
minden megyében van családi napközi, minden korosztály megjelenik a családi napköziben, de elsősorban a 3 éven aluli kisgyermekek részére szolgáltatnak, növekedik a hálózatban működtetett családi napközik száma elértük azt, hogy a kormányzat számol a családi napközikkel, megvan a bizalom, bizonyíték a családi napközik állami támogatása és a fejlődés irányába mutató jogszabály változások

3 A családi napközi ellátás néhány jellemzője
Az elmúlt 15 év eredménye A családi napközi bebizonyította életképességét Elnyerte a családok bizalmát Az önkormányzatok egyre jobban megismerik ezt az ellátást Ombudsmani jelentésben megfogalmazott kritika „Megállapítom továbbá, hogy míg az un. hagyományos ellátási formák (bölcsőde, óvoda) működésénél szigorú szakmai követelmények érvényesülnek, az alternatív ellátási formáknál (pl. családi napközi) csupán laza előírások határozzák meg a működés feltételeit, mind a képzettség, mind a szolgáltatás nyújtásának egyéb (pl. ingatlan alkalmassága, az ellátást nyújtó helyettesítése) feltételeiben.”

4 A családi napközi szolgáltatás minőségi garanciáinak eszközei, mutatói
A működés engedélyezése és a rendszeres önkormányzati ellenőrzés Az állami támogatás felhasználásának ellenőrzése A szülők bizalma, elégedettsége

5 A családi napközi szolgáltatás minőségi garanciáinak eszközei, mutatói
A családi napközi működésének követelményei c. módszertani útmutató A családi napközi ellátás protokollja SzMi TÁMOP projekt I.szabályozási pillér 2009.dec nov.30.

6 A családi napközi szolgáltatás minőségi garanciáinak eszközei, mutatói
A családi napközik közegészségügyi körülményei Rendszeres ÁNTSZ ellenőrzések A 2008.évi országos ANTSZ vizsgálat – 225 családi napközire kiterjedő - megállapításai (Ombudsmani jelentés hivatkozása alapján): 37% -ban kifogásolták a játék és pelenkázó fertőtlenítést, a pelenkakezelést, a takarítást, a dolgozók egészségügyi alkalmasságának igazolás hiányát 16%-ban a veszélyes anyagokra vonatkozó bejelentést,a Biztonsági Adatlap hiányát, a tárolást 1-13%-ban a világítást,szellőzést, balesetmentes környezetet, nemdohányzók védelét

7 A családi napközi szolgáltatás minőségi garanciáinak eszközei, mutatói
Családi napközi hálózatok, hálózati koordinátor (Gyvt 43.§; 15/1998.NM rend. 46.§ (2)-(4)) ÁFSz Szociális Regíszter adatai 2010.szept.: családi napközik száma 690, ebből 212 telephely =31% 21 fenntartó – 5, vagy több telephely 27 fenntartó – 3, vagy több telephely

8 A családi napközi szolgáltatás minőségi garanciáinak eszközei, mutatói
Miért jó fejlődési irány a halózatok létrejötte? A működtetés költséghatékonyabb, a gazdálkodás nagyobb egységben jobban megvalósítható. Több családi napközi telephely jöhet létre az országban, mert olyan szolgáltatóknak is lehetőséget nyújt a tevékenység végzésére, akik önállóan nem vállalkoznának. A hálózatot fenntartó tehermentesíti a hálózati telephelyet, így a szolgáltató teljes munkaidejét a gyermekek ellátására fordíthatja. A hálózat nagyobb ellátási területe, magasabb dolgozói létszáma egy erőteljesebb érdekképviseletet jelent és jobb a lehetőségeket az egyéb szolgáltatásokkal való tényleges együttműködésre. A hálózatban működők elvárhatóan kicserélik egymás szakmai tapasztalatit, megtörténik a jó gyakorlatok cseréje. Nagyobb lehetőség nyílik a fogyatékos gyermekek napközbeni felügyeletére.

9 A családi napközi szolgáltatás minőségi garanciáinak eszközei, mutatói
Szakmai koordinátor feladata Elvárás: a szakmai munka folyamatos kontrollja Szakmai felügyeletet gyakorol a hálózati telephelyek felett - helyszíni látogatásain megfigyelést végez, szakmai kérdésekben segítséget nyújt, - szervezi és részt vesz a szolgáltatók közös munkaértekezletein, - kapcsolatot tart a szülőkkel, közös megbeszéléseken részt vesz, képviseli a fenntartót - közvetít a fenntartó és a szülő között Figyelemmel kíséri a szolgáltatók részére szervezett továbbképzési lehetőségeket, segíti a helyettesítések megszervezését. Segíti a fenntartót a családi napközi hálózat munkáját bemutató anyagok, jelentések készítésében, a szolgáltatás elterjesztésében, a szolgáltatásnak a felhasználói igényekhez való igazodásban.

10 A családi napközi szolgáltatás minőségi garanciáinak eszközei, mutatói
Képzés, továbbképzés fejlesztése A képzésben résztvevők száma, végzettsége /Székesfehérvári Csemete Alapítvány, / Családi napközi tanfolyamon résztvettek: fő Ebből Pedagógus (óvodapedagógus, ált.isk.tanító): 146 fő Bölcsődei gondozónő fő Egyéb felső és középfokú végzettségű fő Ált.iskolai végzettségű fő

11 A családi napközi szolgáltatás minőségi garanciáinak eszközei, mutatói
Képzés, továbbképzés fejlesztése Tananyagtartalom felülvizsgálata A képzés időtartamának a tananyaghoz való igazítása Szakmai gyakorlat beiktatása A képzés beemelése a felnőttképzési rendszerbe és az akkreditált továbbképzésekrendszerének kialakítása

12 A családi napközi szolgáltatás minőségi garanciáinak eszközei, mutatói
A családi napközik módszertani feladatainak ellátása Kettős irány a.)családi napközik szakmai támogatás,felügyelet,továbbkézések szervezése, bonyolítása, kapcsolattartás b.)a működés engedélyezéséért és az ellenőrzésért felelős területi önkormányzatok szakmai információk, fejlesztésekhez szükséges tapasztalatok átadása Végezheti: csana hálózat, megfelelő infrastruktúrális háttérrel dolgozó egyes családi napközi

13 Magyarországi Családi Napközik Közhasznú Egyesülete
Köszönöm a figyelmet ! Dr Mátay Katalin Magyarországi Családi Napközik Közhasznú Egyesülete 2010.


Letölteni ppt "A minőségfejleszés eszközei a családi napközi ellátásban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések