Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Oktatási integrációs program – magyar gyakorlat

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Oktatási integrációs program – magyar gyakorlat"— Előadás másolata:

1 Oktatási integrációs program – magyar gyakorlat
Daróczi Gábor miniszteri biztos Hátrányos Helyzetű és Roma Gyermekek Integrációjáért Felelős Miniszteri Biztos Hivatala Oktatási Minisztérium, Magyarország

2 Céljaink a szegregált oktatási formák fokozatos lebontása
az integrált nevelés elterjesztése a fizikai elkülönítés jelentős csökkentése, ill. felszámolása az oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés és az igazságos verseny feltételeinek a biztosítása

3 Helyzetjelentés I. Az iskolák között
A hátrányos helyzetűek, különösen a romák elkülönítése erősödik I. Az iskolák között a cigányok és a legszegényebb gyerekek a településeken a legalacsonyabb presztízsű iskolákba járnak kialakultak teljesen homogén, cigány tanulókból álló iskolák a hátrányos helyzetű gyerekeket nagy számban befogadó iskolák az átlagosnál rosszabb személyi és tárgyi feltételek között működnek II. Az iskolán belül, az osztályok között kb. 28 ezer diák cigány többségű osztályokban végzi a tanulmányait III. Tanterv szerint a homogén cigány osztályok 73 %-ában csökkentett - felzárkóztató, kisegítő - tananyag szerint tanítják a diákokat a cigány tanulók kb. 20%-a jár gyógypedagógiai intézménybe, osztályba (a nem cigányoknál 2% az arány)

4 Helyzetjelentés folyt.
a csökkenetett tananyag miatt a speciális oktatásban részesülő nem fogyatékos tanulók későbbi normál tagozatra kerülésének esélye minimális a hátrányos helyzetűek továbbtanulásának útja majdnem kizárólag a szakképzés felé vezet: - 9% egyáltalán nem tanul tovább, - 6% speciális szakiskolában, - 63 % szakiskolában tanul tovább (a lemorzsolódás jelensége az ő körükben jellemző a legnagyobb mértékben, valamennyi iskolatípusban) piacképtelen szakképzést nyújtó szakiskolák a hátrányos helyzetű fiatalok gyűjtőhelyeivé váltak

5 Okok társadalmi különbségek növekedése, a társadalmi előítéletek,
lakóhelyi szegregáció erősödése, korszerűtlen, nem gyermek-centrikus hazai pedagógiai kultúra, tekintélyelvű, hierarchikus felépítésű, egyirányú kommunikációra épülő oktatás, együttműködési rendszerek zavarai, kooperatív technikák hiánya, pedagógusképzés, továbbképzés

6 Intézkedések Kötelező óvodai elhelyezés 2003. szeptemberétől
- a szülők alacsony iskolázottsága (8 osztálynál nem magasabb iskolai végzettség) és a - a gyermekvédelmi támogatásra jogosultság esetén, ingyenes étkezés és tankönyv biztosítása a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekeknek, a közoktatási törvény módosítása: az egyenlő bánásmód elvének részletes szabályozása (közvetlen és közvetett diszkrimináció) és megsértésének szankcionálása, a magántanulóvá válás megszigorítása, az alapozó szakasz kiterjesztése a 6. évfolyamig, a 2003/2004. évi tanévtől kiegészítő állami normatívával támogatott képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés bevezetésének lehetősége,

7 Intézkedések folyt. szakmai szolgáltató rendszer felállítása
Országos Oktatási Integrációs Hálózat január 1-től pedagógus-továbbképzési programok, helyszínre telepített segítség, mérés és értékelés, folyamatos programfejlesztés, bázisintézmények hálózatának létrehozása, normatívaigénylés szakmai támogatása - Integrációs Pedagógiai Rendszer tréningek

8 Konkrétumok Számos korábban szegregáló intézmény szűnt meg, ill. alakult át. Példák: Bp., VIII. kerület - a Dugonics általános iskolát bezárták (cigányiskola volt), és különböző iskolákban helyezték el a gyerekeket Örkény - ebben a tanévben már nem indítottak kis létszámú (cigány) osztályt Oroszlány - bezárták a cigányiskolát, több másikba irányítják őket körzethatár módosítással Magyarmecske: 2003-ban megszüntették a sajátos nevelési igényű gyermekek speciális összevont (1-4) osztályát Nagyharsány: Megszűnt a speciális tagozat, a gyermekeket integráltan nevelik Miskolcon a Fazola Henrik Általános Iskola a Komlóstetői Általános Iskola tagintézményeként egyre inkább át tudja adni módszertani elemeit, eredményeit az "anyaiskolának", befogadóvá változtatni a komlóstetői iskolát

9 Intézkedések folyt. „Utolsó padból…” program
az indokolatlanul enyhe értelmi fogyatékosnak minősített hátrányos helyzetű gyermekek iskolai szegregációjának csökkentése, hosszútávon megszűntetése 2 évig kiemelt normatíva jár a sajátos nevelési igényűnek (fogyatékosnak) minősített tanulók normál tantervű oktatásba visszahelyezése esetén a 2. osztályos tanulók kötelező felülvizsgálata során 38 független szakértőnek a szakértői és rehabilitációs bizottságokhoz történő felkészítése és delegálása, illetve a szakértői munka minőségfejlesztése (módszertani és technológiai egységesítés, a megfelelő szakmai attitűd kialakítása) történt meg. a felülvizsgált gyermekek száma 2083 fő volt, a visszahelyezésre javasoltak száma 230. A visszahelyezések száma a korábbi tanévekhez képest (2001/2002, illetve 2002/2003) megnégyszereződött. Megkezdődött az eltérő tantervű, szegregált iskolák egységes gyógypedagógiai módszertani központtá alakítása

10 Intézkedések folyt. Antidiszkriminációs jelzőrendszer felállítása
Cél: felismerje a gyakorlatban létező etnikai vagy más alapokon megvalósuló diszkriminációt, majd koordinálja a jogi segítségnyújtás legcélravezetőbb formái közötti eljárást Együttműködő partnerek : központi szervek, szakértői szervezetek, jogvédő és érdekvédő civil szervezetek, cigány kisebbségi önkormányzatok A projektterv (megvalósítás alatt áll) a legrászorultabbak számára kívánja biztosítani a diszkrimináció elleni jogorvoslathoz, ezen keresztül pedig az oktatási esélyegyenlőséghez való„hozzáférést”, ennek egyik eleme a „házhoz vitt segítség”, azaz a helyi/települési szinten élő aktív „szakemberek” képzése. Hosszú távú cél: a rendszer szakmapolitikai szerveket kiszolgáló-segítő indikátorrendszerként való működtetése Jogforrás: a romák társadalmi integrációját elősegítő kormányzati programról és az azzal összefüggő intézkedésekről szóló 1021/2004. (III. 18.) Korm. határozat 1. sz. mellékletének IV. Oktatás, képzés cím alatti 27. pontja alapján

11 Intézkedések folyt. a felsőoktatásba való bekerülés támogatása (költségtérítéses képzés költségeinek állami átvállalása) A hátrányos helyzetű gyermekek tanulmányainak támogatása: - Arany János Kollégiumi Program - Útravaló nemzeti Ösztöndíjprogram 1. Út a középiskolába program Út az érettségihez program 3. Út a szakmához program 4. Út a tudományhoz program

12 Intézkedések folyt. Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 2.1-es intézkedése Az NFT keretében összesen mintegy 7,7 milliárd forint áll rendelkezésre a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítására az oktatásban. a hátrányos helyzetű diákok oktatásában érintett szakemberek képzése, és az integrációs oktatással kapcsolatos programok kifejlesztése központi program keretében - 3,5 milliárd forint az integrált oktatást segítő oktatási programok adaptációjának és bevezetésének támogatása az egyes intézményekben pályázati rendszeren keresztül történik - 4,2 milliárd forint

13 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Oktatási integrációs program – magyar gyakorlat"

Hasonló előadás


Google Hirdetések