Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Elveszett illúziók – megkerülhetetlen tények” Az egészségügy társadalmi gazdasági prioritása…?...! Dr. Ari Lajos Balatonalmádi Sarkadi Attila 2009. jan.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Elveszett illúziók – megkerülhetetlen tények” Az egészségügy társadalmi gazdasági prioritása…?...! Dr. Ari Lajos Balatonalmádi Sarkadi Attila 2009. jan."— Előadás másolata:

1 „Elveszett illúziók – megkerülhetetlen tények” Az egészségügy társadalmi gazdasági prioritása…?...! Dr. Ari Lajos Balatonalmádi Sarkadi Attila 2009. jan 27.

2 1949. Évi XX. Törvény A Magyar Köztársaság Alkotmánya

3 2/A. § (1) A Magyar Köztársaság az Európai Unióban tagállamként való részvétele érdekében nemzetközi szerződés alapján - az Európai Uniót, illetőleg az Európai Közösségeket (a továbbiakban: Európai Unió) alapító szerződésekből fakadó jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékig - egyes, Alkotmányból eredő hatásköreit a többi tagállammal közösen gyakorolhatja; e hatáskörgyakorlás megvalósulhat önállóan, az Európai Unió intézményei útján is. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 70/B. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a munkához, a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához. (2) Az egyenlő munkáért mindenkinek, bármilyen megkülönböztetés nélkül, egyenlő bérhez van joga. (3) Minden dolgozónak joga van olyan jövedelemhez, amely megfelel végzett munkája mennyiségének és minőségének. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 70/D. § (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. (2) Ezt a jogot a Magyar Köztársaság a munkavédelem, az egészségügyi intézmények és az orvosi ellátás megszervezésével, a rendszeres testedzés biztosításával, valamint az épített és a természetes környezet védelmével valósítja meg.

4 54/1996. (XI.30) AB határozat E szerint az alkotmány 70/D paragrafusa az alkotmányból közvetlenül nem levezethető mindenkit megillető alanyi jogként értelmezhető, hanem az államnak olyan alkotmányos kötelezettségeként melynek objektív határt szab az állam gazdasági- pénzügyi-szociális lehetősége. (Beleértendő a társadalombiztosítás terherbíró képessége is.) Forrás: Dr. Lenkovics Barnabás az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa Alkotmánybíró

5 Országok GDP szerinti listája GDP (PPP) 2005. millió $ GDP nominális 2007. millió $ Világ59 559 77044 433 002 USA12 332 296 EU12 329 11013 446 050 Kína8 091 8512 224 811 Japán4 000 3274 571 314 India3 602 894775 410 Németország2 499 4713 045 290 Oroszország1585478766180 Lengyelország512 890300 533 Lettország198 976123 603 Románia183 16298 566 Magyarország(49.) 162289(46.) 109483 Szlovákia87 12946 763 Szlovénia43 26034 030 Forrás: IMF 2005 április IMF 2006 április

6 Forrás: CIA

7 Mi mennyi I. Egészségügyi kiadások 2006. Forrás: / Source: OECD HEALTH DATA 2008

8 Mi mennyi II. Egészségügyi kiadások 2006. Forrás: / Source: OECD HEALTH DATA 2008

9 Az élet minden területén válság van! 1.Gazdasági (hitel) válság 2.Élelmiszer válság 3.Energia krízis 4.Ökológiai problémák 5.Etnikai, vallási feszültségek, terrorizmus 6.Demográfiai gondok

10 Forrás: HVG 2009 jan. 24.

11 A demográfiai bomba Többfajta bomba is ketyeg: -Túlnépesedés -Elöregedés -Megnövekedett átlagos élettartam miatt -Alacsony reprodukciós ráta miatt Források: - A demográfiai adatokhoz: Németh György szociológus személyes közlés -Demény Pál MTA székfoglaló előadása 2002 dec 30. -www.nepinfo.hu/doc.php?doc=MjcyNQ%3D%3D&f=./népmozgalom%20(2).doc

12 Forrás: CIA

13 Miért fogy Európa? Teljes termékenységi arányszám az EU tagországaiban (2003) (befejezett termékenységű nők átlagos gyerekszáma) Forrás: EUROSTAT 2004.

14 Születéskor várható átlagos élettartam Forrás: / Source: OECD HEALTH DATA 2008 www.ksh.hu

15 A hazai helyzet I. Természetes fogyás összege 1981-2004 Forrás: KSH

16 Forrás: Statisztikai Évkönyv

17 Néhány jellemző adat Magyarországról I. Az adott évben befejeződött és folyamatban levő táppénzes esetek adatai Táppénzre jogosultak /ezer fő Táppénzes/ millió nap Passzív jogú nap/ millió Táppénz/ millió Ft Egy napra jutó táppénz Ft 19953 82763,12,739 805631 20003 46541,24,256 1401 364 20053 48637,44,297 0242 595 20063 52336,44,199 9542 750 20073 52033,03,297 3902 953 Forrás: OEP Statisztikai Évkönyv 2007

18 Néhány jellemző adat Magyarországról II. 2000.2004.2005.2006. Nyugellátásban részesülők3103,53041,43036,13027,9 %30,430,1 30 kifizetett összeg GDP%9,39,910,410,6 FérfiNőösszesen öregségi nyugdíjasok 2007. január 1.62961210468651676477 rokkantnyugdíjas408790393716802506 ebből korhatár alatti232251219702451953 Nyugellátás

19 Foglalkoztatási adatok Néhány jellemző adat Magyarországról III. Gazdaságilag aktív népesség (15-74 év) Foglalkoztatott Nyilvántartott munkanélküli Gazdaságilag inaktív népesség (15-74 év) Passzív munkanélküli Aktivitási arány Munkanélkü- liségi ráta Foglalkozta -tási ráta 19954095,33678,8416,53224,4106,752,410,2na. 20004119,93856,2263,73659,6108,2536,449,6 20054205,43901,5303,93517,1110,754,57,250,5 20064246,93930,1316,83474,9na.557,550,9 20074238,13926,2311,93481,3na.54,97,450,9

20 Forrás: Laki László publikáció Foglalkoztatás és Unió Politikatudományi Szemle 2006/4

21 Ki a szegény Magyarországon? I.Magyarország közepes jövedelmű ország Szegény=Jövedelem<2$/nap 12-15% II. Magyarország átmeneti gazdaság Szegény=Jövedelem<4$/nap 60% III. Magyarország EU tagország Szegény=Fogyasztás<EU átlag fogy./2 73% IV. Ferge Zsuzsa KSH létminimum számítás alapján Abszolút szegény 40-50% Tehát túl sokan élnek szegénységben vagy annak közelében.

22 1. Árstabilitás: Az infláció mértéke 1,5%-nál jobban nem haladhatja meg a 3 legalacsonyabb inflációs rátájú tagállam átlag indexét. 2.Kamatok konvergenciája: A hosszúlejáratú kamatláb 2%-nál többel nem haladhatja meg a 3 legalacsonyabb inflációjú ország átlagát. 3.Árfolyam stabilitás: Egy adott rendszerben a nemzeti valutát az utóbbi két évben nem értékelik le. 4.Stabil kormányzati pozíciók: A költségvetés deficitje a GDP 3%-át, az államadósság a GDP 60%-át nem haladhatja meg. Maastrichti kritériumok

23

24 Az elsődleges kiadások megoszlásának változása Forrás: MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2007-2011 Budapest,

25

26 Magyarországra vonatkozó megállapítások I. I. Politikai helyzetkép -2007-2008 szociális népszavazás -Kisebbségi kormányzás -Politikai törekvés előrehozott választásra, kormányfő menesztésre II. Társadalmi helyzetkép - Megtorpant a GDP felzárkózás (2007=EU átlagnak 63,4%-a) Szlovákia ebben az időszakban 69% -Foglalkoztatottság rendkívül alacsony EU átlagtól 8, Lisszaboni célkitűzéstől 13% pont az eltérés -Munkanélküliség trendje aggasztó (növekedés) -Vidék kistelepülések jó része forráshiányos III. Gazdasági és versenyképességi helyzetkép -Reál GDP növekedési ütem 2006=3,9% ezzel szemben 2007=1,3% (Románia ugyanezen mutatója 2007=6%) - GDP arányos költségvetési hiány 5,5%-ra csökkent! Siker! -Kiadások bevételek GDP aránya 50% illetve 44,6%. -Külkereskedelmi egyenleg folyamatosan javul! Siker! -Működő tőke beáramlás csökkent 2006-ban 6 milliárd euro 2007-ben 4milliárd euro (Bulgária Románia ebben az időszakban 6 illetve 7 milliárd euro) -Versenyképesség: Egy foglalkoztatottra jutó termelékenység EU átlag 74%-a -Globális versenyképességi indexünk GCI 47. hely

27 Magyarországra vonatkozó megállapítások II. IV. Magyarország és a gazdasági és monetáris unió. - 2007 évben gyakorlatilag egyetlen Maastrichti kritériumot sem sikerült teljesíteni -Infláció magas -Hosszú távú kamatok szintje elfogadható -Államadósság mértéke, 2004 GDP arányos hiány 60% ugyanez 2006-ban 66%, ez a mutató 2007-ben lényegesen nem változott V. Összefoglalás: Hazánk 2007-ben lényegesen nem került közelebb a Maastrichti kritérium teljesítéséhet az euro bevezetés időpontja beláthatatlan. VI. Következmény: 2008-tól komoly megszorítások várhatók, nehezíti a helyzetet a világgazdasági válság, rendkívül nehéz lesz a stabilizációs politika konzekvens végrehajtása.

28

29 Merre tovább egészségügy?

30 Szubjektív válasz a címben feltett kérdésre -Helyreállítani az egészségügyi szolgálat presztízsét -Tudomásul venni, vetetni az „egészségipar” megkerülhetetlen súlyát szerepét -Felismerni felismertetni a valós társadalmi, gazdasági, népegészségügyi helyzetet -Összenemzeti (európai) üggyé tenni a hazai egészségügyet -Fentiek érdekében -Konzekvensen végigvinni a népegészségügyi programokat -Tényleges szakmai strukturális reformokat végrehajtani -Sürgősségi ellátás -Alapellátás -Járóbeteg szakellátás -Fekvőbeteg szakellátás -Rehabilitáció szakmai presztízsének helyreállítása -Újjáépíteni az egészségügy (szociális ágazat is) humán erőforrás piramisát: létszám, kompetencia, bérezés, életpálya modell, mobilitás…

31 Rehabilitáció szakmai presztízsének helyreállítása

32 Gyógyító-megelőző ellátások kifizetései 1998-2007 Forrás: OEP Molnár Attila

33 Forrás: Prof. Dr. Kullmann Lajos Dr. László Gergely emlékelőadás

34 Rehabilitációs osztályok ágykihasználása (1995-2007) 1995.2005.2006.2007. Mozg.sz. 87,4 % 92,8 % 92,0 % 84,6 % Belgy. 90,4 %111,4 % 82,1 % 65,7 % Cardiol. 0 93,3 % 92,4 % 80,3 % Pulmon. 0 83,1 % 81,3 % 77,3 % Gyermek 89,2 % 74,9 % 64,4 % 47,3 % Együtt: 89,0 % 91,1 % 89,3 % 71,0 % Forrás Dr. Till Attila; Kéménczy Jánosné OSAP elemzés

35 Rehabilitációs szakvizsgát szerzett orvosok száma (1979-2008): kb.300, jelenleg aktív kb.210-220. Forrás Dr. Till Attila 2008 Hévíz

36 Sz...13 Sz…10 N…5 30 D…30 K…20 V…12 H…12 Sz…10 O…40 O…40 O…39 Z…15 Összesen276 3,6-as szorzóval finanszírozott ágyak Forrás: OEP (Molnár Attila)

37 10 %-ON FELÜLI HALÁLOZÁS A REHABILITÁCIÓS OSZTÁLYOKON 2007 Forrás Dr. Kertész Györgyi Szakmai Kollégium Elnök Nagykőrös 2008

38 Háti II. csigolya magasságában gerincvelősérült izületi merevség (kontraktura) felfekvés - lázas állapot - gyógyszerrel uralhatatlan izomtónusfokozódás (spasmus)

39

40 Miért megkerülhetetlen ez a feladat? Mert nem mindegy milyen öregkorunk lesz! Ki fog minket ellátni?

41 Mi kell mindezen feladatok megoldásához? -Társadalmi konszenzus: -A probléma felismeréséhez -A kiút megfogalmazásához -A program végrehajtásához -A közmorál javítása: adó, TB csalás felszámolása -Összehangolt, kulturált érdekvédelem, érdekérvényesítés -Pénz, Paripa, Fegyver… (Prof Dr. Kovács L. Gábor EGVE 2008) -Avagy Pénz, Pénz, Pénz (Montecuccoli)

42 Nem ígérhetek mást, csak vért erőfeszítést, izzadságot és könnyet. Sir Winston Churchill után szabadon Dr. Ari Lajos

43 Nem az a kérdés, hogy mit tesz érted az egészségügy. A kérdés az, hogy te mit teszel az egészségügyért. (J.F. Kennedy nyomán Dr. Rácz Jenő)

44 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "„Elveszett illúziók – megkerülhetetlen tények” Az egészségügy társadalmi gazdasági prioritása…?...! Dr. Ari Lajos Balatonalmádi Sarkadi Attila 2009. jan."

Hasonló előadás


Google Hirdetések