Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Továbbképzési rendszer átalakításának tervezete

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Továbbképzési rendszer átalakításának tervezete"— Előadás másolata:

1 Továbbképzési rendszer átalakításának tervezete
Kiss Mária

2 A továbbképzés fogalma:
Az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező szakdolgozó számára a megszerzett ismeretek, készségek és kompetenciák szinten tartása és fejlesztése, a tudomány korszerű színvonalának és az egészségügyi ellátás igényének megfelelően A továbbképzés szakmai jelentősége: Az Eütv. a működési nyilvántartást összeköti a szakdolgozó továbbképzésének rendszerével. Az egészségügyi szakdolgozók számára a továbbképzés törvényben meghatározott jog és egyben kötelezettség is.

3 A továbbképzésben érintett szervezetek
Feladat EEKH Alapnyilvántartás vezetése 45/2007 Korm. Rendelet, 18/2007 EÜM rendelet Működési nyilvántartás vezetése 45/2007 Korm. Rendelet, 18/2007 EÜM rendelet Továbbképzések elvégzésének nyilvántartása perszonalizált módon Továbbképzések elvégzésének nyilvántartása deperszonalizált módon EÜM Továbbképzési Követelmények ESZTT Szakmai feltételek meghatározása Egységes elvek meghatározása Programok meghatározása, minősítése, összehangolása

4 A szakdolgozók továbbképzési rendszerének felülvizsgálata
A felülvizsgálat célja volt: A továbbképzés kérdéseiben minél szélesebb szakértői kör bevonásával, minden prekoncepciótól függetlenül, a feltárt problémák, gyengeségek, tények elemzésére támaszkodjon a helyzetelemző munka. A felülvizsgálat során alkalmazott alapelvek: Továbbképzés gyengeségei, problémák, amelyek a továbbképzési rendszer működését jellemzik. A továbbképzés folyamatában résztvevő szervezetek véleménye meghallgatásra került.

5 A továbbképzés felülvizsgálatának módszertana:
A továbbképzési rendszer problémáinak azonosítására, és a rendszer értékeinek, eredményeinek összegyűjtésére SWOT analízist alkalmaztunk. A SWOT táblázatot kitöltő szervezetek: MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA Egészségügyi Engedélyezési Közigazgatási Hivatal Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet Ápolási Igazgatók Egyesülete Országos Tisztiorvosi Hivatal

6 Változtatási irányok, célok, prioritások I.
A továbbképzés szervezeti hatékonyságának növelése. A szakmapolitikai célok, az egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézmények, a továbbképzésre kötelezettek továbbképzési igényeinek figyelembe vételét segítő intézményi rendszer kialakítása. A továbbképzésre rendelkezésre álló fejezeti kezelésű költségvetési források költség hatékonyabb hasznosulásának biztosítása. Továbbképzések és a Humánerőforrás-monitoring rendszer kapcsolódási pontjainak meghatározása, és a Humánerőforrás-monitoring rendszer naprakész működéséhez szükséges adatok biztosítása.

7 Változtatási irányok, célok, prioritások II.
Az egészségügyi szakdolgozók és az egészségügyi szolgáltatók számára tervezhető, elérhető, kötelezően előírt szakmacsoportos továbbképzési programok központi meghatározása. Ágazatok továbbképzési rendszereinek áttekintése, a továbbképzési programok kölcsönös elfogadásának felmérése, intézkedések a beszámítás megvalósításának érdekében. Az életen át történő tanulás (LLL) és továbbképzési rendszer közötti összhang megteremtése.

8 A megoldás lehetséges módjai I.
1. Továbbképző hely 1.1. Regionális Továbbképző Helyek szakmai követelményeinek meghatározása 1.2. Évenkénti monitorozás, ellenőrzés 1.3. Továbbképzési referens kiképzése 1.4. Regionális Továbbképző Hely kijelölése 2. Továbbképzési program 2.1. Továbbképzési formák átalakítása Kötelezően előirt szakmaspecifikus programok Külön minősített szabadon választható programok Gyakorlati továbbképzések értékelése 2.2. Évenkénti értékelés, mérés, monitorozás

9 A megoldás lehetséges módjai II.
3. Továbbképzések elvégeztének nyilvántartása 3.1. Személyalapú nyilvántartás kialakítása 3.2. Kapcsolódás a humánerőforrás-monitoring rendszerrel Továbbképzési pontok közhiteles nyilvántartása Portfólió kialakítása

10 Továbbképző helyekkel kapcsolatos követelmények I.
Cégbejegyzésben, Alapító Okiratban szerepel az egészségügyi oktatási, szakképzési tevékenység, Szakmai szervezetek, MESZK, ESZTB bevonásával meghatározott – az Egészségügyi Minisztérium és az ETI honlapján közzétételre kerülő- kötelezően előirt szakmacsoportos továbbképzési program szerint szervezi a továbbképzéseket, Rendelkezik oktatásszervezési, továbbképzési gyakorlattal, Vállalja minden szakmacsoportra vonatkozóan kötelezően előírt továbbképzések szervezését, Vállalja a szakmacsoportokra vonatkozóan szabadon választható továbbképzések szervezését,

11 Továbbképző helyekkel kapcsolatos követelmények II.
Rendelkezik (legalább 3 éves) oktatási és továbbképzési tapasztalattal, gyakorlattal bíró egészségügyi szaktanár, egészségügyi szakoktató, egészségügyi gyakorlatvezető (a továbbiakban pedagógus) szakképesítésű munkatárssal, Az egészségügyi tevékenységet szüneteltető szakdolgozók számára jogszabályban meghatározott továbbképzés szervezését vállalja, A továbbképzés megkezdésekor térítésmentesen biztosítja a továbbképzési program kifejtését tartalmazó írásos illetőleg elektronikus tananyagot, Gondoskodik a saját oktatóinak továbbképzési programmal összefüggő felkészítéséről, Saját neve alatt szervezi, bonyolítja a továbbképzéseket,

12 Továbbképző helyekkel kapcsolatos követelmények III.
Rendelkezik saját vagy megállapodással biztosított – a szakmacsoport szakképesítéseinek oktatásához külön jogszabályban már meghatározott – eszköz és felszerelésekkel, valamint a továbbképzés technikai feltételeivel (pl.: írásvetítő), Informatikai feltételrendszerrel rendelkezik (pl.: internet hozzáférés, önálló WEB oldal), Rendelkezik az oktatás/szakképzés szervezés területén alkalmazott tanúsított minőségirányítási-rendszerrel, Összesített jegyzéket készít a továbbképzésen részt vevők adatairól, A továbbképzésen résztvevők adatait perszonalizált és deperszonalizált formában elektronikusan úton lejelenti a továbbképzési pontokat nyilvántartó szervnek,

13 Továbbképző helyekkel kapcsolatos követelmények IV.
Elkészíti a szakmacsoportos továbbképzési programokon résztvevők véleményén alapuló összefoglaló értékelést és megküldi ETI-nek, 5 évig megőrzi a továbbképzések (elméleti, gyakorlati foglalkozások jelenlétének ) igazolására szolgáló – a továbbképzésen részt vevő által aláírt – jelenléti íveket, valamint a továbbképzésen résztvevővel elektronikus úton folytatott szakmai felkészítést igazoló dokumentumot, Vizsgával záruló továbbképzés vagy a továbbképzés elvégzésének igazolására szolgáló, jogszabályban meghatározott tartalmú és formájú igazolást ad ki a továbbképzésben résztvevők részére, Felméri az egészségügyi szolgáltató intézmények továbbképzési szükségletét,

14 Továbbképző helyekkel kapcsolatos követelmények V.
A továbbképzésre jelentkezőket a régió területéről iskolázza be, és tájékoztatást ad a továbbképzési program követelményeiről, Segítséget nyújt az egészségügyi szolgáltató intézményeknek a továbbképzési terv készítéséhez, Ellátja a továbbképzéssel kapcsolatos tanácsadási feladatokat, Rendelkezik a távoktatás információ-technológiai és kommunikációs eszközeivel, Biztosítja a továbbképzés ellenőrizhetőségét, Marketing tervet készít (szolgáltatások, célcsoport elemzés, partner intézmények elemzése).

15 Továbbképző helyek évenkénti ellenőrzése, monitorozása
Továbbképző helyeket évente egy alkalommal az ESZTB a MESZK ellenőrzi. A szakmai ellenőrzés tapasztalatait az ESZTB a szakképesítésért felelős miniszternek megküldi.

16 Továbbképzési referensek szakmai felkészítése
Továbbképző helynek a továbbképzéseket koordináló személlyel kell rendelkezni. Szükséges szakképesítések körét a külön jogszabály határozza meg.

17 Regionális Továbbképző Hely kijelölése, és nyilvántartása
Jogosultság elnyerése pályázati úton történik Továbbképzésben résztvevő közreműködő szervezetet nyilvántartásba kerül A nyilvántartást az ETI vezeti A pályázati feltételeknek megfelelő szervezetek névsorát az Egészségügyi Minisztérium Közlönyben teszi közzé

18 Továbbképzési programok átalakítására javaslat

19 Szakmaspecifikus program bevezetése és annak jellemzői I.
Szakmapolitikai célok szerint változtatható a program témája és annak elemei (elmélet, gyakorlat) A program óraszáma, szakmai tartalma központilag meghatározott Követi a szakmacsoport munkaköreinek szakmai irányelveit, protokolljait, és a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardokat, Regionális Továbbképző Hely továbbképzési kínálatában kötelező szerepeltetni; Állami (fejezeti) forrással és a TÁMOP program forrásával támogatott;

20 Szakmaspecifikus program bevezetése és annak jellemzői II.
Az egyes szakképesítéssel rendelkezők részére – külön jogszabályban kötelezően előírt – továbbképzések teljesítése a szakma specifikus továbbképzések elvégzésével eqvivalens/egyenértékű (pl.: sugárvédelmi továbbképzés) Szakmacsoportba tartozó szakképesítések mindegyikére (pl.: felnőtt szakápoló, OKJ ápoló, körzeti közösségi ápoló) a pontértéket kötelező beszámítani.

21 Szakképesítés alapú nyilvántartás helyett személyi alapú szakmacsoportos nyilvántartásra javaslat
Az Egészségügyi Miniszter által kijelölt szervezet, a nyilvántartásokat szakmacsoportosan vezeti.

22 Továbbképzési pontok közhiteles nyilvántartására javaslat
A központi nyilvántartó rendszer elhelyezését az alábbi ábra szemlélteti

23 Portfolió kialakítására javaslat
A szakdolgozók életútjának nyomon követése (az alapnyilvántartóstól kezdve a szakdolgozó egyéni pályaútjával összefüggő adatokat rögzítené pl.: továbbképzések elvégezte, a kompetenciát adó programok, új szakképesítések megszerzése) A portfolió az ügyfél által internet segítségével bármikor megtekinthető elektronikus weblap\kártya.

24 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
VÉGE Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Továbbképzési rendszer átalakításának tervezete"

Hasonló előadás


Google Hirdetések