Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

LEXINFO Az Informatikai Szaknyelvi Vizsga sajátosságai Babos Krisztina Dunaújváros, 2009. május 09.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "LEXINFO Az Informatikai Szaknyelvi Vizsga sajátosságai Babos Krisztina Dunaújváros, 2009. május 09."— Előadás másolata:

1 LEXINFO Az Informatikai Szaknyelvi Vizsga sajátosságai Babos Krisztina Dunaújváros, 2009. május 09.

2 A LEXINFO Informatikai Szaknyelvi Vizsga ► Elméleti érvényessége ► Tartalmi érvényessége ► Felhasználói érvényessége

3 LEXINFO Informatikai Szaknyelvi Vizsga Elméleti érvényesség ► A szaknyelv fogalma ► A szaknyelvek fő jellemvonásai ► Az informatikai szakszókincs kategóriái

4 A szaknyelvek fő jellemvonásai ► a köznyelvhez való viszonya ► szemantikai ► szintaktikai ► lexikai korlátok és különbségek ► fejlődése ► szókincse ► funkciója

5 Az informatikai szakszókincs kategóriái:  Egy bizonyos szakterület speciális szókincse, melyet máshol nem alkalmaznak (pl. hipertext).  Szakszavak, amelyek több szakterületen használatosak, de szakmaspecifikusan eltérő jelentésűek (pl. converter).  Több területen használható általános technikai szókincs - kisebb-nagyobb jelentésbeli különbségekkel (pl. kaliber).  Szavak, amelyek mind az általános szókincs, mind a szakszókincs körébe tartoznak, de más-más jelentéssel (pl. egér).

6 LEXINFO Informatikai Szaknyelvi Vizsga Tartalmi érvényesség ► A vizsga szaknyelvi regiszterét meghatározó témakörök (!) ► Négy alapkészség mérése az informatikai szaknyelv keretein belül ► Az írásbeli vizsga ► A szóbeli vizsga

7 A LEXINFO nyelvvizsgák (B1, B2 és C1 szinten) az informatikai szaknyelv keretein belül négy alapkészséget mérnek: A vizsgafeladatok kidolgozásánál maximálisan figyelembe vettük a Közös Európai Referenciakeret (KER) előírásait. az olvasott szöveg értését a szövegalkotási készséget a beszédkészséget hallott szöveg utáni értést

8 ‘I.’ Írásbeli vizsga B1 (alapfok) B2 (középfok) C1 (felsőfok) ► olvasott szöveg értése ► szakmai szókincsteszt ► témakifejtés ► olvasott szöveg értése ► szakmai szókincsteszt ► témakifejtés ► fordítás idegen nyelvről magyarra ► olvasott szöveg értése ► szakmai szókincsteszt ► témakifejtés ► magyar nyelvű szakszöveg tömörítése idegen nyelven

9 ‘II.’ Szóbeli vizsga B1 (alapfok) B2 (középfok) C1 (felsőfok) ► szakmai tárgyú általános beszélgetés ► közvetítés idegen nyelvről magyarra ► kép, ábra ismertetése ► laborfeladat ► beszédkészség mérése szöveginput alapján ► szakmai kiselőadás ► irányított szakmai beszélgetés ► laborfeladat ► közvetítés idegen nyelvről magyarra ► magyar szakszöveg tömörítése ► szakmai kiselőadás ► irányított szakmai beszélgetés ► laborfeladat

10 LEXINFO Informatikai Szaknyelvi Vizsga Felhasználói érvényesség ► Szakmai kiselőadás (prezentáció) ► Hallott szöveg utáni értés ► LEXINFO közös könyvtár ► Titkosítás ► Itembank

11 A SZAKMAI KISELŐADÁS ELKÉSZÍTÉSÉT SEGÍTŐ ÚTMUTATÓ ► A leadás határideje ► A leadás formája ► Operációs rendszer, felbontás meghatározása ► A időtartama ► A diák száma ► A prezentáció összterjedelme ► Betűtípus ► Az előadás módja ► Nyelvhelyesség ► A felhasznált anyagok feltüntetése

12 Hallott szöveg utáni értés

13 LEXINFO közös könyvtár

14 Az itembank felépítése, fájlrendszere

15 Felhasznált irodalom: ► Dr. Balázs Béla: A szaknyelv sajátosságai és a LEXINFO informatikai nyelvvizsgarendszer, Győr, LEXINFO Szakmai Nap, 2008. január 29. ► Balázs, B.: A Rasch-modell szerepe a kvantitatív nyelvtudásmérésben, Alkalmazott Nyelvtudomány, Vol. VII., No. 1-2., 177, 2007. ► Balázs, B.: Kvantitatív nyelvtudásmérés, Informatika, Vol. 11, No. 1., 2009. ► Linacre, J. M.: A User’s Guide to Winsteps, Program Manual, Chicago, 2007. ► Pauen, P., Six, H-W.: Informatikunterstützung für den weltweiten Sprachtest Deutsch als Fremdsprache (TestDaf), 2001. http://www.fernuni-hagen.de/se/PDFs/jahrbuchGFFNov2001.pdf http://www.fernuni-hagen.de/se/PDFs/jahrbuchGFFNov2001.pdf ► Verhelst, N. D.: Az item-válasz-elmélet, KER szintillesztési módszertani segédlet, G. fejezet, 2006. http://www.nyak.hu/nyat/doc/modszertani_segedlet.pdf http://www.nyak.hu/nyat/doc/modszertani_segedlet.pdf

16 Legyen Sikeres és Innovatív! Általános és szaknyelvi tanfolyamok és nyelvvizsgák www.lsi.hu Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "LEXINFO Az Informatikai Szaknyelvi Vizsga sajátosságai Babos Krisztina Dunaújváros, 2009. május 09."

Hasonló előadás


Google Hirdetések