Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Regionális jelentőségű klaszterek közös beruházásainak támogatása, szolgáltatásainak kialakítása és fejlesztése Budapest, 2010. május 19.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Regionális jelentőségű klaszterek közös beruházásainak támogatása, szolgáltatásainak kialakítása és fejlesztése Budapest, 2010. május 19."— Előadás másolata:

1 Regionális jelentőségű klaszterek közös beruházásainak támogatása, szolgáltatásainak kialakítása és fejlesztése Budapest, 2010. május 19.

2 Pályázat célja,hogy… …elősegítse a vállalkozások, oktatási és K+F intézmények, valamint helyi gazdasági szereplők közötti, iparági klaszter formában megvalósuló együttműködést.

3 Előzmények Beérkezett pályázatok (db) Induló (db) Fejlődő (db) Rendelkezésre álló forrás (millió Ft) Igényelt támogatás (millió Ft) Megítélt támogatás (millió Ft) Megítélt támogatás / Igényelt támogatás (%) ÉM363241 4031 34496872% KM383081 1301 21266355% DA3727105901 02556956% NYD2321281463628945% ÉA2016480079543955% KD1511475048526054% DD127570050415731% Összesen181144376 1876 0013 34456% Nyertes1007921

4 Rendelkezésre álló keret Konstrukció száma Induló klaszter (Mrd Ft) Fejlődő klaszter (Mrd Ft) Összes (Mrd Ft) DAOP- 2010 - 1.2.1.0,61,01,6 DDOP- 2010 - 1.1.3.0,210,490,7 ÉAOP- 2010 - 1.1.2./A0,240,560,8 ÉMOP- 2010 - 1.2.1.0,450,841,29 KDOP- 2010 - 1.2.1.0,150,350,5 KMOP- 2010 - 1.5.2.0,170,390,56 NYDOP- 2010 - 1.1.1./A0,210,390,6 Összesen2,034,026,05

5 Pályázók köre Induló klaszter –Klasztermenedzsment szervezetként Gt., szövetkezet, egyesülés, egyesület, köztestület, alapítvány, kutató intézet, oktatási intézmény pályázhat –Konzorciumban nem lehet pályázni Fejlődő klaszter –Klasztermenedzsment szervezetként csak Gt. vagy kamara pályázhat –Konzorciumi tag lehet nem Gt. is

6 Támogatható tevékenységek Induló klaszter A1. Adminisztráció, kapcsolattartás, új tagok felkutatása; A2. Benchmarking klub üzemeltetése, jó megoldások feltárása és adaptálása, üzletember találkozók szervezése; A3. Projektgenerálás, közös kutatás-fejlesztési tevékenység (termék- és technológiafejlesztés) megszervezése, közös projektek előkészítése és továbbfejlesztése; A4. Előadások, kiállítások, konferenciák szervezése, valamint hazai és külföldi tanulmányutakon, konferenciákon való részvétel; A5. A klaszterek tevékenységéhez kapcsolódó pályázati, szakértői, kompetencia, termelési, innovációs, beszállítói, logisztikai adatbázisok létrehozása és azok alapján széleskörű információszolgáltatás a klaszter tagjai számára; A6. Marketing, piacelemző és piackutató tevékenység, közös arculat kialakítása, igényfeltáró kutatások A7. A projekthez közvetlenül kapcsolódó általános célú oktatás, képzés, betanítás; A8. A projekthez közvetlenül kapcsolódó speciális célú oktatás, képzés, betanítás; A9. Információs technológia-fejlesztés, beleértve közös informatikai platform kialakítását vagy továbbfejlesztését, az online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatását is A10. Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetése a klaszter menedzsment részére

7 Támogatható tevékenységek Fejlődő klaszter - B1. Eszközbeszerzés, valamint az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések; -B2. Építés, átalakítás, bővítés (technológiai fejlesztés, telekhatáron belüli infrastrukturális feltételeinek megteremtése); -B3. Alapinfrastrukturális beruházások költségei (technológiai fejlesztés, telekhatáron belüli infrastrukturális feltételeinek megteremtése) -Az induló klaszterek esetében pályázható A1-A10. tevékenységek FONTOS! Fejlődő klaszterként kötelező a B1. és B2. tevékenységek közül legalább az egyiket választani. Fejlődő klaszterek csak konzorciumban pályázhatnak Fejlődő klaszterek projekt költségvetésének legalább a 60%-a B típusú tevékenységre kell, hogy elszámolásra kerüljön.

8 Korlátozások egyes tevékenységek esetében A1.Bér- és járulékköltségekMaximum 800.000 Ft/hó A1.Telekommunikációs költségekMaximum nettó 30.000 Ft/hó A1.Tárgyi eszközök beszerzése és dologi költségek Maximum az „A” típusú költségek 10%-ig A2.Benchmarking klub üzemeltetéseMaximum az „A” típusú költségek 10%-ig A6.Stratégiaalkotás, piackutatás és trendelemzés költségének Maximum nettó 4.000.000 Ft A6.Online, offline és audiovizuális megjelenés támogatása Maximum az „A” típusú költségek 15%-ig A10.Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetése Maximum nettó 4.500.000 Ft B3.Alapinfrastrukturális beruházások költségei Maximum a „B” típusú költségek 40%-a

9 Támogatás formája és mértéke Támogatás formája vissza nem térítendő támogatás Támogatás mértéke: „A” típusú költségek: 80%, kivéve A7. és A8. (képzés): 50% A10.; B1.;B2.;B3.: támogatási intenzitási térkép szerint

10 Támogatás összege RégióTevékenység csoportok MinimumMaximum Klaszter (millió Ft) Induló Klaszter (millió Ft) Fejlődő Klaszter (millió Ft) Észak –magyarországi régió A. A klasztermenedzsmenthez kapcsolódó költségek 10 4050 B. A klaszter közös beruházásának költségei -150 Összes támogatás: 40150 Dél – alföldi régió, Dél – dunántúli régió; Észak- alföldi régió; Közép – dunántúli régió; Nyugat – dunántúli régió A. A klasztermenedzsmenthez kapcsolódó költségek 3025 B. A klaszter közös beruházásának költségei -100 Összes támogatás: 30100 Közép –magyarországi régió A. A klasztermenedzsmenthez kapcsolódó költségek 3025 B. A klaszter közös beruházásának költségei -150 Összes támogatás: 30150

11 Kizáró okok Nem támogatható: kereskedelmi, vendéglátóipari szolgáltató, valamint ingatlanforgalmazási tevékenységet végző klaszter. turisztikai attrakció és szálláshelyfejlesztés. turisztikai klaszter a Dél-dunántúli régióban. azok a klaszterek ahol nincs az SZMSZ-ben szabályozva tagdíj, költségtérítés vagy ezek mértékének megfelelő értékű – klasztertagok által elfogadott – természetbeni szolgáltatás teljesítésének vállalása. a klaszter, amelynél a projekt megvalósításának időtartama kevesebb, mint 12 teljes hónap.

12 Kizáró okok Nem támogatható: a klaszter, amely a ROP klaszterfejlesztési kiírásának keretében 2007-2008-as akcióterv keretében támogatást kapott, támogatási szerződéssel rendelkezik és a projekt megvalósítása nem felel meg a támogatási szerződésben leírt ütemezésnek. a klaszter amelyek esetében a klaszter tagvállalatai között jelentős átfedés áll fenn. Jelentős átfedésnek minősül két klaszter tagjainak összehasonlításakor, a kisebb taglétszámú klaszter tagvállalatainak 20%-nál nagyobb egyezősége. oktatási, tanácsadási és pénzügyi szolgáltató tevékenység célját szolgáló klaszter, kivéve, ha korábban induló vagy fejlődő klaszterként támogatást kapott a ROP-ból

13 Egyéb feltételek A klaszter tagok száma nem lehet 10-nél kevesebb, amelyből legalább 5 tag kkv kell, hogy legyen. A partner és kapcsolódó vállalkozások egy vállalkozásnak számítanak. Azon vállalkozások mutatószámai, amelyek egynél több klaszternek tagjai, az értékelés során törtértéken kerülnek beszámításra. Akkreditált klaszter kizárólag fejlődő klaszterként pályázhat A klaszternek a régióban működő vállalkozások érdekeit kell szolgálnia (a klaszter tag vállalatok több mint 50%-ának az adott régióban székhellyel vagy telephellyel kell rendelkeznie). Amennyiben a klaszter tagjainak száma egyik régióban sem éri el az 50%-ot, úgy a klaszter abban a régióban pályázhat, ahol a legtöbb tagja van.

14 Határidők 2010. június 1. – beadás kezdete 2010. július 5. – első szakasz beadási határideje 2010. szeptember 30. második szakasz beadási határideje Támogatási döntés 2010-ben minden pályázatról megszületik

15 Köszönöm a figyelmet! Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága Török József jozsef.torok@nfu.gov.hu


Letölteni ppt "Regionális jelentőségű klaszterek közös beruházásainak támogatása, szolgáltatásainak kialakítása és fejlesztése Budapest, 2010. május 19."

Hasonló előadás


Google Hirdetések