Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása"— Előadás másolata:

1 Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása

2 Klaszter alapítás Tapasztalat szerint legjobb eset, ha az alapítást az együttműködésben érintett vállalkozások kezdeményezik. A klaszter alapító tagjai határozzák meg a közösen elérendő célokat a klaszterek bármilyen struktúrában szerveződhetnek együttműködési megállapodás vagy szerződés keretei között szabályozzák a klaszter működése szempontjából fontos kérdéseket: Közös célok Ki latja el a klasztermenedzseri feladatokat Közös költségek viselése Be, valamint kilépési szabályok Felelősség a közös kérdésekben klaszter akkreditació szempontja, hogy gazdasági társasági formában kell működnie egyik klaszter tagvállalat sem gyakorolhat benne többségi befolyást amely más akkreditált innovációs klaszterben nem rendelkezik tagsági viszonnyal. A klaszter tagság hasznai általában csak 3-5 éves távlatban jelentkeznek

3 Tematikus koncentráció - fő terület Specifikus cél(ok) megnevezése
PRIORITÁS Arány (OP-n belül) Finan- szírozó Alap Tematikus koncentráció - fő terület Specifikus cél(ok) megnevezése Beavatkozások, intézkedések 1. KKV-k versenykép es­ségének és hatékonysá gának fejlesztése 22,00% ERFA (3) A kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EMVA esetében), a halászati és akvakultúra-ágazat (az ETHA esetében) versenyképességének javítása. (4) Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása minden ágazatban 1. Vállalatok versenyképességének javítása (ipar- és innováció politikai fókusszal) 2. Vállalatok működéséhez szükséges infrastrukturális háttér fejlesztése 3. Vállalkozások hálózatosodásának elősegítése 4. Vállalkozások versenyképességének javítása a kiemelt növekedési zónákban és térségekben 5. Vállalkozások megújuló energia felhasználásának és energiahatékonyságának növelése Hálózati gazdaság fejlesztése Klaszterek fejlesztése

4 Klaszterfejlődés

5 Klasztertámogatási rendszer

6

7 Támogatás célja, háttere
Vállalkozások közötti együttműködések, klaszter formában megvalósuló együttműködéseinek létrehozását, versenyképességének növelését. Vállalati együttműködés – legalább 3 mikro- vagy kisvállalkozás közös beruházásának támogatása Induló klaszterek menedzsmentjéhez kapcsolódó tevékenységek támogatása Fejlődő klaszterek komplex projektjeinek támogatása

8 Pályázók köre Előző pályázati kiírás keretében:
- Kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok - Szövetkezetek - SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók - Egyéb vállalatok Induló klaszterek esetében konzorciumban történő pályázat benyújtására nem volt lehetőség. fejlődő klaszterek esetében a klaszter menedzsment feladatait ellátó, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, non-profit gazdasági társaságok (a klasztermenedzsment önállóan vagy a klasztermenedzsment szervezet és a klaszter tagjaiból álló konzorcium, vagy az együttműködő vállalkozások által és klasztermenedzsment szervezet által alakított projekttársaság nyújthat be pályázatot.)

9 Támogatható tevékenységek köre
Önállóan támogatható tevékenységek Adminisztráció, jó megoldások feltárása és adaptálása, projektgenerálás, közös K+F tevékenység, konferenciák szervezése, piacelemző és piackutató tevékenység, oktatás A fejlődő klaszter közös beruházása és vállalati együttműködése esetén Eszközbeszerzés, építés, átalakítás, bővítés, információs technológia-fejlesztés

10 Önállóan nem támogatható tevékenységek:
Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetése a klaszter menedzsment részére. Az alapinfrastrukturális beruházások költségei Nem támogatott, kötelezően megvalósítandó tevékenységek: Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása Könyvvizsgálat (Amennyiben a projektre vonatkozóan megítélt támogatás összege meghaladja az 50 millió Ft-ot)

11 Támogatás maximális mértéke
Tevékenységek Állami támogatás jogcíme Támogatás maximális mértéke A1-A6. és A10. A klasztermenedzsmenthez kapcsolódó szolgáltatások Csekély összegű (de minimis) támogatás 80% Általános képzésnek minősülő képzések Képzési célú támogatás 50% Szakképzésnek minősülő képzések Információs technológiafejlesztés Regionális beruházási támogatás 10%-50% Forrás: Pályázati felhívás a Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása c. konstrukciójához

12 Pénzügyi feltételek Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
Nem részesülhet támogatásban az a projekt, ahol az igényelt támogatás nem éri el a 10 millió forintot. Elnyerhető támogatás:  - Vállalati együttműködés max. 50 millió Ft - Induló klaszterek maximum 40 millió Ft - Fejlődő klaszterek maximum 150 millió Ft Önerő mértéke: Minimum 20% Előleg: 25 % lehetséges

13 Támogatások összege (ROP)
Régiók Észak-magyarországi régió Dél – alföldi régió, Dél – dunántúli régió; Észak- alföldi régió; Közép – dunántúli régió; Nyugat – dunántúli régió Közép-magyarországi régió Támogatás összege (millió Ft) Tevékenység Minimum Maximum Vállalati együttműködés 10 50 25 Induló klaszterek 40 30 Fejlődő klaszterek 150 100 15 Forrás: Pályázati felhívás a Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása c. konstrukciójához

14 Forrás: palyazat.gov.hu
Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása Magyarországon között Beérkezett pályázatok száma Igényelt támogatás összege Támogatott projektek száma Megítélt támogatás összege DAOP 29 1100 23 788 DDOP 25 841 19 592 KDOP 26 771 17 487 KMOP 38 1229 24 787 NYDOP 22 732 541 ÉAOP 15 431 9 210 ÉMOP 30 1307 21 975 Forrás: palyazat.gov.hu

15 Beérkezett pályázatok száma (db) Támogatott projektek száma (db)
Támogatási arányok Beérkezett pályázatok száma (db) Támogatott projektek száma (db) Támogatási arány (%) DAOP 29 23 80 DDOP 25 19 76 KDOP 26 17 65 KMOP 38 24 63 NYDOP 22 86 ÉAOP 15 9 60 ÉMOP 30 21 70 Összesen: 185 132 Forrás: palyazat.gov.hu

16 Támogatás mértéke Igényelt támogatás összege (millió Ft)
Megítélt támogatás összege (millió Ft) Támogatás mértéke (%) DAOP 1100 788 72 DDOP 841 592 70 KDOP 771 487 63 KMOP 1229 787 64 NYDOP 732 541 74 ÉAOP 431 210 49 ÉMOP 1307 975 75 Összesen 6411 4380 68 Forrás: palyazat.gov.hu

17 Támogatható tevékenységek Induló klaszterek (ROP-ok)
Fejlődő Klaszterek (ROP-ok) Akkreditált Innovációs Klaszterek (GOP-1.2.1) AIK tagvállalatok (GOP-1.3.1/B, KMOP-1.1.3/A,B Kísérleti fejlesztés - ü A klasztermenedzsmenthez kapcsolódó tevékenységek Infrastrukturális és ingatlan beruházás - (kivétel: 2008-ban ÉMOP-ban lehetett) - (kivétel: 2008-ban ÉMOP-ban és 2011-ben lehetett) (Kutatás-fejlesztési, innovációs cvélt szolgáló) (2010-től) Marketing Eszközbeszerzés 2011-ben nem (kutatás-fejlesztési projekthez) Igénybe vett (jogi tanácsadás, üzletviteli tanácsadás) szolgáltatás Iparjogvédelem Piacrajutás, irányítási rendszerek (2011-től) (2011-től) (kivéve irányítási rendszerek)

18 Kódszám Pályázati kiírás címe Forrás összesen ROP pályázatok DAOP-2008/1.2.1 Klaszter menedzsment szervezetek létrehozása, megerősítése= Regionális jelentőségű klaszterek s a vállalkozások közötti együttműködések erősítése közös berzházásainak támogatása, szolgáltatásainak kialakítása és fejlesztése 590 millió Ft DDOP-2008/1.2.3 700 millió Ft ÉAOP-2008/1.1.2./A 800 millió Ft ÉMOP-2008/1.2.1 1,403 millió Ft KDOP-2008/1.2.1 750 millió Ft KMOP-2008/1.5.2. 1,13 milliárd Ft NYDOP-2008/1.1.1/A 814 millió Ft Turisztikai klaszterek fejlesztése 350 millió Ft Vállalati együttműködés és klaszteke támogatása 1,60 Mrd Ft 0,70 Mrd Ft 0,80 Mrd Ft 1,29 Mrd Ft 0,50 Mrd Ft 0,56 Mrd Ft 0,60 Mrd Ft

19 Kódszám Pályázati kiírás címe Forrás összesen GOP pályázatok GOP Akkreditált innovációs klaszterek támogatása 10 milliárd Ft KMOP /A 3,88 milliárd Ft GOP /B Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása 10,5 milliárd Ft GOP 12,5 milliárd Ft KMOP /A 4,067 milliárd Ft GOP /B 2 milliárd Ft KMOP /C 1,4 milliárd Ft GOP /B 1,5 milliárd Ft GOP Akkreditált innovációs klaszterek közös technológiai innovációjának támogatása 7 milliárd Ft GOP /B Akkreditált klaszter tagvállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása 81,3 milliárd Ft KMOP /A 6 milliárd Ft

20

21 Gazdaságfejlesztési és innovációs OP

22 2014-2020: vállalkozói együttműködések ösztönzése
A vállalkozói együttműködések ösztönzése keretében támogatni kívánjuk hazai és határon átnyúló klaszterek, beszállítói hálózatok, turisztikai desztináció menedzsment szervezetek, valamint egyéb vállalati együttműködések kialakulását és továbbfejlődését. A beszállítói hálózatok, valamint egyéb vállalati együttműködések és együttműködési hálózatok ösztönzése által fokozni kívánjuk a hazai kkv szektor és a külpiaci potenciállal rendelkező vállalkozások közötti együttműködést.

23 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések