Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 FELSŐFOKÚ SZAKKÉPESÍTÉSEK AJÁNLOTT KÉPZÉSI PROGRAMJAI, 2007-2009. ÉVI FEJLESZTÉSEK Legányi Mariann NSZFI Kutatásszervezési és fejlesztési osztály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 FELSŐFOKÚ SZAKKÉPESÍTÉSEK AJÁNLOTT KÉPZÉSI PROGRAMJAI, 2007-2009. ÉVI FEJLESZTÉSEK Legányi Mariann NSZFI Kutatásszervezési és fejlesztési osztály."— Előadás másolata:

1 1 FELSŐFOKÚ SZAKKÉPESÍTÉSEK AJÁNLOTT KÉPZÉSI PROGRAMJAI, 2007-2009. ÉVI FEJLESZTÉSEK Legányi Mariann NSZFI Kutatásszervezési és fejlesztési osztály

2 2 A szakképzés alapdokumentumai Országos Képzési Jegyzéket tartalmazó jogszabály Országos Képzési Jegyzéket tartalmazó jogszabály A szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét tartalmazó jogszabály A szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét tartalmazó jogszabály A minisztériumi közleményként kiadott központi/képzési program A minisztériumi közleményként kiadott központi/képzési program Helyi szakmai program, mint a pedagógiai program része Helyi szakmai program, mint a pedagógiai program része

3 3 A központi program definíciója A központi program definíciója A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 54/B. § szerint: 10. központi program (tanterv): miniszter által kiadott dokumentum a szakmai és vizsgakövetelmény teljesítésére szolgáló iskolai rendszerű szakképzés megszervezéséhez, valamint további nevelési-oktatási dokumentumok (szakmai program, tankönyv, egyéb tanulmányi segédlet) elkészítéséhez;

4 4 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról Értelmező rendelkezések 147. §: 7. Felsőfokú szakképzés: felsőoktatási intézmények által hallgatói – valamint felsőoktatási intézményekkel kötött megállapodás alapján tanulói – jogviszony keretében folytatott szakképzés, mely beépül a felsőoktatási intézmény alapképzésébe, és egyben az OKJ- ban szereplő felsőfokú szakképesítést ad.

5 5 A szakképzési törvény KP-ra vonatkozó előírása „10.§ (2) A szakmai és vizsgakövetelmény alapján a szakképző iskolában a pedagógiai program részeként - a szakmai tantárgyak, illetve tananyagegységek (modulok) központi programja (tanterve) előírásai figyelembevételével - szakmai programot, az iskolarendszeren kívüli szakképzést folytató intézményben a felnőttképzési törvény 16. § (2) bekezdése szerinti képzési programot kell kidolgozni.”

6 6 79/2006. (IV.5.) Kormány rendelet a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról Felsőfokú szakképzés indításának feltételei: - megfelelő képzési területen legalább alapképzés folytatása - a szakmai és vizsgakövetelményeknek megfelelő ajánlott szakképzési program - szvk-ban előírt eszközjegyzék - személyi, tárgyi, szervezeti feltételek - felsőoktatási intézmény jogosultsága adott szakmacsoportban felsőfokú szakképzés folytatására

7 7 Felsőfokú szakképzést érintő jogszabályok 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről

8 8 OKJ 420 szakképesítés 420 szakképesítés 417 hatályos szakmai és vizsgakövetelmény 417 hatályos szakmai és vizsgakövetelmény 256 központi program (254 db megjelent + 2 db IRM) 256 központi program (254 db megjelent + 2 db IRM) 26 db/74 kimenet FSZ szakképesítés 26 db/74 kimenet FSZ szakképesítés (18 kimenet megjelent, 9 kimenet folyamatban)

9 9 A központi program felépítése 1. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK 1 A képzés szabályozásának jogi háttere 1 A képzés szabályozásának jogi háttere 2 A szakképesítés, elágazások OKJ-ben szereplő és egyéb adatai 2 A szakképesítés, elágazások OKJ-ben szereplő és egyéb adatai 3 A képzés szervezésének feltételei 3 A képzés szervezésének feltételei 4 A tanulók felvételének feltételei 4 A tanulók felvételének feltételei 5 A szakképesítés, elágazások munkaterülete 5 A szakképesítés, elágazások munkaterülete 6 A képzés célja 6 A képzés célja 7 A szakképesítés, elágazások szakmai követelménymoduljai 7 A szakképesítés, elágazások szakmai követelménymoduljai 8 A képzés szerkezete 8 A képzés szerkezete 9 A szakképesítés, elágazások vizsgáztatási követelményei 9 A szakképesítés, elágazások vizsgáztatási követelményei 10 Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok 10 Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok 2. A KÖZPONTI PROGRAM TANANYAGEGYSÉGEI (részletesen a Web-programozó példában ismertetve) (részletesen a Web-programozó példában ismertetve)

10 10 A képzési programokban szereplő óraszámok Pl.: (173) Web-programozó szakképesítés (2 év) 1 év = 20 x 30 hét = 600 óra Összefüggő szakmai gyakorlat = 360 óra 80 % 1200 óra (ez szerepel a KP-ban) +20% szabad sáv Összesen = 1560 óra

11 11 Követelménymodulok 0220 A moduláris képzési program felépítése 0221 0225 0346 0345 0111 0110 1. félév 2. félév3. félév4. félév képzési idő heti óraszám képzési programban meghatározott időkeret helyi programban meghatározott időkeret A képzési programban nem szereplő tananyagmodulok felvételére és/vagy a KP-ban meghatározott tananyagmodulok időkeretének növelésére használandó 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 7. 9. 10. 11. 12. 14. 13. 16. 15.

12 12 A központi/képzési program új fogalmai 1. Tananyagmodul = munka példa:(KKP173) Tananyagmodul = munka példa:(KKP173)(KKP173(KKP173 Tananyagegység: a szakképesítés központi programjában megadott tananyagrész, amely azonos illetve közvetlenül kapcsolódó képzési célt szolgáló tananyagelemekből képződik. Tananyagegység: a szakképesítés központi programjában megadott tananyagrész, amely azonos illetve közvetlenül kapcsolódó képzési célt szolgáló tananyagelemekből képződik. Tananyagelem: a képzési folyamat tervezési-szervezési – a központi programban tovább nem bontott – része. A tananyagelemek összessége lefedi a szakképesítés megszerzéséhez szükséges teljes szakképzési tananyagot. Tananyagelem: a képzési folyamat tervezési-szervezési – a központi programban tovább nem bontott – része. A tananyagelemek összessége lefedi a szakképesítés megszerzéséhez szükséges teljes szakképzési tananyagot. Tanulói tevékenységforma (olvasott szöveg feldolgozása, információk önálló rendszerezése, tesztfeladat megoldása) Tanulói tevékenységforma (olvasott szöveg feldolgozása, információk önálló rendszerezése, tesztfeladat megoldása)

13 13 FSZ képzési program fejlesztés 2007. év 1. Idegenforgalmi szakmenedzser (elágazás) SZMM 2. Vendéglátó szakmenedzser (elágazás) SZMM 3. Kereskedelmi szakmenedzser (elágazás) SZMM 4. Reklámszervező szakmenedzser (elágazás) SZMM 5. Jogi asszisztens SZMM 6. Web-programozó MEH 7. Műszaki informatikai mérnökasszisztens (elágazás) MEH

14 14 FSZ képzési program fejlesztés 2008. év 1. Informatikai statisztikus és gazdasági tervező MEH- KSH 2. Általános rendszergazda MEH 3. Csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó SZMM 4. Hulladékgazdálkodási technológus (elágazás) FVM- KvVM 5. Ifjúságsegítő SZMM

15 15 FSZ képzési program fejlesztés 2009. év (terv) 1. Logisztikai műszaki menedzserasszisztens (elágazás) 2. Terméktervező műszaki menedzserasszisztens (elágazás) 3. Európai uniós üzleti szakügyintéző (elágazás) 4. Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző (elágazás) 5. Gépipari mérnökasszisztens (elágazás) 6. Villamos mérnökasszisztens (elágazás) SZMM

16 16

17 17 Képzési programok kidolgozása (prioritások) Képzésekre jelentkezők száma – országos statisztikai adatok Képzésekre jelentkezők száma – országos statisztikai adatok Kiemelt szakmacsoportok: Kiemelt szakmacsoportok: –Vendéglátás-idegenforgalom –Kereskedelem-marketing, üzleti kommunikáció –Közgazdaság –Művészet, közművelődés, kommunikáció –Informatika

18 18 Közlemények a szakképesítések képzési programjainak (tanterveinek) kiadásáról (FSZ) A Szociális és Munkaügyi Minisztérium közleménye a szakképesítések központi programjainak (tanterveinek) kiadásáról (megjelent a Magyar Közlöny 7. számában 2008. június 17-én)7. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium közleménye a szakképesítések központi programjainak (tanterveinek) kiadásáról (megjelent a Hivatalos Értesítő 37. számában 2008. szeptember 3-án)37.

19 19 Közlemények a szakképesítések képzési programjainak (tanterveinek) kiadásáról (FSZ) A Pénzügyminisztérium közleménye a felsőfokú szakképesítések szakképzési programjainak (tanterveinek) kiadásáról (megjelent a Pénzügyi Közlöny 3. számában 2009. február 27-én)3. A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter közleménye szakképesítések ajánlott szakmai programjának kiadásáról (megjelent a Hivatalos Értesítő 21. számában 2009. május 6-án)21. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium közleménye szakképesítések központi programjának kiadásáról (megjelent Oktatási és Kulturális Közlöny 16. számában 2009. június 8-án)

20 20 1/2006. (II. 17.) OM rendelet Az OKJ alkalmazása 1. Az iskolai rendszerű szakképzés esetében tanulót a 2006/2007. tanévben a 2006. április 1-jétől hatályos OKJ előírásai szerint a szakképzési évfolyamra beiskolázni akkor lehet, ha az ahhoz illeszkedő szakmai és vizsgakövetelmények és központi programok (felsőfokú szakképzés esetén képzési programok) kiadásra kerültek, valamint a képzés megkezdéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítottak.

21 21 1/2006. (II. 17.) OM rendelet Az OKJ alkalmazása 2. Az OKJ-ben szereplő szakképesítés megszerzésére történő felkészítés a) az iskolarendszeren kívüli szakképzésben a mindenkori hatályos szakmai és vizsgakövetelmények kiadásától kezdődhet, b) az iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamon a szakképesítésért felelős miniszter által jóváhagyott központi programok(tantervek) kiadását követően kezdhető meg.

22 22 8/2006. (III. 23.) OM rendelet Az OKJ alkalmazása Az iskolai rendszerű és az iskolai rendszeren kívüli szakképzésben a képzés az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet 2006. március 31- én hatályos rendelkezései és az ahhoz illeszkedő hatályos szakmai és vizsgakövetelmények, illetőleg az iskolai rendszerű szakképzés esetén a központi programok (tantervek) és az elméleti képzéshez szükséges tananyagok alapján addig az időpontig - de legfeljebb 2008. december 31-ig – indítható, amíg az adott képzésre vonatkozóan az e rendelet előírásaihoz illeszkedő szakmai és vizsgakövetelmények, valamint az iskolai rendszerű szakképzés esetén a központi programok (tantervek) nem kerültek kiadásra.

23 23 Kidolgozásban résztvevő szakértők kiválasztása Intézményi szakértői adatbázis Intézményi szakértői adatbázis Szakképesítésért felelős szaktárca által javasolt szakértők Szakképesítésért felelős szaktárca által javasolt szakértők FSZ Kollégium javaslatai (közoktatási és felnőttképzési terület képviselői) FSZ Kollégium javaslatai (közoktatási és felnőttképzési terület képviselői) Gyakorlati tapasztalat az adott szakképesítés oktatásában Gyakorlati tapasztalat az adott szakképesítés oktatásában

24 24

25 25

26 26

27 27 Köszönöm a figyelmet! leganyi.mariann@nive.hu www.nive.hu


Letölteni ppt "1 FELSŐFOKÚ SZAKKÉPESÍTÉSEK AJÁNLOTT KÉPZÉSI PROGRAMJAI, 2007-2009. ÉVI FEJLESZTÉSEK Legányi Mariann NSZFI Kutatásszervezési és fejlesztési osztály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések