Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 dr. Sediviné Balassa Ildikó : Ajánlások a felsőfokú szakképzés tartalmi és módszertani továbbfejlesztésére ( Nemzetközi helyzetfelmérés és elemzés alapján)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 dr. Sediviné Balassa Ildikó : Ajánlások a felsőfokú szakképzés tartalmi és módszertani továbbfejlesztésére ( Nemzetközi helyzetfelmérés és elemzés alapján)"— Előadás másolata:

1 1 dr. Sediviné Balassa Ildikó : Ajánlások a felsőfokú szakképzés tartalmi és módszertani továbbfejlesztésére ( Nemzetközi helyzetfelmérés és elemzés alapján) „Kereszttűzben az AIFSZ képzés” Konferencia 2003. V. 7. Budapest

2 2 Leonardo da Vinci kísérleti projekt Cél: Cél: Egy konkrét felsőfokú szakképzés korszerűsítési lehetőségei vizsgálata révén javaslattétel az AIFSZ képzések tartalmi és módszertani megújításáraKonkrétan:: Nemzetközi kutatás, tanulmányok 2 éves pilot kurzus folyatása, új tanítás-tanulási módszerek

3 3 Új tartalom (EU. konform), Új tananyagok (önálló tanulásra alkalmas nyomtatott és elektronikus) Tanulástechnikai tréning kidolgozása az új tanulási stratégiákhoz Tanár továbbképzési program kidolgozása Leonardo da Vinci kísérleti projekt

4 4 A kutatás célja2001-2002 V. A kutatás célja (I. szakasz): - 2001-2002 V. Tapasztalatok szerzése a nemzetközi partnerek azonos célú és szintű képzéseiről Ajánlások megfogalmazása a felsőfokú szakképzés tartalmi és módszertani tovább- fejlesztéséhez Leonardo da Vinci kísérleti projekt

5 5 A kutatás célja2002-2003 IX A kutatás célja (II. szakasz) - 2002-2003 IX. Munkaerő piaci felmérés ( a munkaerő piaci elvárások, A képzések vizsgálata az oktatási kereslet és a munkaerő kereslet aspektusából A továbbtanulás aránya és iránya Leonardo da Vinci kísérleti projekt

6 6 A kutatás eredményei: A definiált képzés helye az egyes országok oktatási struktúrájában A 27 legfontosabb szempontnak megfelelő dokumentum, tények és adatok összehasonlítása a kutatási célrendszernek megfelelően Leonardo da Vinci kísérleti projekt

7 7 A kutatás nemzetközi és hazai adatainak elemzése: A 27 szempontot elemeztünk, ebből kiemeltünk 8 elemet, melyekhez javaslataink kapcsolódnak : képzési tartalom, kulcskvalifikációk, szakmai gyakorlat, differenciált értékelés, célcsoport bővítés, hallgatói és intézményi számadatok Leonardo da Vinci kísérleti projekt

8 8 A kutatásban résztvevő országok BelgiumFranciaországMagyarországNagy-Britannia 1. Az országban hány éve indult a képzés? 726520 2. Hány képző intézmény indít ilyen szakokat? 24104237 (196+41)nagyon sok (pontos szám nincs) 3. Milyen a továbbtanulók / munkába állók aránya a képzés befejezésekor? 8 % (92 % általá- ban munkába áll) 45-55%2000: 70-30% 2001: 60-40% 50-50% (becslés) 4. Melyek a képzés lehetséges formái? Csak nappalin indítható (heti 36 óra) Nappali, szendvicsképzés Nappali, esti, levelező, Külön akkreditációval: távoktatás. Nappali, esti, levelező, távoktatás. 5. Minden képzésben jelenlévő kompetenciák. Munkahelyi etika, nyelvek, informatika Idegen nyelv és informatika Idegen nyelv, informa- tika, az alapismereti modul tantárgyai Üzleti kommunikáció, informatika, idegen nyelv. 6. A szakmai gyakorlat időtartama és helye 1 hónap – külső cégnél 10 hét – külső cégNem kötelező1 hónap – külső cég (levelező hallgatóik esetében nincs!) 7. Mi a szakmai vizsga tartalma és melyek a részei? Szaktól függően elméleti és gyakorlati záróvizsga. Tantárgyankénti záró értékelés. + Projektmunka és projekt dokumentáció a szakmai gyakorlatról. A szakképesítésért felelős minisztérium által kiadott szakmai és vizsgáztatási követelményeknek megfelelően. A kurzus során megszerzett tantárgyzáró jegyek (külön záró vizsga nincs). A gyakorlat értékelése kompetencia alapú 8. Az utolsó három évben a végzett hallgatói létszám. Évi 2000 főÉvi 80000 fő2000: 805 fő 2001: 1082 fő 2002: 3030 fő Évi 28000 fő

9 9 A felsőfokú szakképzés jellemezői és eredményei hazánkban: Intézményrendszer és együttműködés Képzések folytatása és befejezése A felsőfokú szakképzések megoszlása szakirányok szerint Leonardo da Vinci kísérleti projekt

10 10 Indítási engedélyt kapott intézmények száma 1998-2002 között

11 11 A felsőfokú szakképzésben a nappali tagozatos diákok számának alakulása 1998-2001 között

12 12 A szakok megoszlása szakirányok szerint

13 13 Oktatási tapasztalataink Kutatási eredményeink Nemzetközi összehasonlító elemzés Oktatási tapasztalataink Kutatási eredményeink AJÁNLÁSOK 1.A tartalom és a módszerek folyamatos frissítése a képzés eredeti célkitűzéseit szem előtt tartva és a társadalmi, gazdasági, piaci igényeket követve.

14 14 Jelenlegi merev keretek a tartalom, illetve a módszerek megváltoztatása, bővítése A változások követése. A tananyag (EU konform) bővítése és a kulcskvalifikációk további beépítése teszi szükségessé a tartalmi frissítést: A meglévő tantárgyak tartalmának korszerűsítése, A munkaerő-piaci igényekhez való igazítása, Szükség esetén új tárgyak bevezetése révén A gyakorlat új felfogásban történő megvalósítása.

15 15 Jelentős változások két tantárgynál: Informatika Informatika Kimeneti követelmény: min. ECDL, az Európai Unióban is elismert dokumentált tudás. degen nyelv K Idegen nyelv Kimeneti követelmény: legalább A vagy B típusú nyelvvizsga (az Európai Unióban is elismert), ennek birtokában dokumentált szaknyelvi tanulmányok Amennyiben bármelyik felsőfokú képzésből hiányzik elő kell írni a szakban való megjelenését.

16 16 2.A merev formai keretek enyhítése, rugal- masabbá tétele, illetve a tanulók felkészítése az élethosszig tartó tanulásra Távoktatás (nyitott tanulás, e-Learning, irányított önálló tanulás) oktatási forma (és nem módszer!) Számos közelítési lehetőség az iskolarendszerű oktatáson belül is a hagyományos tanítási órák kiegészítéseképpen: az ismeretátadásban alkalmazott médiák

17 17 A támogatási rendszer különböző elemei eltérő szintű alkalmazása egyénre szabott segítség, egyéni értékelés, egyéni tanulási útvonalak 3.Tanulástechnikai tréning beiktatása a képzésbe, illetve heti 2 önálló tanulási óra bevezetése Cél: a tudás önálló (tanulói) értékelése, a hiányzó ismeretek, készségek önálló felismerése, és ezek pótlására önálló döntés meghozatala.

18 18 4.Az értékelési rendszer átalakítása, két- pólusú értékelési rendszer kialakítása és bevezetése (szemeszter végi és szakmai) Azok az ismeretek, melyek beszámításra kerülnek (kredit) – a főiskolák, egyetemek számára – hagyományos módon – vizsgajeggyel – történő értékelése (szemeszterek végén). A szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek, készségek, kompetenciák a munkaadók számára történő dokumentálása konkrét munkafeladatok, problémamegoldó esettanulmányok (projektmunka) elvégzése révén ( szakképesítő vizsgán ).

19 19 5. A munkahelyi gyakorlat Európai országokban gyakorlat: 4-10 hét ”külső” munkahelyen végzett projektmunka Hazai gyakorlat: Nincs kötelezően (jogszabályban) előírt gyakorlat. (a szakakkreditáció időszakában betervezett 2-4 hét az általános) Javasolt időtartam: A IV. szemeszterben 8-10 hét szakmai gyakorlat (itthon, illetve külföldön). Tartalom: Szakdolgozat készítés, illetve gyűjtőmunka a választott témához, konkrét problémamegoldás a gyakorlati helyek szakembereinek közreműködésével.

20 20 5. A munkahelyi gyakorlat A gyakorlathoz kapcsolódó tartalom: A III. szemeszterben egy projektmunka (tantárgyhoz tantárgycsoporthoz kapcsolódó témában A III. szemeszterben témaválasztás és felkészítés A IV. szemeszterben a gyakorlaton kívül csak szakismereti alkalmazás és probléma megoldó gyakorlatok tantárgyakhoz, tantárgycsoportokhoz előre tervezett.

21 21 6. Merev formai keretek enyhítése CÉLCSOPORT KIBŐVÍTÉSE Dolgozó fiatal felnőttek bevonása a képzésekbe Ez a képzésből kilépők továbbtanulási / munkába állási arányát kedvezően befolyásolná.

22 22 A kutatási dokumentum (tanulmány): dr. Sediviné Balassa Ildikó – dr. Bacsi Zsuzsanna - Vidékiné Reményi Judit: Nemzetközi helyzetfelmérés és összehasonlító elemzés az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésekről Megtalálható és letölthető: www.aifsz.huwww.aifsz.hu


Letölteni ppt "1 dr. Sediviné Balassa Ildikó : Ajánlások a felsőfokú szakképzés tartalmi és módszertani továbbfejlesztésére ( Nemzetközi helyzetfelmérés és elemzés alapján)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések