Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A csapat.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A csapat."— Előadás másolata:

1 A csapat

2 „Ha összejövünk, az a kezdet.
Ha együtt maradunk, az már haladás. Ha együtt dolgozunk, az a siker.” (Henry Ford)

3 Ez lenne a csapat-munka?!

4 A csapat Emberek egy csoportja (3-7 fő), akik közös vezetés, kölcsönös felelősség és tudatos irányító hatalom feltétele (közös döntések) mellett összejönnek, hogy közösen megállapított célokat, kölcsönösen hatékony módon elérjenek.

5 A formális szervezetek és a csapat különbözősége
A feladat sajátossága Munkamegosztás Felelősség és hatáskör Létszám és összetétel Vezető Elvárt magatartás Működés időtartama Információáramlás

6 Csapatok alakítása Konkrét cél Mérhető eredmény
Feladat, amit egy személy nem tud megoldani Meghatározott idő Megfelelő szervezeti kultúra

7 Csapatok alakítása 1. Vezetői felkéréssel
Az eljárás gyors Megfelelő tagok Titokzatosság Alkalmas személyek kimaradhatnak Egyenetlen terhelést erősít

8 Csapatok alakítása 2. Önkéntes jelentkezéssel
Bárki jelentkezhet Bizalom Egyenetlen jelentkezés, terhelés Kiválasztási folyamat Szocializációs előzmények

9 Ellenállás a csoportok alakításakor
Szervezeti struktúra hierarchia egyirányú kommunikáció kockázat kerülő szervezeti kultúra erős szervezeti csoportok Vezetői szinten félelem a tekintély- és hatalomvesztéstől nincs delegálás nincs képzés, támogatás Egyén szintjén egyéniségvesztés többletmunka szerepkonfliktusok

10 Vezetés Egyetért, támogatja, fontosnak tartja a csoport létrehozását.
Működési feltételeket biztosít. Bizalommal van a csapat tagjai iránt. Döntési lehetőséget ad a csapatnak. Van személyes élménye, tapasztalata a teamben való működésre.

11 Szervezeti dimenziók és hatásuk
Célok Időorientáció Kommunikáció Feladat-, hatáskör és felelősségmegosztás Motiváció Kapcsolatok, kapcsolatrendszer Problémamegoldás, konfliktuskezelés Humánerő fejlesztése Nyitottság, partnerek Innovativitás, fejlesztések – van hagyománya a team munkának Lojalitás

12 Csoportok fejlődése Forming Storming Norming Performing Új feladat

13 Csoportok fejlődése – Alakulás Ütközés
keresik a csoport céljait, helyüket a csoporton belül ismerkednek a feladatokkal és egymással próbálják kialakítani saját tevékenységüket, prioritásaikat Ütközés egyre több konfliktus kerül a felszínre viták alakulnak a célokkal, prioritásokkal kapcsolatban érdekek ütköznek egymással megindul a versengés a státuszokért, szerepekért megjelenik az engedelmesség

14 Csoportok fejlődése – 3. Normázás Teljesítés
kezd megerősödni a kohézió kialakulnak a csoportnormák betöltődnek a csoportszerepek Teljesítés Már megszilárdulnak a személyes kapcsolatok A csoporttaggá válás megnöveli az érintkezések gyakoriságát (kölcsönös szívességek, barátságok) Megjelenik a csoport értékrendjével való azonosulás

15 A részvétel indokai és előnyei
Miért válunk egy csoport tagjává? Biztonság, védelem Támogatottság Közös célok A csoport ereje, befolyása Interakciók lehetősége Fejlődési lehetőség Pozitív pszichés állapot Tagok egyénisége, vonzereje Növekvő egyéni hatékonyság

16 Csoportkohézió – 2. Az erős csoportkohézió eredményei:
Odafigyelnek egymásra és megértik egymást A kommunikáció hatékonyabb és gyakoribb Egyéni megnyilatkozásaik nyíltabbak és őszintébbek Erőteljesen segítik egymást Nagyobb bizalom egymás iránt Könnyebben jutnak egyetértésre Konfliktusok esetén a közös erőfeszítés útján a megoldandó feladatot keressék és ne a konfliktus kiéleződésének útját.

17 Csoportnormák – 1. Csoportnormák: A normák célja:
Konkrét szabályok, informális követelmények (írott és íratlan szabályok) 4 lehetséges forrása: Direkt megfogalmazásokból Nevezetes eseményekből Csoporton belüli kapcsolatokból Viselkedésváltozásból A normák célja: Eligazítást jelent a tag számára a csoport megértéséhez és felfogásához. Azonosítani tudja a helyes és helytelen magatartási formákat.

18 Csoportnormák – 2. A normákhoz való alkalmazkodás formái Aktív lázadó
Sem az irányadó, sem a periférikus normát nem fogadja el Konformista Minden normát elfogad Kreatív individualista Csak az irányadó normákat fogadja el A normák megtagadása az egyéni fejlődést befolyásolhatja. Normák ereje ↔ megszegésüktől való félelem

19 Csoportnormák – 3. A csoportnormák jellemzői
Megjeleníti a csoport strukturális sajátosságait Szigorúan a magatartásra vonatkozik, nem az emberek egyéni gondolataira vagy érzelmeire Csak olyan magatartási elemekkel foglalkozik, amit a csoport többsége fontosnak tart Általában a normák lassan változnak, de kivételes helyzetekben képesek gyorsan fejlődni Nem minden tagra vonatkoznak (magasabb státuszúak kivételt képezhetnek, új belépőkre szigorú alkalmazkodási kényszer nehezedik)

20 Csoportnormák – 4. A csoportnormák típusai Teljesítménynormák
mennyire keményen kell dolgozni, milyen gondossággal kell elvégezni a munkát. Erőforrás-elosztásra vonatkozó normák a nehéz és a könnyű munkák szétosztása, a berendezések, eszközök szétosztása. Külső megjelenés, viselkedés öltözet, magatartás, udvariasság, hangnem, lojalitás kimutatása az intézményhez ahol dolgozunk. Informális közösségi normák A csoport társas kapcsolatait szabályozó íratlan szabályok, köszönés, tegeződés, munkahelyi zaklatás, italozás, ünnepségek, kirándulások.

21 A jó és a rossz team-munka
A jó team-munka jellemzői A rossz team-munka jellemzői Nyitottság Frusztráció Egészséges verseny Panaszkodás Jó személyi kapcsolatok Retorzió Munkaértekezletek Egészségtelen verseny Társas viselkedés Csüggedtség Nyitott vezetői stílus Zárkózottság

22 Státusz a csoportban A csoporton belüli státusz függ:
Szervezetben elfoglalt helyétől Megszerzett tekintélyétől Szaktudásától Eddig elért teljesítményétől Kulturális színvonalától Személyes tulajdonságaitól Megjelenésétől, Viselkedésmódjától, stb.

23 Mi a szerepem a csoportban?
AJÁNLOTT IRODALOM A TÉMÁHOZ: BELBIN: A TEAM Belbin és munkatársai nyomán

24 Belbin-féle szerepek a csoporton belül

25 Feladat csoportban Sorolják be magukat a felsorolt szerepekbe. Ha szükséges jelöljék a sorrendet! (1-3)

26 ELNÖK (Chairman) Jelentős személyes tekintélye van, de nem uralkodik másokon. Nyugodt, fegyelmezett. Elkötelezettje a kitűzött céloknak. Átlátja a dolgokat és tiszteli az embereket. Általában intelligens, de nem feltétlenül kreatív. Tisztában van a team és az egyes emberek erős és gyenge pontjaival. Ha nem elég erős, a Formáló kikezdheti vezető szerepét. Ha nem elég okos, nem biztos, hogy megérti az Ötletember és az Erőforrásszerző gondolatait. Gondoskodik róla, hogy mindenki tudja, a feladatát, és megkapja a szükséges információkat. Tájékoztatja a teamet az ügyek állásáról. Elősegíti a gondolkodást anélkül, hogy saját elgondolásait erőltetné. Kérdez, figyel, összegez.

27 ÖTLETEMBER (Plant) Alkotó, eredeti gondolkodó, magas IQ-val és előrelátó képességgel. Néha belebonyolódik saját ötleteibe, és elveszti a kapcsolatot a valósággal. Nagyvonalakban gondolkodik. Részletkérdésekben könnyen hibázhat. Rosszul tűri a kritikát, ami kreatív ötleteit éri. Gyakran magányos. Alapkérdések foglalkoztatják. Az új ötletek kiapadhatatlan forrása. A régi dolgokat új megvilágításba helyezi, régi problémákra új megoldásokat talál.

28 ERŐFORRÁSSZERZŐ (Resource Investigator)
Az egyéni munka untatja. Jó érzéke van az üzlethez. Könnyű elterelni a figyelmét a feladatról. Nyomás alatt nyújtja a legtöbbet. Ha nincs sok munka, könnyű életet él. Szerteágazó érdeklődése miatt nem mindig csinálja meg, amit megígért. "Soha sincs a szobájában, de ha mégis, akkor telefonál.” Könnyen lelkesedik, de kedvező fogadtatás híján hamar lelohad a lelkesedése. Jókedélyű, szórakoztató, társaságkedvelő, közösségi ember. Új ötleteket, lehetőségeket, kezdeményezéseket, híreket hoz a külvilágból a teambe. Nem alkot új ötleteket, de felismeri mások új ötleteinek jelentőségét. Lényegre törően kérdez.

29 ÉRTÉKELŐ (Monitor - Evaluator)
Komoly gondolkodású, megfontolt, intelligens ember. Lassan, de helyesen dönt. Nem ragadja el a lelkesedés. Nem érdekli a körítés, csak a tények. Hűvös, tárgyilagosan elemző kritikája lelohasztja a team lelkesedését. Népszerűtlenné válhat. A hibák korai felismerésével és hangoztatásával árthat a team kreativitásának. Elemzi, értékeli az ötleteket. Feltárja a hibákat, és eközben hatalmas mennyiségű információt dolgoz fel. A megbeszéléseken inkább gondolataiba mélyedve hallgat, de ha megszólal, elemző bírálata rendszerint helytálló.

30 FORMÁLÓ (Shaper) Energikus, nyughatatlan, türelmetlen, lobbanékony.
Élvezi a kihívást. Hamar méregbe gurul, de gyorsan túl is van rajta. Hajlamos azt hinni, hogy összeesküdtek ellene. Csak a kézzel fogható eredmények érdeklik. Nekiront azoknak a team-tagoknak, akikről úgy gondolja, hogy nem elég célratörően ténykednek. Gyakorlati lépések irányába tereli a teamet. Ha egyszer eldőlt, mit kell csinálni, azonnal munkához lát, és ő lesz a team motorja. Az Elnöktől eltérően a vitában rendre előhozakodik saját gondolataival. Ha nincs Elnök a teamben, ő látja el ezt a szerepet.

31 SZERVEZŐ (Company Worker)
Fegyelmezett, precíz, őszinte, becsületes. Erős jellem. Inkább a vállalatért dolgozik, mint magáért. Olyat is elvégez, amit senki más nem vállalna. Teamen belüli pozícióját féltékenyen őrzi. Gyakran kritizál más munkastílusú embereket. Világos célokra és a feladatok egyértelmű meghatározására van szüksége. Bosszantja, ha a célok menet közben megváltoznak. A döntés meghozatala után konkrét munkatervet és munkamegosztást dolgoz ki. Logikus, módszeres, gyakorlatias tervező és szervező, aki rendszerességet visz a team munkájába. Társait is átgondolt, szisztematikus tevékenységre ösztökéli.

32 HAJRÁZÓ (Completer - Finisher)
Inkább befelé, mint kifelé forduló alkat. Fegyelmezett, szorgalmas, lelkiismeretes, aggódó. Jobban hisz a szüntelen erőfeszítésekben, mint a látványos akciókban. Hajlamos elveszni a részletekben, amivel bosszantja a nagy vonalakban gondolkodókat. Irgalmatlan következetessége miatt népszerűtlenné válhat. Nélküle a team sohasem tudna eleget tenni a határidőknek. Naprakészen tartja az ütemterveket, noszogatja a többieket. Ellenőrzi a részleteket, folyton kérdez, hogy minden rendben van-e. Ügyel a minőségre, semmi sem kerülheti el a figyelmét.

33 TEAMMUNKÁS (Team Worker)
Élénken érdeklődik más emberek iránt. Jó a kommunikációs készsége. Könnyen együtt tud működni másokkal. Kedves, barátságos. Kezelni tudja a nehéz embereket. Képes megelőzni vagy elsimítani a konfliktusokat. Harmóniát teremt a teamben. Kedvező hatást gyakorol a csapatszellemre azáltal, hogy a team céljait önérdeke elé helyezi. Odafigyel társaira, figyelmesen meghallgatja őket. Elősegíti, hogy mindenki elmondhassa, amit fontosnak tart. Jelenléte szinte észrevehetetlen, de hiánya nagyon is szembetűnő.

34 A team számára hasznos személyiségek
TÍPUS JELLEMZŐI ELŐNYÖS TULAJDONSÁGAI ELNÉZHETŐ HIBÁI Vállalatépítő (VÁ) Formáló konzervatív, kötelességtudó, kiszámítható jó szervező, gyakorlatias gondolkodású, kemény munkához szokott, fegyelmezett rugalmatlan, kevéssé fogékony az új ötletek iránt Elnök (EL) Vezér nyugodt, biztos magában, kellő önuralommal rendelkezik képes mindenkit előítéletek nélkül és pusztán érdemei alapján értékelni, célorientált átlagosan kreatív és intelligens Serkentő (SE) Szervező ideges, aktív, dinamikus küzd a cselekvésképtelenség, a hatékonyság hiánya, az önelégültség, az önáltatás ellen ingerültségre, türelmetlenségre, és erőszakra hajlamos Palánta (Ötletgyártó) (PA) Ötlet-ember individualista, komoly gondolkodású, új utakat keres a szellem embere, képzelet gazdag, nagy tudású, kiváló értelmi képességekkel rendelkezik a fellegekben jár, nem törődik a részletekkel és a formaságokkal

35 A team számára hasznos személyiségek 2
Forrásfeltáró (FO) Forrás-szerző extravertált, törekvő, érdeklődő, kommunikatív jó kapcsolattartó, jól értesült, meg tud felelni a kihívásoknak a kezdeti lelkesedés lankadásával elveszíti érdeklődését Helyzetértékelő (HE) Értékelő megfontolt, érzelmek nélkül, józanul él jó ítélőképességgel rendelkezik, előrelátó, gyakorlatias alulmotivált, másokat sem inspirál Csapatjátékos (CS) Team-munkás társas hajlamú, jóindulatú, érzékeny jól reagál különféle személyiségekre és szituációkra, erősíti a csapatszellemet a kritikus pillanatokban határozatlan Megvalósító (ME) Hajrázó precíz, rendszerető, lelkiismeretes, szorongó tökéletességre törekszik, nem hagy semmit befejezetlenül csekélységek miatt aggódik, nem tudja „elengedni magát”

36 Szerepek a csoportban Feladatszerepek Eljárási szerepek
(Spiegel és Torres)

37 Feladatszerepek Információ adó Információ kereső
Kezdeményező, ötletadó Tisztázó, összefoglaló Egyetértést tesztelő, véleményt kutató Kimunkáló, megvalósító

38 Feladatszerepek 1. Információadó
Információ nélkül nincs feladatvégzés Többen vihetik, de nem jó, ha túl sokan vannak Tényeken túl saját tapasztalat, élmény megosztása az adott témában

39 2. Információ kereső Adatok, tények, ötletek, vélemények
Problémák tisztázása Túlzott szerepvitel; alulinformáltság

40 3. Kezdeményező, ötletadó
Javaslatok, elképzelések Problémák más megvilágításba helyezése Rugalmas gondolkodás A siker záloga lehet Többszörös megjelenés  konfliktus

41 4. Tisztázó, összefoglaló
Elkülönülhet, de gyakran jár együtt Felvetett ötletek, javaslatok pontosítása Empátia, logikai áttekintő képesség Hozzájárul jelentősen a hatékonysághoz

42 5. Egyetértést tesztelő, összefoglaló
Döntés előtt összefoglal Gyakran a vezető viszi ezt a szerepet Nincs túlbeszélés Időkényszer alatt is megfontolt döntés

43 6. Kimunkáló, megvalósító
Analitikus gondolkodás Pontos, aprólékos

44 Csoportösszetétel, -szerepek (Belbin)
Vállalatépítő Konzervatív Kötelességtudó Kiszámítható Serkentő Ideges Aktív Dinamikus Elnök Nyugodt Biztos magában Van önuralma Palánta Individualista Új utakat keres Komoly gondolkodású

45 Forrásfeltáró Csapatjátékos Helyzetértékelő Megvalósító Extravertált
Törekvő Érdeklődő, kommunikatív Csapatjátékos Társas hajlamú Jóindulatú Érzékeny Helyzetértékelő Megfontolt Érzelmek nélkül, józanul ítél Megvalósító Precíz, rendszerető Lelkiismeretes Szorongó

46 Feladat A team munka akadályozó tényezői A team munka előnyei
A team működési feltételeinek biztosítása Normák a team működésében Módszerek a team munkában.

47 Mit kerüljünk el a csoportmunka során?
A bajok jelei: Nem tudják könnyen megfogalmazni a csoport megbízását; Az ülések formálisak, fullasztóak vagy feszültek; Aktív a részvétel, de kevés az érdemi közlés; Sok a beszéd, de kevés az érdemi közlés; Az ellenvélemények magánúton terjednek az ülés után; A döntéseket egyre inkább a vezető hozza, ebbe alig folynak be érdemileg a csoport tagjai;

48 Mit kerüljünk el a csoportmunka során?
A tagok nem beszélnek nyíltan, mert kevés a bizalom; Zavar vagy nézeteltérés van a szerepek vagy a munkamegosztás körül; A szervezet más egységeinek dolgozói, akik kritikus szemmel nézik a csoportot, nem működnek együtt; A csoportban túl sokan vannak olyanok, akiknek teljesen azonos a véleményük, a hozzáállásuk; A csoport már több mint három hónapja működik, és sohasem foglalkozott saját működésének értékelésével.

49 Ajánlott irodalom Aronson: A társas lény. KJK, Budapest, 1994.
Csoportlélektan. Gondolat, Budapest, 1980. Pataki F.: A kiscsoport kutatás elméleti problémái. Gondolat, Budapest, 1976. Pataki F.: Csoportlélektan. Gondolat, Budapest,1980. Joseph Forgas: A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat, Budapest, 1994. Rudas János: Delfi örökösei, Kairosz, 1997. Rudas János: Önismereti csoportok, Animula, Bp., 2000. Zétényi Ágnes: A tanár, mint vezető: vezetési stílusok alapmechanizmusai In: Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága, ELTE Eötvös Kiadó, 1997. Zétényi Ágnes: A hatékony tanár In: Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága, ELTE Eötvös Kiadó, 1997. Bagdy-Telkes: A lélektani csoportmunka alapjai In: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1988.


Letölteni ppt "A csapat."

Hasonló előadás


Google Hirdetések