Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vállalati tanácsadás - sikeres pályázók, sikeres pályázat a Közép-Dunántúlon.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vállalati tanácsadás - sikeres pályázók, sikeres pályázat a Közép-Dunántúlon."— Előadás másolata:

1 Vállalati tanácsadás - sikeres pályázók, sikeres pályázat a Közép-Dunántúlon

2 Az előadás fő kérdései OTP Hungaro-Projekt Kft. szerepe Kiket támogatunk? Milyen jellegű projekteket várunk? Milyen dokumentációt várunk? A pályázatok tartalmi ellenőrzésének bemutatása A projektzárás tartalmi ellenőrzésének bemutatása

3 OTP Hungaro-Projekt Kft. bemutatása Az OTP Hungaro-Projekt Kft. az OTP Bankcsoport tagja. Tanácsadói tevékenységével és szolgáltatásaival elsősorban az európai uniós forrásokból rendelkezésre álló támogatások hatékony felhasználását kívánja elősegíteni önkormányzati és vállalati ügyfelei körében. Főbb tevékenységi területei a projektgenerálási, pályázat- és tanulmánykészítési, projektfinanszírozási és projektmenedzsment- szolgáltatások, valamint az ezeket kiegészítő oktatási, információs és publikációs tevékenység. A projekt keretében az internetes bejelentkezési felület megteremtésében, üzemeltetésében, a potenciális címzettek felkutatásában, valamint a beérkezett projektzárási dokumentációk kiértékelésében vesz részt.

4 Kiket támogatunk a programban? Azokat a –Kettős könyvvitelt vezető, illetve az EVA hatálya alá tartozó gazdasági társaságokat, –Szövetkezeteket, –SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozókat, –Egyéni cégeket, –Non-profit kft-ket, melyek mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek. Székhelyük, telephelyük a Közép-Dunántúli régióban található, –Nem állnak csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt, –A támogatási rendszerekből nem zárták ki, –Amely nem rendelkezik lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással, –Nem tagjai franchise rendszernek, – és nettó árbevételük >50%-a nem mezőgazdasági tevékenységből származik. Keretek –Rendelkezésre álló keretösszeg a 2011-2013. évben 377 650 000 Ft. –A támogatott pályázatok várható száma 381 db.

5 Milyen jellegű projekteket várunk? A program céljával összhangban olyan projekteket várunk, melyeknél az elkészítendő tanácsadói dokumentum teljes egészében tartalmazza a tanácsadási tevékenység megvalósulását. Az alábbi szakterületekre lehet pályázatokat benyújtani: –VÁLLALATI STRATÉGIA –SZERVEZETFEJLESZTÉS –ONLINE MEGJELENÉS, E-KERESKEDELEM –TECHNOLÓGIA, TERMÉKFEJLESZTÉS –MARKETING –KÖZBESZERZÉS –PÉNZÜGY-ADÓ-SZÁMVITEL –HORIZONTÁLIS CÉLOK –MUNKAÜGY, MUNKABIZTONSÁG –ÜGYVITEL, ADMINISZTRÁCIÓ –JOG –SZAKFORDÍTÁS

6 1. Milyen dokumentációt várunk? Két dokumentum-benyújtási szakasz Pályázati szakasz (gyors, könnyen összeállítható pályázati dokumentáció) Kötelező elemei: –Pályázati adatlap (Web-alapú kitöltőn keresztül) –A Címzett jogi státuszának és a képviseleti jogosultság igazolása (cégjegyzékszám ill. nyilvántartási szám) –Akkreditált tanácsadó szervezettel kötött megbízási szerződés egy eredeti példánya –Aláírási címpéldány –Amennyiben releváns, a Címzett működéséhez szükséges hatósági engedélyek Címzett által hitelesített másolata

7 2. Milyen dokumentációt várunk? Projektzárási szakasz (részletekbe menő Projektzárási dokumentáció ) Kötelező elemei: –Záró beszámoló és kifizetési kérelem cégszerűen aláírva a Támogatás Közvetítő honlapján elérhető sablonok alapján –Teljesítési igazolás –Tanácsadási dokumentum nyomtatott változata –Tanácsadási dokumentum elektronikus változata (aláírással ellátott, digitalizált változat) –Tanácsadó számlája és számlájának digitális másolata –Pénzügyi teljesítés igazolása (pl.: átutalás igazolása, vagy kiadási pénztárbizonylat) –Változás bejelentési nyilatkozat –Köztartozás-mentességet igazoló dokumentum

8 Pályázati dokumentáció tartalmi ellenőrzése Szakmailag indokolt, fizikailag és pénzügyileg is megvalósítható, kiírás szerinti szakterületeken nyújtott, kizárólag akkreditált tanácsadótól igénybevett tanácsadási szolgáltatás. A pályázat a vállalkozások fejlődése, problémamegoldása, kritikus helyzetek kezelése, valamint a belföldi és szakértői tanácsadás jellemző területeire koncentrál. A vállalkozás egyedi igényeit figyelembe vevő és arra választ adó tanácsadás. Csak kiírás szerinti tevékenységek támogathatóak! Különösen nem támogatható a Címzett főtevékenysége szerinti tanácsadás

9 A projektzárás tartalmi ellenőrzése A formai, jogosultsági vizsgálaton kívül, ismételt tartalmi ellenőrzésre is sor kerül! Pályázatban foglaltak megvalósulásának vizsgálata: –A vázolt problémákat kezeli-e a tanácsadói dokumentum? –A pályázatban meghatározott tanácsadói tevékenység valósult-e meg? –A pályázatban ismertetett „végtermék” összhangban van-e a pályázati dokumentációban benyújtottal? Amennyiben a Támogatás Közvetítő bármilyen formai, jogosultsági, tartalmi hiányosságot fedez fel, egyszeri hiánypótlásra van lehetőség. Ha a tanácsadói dokumentum tartalmi értékelése során hiányosság kerül megállapításra, úgy a Támogatás Közvetítőnek lehetősége van a kifizetés megtagadására, illetve a támogatási összeg csökkentésére.

10 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Vállalati tanácsadás - sikeres pályázók, sikeres pályázat a Közép-Dunántúlon."

Hasonló előadás


Google Hirdetések