Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Neumann János Érdekességek Iskolái Ténykedése Amerikában 2/1

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Neumann János Érdekességek Iskolái Ténykedése Amerikában 2/1"— Előadás másolata:

1 Neumann János Érdekességek Iskolái Ténykedése Amerikában 2/1
Munkássága Kvantummechanika A számítógép tervezése 2/1 A számítógép tervezése 2/2 Numerikus analízis Halála Emlékezete

2 Érdekességek 1903. dec. 28-án született Budapesten
édesanyja: Kann Margit édesapja: Neumann Miksa 2 öccse volt: Mihály és Miklós János már korán kortársait jóval meghaladó képességekről tett tanúbizonyságot beszélt magyarul, németül, franciául, latinul, ógörögül kitűnően számolt fejben

3 Iskolái Ágostai Hitvallású Evangélikus Főgimnázium
Budapesti Tudományegyetem – matematika szak (Egyetemi évei alatt sokat tartózkodott Berlinben, ahol Fritz Habertnél kémiát, Albert Einsteinnél statisztikus mechanikát és Erhardt Schmidtnél matematikát hallgatott.) Szövetségi Műszaki Egyetem (Zürich)

4 Ténykedése Amerikában 2/1
1930 – vendégprofesszor az Egyesült Államokban, Princeton –ban 1931 – az ottani egyetem professzora – a princetoni Institute for Advanced Studies professzora (John von Neumann néven) A II. világháború idején részt vett az első atombomba megépítésével kapcsolatos titkos programban (az előállítással kapcsolatos elméleti munkában). 1930-as évek végétől – érdeklődött az alkalmazott matematikai problémák iránt – az Amerikai társaság elnöke

5 Ténykedése Amerikában 2/2
1954 – megkapta az Egyesült Államok Érdemérmét (útjára indította a 20. század második felének informatikai forradalmát) 1955 – az öttagú Atomenergia Bizottság (AEC) tagjává nevezték ki érdeklődése a nagysebességű elektronikus számítások lehetősége felé fordult Szerkesztője volt a Princeton-ban megjelenő Annals of Mathematics és az Amsterdam-ban kiadott Compositio Mathematica című tudományos folyóiratoknak. Számos tudományos akadémia és társaság választotta tagjának, illetve díszdoktorának.

6 Munkássága foglalkozott kvantumelmélettel és a matematika alapjaival
foglalkozott ahalmazelmélettel és matematikai logikával - halmazelmélet egzakt megalapozása jelentős eredményeket ért el az ergódelelméletben kifejlesztette a „folytonos geometria” elméletét Morgensternnel elkészítette a„játékelméletet” – minimax elv, 1928 (Az elméletet az USA nemzeti kártyajátéka, a póker elsajátítása, a játék általános elmélete alapján fogalmazták meg. A koreai háború idején például ennek az elméletnek a kiértékelése volt az oka, hogy az USA nem támadta meg Kínát!)

7 Kvantummechanika a kvantumrendszer állapotát egy úgynevezett Hilbert-tér egy pontjának kell tekinteni a kvantummechanika fizikája a Hilbert-tér lineáris Hermitikus operátorainak matematikájára egyszerűsödik a kvantummechanika nem származtatható egy a klasszikus mechanikához hasonló determinisztikus elmélet statisztikai megközelítéséből a kvantumos diszjunkció – ellentétben a klasszikussal – akkor is lehet igaz, ha a két tag hamis, és ennek tulajdonítható az a gyakori tény, hogy a kvantummechanikában, egy alternatívapár szemantikailag determinált, míg a tagjai nem determináltak

8 A számítógép tervezése 2/1
,,A munka oroszlánrészét akkor kell majd elvégezni, ha a gép már elkészült, és használható lesz. Ekkor magát a gépet kell majd kisérleti eszközként fölhasználni.” (Neumann János)

9 A számítógép tervezése 2/2
az elektronikus számítógépek logikai tervezésében kiemelkedő érdemeket szerzett Neumann-elvek: kettes számrendszer alkalmazása, memória, programtárolás, utasítás rendszer 1944 – EDVAC megépítése (az első olyan számítógép, amely a memóriában tárolja a programot is) együtt dolgozott: Kemény Jánossan, Szilárd Leóval, és Gróf Andrással (Andrew Grove)

10 Numerikus analízis a numerikus analízis kezdete az ókori egyiptomi kultúráig nyúlik vissza komolyabb fejlődésnek csak Isaac Newton és Gottfried Leibniz munkásságának köszönhetően indult a 20. század elejére kialakultak a kis lineáris egyenletrendszerek megoldására, kis mátrixok invertálására, a közönséges differenciálegyenletek megoldására és az integrálok közelítésére használható gyakorlati módszerek Neumann János felismerte, hogy kihasználva a számítógépek képességét hosszú számítási sorok emberi beavatkozás nélküli elvégzésére, kiterjesztheti a numerikus módszerek hatókörét az összetettebb lineáris egyenletrendszerekre és a parciális differenciálegyenletekre is Neumann arra is rájött, hogy a fejlettebb módszerek alkalmazásának kulcsa a számítógépek memóriakapacitásának növelése

11 Halála 1955. augusztus 15-én csontrákra utaló elváltozást találtak a nyakában, amely feltehetőleg a korábban diagnosztizált prosztatarák áttéte volt a következő év elején állapota tovább romlott, és tolószékbe kényszerült 1956 áprilisában kórházba került, melyet korai haláláig már nem hagyhatott el Neumann János február 8-án halt meg Washingtonban, nyughelye Princetonban van

12 Emlékezete nevét holdkráter őrzi
Budapesten és Székesfehérváron utcát, Budapesten főiskolai kart és szakközépiskolát, Egerben pedig gimnáziumot neveztek el róla a Financial Times 2000-ben a 20. század emberének nevezte őt Forrás: internet (www.wikipedia.hu)


Letölteni ppt "Neumann János Érdekességek Iskolái Ténykedése Amerikában 2/1"

Hasonló előadás


Google Hirdetések