Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Dél-Dunántúli Régió Helyi Akciócsoportjainak közös véleménye.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Dél-Dunántúli Régió Helyi Akciócsoportjainak közös véleménye."— Előadás másolata:

1 A Dél-Dunántúli Régió Helyi Akciócsoportjainak közös véleménye

2 LEADER fundamentalista deszantos Egy rosszul működő rendszernek nem elég egyetlen elemét vizsgálni. A jelenlegi rendszer alapján a LEADER és a III. tengely nem több egyszerű pénzosztásnál. Szó sem esik az eredeti LEADER célok megvalósulásáról. A program célja a helyi szervezetfejlesztés, a térségi együttműködési rendszerek kialakítása, minden más csak eszköz ezek megvalósulása érdekében.

3 Teljesítmény értékelés I. A LEADER Program sikere múlik azon, hogy az IH megtalálja-e a HACS-ok számára a helyes arányokat az alapvető LEADER tevékenységek és a Kifizető Ügynökségi feladatok között. A teljesítmény értékelésének alapja nem lehet az MVH és a HACS között létrejött Delegálási Szerződés alapján végzett „akkreditált ügyintézés”. A HACS fő funkciója, nem a kifizető ügynökségi feladatok ellátása, így az akciócsoport teljesítménye nem mérhető az akkreditált feladatellátáson keresztül. A HACS-ok nem kifizető ügynökségi feladatok ellátására jöttek létre. Az akkreditált feladatokat jelentős többletköltségekkel úgy vállalták át, hogy az eredetileg erre tervezett TA keretből forrást nem kaptak. A feladatok ellátása már önmagában is jelentős forrásokat vont el a LEADER fő alapelveinek térségi megvalósításától, éppen ezért elfogadhatatlan, hogy a HACS-ok a nekik nem adott forrásokkal fizessenek azért, mert nem tudják ellátni mások munkáját.

4 Teljesítmény értékelés II. A teljesítményértékelés szempontjainak a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia végrehajtási állapotának vizsgálatán kellene alapulniuk. A végrehajtás állapotát nem tükrözi megfelelően, egy szimpla mutató (pl.: beérkezett pályázatok száma), mindenképpen fajlagos mutatók számítása javasolt, melyek figyelembe veszik az egyes akciócsoportok és stratégiák különbözőségeit (forrás mennyiség, projekt méretek, projekt fajták stb.)

5 Teljesítmény értékelés III. Az értékelési rendszerbe, be kell építeni az alapvető LEADER célok teljesülésének mutatóit, melyekre a hazai és az Uniós jogszabályok a LEADER programot és a Helyi Akciócsoportokat létrehozták. Amellett, hogy az akkreditált kifizető ügynökségi feladatok ellátása, nem a tartozik a Helyi Akciócsoportok alapfeladatai közé, továbbra is azt gondoljuk, hogy a pályázati rendszer csak a HACS-ok közreműködésével képes a vitaanyagban megjelölt határidőket teljesíteni (LEADER esetében a 6 hónap is sok). A HACS-ok teljesítmény értékelésével kapcsolatos objektív és fajlagos kritériumokat a rendszer minden szereplőjével együttesen szükséges kidolgozni.

6 Teljesítmény értékelés IV. A szankció csak azoknak a HACS-oknak járhat, akik az alapvető feladataikat nem látják el. Akik a delegált feladatokat nem tudják ellátni, azok helyett lássa el az MVH, ahogyan ez eredetileg is volt. Ezzel egyidejűleg szükséges a premizálási rendszer kialakítása is. Jelenleg a HACS-ok nem érdekeltek a kérelmek számának növelésében. A HACS-ok teljesítményértékelésén túlmenően minden rendszerben szereplő teljesítményét értékelni kell, előre meghatározott paraméterek szerint, mely paramétereket az érintettek együttműködése mellett szükséges meghatározni. Az akkreditált HACS-ok részére legyen lehetőség az MVH térséget érintő munkájának - különböző paraméterek alapján történő objektív - értékelésére, ezzel pedig visszacsatolási lehetőség legyen az esetleges szubjektív, egyoldalú minősítések elkerülésére.

7 HACS jogállás I. A helyi akciócsoport bármely részének tevékenységéből eredő problémákat a megfelelő helyen való beavatkozással kell kezelni. A beavatkozás lehetőségének minden esetben a helyi akciócsoport megfelelő szervében kell manifesztálódnia. Minden esetben vizsgálni kell, hogy a Helyi Akciócsoport miért nem látja el megfelelően a HACS a feladatát. A vizsgálat alapján pedig eldönthető, hogy az akciócsoport tevékenységébe, milyen módon szükséges beavatkozni, annak érdekében, hogy feladatát megfelelően tudja ellátni a jövőben.

8 HACS jogállás II. Amennyiben a HACS bármely tevékenységével kapcsolatban pénzügyi szankcióra kerül sor, úgy lényeges, hogy a szankció alapja ne az adott elszámolási időszakban felmerült költségek százaléka legyen, hanem a HACS működési keretéből való forrás elvonás, ugyanis az előbbi gyakorlatilag a HACS pénzügyi működésképtelenségéhez vezethet.

9 Helyi Vidékfejlesztési Stratégia I. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2008. évi tervezése volt az első jelentős ellentmondás az IH iránymutatásai és az alapvető elképzelések között. A HVS felülvizsgálata során valóban a térség fejlesztési lehetőségeit kiaknázó, a helyi igényekre építő dokumentum elkészítése legyen a cél. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia tervezése (felülvizsgálata) nem csupán a beérkezett projekt-ötletekre épít, azok csupán megalapozó részei a tervezési munkának. Ebből kifolyólag a tervezés részeként és nem külön tevékenységként célszerű használni a projekt gyűjtés eszközét. Javaslatunk, hogy a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata során, a Helyi Akciócsoportok számára az elérendő cél és ne a kötelezően használandó eszközök (indikátorok) legyenek meghatározva.

10 Helyi Vidékfejlesztési Stratégia II. A kérelmek feldolgozása során a HVS-hez való illeszkedés értékelését olyan erősnek kell tekinteni, hogy alapjogosultsági kritérium legyen. Célszerű volna a kéthavi munkatervben foglalt feladatok HACS-ok általi megfogalmazása és IH általi jóváhagyása. Így nagyobb hangsúly kerülhetne a HVS megvalósítására, a LEADER feladatok tényleges ellátására.

11 Eljárásrendi kérdések I. A pályázati rendszer jelenlegi formájában nem képes megvalósítani célját, mindenképpen a pályázók igényeihez és lehetőségeihez illeszkedő eljárásrend (ügyvitel, adatlap, elektronikai rendszer stb.) kialakítására van szükség. Fontos, hogy III. és IV. tengely esetében is megállapításra kerüljön egy helyi döntésre alapozó értékelési rendszer, hogy a Helyi Akciócsoportoknak lehetősége legyen a HVS-hez és a helyi igényekhez nem illeszkedő, kérelmek kiszűrésére.

12 Eljárásrendi kérdések II. A LEADER alapelveivel csak az egyeztethető össze, ha a HACS a döntési eljárás során rendelkezik érdemi mérlegelési jogkörrel. Célszerű volna a projektek kiválasztási mechanizmusának kidolgozása, mérlegelési jogkör biztosítása a helyi döntéshozó testület számára. LEADER pályázatok esetében alapvető fontosságú az eljárásrend jelentős leegyszerűsítése, a III. tengelyben, értéktől függően (2 millió Ft támogatási igény alatt) javasoljuk az eljárásrendbeli differenciálást.

13 Pályázatok benyújtása I. A kizárólag elektronikus alapú, ügyfélkapus On-line pályázat benyújtási rendszer jelenleg nem megvalósítható. Ennek alkalmazásával pontosan az a célcsoport kerülne hátrányba, amely informatikai infrastruktúrában, tudásban jelenleg is hátrányos, elmaradott helyzetű. Az ország jelentős részén, nem általános a szélessávú Internet elérhetősége, az Ügyfélkapun történő pályázati benyújtás, bonyolult és nehezen kezelhető. A jelenleg használatos PDF-alapú rendszer, csak igen költséges megoldásokkal, vagy jogsértő módon használható kielégítően.

14 Pályázatok benyújtása II. Szükség van a jelenleg is működő papír alapú rendszer megtartására, esetleg Offline rendszerrel való kiváltására, mindhárom (online, offline, papír alapú) rendszer esetén a technikailag jól megoldott, átjárható, áttekinthető alkalmazások használata egyszerűsíti és meggyorsítja a pályázat benyújtását. A kérelembenyújtási időszakok időbeni elcsúsztatására van szükség a kérelmek feltorlódásának és a munkacsúcsok kialakulásának elkerülése céljából. LEADER kérelmek esetében legyen lehetősége a HACS-nak a kérelembenyújtási időszakok egyedi meghatározására.

15 Lajosmizse, 2010. december 2.


Letölteni ppt "A Dél-Dunántúli Régió Helyi Akciócsoportjainak közös véleménye."

Hasonló előadás


Google Hirdetések