Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Múzeumandragógia és múzeummediáció”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Múzeumandragógia és múzeummediáció”"— Előadás másolata:

1 „Múzeumandragógia és múzeummediáció”
A múzeumi kultúraközvetítés innovációs törekvései Előadó: Kurta Mihály Széphalom, 2009

2 A kultúra társadalmi feladatai
A mindenkori életminőség emelése Munkaerőképzés, gondozásfejlesztő szerep Az egyén közösségképző képességének kifejlesztése Nemzeti és állampolitikai célok szolgálata (Glatz, 2007)

3 A kulturális ágazat közművelődési alágazat (népművelés, szabadművelődés, közművelődés, mediáció) művészeti alágazat oktatási alágazat tudomány alágazat média- és tömegkommunikáció + a modernizáció eredményeként

4 Közművelődés „Múzeumi Közművelődés”
Múzeumi kultúraközvetítés fogalma A kulturális ágazat feladatait komplexen magábafoglaló múzeumi rendszer ismeret - és tudásfejlesztő, tanulást segítő, személyiségformálást, alternatív konfliktus megoldást animáló közvetítési feladatainak gyakorlását múzeumi kultúraközvetítésnek, „mediáció”-nak nevezzük. (Kurta, 2008)

5 Múzeumandragógia nemzetközi előzmények
Felnőttoktatási Konferencia, Montreal Faure jelentés (1972) - A jelentés alapján a felnőttkori tanulást az emberi jogok közé emelik. Ten Have, E.N. Medinszkij „Antropagógia” = Általános Embernevelés tudománya: Durkó átveszi, publikálja a rendszert Life long learning - Lifewide learning > Durkó-Maróti-Koltai

6 Múzeumandragógia hazai előzmények
1999: Bp. Nemzetközi Múzeumpedagógiai Konferencia MOKK 2006: Debrecen Országos Andragógiai Konferencia 2007: Debrecen, Timpnet Műhely MKK Országos Konferenciája 2008: Bp. Nemzetközi Felnőttképzési Konferencia 2009: Múzeumandragógiai honlap

7 ANTROPAGÓGIA (embernevelés tudománya)
Pedagógia a gyermeknevelés tudománya múzeumpedagógia Andragógia a felnőttnevelés tudománya múzeumandragógia Múzeumgerontagógia idősek, szépkorúak felnőttnevelési tudománya múzeumgerontagógia

8 A MÚZEUMANDRAGÓGIA FOGALMA
A múzeumandragógia a múzeumok, a muzeális jellegű intézmények, civil közösségek, a kulturális örökség védelmével, őrzésével megbízott szervezetek felnőttképzési, felnőttoktatási, felnőttnevelési tevékenységének lehetőségeit, feltételeit vizsgálja. Azokat a törvényszerűségeket igyekszik feltárni, amelyek intézményes vagy intézményen kívüli múzeumi keretek között hatékonyabbá tehetik a felnőtt egyének, a felnőtt közösségek számára „az élet teljes körére kiterjedő” tanulási, öntanulási, képzési, önképzési, személyiségfejlesztési tevékenységet. (Kurta, 2008)

9 Mediáció < > Múzeummediáció értelmezései
A múzeumi közvetítés, mediáció napjainkban felmerülő aktuális kérdése az, hogy továbbra is kinyilatkoztat és a hagyományos autoriter ismeretközlést választja, vagy megtanít kételkedni és látni, érzékelni finom különbségeket felkínálva a párbeszéd lehetőségét látogatói számára. (Koltai Zsuzsa, 2007)

10 Mediáció < > Múzeummediáció értelmezései
A hollandiai workshop szakmai fórum elsődleges célja volt, hogy áttekintse és hangsúlyozza a múzeumi mediációval foglalkozó szakemberek szerepét a kiállítások megvalósításának menetében. (Mihalkó Viktória, Socrates Grundtvig Program)

11 A mediáció fogalma A mediáció az alternatív konfliktus-megoldás egyik formája (AKM), melynek során egy ”semleges harmadik fél” avatkozik közbe, hogy elősegítse a vitában álló felek között a kölcsönösen elfogadható megegyezést. (F. Strasser - P. Randolph)

12 A múzeummediáció fogalma
A múzeummediáció a múzeumi kultúra-közvetítés komplex rendszere, amelynek részei szorosan kapcsolódnak a múzeumtudományi szakágak tudásközvetítő funkcióihoz, a kulturális örökség bemutatásához és értelmezéséhez, a muzeális jellegű hálózat múzeumpedagógiai, múzeumandragógiai, múzeumgerontagógiai tevékenységekhez köthető tanulási, képzési, nevelési feladatokhoz, az alternatív konfliktusmegoldás múzeumi formáihoz. (Kurta, 2009)

13 Rendszer(t)váltó muzeológiai filozófiák – Múzeumandragógiai stratégia
Legitim-illegitim múzeumandragógia!!?? Támogatók és ellenzők A „Szentendre modell” /dinamikus múzeum/ (Cseri Miklós BTM előadás) A Ma-Dok Hálózati Rendszer (Fejős Zoltán) A Timpnet Műhely (Kriston Vízi József) Az „Europolit” projekt (Koltai Zsuzsa) MMM –Múzeumok Mindenkinek Munkacsoport (Vígh Annamária)

14 Új Múzeumi Nevelésfilozófiai Modell
múzeumpedagógia múzeumandragógia Múzeum gerontagógia S ú l y p o n t o k: Személyes méltóság Tradíció Hagyomány Nyelv Örökség Identitás Múzeumi mediáció Autonóm Egyén Közösség Erkölcs Life long learning Lifewide

15 Mission statement Múzeumandragógia Múzeumpedagógia Múzeumgerontagógia
Tér és funkció foglaló törekvések „Iskolabarát” - Látogató- és családbarát múzeumi modell Oktató Múzeum - Látványtár - Virtuális kiállítás - Távoktatás

16 Múzeumok innovációs funkciói ma – holnap
Szociokulturális animáció Mentálhigiénés programok Interkulturális kommunikáció Közösségfejlesztő múzeumi táborok Tehetséggondozás Gyakorlatorientált és problémamegoldó múzeumi formák Múzeumi szabadiskola (open learning) Távoktatás

17 Totális muzealitás Múzeumi dilemmák:
Fejős Zoltán, György Péter, Puczkó László, Bereczky Lóránd Vörös Győző (Surányi Back Fülöp,Régészeti Missziója Egyiptomban) Múzeum és múlt > Múzeum és jelen > Múzeum és jövő > Jelenzsugorodás: Térfoglalás: (jelent a múzeumokba) Múzeumi ígéret: R. Várkonyi Ágnes Fejős Zoltán Bibliai hagyomány

18 Paradigmaváltás a múzeumi kultúraközvetítésben
Múzeumok új kihívásai Paradigmaváltás a múzeumi kultúraközvetítésben „A múzeumi paradigmaváltás lényege, hogy múzeumaink aktívabb szerepet töltsenek be az emberek, a múzeumi közönség, a társadalom szabadművelődésében, közösségfejlesztésében, kielégítve a dinamikus ütemben fokozódó önálló tanulási–közösségi igényeket és szükségleteket, amely egyidejűleg jelenti a személyiségfejlesztést, személyiségformálást.” (Kurta, 2007)

19 Strukturális reformok megvalósítása a múzeumi rendszerben
Múzeumok új kihívásai Strukturális reformok megvalósítása a múzeumi rendszerben A strukturális reformok lényege, hogy a múlt és a jelen kutatás felvétele alapján mit találnak ki a múzeumok a jövő embere, a jövő társadalom számára. Hinnünk kell abban, hogy a múzeumok hozzájárulnak a morális, kulturális, közösségi válság felszámolásához.

20 Köszönöm megtisztelő figyelmét!
e–mail:


Letölteni ppt "„Múzeumandragógia és múzeummediáció”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések