Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2013. május 13. Budapest Közgyűjtemények és oktatás konferencia

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2013. május 13. Budapest Közgyűjtemények és oktatás konferencia"— Előadás másolata:

1 2013. május 13. Budapest Közgyűjtemények és oktatás konferencia
A múzeumok oktatást támogató tevékenysége Dr. Bereczki Ibolya Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szentendre 2013. május 13. Budapest Közgyűjtemények és oktatás konferencia

2 Magyar múzeumok a 20. század végén – a múzeumpedagógia szempontjából
Milyenek voltak a múzeum és iskola egymásról kialakított sztereotípiái az utóbbi évtizedek során? Mit mond a diák? Unalmas Poros Kötelező Még beszélgetni sem lehet közben A múzeumlátogatás pusztán kiszabadulás az iskola falai közül – esetleges, nem válik részévé az oktatási folyamatnak A pedagógus „leadja” a diákot a múzeumban, a helyszín gyakran a saját szabadidő eltöltésére szolgál

3 Magyar múzeumok a 20. század végén – a múzeumpedagógia szempontjából
Mit mond a múzeumi szakember? Milyen zajosak ezek a diákok! Nem lehet szót érteni velük… Nem érdeklődőek… (legfeljebb néhány) Nehéz bevonni őket… Miért nem értik, amit mondok nekik? Mit mond a pedagógus? Nehéz megszervezni a múzeumlátogatást Sok a költsége… Nem támogat az iskolavezetés… Kényelmesebb az iskolában tanítani… Nekem is fel kell készülnöm?

4 Magyar múzeumok a 20. század végén a múzeumpedagógia szempontjából – változási folyamatok
Múzeumlátogatói boom Magyarországon az 1970-es és az 1980-as években – kiépült múzeumi hálózat, 10 millió fölötti látogatószám, önmagát képező, folyamatosan növekvő számú szakember gárda A hazai múzeumpedagógia első „aranykora” az 1970-es évektől – a módszertan megalapozása Erről: Múzeumok a „köz” művelődéséért, 1999. „Itt szabad az eget zöldre festeni!” c. kötet a honi közművelődés történetéről – 2009. Megnyíló kapuk a múzeumok részéről – szemléletváltás és modernizáció

5 Múzeumok és oktatás megváltozott kapcsolata a 21. század elején
„Nyitott kapuk” – szemléleti átalakulás a múzeumi falak között A múzeum legyen a „HELY”, – ahol érdekes dolgok történnek ahol élmények érnek ahol remek emberekkel lehet találkozni ahol elfogadnak akkor is, ha egy kicsit más vagyok, mint a többiek ahol egyszerűen jó lenni, mert „magától megy a fejembe a tudás” ahová érdemes máskor is, gyakran elmenni

6 A magyar helyzetről 2004. jogszabály nyújtotta támogatás a múzeumok ingyenes látogatására a kedvezmény megnövelte a múzeumlátogatási kedvet, ugyanakkor a múzeumok számára nyújtott anyagi kompenzáció „elolvadt” – hazai, minisztériumi forrásból nyújtott támogatás a diákok múzeumba jutásához, motiváló a múzeumok számára is Kompetencia alapú oktatás és nevelés – hol a helye és lehetősége ebben a múzeumoknak?

7 A magyar helyzetről Látogatóbarát múzeumi fejlesztések támogatása – elsősorban a kiállítások megújítása terén: ALFA program Konferenciák, kutatások, módszertan fejlesztésének kezdetei 2006-tól, Szentendrén, a Skanzenben a Múzeumi Oktatási és Képzési Központ létrejötte: Múzeumok Mindenkinek Program Rendezvények, programok a múzeumok részéről: Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó, Múzeumok Őszi Fesztiválja, Múzeumpedagógiai Nívódíj, Vendégbarát Múzeum

8 Kell-e az iskolának a múzeum?
Ismeri-e a pedagógus a múzeumokat abból a szempontból, hogy az oktatás számára milyen lehetőségeket nyújthatnak? Nemzeti Alaptanterv, kerettantervek, helyi tantervek – megtalálható-e bennük a múzeumok és a múzeumpedagógia reális helye?

9 Európai uniós támogatási formák a múzeumi oktatás minőségi fejlesztésére
2008-tól az európai uniós, a múzeumok oktatási célú tartalmait fejlesztő támogatások belépése: TÁMOP /A – központi módszertani fejlesztés a Szabadtéri Néprajzi Múzeum kiemelt projektje révén – között 438 millió forint összegben TÁMOP /B konstrukció a konvergencia régiókban több éven át, egy alkalommal a KMR-ben – nagy számú, széles korosztályi csoportokat elérő, múzeumi területen megvalósuló oktatási fejlesztés

10 Prioritási tengelyek TÁMOP: A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása újszerű megoldások és együttműködések kialakítása részeként: muzeális intézmények oktatási és képzési szerepének erősítése, múzeumpedagógiai foglalkozások fejlesztése.

11 Kapcsolódó elemek a TIOP-ban
Az oktatási és kulturális intézmények együttműködését támogató infrastruktúra fejlesztése: muzeális intézmények iskolabarát fejlesztése, fizikai feltételek (tanulmányi raktárak, látványtárak és múzeumpedagógiai foglalkoztatók) megteremtése a TÁMOP-ban tervezett múzeumpedagógiai szakmai program megvalósításához.

12 TÁMOP 3.2.8/A Múzeumok Mindenkinek Program – Múzeumok oktatási és képzési szerepének erősítése – Központi módszertani fejlesztés Megvalósító: Szabadtéri Néprajzi Múzeum A projekt átfogó célja, hogy országos szinten, az európai uniós források segítségével támogassa a múzeumok szemléletváltását annak érdekében, hogy az intézmények korszerű kiállításokat, látogató-, és iskolabarát környezetet teremtsenek, élményekben gazdag, szórakoztatva oktató programokat és egyéb magas szintű szakmai szolgáltatásokat nyújtsanak.

13 TÁMOP 3.2.8/A Múzeumok Mindenkinek Program – Múzeumok oktatási és képzési szerepének erősítése – Központi módszertani fejlesztés Célja a múzeumok és a közoktatási intézmények közötti szoros együttműködés kialakítása, a múzeumok jövője szempontjából stratégiai jelentőségű, a közgyűjteményi és közoktatási szakembereknek szóló, felnőttképzési oktatóprogramok kifejlesztése, akkreditálása és megvalósítása.

14 Európai uniós támogatási formák a múzeumi oktatás minőségi fejlesztésére
TÁMOP , , , TÁMOP – a közművelődési intézményekkel együtt a pályázati „színtéren” TIOP És a folytatás?

15 Oktatási célú múzeumi tartalomfejlesztések és hatásaik
Új csoportok bevonása az óvodák, iskolák köréből – együttműködési megállapodások, rendszeres múzeumi tevékenység Technológiai, infrastrukturális fejlesztés Módszertani fejlesztés, új programcsomagok kialakítása, múzeumpedagógiai kiadványok létrehozása Rendszeres partnerkapcsolat A fenntartás kérdései, lehetőségei ugyanakkor ellentmondásosak

16 A múzeumok által nyújtott lehetőségek és jövőjük
Technológiai megújulás IKT eszközök alkalmazása – nemcsak az iskolában A múzeumi gyűjteményekhez való sokrétű és sokirányú hozzáférés Adatbázisok, virtuális kiállítások Virtuális közösségek, web2

17 A múzeumok által nyújtott lehetőségek és jövőjük
A társadalmi tényezők szerepe múzeum és oktatás kapcsolatában Demográfiai tényezők Az iskolarendszer, a közoktatás változásai Anyagi feltételek Modernizáció Látogatói szokások trendjei A nonformális és informális tanulás szerepének további növekedése Cél: A múzeum mint közösségképző és fenntartó intézmény – az iskolai oktatás mindennapi részévé váljon

18 Kell-e a múzeumoknak az iskola, a pedagógus és az iskolás?

19 Az oktatás és felnőttképzés hatása a múzeumok oktatási tevékenységére
Az egész életen át és az élet minden területére kiterjedő tanulás, (formális, non-formális, informális), Kompetencia alapú képzés Új oktatási módszerek (pl. projektoktatás, élménypedagógia)

20 A múzeumok szerepe a kompetenciafejlesztő oktatásban
Van-e olyan terület, amihez nem tud a múzeum a saját eszközeivel hozzászólni? anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció, matematikai kompetencia, természettudományos kompetencia, digitális kompetencia, a hatékony, önálló tanulás, szociális és állampolgári kompetencia, kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia, esztétikai-művészeti tudatosság

21 Nemzeti Alaptanterv: fejlesztési területek, nevelési célok
Erkölcsi nevelés Nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés Állampolgárságra, demokráciára nevelés Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése A testi és lelki egészségre nevelés, A családi életre nevelés

22 Nemzeti Alaptanterv – Van-e olyan terület, amely nem fejleszthető múzeumi térben?
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség Fenntarthatóság, környezettudatosság Pályaorientáció Gazdasági és pénzügyi nevelés Médiatudatosságra nevelés A tanulás tanítása

23 Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelv/ek és klasszikus nyelvek 3. Matematika 4. Ember és társadalom 5. Ember és természet 6. Földünk és környezetünk 7. Informatika 8. Életvitel és gyakorlat 9. Művészetek 10. Testnevelés és sport Van-e olyan terület, amely nem fejleszthető múzeumi térben?

24 Hogyan segíti az oktatást a múzeumi program?
Mitől lesz egyedi és különleges a múzeum oktatási helyszínként? Milyen feltételei vannak a sikeres és hosszú távú megvalósításnak? Tárgyi, személyi, anyagi feltételek biztosítása mindkét oldalon Képzők képzése A szemléleti változás, a modernizáció, kapcsolatépítés folytatása

25 Múzeumi a’la carte http://www.mokk.skanzen.hu/
A múzeumi tudásszerzés lehetőségeire vonatkozó információk eljuttatása az oktatási oldalhoz lehet, hogy szinte ez a legnehezebb?

26 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "2013. május 13. Budapest Közgyűjtemények és oktatás konferencia"

Hasonló előadás


Google Hirdetések