Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Országos Vasútfejlesztési Koncepció (OVK) (korreferátum)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Országos Vasútfejlesztési Koncepció (OVK) (korreferátum)"— Előadás másolata:

1 Országos Vasútfejlesztési Koncepció (OVK) (korreferátum)
Magyar Tudományos Akadémia Közlekedéstudományi Bizottság ülés KKK BUDAPEST „Vásárhelyi Boldizsár” konferenciaterem, 2011. június 8. Köller László főosztályvezető Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ

2 Az előadás vázlata Előzmények, az Országos Vasútfejlesztési Koncepció (OVK) előkészítése 2. Az Országos Vasútfejlesztési Koncepció aktualizált célkitűzése, ütemezése, időhorizontja 3. Az Országos Vasútfejlesztési Koncepció (OVK) tartalma, javasolt szerkezeti felépítése  4. Az koncepció kidolgozásánál megvizsgálásra javasolható kérdések 5. További előkészítő lépések

3 Országos Vasútfejlesztési Koncepció előkészítése
Előzmények, az Országos Vasútfejlesztési Koncepció előkészítése Az Országos Vasútfejlesztési Koncepció elkészítésére a közlekedési tárca KHEM/9427/3/2009. számon a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-nek adott megbízást. A NIF Zrt ben megkezdte az OVK kidolgozásának előkészítését: Széleskörű szakmai fórumon összeállításra került a koncepció tematikája, és a fejlesztési javaslatot megalapozó forgalmi modell készítésének alapelve

4 Országos Vasútfejlesztési Koncepció előkészítése
Előzmények, az Országos Vasútfejlesztési Koncepció előkészítése A forrásbiztosítás pályázatát a KIKSz a KözOP azonosító számon befogadta. A pályázatot a kiemelt projekt tervzsűri 2010. február 24-én elfogadta. Az Ajánlatkérési Dokumentáció KIKSz és EKKE részéről történő véleményezése megtörtént. Az Ajánlatkérési Dokumentáción és a BME által kidolgozott értékelési szempontokon a kért módosítások átvezetésre kerültek.

5 2. Az OVK aktualizált célkitűzése, ütemezése, időhorizontja
A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ NFM/2878/1/2011. számon kapott megbízást a Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS) kidolgozására, melynek része az Országos Vasútfejlesztési Koncepció (OVK). Az OVK célja: A magyar összközlekedési rendszerbe integrált nagy távlatú vasúti stratégia kidolgozása Ütemezése, időhorizontja: az NKS készítésével összhangban 4 EU tervezési időszakot foglal magába: Közép táv: 2014 – 2020 Hosszú táv: 2021 – 2027 Nagy táv: 2028 – 2041

6 3. Az OVK szerkezeti felépítése,
javasolt tartalma Az OVK szerkezeti felépítése: Nagy távlatú koncepcióváltozatok kidolgozása 4 EU-s költségvetési ciklusra: személy és áruszállítási szolgáltatásfejlesztési célokkal forgalmi prognózissal, a vasúti infrastruktúra és gördülőállomány hosszú távú programjával, intézményi-, szervezeti-, szabályozási és üzemeltetési kérdések vizsgálatával és javaslat adásával. Elő-megvalósíthatósági tanulmányok készítése a EU költségvetési ciklusban megvalósítandó, és a időszakra előkészítendő vasúti nagyprojektekre, a nagy távlatú koncepció optimális változata alapján.

7 3. Az OVK szerkezeti felépítése,
javasolt tartalma Az OVK javasolt tartalma: Forgalmi modell: Az OVK vasúti infrastruktúrafejlesztési programja alátámasztására komplex összközlekedési forgalmi modell készül a jövőbeni személy- és áruszállítási igények, közlekedési módok közötti munkamegosztás előrebecslésével, az átrendeződés tendenciáinak meghatározásával. A kidolgozásra kerülő forgalmi modellnek alkalmasnak kell lennie a Nemzeti Közlekedési Stratégia alágazati fejlesztései kidolgozásához is. Nagy távú koncepció készítése keretében vizsgálandó személy- és áruszállítási célkitűzések: Árufuvarozás területén: Transzkontinentális szállítás (export, import, tranzit) Kombinált szállítás, multimodalitás országon belüli logisztikai rászervezettség Személyszállítás területén: nagysebességű vasúthálózat minőségi távolsági közlekedés elővárosi (városi) közlekedés Intézményi, szervezeti, szabályozási és üzemeltetési kérdések Elő-megvalósíthatósági tanulmányok

8 vasúti projektjavaslatai a TEN-T hálózaton
4. A koncepció kidolgozásánál megvizsgálásra javasolható kérdések EU tervezési időszak vasúti projektjavaslatai a TEN-T hálózaton Cél: A TEN-T alaphálózat fejlesztése, illeszkedve a már elkészült és megvalósítás alatti beruházásokhoz 8

9 4. A koncepció kidolgozásánál megvizsgálásra javasolható kérdések
Projekt javaslat megnevezése Előkészítettsége Ktsg (mdFt) IV korridor Biatorbágy - Tata rekonstrukció engedélyezési terv készül 64 Nagykáta - Újszász MÁV Zrt. pályázati javaslat 25 V. korridor Székesfehérvár - Boba kiviteli terv készül 198 Budapest - Miskolc 399 V.B., C korridor Budapest - Dombóvár - Gyékényes/Pécs megvalósíthatósági tan. készítendő 316 X.B korridor Budapest - Kelebia 148 TEN-T vonalak Debrecen - Záhony 275 Győr - Pápa - Celldömölk 62 Kiskunfélegyháza - Szeged 70 Lepsény - Nagykanizsa I. ütem Megval. tan. és eng.terv készül 80 2. prioritás összesen 1637 Az igények meghaladják az uniós ciklus várható forráslehetőségét Prioritás meghatározásának fontossága Projektjavaslatok időbeni, magvalósíthatósági tanulmány szinten 2014 előtti előkészítése 9

10 Prioritási szempontok a TEN-T projektek rangsorolásánál
4. A koncepció kidolgozásánál megvizsgálásra javasolható kérdések Prioritási szempontok a TEN-T projektek rangsorolásánál Az érintett tranzit útvonal nemzetközi és belföldi forgalmi terhelése, forgalmi prognosztizációja EU elvárások, direktívák teljesítése, OVK célkitűzésekkel való összhang A közelmúlt kiemelt fejlesztési projektjeihez való illeszkedés (ISPA, EIB, Kohéziós projektek) Az infrastruktúra meglévő állapota, a rekonstrukció megvalósítási időpontjának sürgőssége A projekt műszaki- finanszírozási előkészítettségi szintje A megvalósítás ütemezését befolyásoló vasútüzemi szempontok (egymást kizáró vágányzári lehetőségek) 10

11 4. A koncepció kidolgozásánál megvizsgálásra javasolható kérdések
Budapestet elkerülő árufuvarozási korridor („V0”) szükségességének vizsgálata A V0 létesítésének célja: az árufuvarozás, ezen belül az elegyrendezés hatékonyságának növelése új fuvarozási útirányok kijelölése lehetőleg villamosított fővonalakra való tereléssel, a rendezési igény minimalizálása a hálózati elegyrendezésben résztvevő pályaudvarok számának csökkentésével, a tranzitútvonalakon az átfutási idő csökkentése, az árufuvarozási kiszolgálási sebesség növelése, az elegyáramlás hálózati szintű optimalizálása, elegyfeldolgozási technológia korszerűsítése, A hálózat centrikusság oldása, kapacitás felszabadítás. 11

12 A tervezett „V0” tehermentesíti a budapesti elővárosi vasútvonalakat
4. A koncepció kidolgozásánál megvizsgálásra javasolható kérdések A tervezett „V0” tehermentesíti a budapesti elővárosi vasútvonalakat

13 4. A koncepció kidolgozásánál megvizsgálásra javasolható kérdések
A „V0” projektjavaslatot megalapozó elegyáramlási és hálózati adottságok A Budapestre irányuló elegy jellemzői, tendenciái Jelenleg a vasúti teheráramlat 80-90%-a érinti a fővárost és az oda bevezető vonalakat, melynek oka: A hálózat főváros centrikus, sugaras elrendezése Budapest-Ferencváros központú hálózati elegyrendezés Egyetlen hálózati jelentőségű vasúti Duna-híd megléte Átlós vonalak hiánya ill. alacsony kiépítettségi szintje A budapesti rendeltetésű elegy csökkenése Következmények, lehetőségek: A jelenlegi Tehervonati Közlekedési Rend szerint a fővárosi vonalakat terhelő 162 vonat többsége kényszerből igényli a fővároson való áthaladást. Átlós útirány („V0”) kiépítésével ez vonat/napra csökkenthető. 13

14 A távlati nagysebességű vasúthálózat (NSV) vizsgálata
4. A koncepció kidolgozásánál megvizsgálásra javasolható kérdések A távlati nagysebességű vasúthálózat (NSV) vizsgálata A kiépülő európai nagysebességű hálózat Magyarországot Bécs / Pozsony és Velence-Trieszt útirányon ér majd el. 14

15 4. A koncepció kidolgozásánál megvizsgálásra javasolható kérdések
A magyarországi nagysebességű hálózat OTrT felülvizsgálat során elfogadott változata Bécs Pozsony Lemberg Budapest Velence, Trieszt Belgrád Bukarest 15

16 4. A koncepció kidolgozásánál megvizsgálásra javasolható kérdések
A távlati nagysebességű vasúthálózat (NSV) előkészítésében elért eddigi eredmények Elkészültek a tervezett főirányok hatástanulmányai: Bécs/Pozsony – Budapest Budapest – Cegléd – Szolnok – Záhony - Lemberg Budapest – Cegléd – Szeged – Szabadka – Belgrád – Temesvár – Bukarest - Constanca Velence – Trieszt - Budapest útirányok hazai szakaszaira Kidolgozásra került a nagysebességű forgalom budapesti átvezetési javaslata Döntés született a nagysebességű vasútvonal és a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kapcsolatára 10 ország részvételével pályázat készül a KKK – KTI – CESCI vezetésével az NSV hálózat Dél-Kelet európai továbbvezetési lehetősége vizsgálatára 16

17 4. A koncepció kidolgozásánál megvizsgálásra javasolható kérdések
Az „S-Bahn” koncepció aktualizálása, főpályaudvari rendszer kialakításának vizsgálata „S-Bahn koncepció forgalmi sémája: I. ütem: Fejpályaudvarra alapozott elővárosi fejlesztés II. ütem: Átlós elővárosi forgalommal kombinált rendszer III. ütem: Körvasút zárása a Vasúti alagút kiépítésével „S-Bahn” I. ütem „S-Bahn” II. ütem „S-Bahn” Iii. ütem MÁV Zrt. javaslat forgalmi sémája: Új központi átmenő főpályaudvar létesítése Fejpályaudvarok megszüntetése Városon belüli vasúti forgalomnak a Körvasút elemeire való koncentrálása Városi közlekedési kapcsolatok, átadási pontok fejlesztése MÁV Zrt. javaslat 17

18 4. A koncepció kidolgozásánál megvizsgálásra javasolható kérdések
Az „S-Bahn” koncepció aktualizálása, főpályaudvari rendszer kialakításának vizsgálata Tervezett vasúti alagút Javasolt főpályaudvar 18

19 Határon átnyúló fejlesztések vizsgálata „Varratmentes” Európa
4. A koncepció kidolgozásánál megvizsgálásra javasolható kérdések Határon átnyúló fejlesztések vizsgálata „Varratmentes” Európa elvágott vasútvonalak „Peage” vonalak helyreállított kapcsolat

20 Vasúti határátmenetek visszaállítása regionális kezdeményezései
4. A koncepció kidolgozásánál megvizsgálásra javasolható kérdések Vasúti határátmenetek visszaállítása regionális kezdeményezései Torna Tornanádaska Losonc Ipolytarnóc Balassagyarmat Mátészalka Ipolyság Drégelypalánk Szatmárnémeti Felsőlászló Debrecen Kőszeg Szombathely Nagyvárad Felsőlövő Körösnagyharsány Rédics Alsólendva Battonya Szeged Csáktornya Baja Arad Ópécska Szabadka Temesvár

21 5. További előkészítő lépések
Az Országos Vasútfejlesztési Koncepció készíttetésére a KKK megbízatás minisztériumi kiadása Az OVK aktualizált tematikája szakminiszteri megerősítése A KözOP 2. prioritás keretében a NIF Zrt-nek biztosított forrás és szerződések KKK részére való cedálása Közbeszerzési eljárás indítása és lefolytatása OVK tervezési folyamat elvégzése 21

22 Köller László főosztályvezető KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 1024 Budapest, Lövőház u. 39. Tel.: (36-1) Fax: (36-1) Internet: 22


Letölteni ppt "Országos Vasútfejlesztési Koncepció (OVK) (korreferátum)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések