Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Infrastruktúrafejlesztés a magyar-szlovén határszakaszon

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Infrastruktúrafejlesztés a magyar-szlovén határszakaszon"— Előadás másolata:

1 Infrastruktúrafejlesztés a magyar-szlovén határszakaszon
Lennert János Magyarország-Szlovénia Határon Átívelő Vegyes Bizottság negyedik ülése 2012. szeptember 13.

2 86. sz. főút 11,5 t burkolaterősítése 0+200-37+774 km sz
86. sz. főút 11,5 t burkolaterősítése km sz. Országhatár-Vas megyehatár szakasz (forgalomba helyezve) 86. sz. főút 11,5t burkolaterősítése – km sz. Országhatár – Vas megyehatár szakasz (forgalomba helyezve) 28 km hosszan11,t burkolaterősítés; v=90 km/h (Zalalövő átkelési szakasz kimaradt) Natura2000: igen, hatásbecslés nem volt Környezetvédelmi engedély: Nincs. Szakhatósági hozzájárulást adott ki a Környezetvédelmi Felügyelőség az építési engedélyezés során Forgalomba helyezés: augusztus Építési költség szerződött: bruttó 4,4 Mrd Ft

3 86. sz. főút Zalalövő elkerülő szakasz 25+400-36+360 km sz. között
(előkészítés alatt) 86. sz. főút Zalalövő elkerülő szakasz – km sz. között (előkészítés alatt) Új nyomvonalon történő kiépítés; 10,7 km; 2x1 sáv; v=90 km/h Natura2000: igen, hatásbecslés készült Környezetvédelmi engedély: határozat van, EVD (Screening) alapján Építési engedély: 2012-ben kiadásra került. Tervezett építés: 2013. Becsült költség: br 11,5 Mrd Ft

4 86. sz. főút Nádasd elkerülő szakasz 44+010-50+000 km sz. között
86. sz. főút – km sz. Vas megyehatár és Körmend közötti szakasz (előkészítés alatt) 86. sz. főút Nádasd elkerülő szakasz – km sz. között (előkészítés alatt) 6 km új nyomvonal 2x1 sáv v=90 km/h Natura2000: van, hatásbecslés készült Környezetvédelmi engedély: határozat, EVD (Screening) alapján Építési engedély: 2012-ben került kiadásra. Státusz: Kiviteli tervek leszállításra kerültek. Területszerzés előkészítése folyamatban. Az építés becsült költsége: ~bruttó 5,8 Mrd Ft 86. sz. főút – km sz. Vas megyehatár és Körmend közötti szakasz (elkészítés alatt) 14 km hosszan11,t burkolaterősítés; v=90 km/h (átkelési szakaszok kimaradnak) Natura2000: van, hatásbecslés nem készült Környezetvédelmi engedély: Nincs. Szakhatósági hozzájárulást adott ki a Környezetvédelmi Felügyelőség az építési engedélyezés során Építési engedély: 2009-ben kiadásra kerültek. Státusz: Kiviteli tervek leszállításra kerültek. Területszerzés 99%-on. Építés becsült költsége: ~ bruttó 2,6 Mrd Ft 86. sz. főút Nádasd elkerülő szakasz km sz. között (előkészítés alatt)

5 Felsőszölnök – Kétvölgy összekötő út
A projekt állapot bemutatása A Nemzetgazdasági Minisztérium április 27-én kelt (NGM/7980/3/2012 ikt.sz.) levele alapján a projekt további előkészítésére (területszerzés) és építésre 500 M Ft az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. Törvény 33. § (4) bekezdése alapján a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére a március 28-i Kormánydöntés értelmében átcsoportosításra került a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium javára július 17-én a támogatási szerződés aláírásra került. Tervezés - A Pannonway Építő Kft-vel szeptember 16-án kötött tervezési szerződésben tervezési feladatként került meghatározásra a 314/2005 (XII.25) Korm. rendelet szerinti Előzetes Vizsgálati Dokumentáció és a 275/2004 (X.8) Korm. rendelet alapján a Natura 2000 Hatásvizsgálati Dokumentáció elkészítése. A szükséges dokumentumokat tervező elkészítette, melyek engedélyezésre benyújtásra kerültek a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségre február 11-én. A környezetvédelmi felügyelőség március 24-én kelt végzésében utasította el a környezetvédelmi engedélyezésre vonatkozó kérelmet, melynek indoka: „Tisztázódott, hogy a tervezett út nem országos közút lesz, hanem önkormányzati kezelésbe kerül, emiatt környezetvédelmi engedély beszerzése nem szükséges.” Ennek folyományaként az útépítési engedélyezési eljárásban környezetvédelmi hatóság már csak szakhatóságként vett részt melyben a Natura 2000 területek védelme érdekében a következők kerültek kikötésre: „- Az út igénybevételi területén kívüli védett természeti területek, különösen hatásbecslésben feltárt értékes élőhely típusok a kivitelezés során nem sérülhetnek! - A taposás és a tárolás által okozott degradáló hatást a pontos munkaszervezéssel minimálisra kell csökkenteni, ami a védett területen elsődleges elvárás. - Az építéshez szükséges fakivágás ill. áglevágás szept. 1.- márc. 1. között végezhető. - Az önkormányzati út létesítéséhez szükséges földmunkákat szeptember 1 után és március 1. előtt kelt elvégezni a vegetáció és a kétéltűek védelme érdekében. A nagy tömegű hosszirányú szállítást az elkészült földmunka vonalán kell elvégezni, erdő, rét terület közlekedésre nem használható. Az épülő út mentén védett természeti területen szervizút nem létesíthető. - Építési anyag, kikerülő föld átmeneti depónia elsősorban kivett vagy szántó művelési ágú területeken létesíthetők (a természetvédelmi kezelővel történt előzetes bejárást és egyeztetést követően), a lehető legrövidebb ideig tarthatók fenn. - A keletkező rézsűket, útpadkát termőfölddel nem kell borítani, növényesítést nem kell végezni, ezen területeken a minerális talajfelszín meghagyása a cél. - A munkálatok során különösen ügyelni kell arra, hogy az élő világ a lehető legkisebb zavarást illetve semmiféle sérülést ne szenvedjen, a felszíni és felszín alatti vizek, illetve a talaj és a földtani közeg a telepítés és üzemeltetés során nem szennyeződhet.” A szükséges kiviteli tervek rendelkezésre állnak. Engedélyeztetés A projekt építési engedéllyel rendelkezik, azonban december 30-al lejár. Amennyiben a kivitelezési munka nem kezdődik meg erre az időre, úgy az építési engedély hosszabbítására lesz szükség. Az építési engedély hosszabbítása a 314/2005 (XII.25) Korm. rendelet - a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról – szeptember 15-i módosítása, és a projekt Natura 2000 érintettsége miatt tervezés, környezetvédelmi engedélyezési eljárás, és környezetvédelmi engedély megszerzése nélkül valószínűleg nem lesz lehetséges. A villamos vezeték kiváltásának vezetékjogi engedélye szintén rendelkezésre áll, ugyanakkor érvényességét októberében szintén meg kell hosszabbítani. Területbiztosítás A területszerzéshez szükséges változási vázrajzok és terület kimutatások újbóli záradékolását követően a szükséges dokumentumok átadásra kerültek a területszerzés lebonyolítását közbeszerzéssel elnyerő ZIB Consulting Kft részére. A év második felében a még szükséges engedélyek – a mezőgazdasági területek végleges művelésből kivonása, illetve az erdőterületek elvi művelésből kivonása – megszerzésre kerültek. Végleges erdőkivonás csak a területszerzést követően lehetséges. Régészeti munkák A beruházás jogerős építési engedélyében a KÖH úgy nyilatkozott, hogy a projekt kulturális örökségi elemeket nem érint. Így csak a földmunka megkezdése előtt 8 nappal történő bejárást, illetve esetleges lelet előkerülésekor bejelentési kötelezettséget ír elő. A mellékelten csatolt ütemtábla oly módon került összeállításra, hogy azzal számol, hogy régészeti feltárás a területen nem fog történni, illetve nem tartalmazza az előzetes dokumentáció elkészítését sem. Kivitelezés Ahhoz, hogy az építési engedély érvényessége ne szűnjön meg, úgy az építésre vonatkozó közbeszerzést augusztus végén, legkésőbb szeptember elején fel kell adni, így a kivitelezővel történő szerződéskötést követően a munkaterület átadás legkésőbb december 30-án megtartható. A tényleges kivitelezés 2013-ban történne, november végi műszaki átadás átvétellel.

6 Forgalomtechnikai beavatkozások az M70-en
2011. július elején a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a 2x1 sávos autóutak baleseti helyzetét vizsgáló munkacsoportot hozott létre. A munkacsoport javaslatokat tett a forgalombiztonság helyzetének javítására, melyek közül az alábbiak valósultak meg: A Muraszemenyei és Tornyiszentmiklósi ( – km sz.) csomópontok között a kettős záróvonal és a burkolati nyilak felfestése szeptember én és október 1.-én elkészült. A Letenye és Muraszemenye (3+600 – km sz.) között a hiányzó szakaszon (3+600 – km sz.) szakaszon a kettős záróvonal és burkolati nyilak felfestése október án elkészült. A Letenye és Muraszemenye (3+600 – km sz.) közötti szakaszon a függőleges műanyag forgalomtechnikai terelőelemek elhelyezésre kerültek október án. A baloldali ismétlő táblák bevonásra kerültek Muraszemenyei és Tornyiszentmiklósi ( – km sz.) csomópontok között október 1.-én, a Letenye és Muraszemenye (3+600 – km sz.) között október án. A 2x2 - 2x1 sávos szakasz-átmeneteknél (4 helyszínen) figyelemfelhívó, keresztirányú sebességcsökkentésre figyelmeztető akusztikus burkolati jelek elhelyezésre kerültek a beton terelőelemek vége és a záróvonal kezdete között (6 elem, csökkentett bordamagasság) a kettős záróvonal létesítésével egyidejűleg. A Muraszemenyei és Tornyiszentmiklósi ( – km sz.) csomópontok között a függőleges műanyag forgalomtechnikai terelőelemek elhelyezésre kerültek október 26.-án. Az egy forgalmi sávra figyelmeztető jelzőtáblák kihelyezésre kerültek december 2.-án a 2x1 sávos útszakaszon lévő, a km-szelvényben és a km-szelvényben lévő hidakra a forgalmi sávok fölé, DG fóliás kivitelben, az előíráshoz képest megnövelt 1,5x1,5 m-s méretben. A 2x1 sávos szakaszok előtt elhelyezésre kerültek a balesetveszélyes útszakaszra figyelmeztető négynyelvű táblák december 6.-án. Forgalomtechnikai beavatkozások az M70-en

7 Határátmenetek a szlovén-magyar határon
Szlovén határátmenetek magyar(út számjele, kategória) szomszéd (útjel, kat.) forgalmi jelleg Tornyiszentmiklós - Pince (Pince) országos (M70 gyorsforgalmi út, E653) országos (E653) korlátozás nélkül Tornyiszentmiklós - Pince (Pince) országos ( j. út)   személy- és teherforg. 3,5 t-ig Rédics - Dolga Vas (Lendvahosszúfalu) országos (86. sz. főút E65) országos (E65) korlátozás nélkül Nemesnép - Kobilje (Kebeleszentmárton) országos ( jelű út)   személy- és teherforg. 3,5 t-ig Magyarszombatfa - Prosenjakovci (Pártosfalva) országos (7451. j. út)   személy- és teherforg. 3,5 t-ig Bajánsenye - Hodoš (Hodos) országos (7416. j. út) országos (355) személy- és teherforg. 3,5 t-ig Kétvölgy - Čepinci (Kerkafő) országos (7458. j. út)   személy- és teherforg. 3,5 t-ig Felsőszölnök - Martinje (Magasfok) országos (7454. j. út)   személy- és teherforg. 3,5 t-ig út

8 A Nyugat-Pannon régiónak
kiemelt szerepe van a vasúti tranzitforgalomban ÉNy – DK IV. páneurópai folyosó DNy – ÉK V. páneurópai folyosó É-D ún. „Borostyánkőút”

9

10 52

11 A Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal rehabilitációja…
Rehabilitation of the Zalalövő – Zalaegerszeg – Boba Railway Line ISPA 2000/HU/16/P/PT/003 Vonalhossz – 101 km (19km+82km); Vágányépítés 72 km 82 km 55 mdFt A Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal rehabilitációja…

12 A villamosítási program a Nyugat-Pannon Régió villamosítottsági szintje elmaradását ellensúlyozta…
6 Rajka Hegyeshalom Ágfalva Pamhagen Komárom 3 Sopron Győr A MÁV Zrt. villamosítási koncepciójából megvalósult az V. korridor dízel üzemű szakaszának villamosítása (1) A tervezett vonalvillamosítások a IV. és V. korridort összekötő Észak – Dél irányú tranzit útvonal fejlesztését szolgálják Balti – Adria útvonal (2,3) Bécs – Zágráb vasúti kapcsolat (4) GySEV megvalósult villamosítások (5,6,7) Harka 5 2 Szombathely 7 Veszprém 1 4 Zalaegerszeg Kaposvár Murakersztúr Gyékényes

13

14 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Infrastruktúrafejlesztés a magyar-szlovén határszakaszon"

Hasonló előadás


Google Hirdetések