Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

VÍZMINŐSÉGSZABÁLYOZÁS ESZKÖZEI. SZABÁLYOZÁS MŰSZAKI: EMISSZIÓ CSÖKKENTÉSE VÍZMINŐSÉG JAVÍTÁSA JOGI HATÓSÁGI ESZKÖZÖK GAZDASÁGI GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK TÁMOGATÁSOK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "VÍZMINŐSÉGSZABÁLYOZÁS ESZKÖZEI. SZABÁLYOZÁS MŰSZAKI: EMISSZIÓ CSÖKKENTÉSE VÍZMINŐSÉG JAVÍTÁSA JOGI HATÓSÁGI ESZKÖZÖK GAZDASÁGI GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK TÁMOGATÁSOK."— Előadás másolata:

1 VÍZMINŐSÉGSZABÁLYOZÁS ESZKÖZEI

2 SZABÁLYOZÁS MŰSZAKI: EMISSZIÓ CSÖKKENTÉSE VÍZMINŐSÉG JAVÍTÁSA JOGI HATÓSÁGI ESZKÖZÖK GAZDASÁGI GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK TÁMOGATÁSOK

3 Beavatkozási lehetőségek Emisszió forrás Transzport folyamatok a vízgyűjtőn Transzport (visszatartás) a folyómederben Tavi tápanyag forgalom Tápanyag gazdákodás „Best management practice”, Területhasználat szabályozás (LUM), Kibocsátás csökkentése („end of pipe”) Lefolyási tényező csökkentése, Erózióvédelem, wetland-ek kialakítása (Hullámterek, előtározók) Hordalék- és uszadékfogók, Fenéklépcső, levegőztetés, Ökológiai szemléletű mederrendezés Üledék kotrása, inaktiválása, algicidek, Biomanipulációs eljárások, hínáraratás, Vízpótlás, recirkuláció, Mély tavak levegőztetése, hipolimnion elvezetése

4 A leggyakrabban alkalmazott szennyvíztisztítási technológiák: Relatív költségek és tisztítási hatásfokok Technológia Rel. költségekTisztítási hatásfok (%) N formák az elfolyóban (%) BerÜzemBOIÖNÖPNH 4 NO 3 Mechanika1.0 305151000 M + Kicsapatás1.091.55515751000 Nagyterhelésű biológia1.401.79215251000 Kisterhelésű biológia1.702.0951530595 Nagyterhelésű Bio + P1.452.09225901000 Kisterhelésű Bio + P1.752.39525955 NB +P +részleges N1.952.49560955 NB + P + teljes N2.403.09585950100

5

6

7 Vízminőségi hatások az alkalmazott szennyvíztisztítási technológiától függően

8 Nyers szennyvíz* mg/L Elfolyó tisztított szennyvíz mg/L KOI55050 BOI 5 30010 Tot-N5012 Tot-P81 ÖLA2005 Délpesti szennyvíztisztító telep - Budapest Technológia: Alap: nagyterhelésű biológiai tisztítás Biofilterek: nitrifikáció és denitrifikáció (methanol adagolással) Kémiai P eltávolítás (szimultán és utó kicsapatás) Iszap rothasztás + biogáz hasznosítás (kb. az energiaszükséglet 2/3-a)

9 Északpesti szennyvíztisztító telep - Budapest Technológia: Nagyterhelésű eleveniszapos (Szovjet technológia) Fejlesztés: (2004) Részleges nitrifikáció Kémiai előkezelés szeparált medencékben Iszap víztelenítés, (rothasztók építése folyamatban) Nyers szennyvíz mg/L Elfolyó tisztított szennyvíz mg/L KOIKOI58261 BOI 5 35812 Tot-N4731 Tot-P82 ÖLA22512

10 Oroszlány: Membrán (MBR) technológia (2004)

11 Oroszlány MBR tisztítási hatásfokok: Nyers szennyvíz Tisztított víz Határérték KOI mgO2/l 1045 1975 BOI5 mg/l 4963,025 pH pH7,727,946,5-9 ÖN mg/l 124,56,030 ÖKN mg/l 122,51,3 NO3 mg/l 0,6 36 NH4 mg/l 88888888 0,12 5 ÖP mg/l 9,31,82 ÖLA mg/l 3832100 Összes oldószer extract mg/l 434343430,75

12 GYÖKÉRMEZŐS TISZTÍTÁS - SZÜGY

13 ÉPÍTETT VÍZINÖVÉNYES SZENNYVÍZTISZTÍTÓ RENDSZEREK LEBEGŐHÍNÁROS RENDSZER

14 FAÜLTETVÉNYES SZENNYVÍZTISZTÍTÓ RENDSZEREK

15 TAVAS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ RENDSZEREK A tavak az I., a II. vagy a III. tisztítási fokozat szerepét töltik be. Utótisztításként is alkalmazzák. Általában sorbakötött tó-egységek: Anaerob tó 3 – 5 m vízmélységgel Fakultatív tó 1,2 – 1,8 m vízmélységgel Utótisztító aerob tó 0,7 – 1,0 m vízmélységgel A fakultatív tóban lejátszódó átalakítási folyamatok

16 HAGYOMÁNYOS RENDSZEREK: MŰSZAKI MEGOLDÁSOK OLDÓMEDENCE (OLDÓAKNA) SZIKKASZTÓÁGY (SZIKKASZTÓAKNA)

17 HAGYOMÁNYOS RENDSZEREK: MŰSZAKI MEGOLDÁSOK OLDÓMEDENCE (OLDÓAKNA) ELŐTISZTÍTÁS, ISZAP TÁROLÁSA FELADATA: MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK: VÍZZÁRÓSÁG, ELEGENDŐ TÉRFOGAT (3-6 NAPI SZENNYVÍZ + ISZAP)

18 HAGYOMÁNYOS RENDSZEREK: MŰSZAKI MEGOLDÁSOK OLDÓAKNA 3 KAMRÁS OLDÓMEDENCE

19 HAGYOMÁNYOS RENDSZEREK: MŰSZAKI MEGOLDÁSOK OLDÓMEDENCE (OLDÓAKNA) SZIKKASZTÓÁGY (SZIKKASZTÓAKNA) ELŐTISZTÍTÁS, ISZAP TÁROLÁSA FELADATA: MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK: VÍZZÁRÓSÁG, ELEGENDŐ TÉRFOGAT (3-6 NAPI SZENNYVÍZ + ISZAP) BIOLÓGIAI TISZTÍTÁS (AEROB), TALAJBA SZIVÁROGTATÁS SZIVÁROGTATÓ FELÜLET NAGYSÁGA (TALAJÓL FÜGG), TALAJVÍZ MÉLYSÉGE, SZENNYVÍZ ELOSZTÁSA, MEGFELELŐ LEJTÉS

20 HAGYOMÁNYOS RENDSZEREK: MŰSZAKI MEGOLDÁSOK SZIKKASZTÓ ÁROK KIALAKÍTÁSA

21 HAGYOMÁNYOS RENDSZEREK ÉVENKÉNTI ISZAP ELTÁVOLÍTÁS AZ OLDÓMEDENCÉBŐL ADAGOLÓ SZIVATTYÚ KARBANTARTÁSA ÜZEMELTETÉS TISZTÍTÁSI HATÁSFOK OLDÓMEDENCE + SZIKKASZTÓ ÁROK BOI 5 90 – 98 % ÖN 30 – 50 %(Kj N 80 – 95 %) ÖP 80 – 95 % SZEZONÁLISAN VÁLTOZÓ!

22 A HAGYOMÁNYOSTÓL ELTÉRŐ MEGOLDÁSOK DOMBOS SZIKKASZTÓ

23 A HAGYOMÁNYOSTÓL ELTÉRŐ MEGOLDÁSOK SZAKASZOS ÜZEMŰ HOMOKSZŰRŐ

24 A HAGYOMÁNYOSTÓL ELTÉRŐ MEGOLDÁSOK PÁROLOGTATÓ ÉS ADSZORPCIÓS ÁGY

25 A HAGYOMÁNYOSTÓL ELTÉRŐ MEGOLDÁSOK IDŐSZAKOS ÜZEMŰ ÁRKOS RENDSZER

26 EGYEDI KISBERENDEZÉSEK

27 A HAGYOMÁNYOSTÓL ELTÉRŐ MEGOLDÁSOK

28 Share of total P emissions from the Zala river basin within different sectors.

29 Dominated land use activity is agriculture.

30 Economic changes in 1989/90 resulted significant drop in fertilizer use. Now the nutrient surplus of the agricultural fields is about 10% comparing with the mid eighties. P surplus N surplus

31 Upper reservoir A = 18 km 2 In 1985 the Upper Kis-Balaton reservoir was inundated in order to protect Lake Balaton against high nutrient loads carried by the river Zala. Total P retention in the reservoire is 20-50% (depending on the inflow P concentration).

32 The Lower Kis-Balaton reservoir was partly inundated in 1993. Total P retention of the wetland (reedbed) area is low (10-30%),but... Ingói cops (A=10 km 2 ) Lower reservoir (A=50 km 2 )

33 ... But the entire Kis-Balaton area has significant ecological value (Ramsar area, protected habitat,etc.)

34

35 Határértéken alapuló szabályozás Tulajdoni jogok és abból eredő kötelezettségek (állami, önkormányzati, magántulajdon) Hatósági feladatok (ellenőrzés, engedélyezés, végrehajtás) Nemzetközi (EU jogrendszere – jogharmonizáció!, Határvizi egyezmények és megállapodások) Jogi eszközök

36 Az EU Víz Keretirányelvének (VKI) átültetése magyar jogszabályokba Az VKI előírásait tartalmazó hazai rendeletek: A Kormány 221/2004. (VII.21.) Korm. rendelete a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól A Kormány 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelete a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól A Kormány 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelméről

37 Határértékek a vizek védelmére Határérték érvényessége: általános jellegű, területi, helyi, egyedi, védelmi övezetekre vonatkozó ökológiai, egészségügyi, tervezési, rendkívüli helyzetben alkalmazandó határértékek. Határérték típusa: immissziós (befogadóra vonatkozó) emissziós (kibocsátót érintő) határérték/technológiai előírás Határértékek megállapítása: figyelembe kell venni a környezet tényleges és elérendő célállapotát, A határértékeket igénybevételi, kibocsátási és szennyezettségi határértékként kell meghatározni.

38 Szükséges fejlesztések Teljesítési határidők (átmeneti mentesség Magyarország számára) 1998 vége (2008) 2000 vége (2010) 2005 vége (2015) Csatornázás>10 000 LEÉ, érzékeny >15 000 LEÉ, normál & kevésbé érzékeny > 2 000 LEÉ, mindenütt Biológiai tisztítás >15 000 LEÉ, normál & kevésbé érzékeny > 2 000 LEÉ, mindenütt Tápanyag eltávolítás > 10 000 LEÉ, érzékeny -- Ha a csatornán összegyűjtött szennyvíz 2000 LEÉ-nél kisebb településen történik a fentiek vagy egyéb megfelelő tisztítási technológia alkalmazása szükséges Városi szennyvíz irányelv (91/271/EGK)

39 ParaméterKoncentr. a tisztított szennyvízbenEltávolítás BOI 5 (20 o C-on)25 (mg/l)70-90 (%) KOI125 (mg/l)75 (%) Összes lebegőanyag >10 000 LEÉ35 (mg/l)90 (%) 2000-10000 LEÉ60 (mg/l)70 (%) A biológiai tisztítással szembeni kívánalmak ParaméterKoncentr. a tisztított szennyvízbenEltávolítás ÖP 10 000-100 000 LEÉ2 (mg/l) 80% >100000 LEÉ1 (mg/l) ÖN 10 000-100 000 LEÉ15 (mg/l) 70-80% >100000 LEÉ10 (mg/l) A tápanyag eltávolítással szembeni kívánalmak

40 A 3/1984 (II.7.) OVH számú rendelet határértékei a hat területi kategóriában KomponensI.II.III.IV.V.VI. pH 6,5 8,5 6,5 9 6-9 5-106-9 KOI Cr g/m 3 5075100 15075 NH 4 -N g/m 3 1,563,8923,337,7823,337,78 NO 3 -N g/m 3 9,0311,2918,06 - TP g/m 3 1,8222-2 ANA det. g/m 3 225555 CCl 4 extr. g/m 3 2510 Lebegőanyag, g/m 3 100 200 500200

41 Komponens Kiemelt (régi I.) Érzékeny (régi II.) Normál (régi III-VI.) pH6,5-8,56,5-96-9 KOI Cr g/m 3 5075150 BOI 5 g/m 3 152550 NH 4 -N g/m 3 2510 Összes N g/m 3 153050 Összes P g/m 3 0.7210 CCl 4 extr. g/m 3 2510 Lebegőanyag, g/m 3 35100200 A 9/2002 (III.22.) KöM-KöViM rendelet fontosabb határértékei a három kategóriában

42 Komponens Kiemelt (régi I.) Érzékeny (régi II.) Időszakos vízfolyás Normál (régi III-VI.) pH6,5-8,56,5-9 KOI Cr g/m 3 5010075150 BOI 5 g/m 3 15302550 NH 4 -N g/m 3 210520 Összes N g/m 3 20352555 Összes P g/m 3 0.75510 Oldószer extr. g/m 3 25510 Lebegőanyag, g/m 3 3550 200 A 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet fontosabb határértékei a három+1 kategóriában

43 Területi kategóriák (érzékeny és sérülékeny területek)

44 A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program („A program”: 25/2002. (II. 27.) Korm. Rendelet, „B program”: 174/2003. (X. 28.) Korm. Rendelet szabályozza) -686 db 2000 LEÉ feletti agglomeráció (1472 település) csatornázása -További 840 db. kistelepülés sérülékeny területen -Szennyvizek teljes biológiai tisztítása -Érzékeny befogadóknál (Balaton, Velencei tó, Fertő tó) tápanyag eltávolítás, -Nem csatornázandó településeken egyedi szennyvíz elhelyezés (felsz. alatti víz fokoz. védett területeken zárt tároló) -800 – 1000 milliárd Ft beruházás, -Megvalósulás: 2015-re -8 prioritási kategória a megvalósítás ütemezésére

45 Nitrát direktíva: a mezőgazdasági tevékenység szabályozása Nitrát-érzékeny területek kijelölése Állattartó telepek: trágyatárolás (műszaki előírások) Földhasználat: jó mezőgazdasági gyakorlat, erózióvédelem, tápanyag gazdálkodási szaktanácsadás, trágyakijuttatás szabályozása Nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettség, Ellenőrzés Agrár környezetvédelmi program: célzott támogatások Szántó/gyep konverzió, gyümölcsös telepítése, őshonos állatok beszerzése, az állattartáshoz kapcsolódó legeltetési berendezések helyre-állítása, létesítése (karámépítés, itatók, stb.), agrár-környezetvédelemhez kapcsolódó eszköz, illetve járulékos munkagép beszerzése, talajvízháztartás helyreállítása, épület beruházások, feldolgozási, marketing támogatások stb. Mezőgazdasági eredetű terhelés szabályozása

46

47 Gazdasági eszközök Támogatás forrásai: Központi költségvetés BM céltámogatási rendszere, Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat (KAC), Vízügyi Alap Európai Unió PHARE, ISPA, Kohéziós alap, KIOP Támogatás formái:  vissza nem térítendő;  kamatmentes visszatérítendő;  a mindenkori jegybanki alapkamat mértékével azonos kamatozású támogatás nyújtható.

48 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 195019551960196519701975198019851990199119921993199419951996199719981999200020012002 Access to sewerage Access to sewerage including population living on sewered areas but not using this service Access to public water supply Including population supplied by public taps located along streets % of the total population 2015 Public water infrastructure development

49 IMPACT OF INCREASING WATER PRICE ON WATER CONSUMPTION

50 Költség /alternatíva Hagyományos szennyvíz gyűjtési, tisztítási és elhelyezési megoldások Szennyvizek szétválasztását, (részben) újrahasznosítását biztosító újszerű, innovatív megoldások Gravitációs és nyomás alatti csatorna + központi szvtt. Egyedi kislétesít mény: oldómede nce + szikkaszt. Zárt tároló, szállítás tengelyen a központi szennyvíz telepre Szürke szennyvíz helyi tiszt., fekete szennyvíz központi (anaerob) tisztítása Komposzt WC, sötét szürke szv. oldómed.+ szikkaszt. Vákuumos csatornarend szer zárt tároló, szállítás tengelyen Beruházási költség (eFt/ház) 800 – 2 000500 – 750150 – 300900 – 1 700600 – 800800 – 1 000 Üzemelt., fennt., amort.(eFt/év/ház) 30 – 9015 – 20350 – 45035 – 5580 – 10035 – 40 Egysz. önköltségi szennyvízdíj (Ft/m 3 ) 300 – 600100 – 1502500 – 3000250 – 400500 – 700200 – 300 A költségek egy 500 – 1000 fő lélekszámú, síkvidéki településre, 4 fő/ház és 100 l/fő/nap fajlagos vízfogyasztás esetén értendők Építési és működési költségek különböző rendszereknél

51 Javaslat a települési szennyvizek gyűjtésének, tisztításának és elhelyezésének módjára (BME, 2006)

52 AFFORDABILITY INDICATORS OF SELECTED OECD COUNTRIES (2000)

53 CEE Region – Household prices for water and wastewater provision (2000)

54 Csatornázás-szennyvíztisztítás fajlagos költsége a településméret függvényében

55 Fajlagos beruházási költségek a település lakosszámának függvényében


Letölteni ppt "VÍZMINŐSÉGSZABÁLYOZÁS ESZKÖZEI. SZABÁLYOZÁS MŰSZAKI: EMISSZIÓ CSÖKKENTÉSE VÍZMINŐSÉG JAVÍTÁSA JOGI HATÓSÁGI ESZKÖZÖK GAZDASÁGI GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK TÁMOGATÁSOK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések