Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az ivóvíz szolgáltatás folyamata

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az ivóvíz szolgáltatás folyamata"— Előadás másolata:

1 Minőségirányítás a Nyírségvíz Rt vízellátási és csatorna- szolgáltatási tevékenységében

2 Az ivóvíz szolgáltatás folyamata
Víztermelés Víztisztítás Ivóvízhálózatok üzemeltetése Távvezetéki vízszállítás Városi nyomásfokozás Vízelosztás, hálózat üzemeltetés Hibaelhárítás  K É P

3 Fogyasztói kapcsolatok
Vízbekötések Vízmérőleolvasás Vízmérőcsere Reklamációk kezelése

4 A csatorna-szolgáltatás folyamata
K É P

5 Csatornahálózatok üzemeltetése
Hálózat üzemeltetés, karbantartás Csatornahálózatok mosatása Csatornahálózatok ellenőrzése Csatornahálózatok rekonstrukciója Szennyvízátemelők üzemeltetése Szennyvízátemelők karbantartása K É P

6 A szennyvíztisztítás folyamata
mechanikai tisztítás: biológiai tisztítás szennyvíziszapok kezelése, ártalmatlanítása biogáz hasznosítás szennyvíziszap komposztálás K É P

7 A társaság minden tevékenységéhez szervesen kapcsolódik
Minőség-ellenőrzés Informatika Energetika K É P

8 Rendszerbe kell foglalni a folyamatokat.
A minőség tervezhető! Rendszerbe kell foglalni a folyamatokat. Optimalizálni kell a folyamatokat. Meg kell határozni a célokat. Meg kell határozni a célok elérésének eszközeit. Ütemezni kell a feladatokat. Ellenőrizni és számonkérni kell a végrehajtást. Elemezni kell a műszaki és gazdasági folyamatokat és szükség esetén korrigálni kell azokat.

9 A minőségirányítás eszközei
Tulajdonosi elvárások Fogyasztói igények A társaság üzleti terve hozza létre szintézist

10 Minőségcélok rendszere
A NYÍRSÉGVÍZ RT. MINŐSÉGCÉLJAI 2005. ÉVRE - VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS -

11 Stratégiai minőségcélok
A társaság versenyképességének, piaci pozíciójának, jó hírnevének folyamatos erősítése A fogyasztói megelégedettség szintjének folyamatos fejlesztése és a szolgáltatással szembeni bizalom növelése A fogyasztóknak a szolgáltatással szemben támasztott igényeinek kielégítése a vonatkozó jogszabályok és az EU elvárások szabta keretek között

12 A minőségcélok hatóköre
társasági ágazati üzemi telepi egyéni

13 A minőségcél rendszer főbb pontjai az ivóvíz ellátásban
A szolgáltatott ivóvíz minőségellenőrzésének javítása A fogyasztók részére szolgáltatott ivóvíz minőségének javítása. A víztermelés, tisztítás, továbbítás műszaki biztonságának fokozása A vízhálózat karbantartásával, rekonstrukciójával a fogyasztók folyamatos ellátási feltételeinek biztosítása A fogyasztói megelégedettség szintjének jobb kielégítése érdekében a vízminőség javítása a hálózatok karbantartásával A hibaelhárítások miatti szolgáltatás kiesések minimalizálása a hibaelhárítás reagáló képességének javítása: A termékelőállítás során csak az indokolt minimum mértékben merüljön fel energia költség

14 A minőségcél rendszer főbb pontjai a csatorna szolgáltatásban
A környezeti terhelés csökkentése a szennyvízcsatorna hálózatok jobb kihasználásával A vizikörnyezet minél kisebb szennyezése érdekében a határérték felett szennyező anyagok mennyiségének csökkentése a tisztított szennyvízben A szennyvíztisztító berendezéseket érő többletszennyezések megakadályozása. A szennyvíztisztítás folyamatában csak az indokolható legkisebb mértékben kerüljön külső forrásból származó energia felhasználásra. A szennyvíziszap komposzt minőségének javítása A szennyvízátemelők üzembiztonságának növelése A szennyvízátemelők által okozott környezeti ártalom csökkentési lehetőségeinek feltárása A szennyvízelvezetés folyamatosságának fenntartása.

15 A minőségcélok rendszere
SORSZÁM: II.1.2 Stratégiai cél: A fogyasztói elégedettség, a szolgáltatásokkal szembeni bizalom növelése Alfejezet: Az ivóvíz minőségének javítása Ágazati minőségcél: „A fogyasztók részére szolgáltatott ivóvíz minőségének javítása”

16 Minőségcél: A fogyasztók részére szolgáltatott ivóvíz minőségének javítása
MÉRŐSZÁM: A teljes technológiai sorra, illetve hálózati mintavételi pontokra vonatkozó vizsgálati eredmények kifogásoltsági arányának csökkentése, kémiai, biológiai, mikrobiológiai paraméterek tekintetében. Cél: 3,5%-ra csökkenjen a kifogásoltsági arány Bázis adat: 3,7%

17 CÉL: A fogyasztók részére szolgáltatott ivóvíz minőségének javítása
A VÉGREHAJTÁS ÉRDEKÉBEN ELRENDELT INTÉZKEDÉSEKET TARTALMAZZÁK: Beruházási terv Víztermelő telepek technológiai felülvizsgálatának évi ütemterve Térségi vízellátási üzem ivóvíz hálózatok szivacsdugós mosatási ütemterve évre Víztároló medencék mosatási ütemterve évre Nyíregyházi vízellátási üzem ivóvíz hálózatának szivacsdugós mosatási ütemterve évre Klórozó berendezések üzemeltetési és karbantartási ütemterve Műszaki fejlesztési ütemterv feladatai

18 CÉL: A fogyasztók részére szolgáltatott ivóvíz minőségének javítása
ERŐFORRÁSOK BIZTOSÍTÁSA: Üzleti terv: ágazati, üzemi költség-ráfordítások meghatározása Beruházási terv: bekötő vezeték rekonstrukció csomóponti rekonstrukció ágvezetékek összekötése mosatóaknák építése víztermelő telepek irányítástechnikai fejlesztése vízbázis rekonstrukció technológiai rekonstrukció

19 CÉL: A fogyasztók részére szolgáltatott ivóvíz minőségének javítása
ERŐFORRÁSOK BIZTOSÍTÁSA: Műszaki fejlesztési terv vízminőség javítással kapcsolatos pontjai: Hálózatvégek automatikus mosatása Alternatív fertőtlenítőszerek alkalmazás Az ivóvíz mangántartalmának csökkentése rétegenkénti vegyszer adagolással Az ivóvíz organoleptikus tulajdonságainak javítása projekt

20 Minőségcél rendszer lebontása
Üzemi szintű minőségcélok Üzemi feladatok Üzemi mérőszámok a kifogásoltsági arány tekintetében Nyíregyházi Üzem: 1,5 % Víztermelési Üzem: 1,4 % Térségi Vízellátás: ,0 % Alközponti szintű minőségcélok 5 alközpontra 3 víztermelő telepre Telepi, települési szintű minőségcélok dolgozókra lebontva

21 Minőségcél rendszer lebontása
Minőségcélok a Központi Laboratórium részére A vízminőség ellenőrzés során végzett hálózati mintavételek számának növelése: Bázis adat: 2003-ban 3408 db, 2004: 4430 db mintavétel Cél: 2005-ben szinten tartani A vizsgálati paraméterek számának növelése: Bázis adat: 2003: 69 paraméter, 2004: 80 paraméter Cél 2005: 95 paraméter

22 A minőségcélok rendszere
SORSZÁM: III.1.2. Stratégiai minőségcél: A környezet terhelésének csökkentése Alfejezet: A tisztított szennyvíz minőségének javítása Ágazati minőségcél: „A vizikörnyezet minél kevésbé történő szennyezése érdekében a határérték feletti szennyezőanyagok mennyiségének csökkentése a tisztított szennyvízben”

23 Szervesanyag eltávolítás KOI-ban :6.223,4t NH4-N: 413,5t
CÉL: A vizikörnyezet minél kevésbé történő szennyezése érdekében a határérték feletti szennyezőanyagok mennyiségének csökkentése a tisztított szennyvízben MÉRŐSZÁM: Az eltávolított szennyező anyag mennyiségének 1,5%-os növelése KOId-ben számolva, és 5,0%-os növelése NH4-N-ben számolva 2004-i bázishoz képest. Bázis adat: Szervesanyag eltávolítás KOI-ban :6.223,4t NH4-N: 413,5t

24 A VÉGREHAJTÁS ÉRDEKÉBEN ELRENDELT INTÉZKEDÉSEK
CÉL: A vizikörnyezet minél kevésbé történő szennyezése érdekében a határérték feletti szennyezőanyagok mennyiségének csökkentése a tisztított szennyvízben A VÉGREHAJTÁS ÉRDEKÉBEN ELRENDELT INTÉZKEDÉSEK Önellenőrzési tervek végrehajtása Újfehértó szennyvíztisztító telep rekonstrukciója Leveleki szennyvíztisztító bővítése A közcsatornába szennyvizet kibocsátó üzemek ellenőrzési ütemterve Szennyvíztisztító telepek technológiai felülvizsgálati ütemterve Demecseri agglomeráció szennyvíztisztító telep fejlesztéséhez a szakmai háttér biztosítása

25 ERŐFORRÁSOK BIZTOSÍTÁSA
CÉL: A vizikörnyezet minél kevésbé történő szennyezése érdekében a határérték feletti szennyezőanyagok mennyiségének csökkentése a tisztított szennyvízben ERŐFORRÁSOK BIZTOSÍTÁSA Újfehértó, Levelek szennyvíztisztítók fejlesztésére beruházási tervben foglaltak A társaság évi üzleti tervében foglalt ágazati, üzemi költségkeretek A Központi Laboratórium évi költségkerete.

26 Erőforrások biztosítása: Műszaki fejlesztési terv
CÉL: A vizikörnyezet minél kevésbé történő szennyezése érdekében a határérték feletti szennyezőanyagok mennyiségének csökkentése a tisztított szennyvízben Erőforrások biztosítása: Műszaki fejlesztési terv A Nyíregyházi telepen a gépi rács automatikájának PLC vezérlése Az átemelők vezérlésének átalakítása a napi egyszeri teljes leszívás érdekében A rothasztók hőmérsékletének emelése a gázkihozatal illetve a szervesanyag lebontás fokozására

27 Minőségcél rendszer lebontása
Üzemi szintű minőségcélok a szennyvíztisztítási üzemre A szennyvíztisztító telepekre lebontott minőségcélok: KOI t NH4-Nt Nyíregyháza , ,1 Ibrány , ,4 Nyírbogdány , ,8 Tiszabercel , ,1 Tiszadada , ,84 Gávavencsellő , ,7

28 Minőségcél rendszer lebontása
Üzemi szintű minőségcélok a gépészeti üzemre Nyírbogdány iszap recirkuláció átalakítása Gávavencsellő: légbevitel hatékonyságának növelése Demecser: vegyszeres szervesanyag eltávolítás

29 Minőségcél rendszer lebontása
Minőségcélok a Központi Laboratórium részére A közcsatornába szennyvizet kibocsátók ellenőrzésének fokozása Bázis adat: 2004-ban 48 db ellenőrzés Cél: ben 56 ellenőrzés Szennyvíztisztító telepek önellenőrzési terveiben foglalt vizsgálatok számának növelése: Bázis adat 2004: vizsgálat Cél 2005: vizsgálat

30 A minőségcélok megvalósulásának ellenőrzése
Minőségellenőrző rendszer működése akkreditált Központi Laboratórium Folyamatirányító felügyeleti rendszer Vezetői információs rendszer Műszaki információs rendszer Fogyasztói elégedettség vizsgálat A Minőségirányítási Tanács szerepe

31 A minőségcélok megvalósulásának motiválása
Minden feladatnak nevesített felelőse van A társaság premizálási rendszere A társaság jutalmazási rendszere Dolgozói alkalmasság vizsgálat rendszere

32 Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "Az ivóvíz szolgáltatás folyamata"

Hasonló előadás


Google Hirdetések