Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A görög és római kultúra

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A görög és római kultúra"— Előadás másolata:

1 A görög és római kultúra
Antikvitás A görög és római kultúra

2 Társadalmi, szellemi háttér
Áttekintés Társadalmi, szellemi háttér Általános jellemzők Irodalmi jellemzők Ősköltészet Mágikus világkép Élet és művészet egysége, szóbeliség Vadászénekek, eredetmítoszok, rítusok Ókori kelet Politeizmus, monoteizmus, városállamok kialakulása Az írásbeliség megjelenése Himnuszok, bölcseleti és vallási gyűjtemények Biblia, Gilgames-eposz Az ókori görög és római kultúra Rabszolgatartó társadalmak, demokrácia, poliszrendszer , politeizmus Emberközpontúság, harmóniára való törekvés A klasszikus műnemek és műfajok megszületése; mitológia Homérosz, Szapphó, Anakreón, Aiszkhülosz, Szophoklész

3 A mediterrán kultúrkör
A Földközi tenger partvidéke és Közel-Kelet egy része (Mezopotámia) Bizonyítható kapcsolat az ott élő különböző népek között – a kultúra egyes elemei „vándoroltak” a térségben A népek közötti érintkezés formái: Politikai Kereskedelmi Kulturális Hódítás Asszimiláció

4 A „termékeny félhold” (i.e. II. évezred)
A Nílus deltája és az Eufrátesz között Két nagy birodalom (Egyiptom és Mezopotámia) közé szorulva + Anatólia (időről időre hatalmuk alá vonták ezt a köztes sávot) jött létre az ókori Izrael (i.e. 10. sz.) Monoteizmus – kulturális elkülönülés Ószövetség könyvei Föníciaiak – hangjelölő írás (i.e. 8. sz.)

5 Mediterrán régió 220 körül

6 Az ókori Görögország

7 Antikvitás Az antik szó jelentése: ‘régi’, ‘becses’
Antikvitás = ókori görög és római kultúra (Johann Joachim Winckelmann ( ) Az ókor művészetének története) A modern nyugati társadalmakat az antikvitás kulturális hagyatéka kapcsolja össze – megteremtette a modern kultúra alapfogalmait: művészetek (pl. műfajok, stíluselemek, aranymetszés, színház) politika (pl. pénzverés, pénzügyi tranzakciók, római jog, állam) tudomány (pl. matematika, csillagászat, orvostudomány, filozófia)

8 Az ókori görög és római kultúra
A korszak kezdete – Homérosz eposzai (i.e. 8. század) A korszak vége – Justinianus császár 529-ben betiltja az Akadémián a filozófiai és jogi képzést Az Akadémiát Platón alapította, az ókori filozófia fellegvárának számított A hét szabad művészet: a görög és római nevelésben azoknak a tantárgyaknak a neve, melyekre a szabadok gyermekeit oktatták.

9 A hét szabad művészet (Septem artes liberales)
Trivium (szóval, szöveggel foglalkozó tudományok) Grammatika – nyelvtan Retorika – a gondolatok szabatos szóbeli kifejezése Dialektika – a gondolatok logikus kifejtése Quadrivium (számokkal, számviszonyokkal foglalkozó ismeretkörök) Asztronómia – csillagászat Aritmetika – számtan Geometria – mértan Muzika – a zene matematika-fizika viszonyának elmélete

10 Epika Líra Dráma 8. század Homérosz - eposz Homérosz - himnusz 7. század Hésziodosz - epikus költészet Türtaiosz - harci elégia Arkilokhosz - iambosz Szapphó - dal Alkaiosz - dal 6. század Aiszóposz - mese Szimónidész - epigramma Anakreón - dal Aiszkhülosz - tragédia 5. század Szophoklész - tragédia Hérodotosz - történetírás Euripidész - tragédia Platón - filozófiai dialógus Arisztophanész - komédia


Letölteni ppt "A görög és római kultúra"

Hasonló előadás


Google Hirdetések