Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kis országok-nagy örökség

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kis országok-nagy örökség"— Előadás másolata:

1 Kis országok-nagy örökség
Palesztina és Főnícia Készítette: Ákos László

2 Palesztina fekvése -A Jordán folyó mentén és a Holt-tenger vonalától a Földközi-tengerig húzódó hegyes vidék palesztina. -Ezt a földet kánaánnak nevezték. -A Kr.e XIII. században lépett szövetségre a 12 zsidó(héber) törzs.

3 Palesztina kialakulása
-ekkor ez a terület Egyiptomi fennhatóság alatt állt. -történetének legfontosabb forrása a biblia. -Az ótestamentum szerint Ábrahám a mezopotámiai Úr városából menekült Kánaán felé. Idős korában született egy fia Izsák .Az ó gyermeke volt Jákob akinek 12 fia 12 zsidótörzset jelképezi. Az éhínség elől Jákob fiai Egyiptomba vándoroltak. A legkisebb testvár József jóvoltából szépen gyarapodtak de ezt az egyiptomiak nem nézték jó szemmel ezért elrendelte a fáraó, hogy a zsidó gyermekeket öljék a Nílusba. Ekkor Mózest egy gyékénykosárban megtalálta a fáraó leánya élőkelő férfi lett belőle. Később egy konfliktusban vérei mellé állt és menekülnie kellett. A Sínai-félszigeten kóborolt amikor Jahve a zsidó isten égő csipkebokor formában megjelent előtte és felszólította, hogy hozza ki a népét Egyiptomból. Mózes nagy nehézségek árán sikerült a zsidókat Kánaán földjére vezetnie de ő már nem léphetett be és isten törvényeket is adott a zsidóknak(tízparancsolat) -A zsidók legyőzték az őslakosokat majd a filiszteusok ellen harcoltak.

4 Egyistenhit kialakulása.
Kr.e X.századra alakult ki a zsidó állam Jeruzsálem székhellyel. Dávid utóda, Salamon tette despotikussá a királyi hatalmat. Nevéhez fűződik a a jeruzsálemi templom megépítése. -Salamon halála után az ország 2 részre szakadt: Az északi Izraelre és a déli Júdeára. A romló életkörülmények és a vezető réteg eltávolodása Jahve kultuszától a lakosság elégedetlenségéhez vezetett. Ekkor léptek fel a látnokok akik magukat isten szóvivőjének mondták és maguk köré gyűjtötték a népet és Isteni büntetésről beszéltek. -És akkor a megerősödött Asszír birodalom elfoglalta Izraelt(Kr.e VII.század). Izrael lakosait Asszíriába hurcolták és Júdea csak nagy adófizetés és teljes behódolás árán menekült meg ettől a sorstól. Ekkor a vezetők kiegyeztek a próféta mozgalommal és csak Jahvét tisztelték és őt ismerték el egyetlen zsidó istennek.

5 „Babiloni fogság” Az újonnan megalakuló Újbabiloni birodalom hamar elfoglalta Júdeát és Jeruzsálemet majd a szentélyeiket lerombolták és Júdea lakóit Babilonba deportálták. (Kr.e VI.sz). Ennek az Újbabiloni birodalmat megdöntő perzsák vetettek véget akik hazaengedték a zsidókat ,akik újjá építették szentélyeiket. Ez alatt az idő alatt a zsidó hit tisztán egyistenhité változott akik csak Jahvét ismerték el istenüknek

6 -Főnícia a földközi-tengerÉs a Libanoni hegység között el található.
-A csapadék lehetővé tette itt az öntözés nélkül megteremjena gabona. -szőlőt,olajfát,fügét termesztette a domboldalakon.Értékes fák teremtek meg itt pl:cédrus,libanoni tölgy. E két fa nélkülözhetetlen volt a hajóépítéshez és az építkezésekhez. -Fönícia sziklás hegyek által elválasztott városállamokból állt, melyek között a közlekedés tengeri úton történt. A főbb városállamok a következők voltak: Akkra, Türosz, Szidón, Büblosz és Aradosz. Nem tudni, vajon a föníciaiak önálló etnikumként tekintettek-e önmagukra. Városállamaik politikailag önállóak voltak. -Főnícia fontos kereskedelmi útvonalak találkozásánál feküdt -a partvidék lakói kihasználták a kedvező lehetőségeket és hajókkal bejárták a távoli vizeketés elvitték hazájukba a távoli kincseket a tenger fuvarozóivá váltak sorra alapították a kereskedelmi telepeket(Karthagó) Főnícia

7 A kereskedők legmaradandóbb alkotása a hangjelölő írás volt. Kr
A kereskedők legmaradandóbb alkotása a hangjelölő írás volt. Kr.e 1100 táján Bübloszban dolgozták ki a 22 vonalas jelből álló írást. Ez az abc alapjai a héber és arab írásnak. -Föníciai feliratokat számos, a Mediterráneum környékén található korábbi föníciai város és gyarmat területén találtak, mint például a ma Libanonban elhelyezkedő Bübloszban, és a tunéziai Karthágóban. A később felfedezett leletek az ókori Egyiptomban történt használatot is igazolják.


Letölteni ppt "Kis országok-nagy örökség"

Hasonló előadás


Google Hirdetések