Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A bolognai rendszer Jogszabályok: 2005.CXXIX

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A bolognai rendszer Jogszabályok: 2005.CXXIX"— Előadás másolata:

1 A bolognai rendszer Jogszabályok: 2005.CXXIX
289./2005(Kormányrendelet)

2 Bologna-folyamat 1999-Bologna-nyilatkozat: 2010-re legyen egy egységes
Európai Felsőoktatási Térség összehangolt képzés(kreditátviteli rendszer) összehasonlítható diplomák(45 ország) mobilitás: hallgatók, oktatók rugalmas kapcsolat a gazdasággal kétciklusú angolszász modell

3 Belső okok:a felsőoktatási létszámok alakulása
Forrás: OM statisztika

4

5 Diplomás munkanélküliek (márciusi adatok)

6 A régi, duális képzés Mai helyzet: Hierarchikus rendszer
4-6 éves egyetem szak 3-4 éves főiskola szak Nem épül egymásra Átjárhatósága nehézkes Mai helyzet: Hierarchikus rendszer 14 képzési terület 101 szakirány 340 mesterképzés

7 A poroszos és az angolszász modell

8 A képzési szerkezet átalakítása 6 + szemeszter/ 180 (+30) kredit
Doktori képzés (PhD) Szakirányú Továbbképzés + kompetencia Munkaerőpiac 4 + szemeszter/ 120 kredit Mesterképzés (Master) Osztatlan képzés 6 + szemeszter/ 180 (+30) kredit Felsőfokú Alapképzés (Bachelor) 4 szemeszter/ 120 kredit Felsőfokú Szakképzés Más OKJ-s képzés

9 A képzések belső arányai

10 Kredit- rendszer A tanulmányi munka, kötelezettség teljesítésének mérőszáma 1 Kredit kb 30 hallgatói munkaóra 1 szemeszter kb 30 kredit Szemszter ≠ félév Saját tanrend összeállítása Kreditátviteli Bizottság - ECTS

11 Alap- és mesterszakok kapcsolódása
(Forrás: P.K.B.) Az alapképzésben választott szakiránynak megfelelő mesterszakok Alapszak/ szakirányok Mesterszakok

12 A képzési szintek egymásra épülése
PhD informatikai neveléstudományi elméleti fizika MA/MSc informatikus fizikus fizikus csillagász tanári szak Két kérdés: Erről a BSc-ről melyik MSc-re lehet továbblépni? Erre az MSc-re milyen BSc szükséges? BA/BSc fizika

13 Alap- és mesterszakok kapcsolódása
Tanulmányok folytatása eltérő képzési területen Pl. MBA Alapszakok Mesterszakok képzési terület (pl. műszaki) (pl. gazd. tud.) Kritérium tárgykörök előírása(50 kredites részismereti képzés) Szélesebb alapozási igény Nagyobb merítési bázis

14 Aki tanár akar lenni, annak mindenképpen mesterszakot kell végezni
Tanárképzés Az alapszakok egyszakos bölcsészképzések lesznek (pl. fizika alapszak, kémia alapszak) Az alapdiploma megszerzése után még nem lehet tanítani sem az általános iskolában, sem középiskolában Aki tanár akar lenni, annak mindenképpen mesterszakot kell végezni DE! A mesterszakon már egy második szakot végez a hallgató, így kétszakos tanárként végez, öt évet, és két diplomát követően Aki tanár szeretne lenni, annak már az alapszakon fel kell vennie 10 kredit értékű tanári mesterségre felkészítő tantárgyi modult (pedagógia-pszichológia blokk) emellett az alapszak második évétől kezdődően fel kell vennie a másik választott szak 50 kredit értékű alapismereti modulját (pl. kémia szakirányt a fizika alapszakon) A hallgató az alapszakon bölcsész diplomát szerez (pl. fizika alapszakos bölcsész), de a diplomába bekerül az elvégzett szakirány is A mesterképzésbe lépve a hallgató az alapszakon végzett szakirány alapján választhat szakot (pl. kémia MA képzést), és így a két diplomájával kétszakos tanár lesz

15 Kétszakos tanárképzés
„A”: = 160 szakterületi kredit „B”: = 90 szakterületi kredit pedagógia-pszichológia: = 50 kredit szakmai gyakorlat = 30 kredit „A” „B” p-p gy mesterképzés „A” szak „B” szak ped- pszich. alapképzés Összesen 330 kredit

16 Mindenkit felvesznek?

17 Kell-e az emelt szint?

18 Férőhelyek 2010-ben 56000 állami férőhely(osztatlan+Bsc+felsőfokú szakképzés) 387(!) mesterszak fő a mesterszakokon

19 Egy személy 12 féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat államilag támogatott képzésben, beleértve a felsőfokú szakképzést is. A támogatási idő legfeljebb 2 félévvel megnő, ha a hallgató egységes, osztatlan képzésben vesz részt és a képzési követelmények szerint a képzési idő meghaladja a 10 félévet. Alapképzésben 8 félév Aki államilag támogatott képzésben valamely képzési ciklusban végbizonyítványt szerzett, ugyanabban a képzési ciklusban nem vehet részt államilag támogatott képzésben.

20 Figyelem! Az állami finanszírozás 1 évre szól!

21 Párhuzamos képzés Az első szak 3.félévében megkezdve a második szak félévei nem adódnak össze

22 Változások 2010-ben

23 Változások-I.

24

25 Változás a többletpontokban

26

27


Letölteni ppt "A bolognai rendszer Jogszabályok: 2005.CXXIX"

Hasonló előadás


Google Hirdetések