Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

- A közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "- A közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény"— Előadás másolata:

1 - A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény
Jogszabályok -Az érettségi vizsga vizsgaszabályzata: / (VI.13) Korm. rendelet - A közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény - A felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV.5.) Korm. rendelet - A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI.27.) Korm. rendelet (13 törvény és rendelet: a 116. oldalon!) jelentkezés érettségire, továbbtanulásra egyszerre!De külön!!! 1. Célmeghatározás: -- a tájékozódás megkönnyítése (bonyolult és vastag a könyv) a változások kiemelése a fontos részek kiemelése a legfontosabb határidők kiemelése néhány gyakorlati tanács a könyv használatával kapcsolatban a felvételi lapok kitöltésével kapcsolatban a pótlólag benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatban érettségi választás 2. Mit vállal az iskola: a felvételi lap kitöltésének helyessége és pontossága a gyerekek (szülők) felelőssége -kérés esetén átnézem --

2 Tájékozódni lehet Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2010 szeptemberében induló képzések -érettségizetteknek Oktatási Hivatal: 1380 Budapest, Pf.1190 Telefon: Kormányzati Ügyféltájékoztató Központ 189 (1, majd 6-os menűpont) Konkrét egyetemek tanulmányi osztálya Educatio Kht. ügyfélszolg. (Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ)(1088 Bp. Reviczky u. 6.) Máshonnan jöhetnek téves információk Január végén újabb lehetőségek a napilapokban és a felvi-n

3 Mik a teendők? Továbbtanulás iránya Felvételi tájékoztató
A jelentkezési lap(ok) kitöltése (vagy elektronikus úton történő kitöltése) Megfelelő mellékletek beszerzése, elkészítése (elektronikus úton történő feltöltése) Csekk befizetése illetve átutalás Naptár -- el kell dönteni, milyen irányban tanul tovább a gyerek (ez már remélhetően megtörtént) -- nagyon alaposan át kell tanulmányozni a felsőoktatási felvételi tájékoztatót a.) ez a hivatalos forrás, minden másban szereplő adatok és lehetőségek lehetnek hamisak, vagy hibásak b.) a könyv megjelenését követő esetleges további lehetőségekről január végén az országos napilapokban és az interneten, lehet tájékozódni. nagyon figyelmesen kitölteni a jelentkezési lapokat -- be kell szerezni az összes mellékletet, pénzt befizetni, csekket ráragasztani a jelentkezési lapra és együtt az egész csomagot feladni postán, vagy e-módon --az e-felvételinél csak átutalás lehet, vagy internetes átutalás. Végszükség esetén lehet csekket kérni, de nem a felvételi lapról leszedni. Elektronikus jelentkezésnél kinyomtatni, aláírni stb. REGISZTRÁCIÓS LEVÉL (adatokat ellenőrizni, érettségin is)

4 Jelentkezni: Egyetemre, vagy főiskolára (és karra)
Szakra, adott esetben szakirányra Képzési szintre Munkarendre Finanszírozási formára Ezek mindegyikét nagyon pontosan meg kell nézni, és ki kell tölteni. A jelentkezési lapokról később. Korlátlan számú helyre lehet jelentkezni, de felvételt csak egyetlen helyre lehet nyerni!

5 O: egységes, osztatlan képzés
Képzési szint: A: alapképzési O: egységes, osztatlan képzés F: felsőfokú szakképzés

6 Munkarend: N: nappali E: esti L: levelező T: távoktatás

7 Finanszírozási forma:
A: államilag támogatott képzés K: költségtérítéses A: államilag finanszírozott képzés, CSAK 1 ÉVRE SZÓL!!!

8 Pontszámítás: Tanulmányi pontok (max. 200) - 5 tantárgy (100)
- érettségi %-os átlaga (100) Érettségi pontok (max. 200) : Felvételi tárgyak %-os eredménye alapján 3. Többletpontok (max.80) Egységesen 400 pont, többletpontokkal max. 480 pont. Rangsor, felveszik az első olyan helyre, ahova elég a pontszáma

9 Tanulmányi pontok számítása:
Magyar nyelv és irodalom átlaga Történelem Matematika Idegen nyelv Választott tárgy (két utolsó év végi osztályzatának összege szorozva 2-vel) Max. 100 pont Érettségi tárgyak %-os átlaga Max. 100 pont a.) csak 5 tantárgy (magyar évenkénti átlag, történelem,, matematika, választott idegen nyelv, és egy választott tárgy, ami bármi lehet, amit legalább 2 évig tanult a középiskolában, nem kell az érettségi tárgynak lenni! Nem kell érettségi tárgynak sem lenni!) Az összeget szorozzák kettővel. Ez max. 100 pont b.) érettségi %-os átlaga. Ha több, mint 5 tárgy van, akkor a 4 kötelező és a szabadon választottak közül a jobbik!

10 A két felvételi tárgy %-os eredménye
Érettségi pontok: A két felvételi tárgy %-os eredménye (nincs különbség a közép és emelt szintű eredmények között) Nagy változás: nem számítható érettségi pont, ha a jelölt pl. a gyakorlati vizsgát szóban teszi le! Lehet még : -szakmai alkalmassági vizsga és -gyakorlati vizsga

11 minden képzési területen
Többletpontok: Többletpont jogcíme jogcímen belüli kategória, vagy feltétel további feltétel többletpont a jogcímért adható max. többletpont megjegyzés 1. Nyelvtudás B2/középfokú komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány 35 50 minden képzési területen C1/felsőfokú komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga 2. Emelt szintű érettségi vizsgatárgyanként ha az érettségi pontot a legalább 30%-os emelt szintű érettségi eredményéből számítják 40 80 Legfeljebb 2 nyelvvizsgáért, maximum 50 pont Nyelvvizsgáért és emelt szintű nyelvi érettségiért csak az egyik címen adható pont???? A képzés nyelvéből szerzett nyelvvizsgáért ill. emelt szintű érettségiért többletpont nem adható

12 a jogcímért adható max. többletpont
Többletpont jogcíme jogcímen belüli kategória, vagy feltétel további feltétel többletpont a jogcímért adható max. többletpont megjegyzés 3. OKTV 1-10. helyezés tárgyanként 1, ha az adott tárgy felvételi tárgy 80 agrár, bölcsész, inf.,jog, gazdasági, műszaki, katonai, orvos, ped, term.tud., stb helyezés 50 helyezés 25 4. Sporteredmény világ és európa bajnokságon 3. helyig olimpiai sportágban 20 nem mindenütt !!!Legfeljebb 1 eredményért! országos bajnokságon 3. helyig 10 5. Előnyben részesítés Hátrányos helyzetű minden képzési területen Halmozottan hátrányos helyzetű Hátrányos helyzet: akit középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult. (lakóhely szerinti illetékes jegyző) Halmozottan hátrányos helyzetű az a hátrányos helyzetű, akinek a szülei a gyerek tankötelessé válásának időpontjában legfeljebb az iskola 8. évfolyamát fejezték be. Sporteredmények igazolása: oldalon egész táblázat

13 Összpontszám: tanulmányi pontok+érettségi pontok+többletpontok
2. kétszer az érettségi pontok+többletpontok Felsőfokú szakképzésben a tanulmányi pontokat is lehet kétszerezni! A kedvezőbbet számolják Nem vehető fel, aki – az emelt szintű érettségiért kapható többletpontok kivételével) a többletpontok nélkül nem éri el a 200 pontot. (Felsőfokú szakképzésben a 140 pontot) --a művészeti képzést leszámítva, ahol alkalmassági vizsgához kötik a felvételt, ott nem számítanak a pontok, csak a megfelelés. Jelentkezni akárhány helyre lehet, de felvételt egyetlen helyre lehet nyerni. A jelentkezőt az általa meghatározott sorrend alapján az első olyan helyre felveszik, ahol az intézményi ponthatárt elérte.

14 A felvételi lapokról: Minden önálló jelentkezési hely egy sor Aláírás
Bizonyítvány másolatok Nyelvvizsga bizonyítvány másolat(ok) Egyéb többletpontot igazoló másolatok Egyéb (orvosi igazolás, alkalmassági vizsga eredménye, stb.) Iskolalátogatási igazolás -- A jelentkezési lap a felvételiző összes jelentkezési helyének központi nyilvántartására, a felvételiző jelentkezési sorrendjének hiteles rögzítésére és diákigazolvány igénylésére szolgál. --A lapon szereplő jelentkezési helyek sorrendje a jelentkezési határidő után legfeljebb egyszer módosítható. (Pl. ha annak tudatában jelentkezett vidéki egyetemre pl. 1. helyen, hogy a nagynéninél fog lakni, de a nagynéni közben más városba költözött, vagy vállalta a költségtérítéses képzést előbb, mint az államilag finanszírozottat, de közben a család anyagi helyzete romlott…stb) --Minden szak, tagozat, képzési és finanszírozási forma önálló jelentkezésnek minősül, még akkor is, ha ugyanazon intézményen és karon belül hirdetik meg, azaz az intézményi táblázatok minden sora önálló jelentkezési helynek minősül. A zárójeles megjegyzéseket is be kell írni, a lábjegyzetet nem! --Lehet ugyanazon intézmény, ua. szakának csak államilag finanszírozott, csak költségtérítéses, vagy mindkét formájára is jelentkezni (feltéve, ha mindkét formát meghirdették). Nagyon meg kell fontolni a jelentkezés sorrendjét. lehetséges pl., hogy minden államilag finanszírozott hely elöl szerepel, és utána a költségtérítéses formák (pl. lényegesebb, hogy ne kerüljön pénzbe, mint a szak) lehetséges, hogy a szak fontosabb mindennél, ezért az államilag finanszírozott adott szakot rögtön követi ugyanannak a költségtérítéses formája és csak utána a többi  Minden mellékletről fénymásolat (nem kell hitelesíteni), az eredetit beiratkozásnál bemutatni

15 Személyes adatok PONTOSAN (3 név, stb)
Csekk és lap összetartozik

16 Csekk, kód ezek összetartoznak

17 Jelentkezési sorrend. Ha kevés a hely, új lapon folytatni, de csak 1 csekket befizetni!

18 6. pont: a lényeg!

19 az intézmény, kar betűkódja
sorrend az intézmény, kar betűkódja szak képzési szint munka-rend finansz. forma 1. E L T - Á J K jogász O N A 2. 3. B C kommunikáció és médiatudomány 4. alkalmazott közgazdaságtan 5. germanisztika-német szakirány 6. 7. gazdaságelemzés 8. 9. 10. 11. 12.

20 2.Kiegészítő díj: további 2000Ft/jelentkezési hely
Befizetendő: 1.Alapdíj: 9000 Ft, ez maximum 3 jelentkezési helyre (kivétel, ha csak a finanszírozási formában van eltérés, akkor max. 6 hely) 2.Kiegészítő díj: további 2000Ft/jelentkezési hely (kivétel, ha csak finanszírozási formában van eltérés) Lehet még vizsgadíj: alkalmassági, gyakorlati, ezt külön táblázat tartalmazza, az egyetemnek kell majd befizetni. ---A hátrányos helyzetű jelentkező az alapdíjból és csak abból 50%-os kedvezményt kaphat. ---A halmozottan hátrányos helyzetű jelentkező alapdíjból és csak abból 100%-os kedvezményt kaphat.

21 az intézmény, kar betűkódja
sorrend az intézmény, kar betűkódja szak képzési szint munkarend finansz. forma 1. E L T - Á J K jogász O N A 2. 3. B C kommunikáció és médiatudomány 4. alkalmazott közgazdaságtan 5. germanisztika-német szakirány 6. 7. gazdaságelemzés 8. 9. 10. 11. 12. Alapdíj:9000 Ft: 1., 2., 3., 6., 4., 8. sor. Kiegészítő díj: 5.sor 2000 Ft, 7.és 9. sor: 2000 Ft. Összesen: Ft.

22 8. tábla: idegen nyelvet és 1. választott tárgyat meg kell nevezni.
A 9. tábla üresen marad! Előrehozott érettségit sem kell beírni!!!

23 3. oldal, lap tetején név

24 sorolja fel a csatolt mellékleteket, iskolai bizonyítvány másolatok, befizetett csekket ragassza fel, írja alá A bekeretezett részben írja alá a gyerek akkor is, ha nem kér diákigazolványt! Szülő is írja alá, ha kell. Dátumot nem elfelejteni!

25 Mellékletek: Bizonyítvány másolatok
Nyelvvizsga bizonyítvány másolat(ok) Egyéb többletpontot igazoló másolatok Egyéb (orvosi igazolás, alkalmassági vizsga eredménye, stb) Iskolalátogatási igazolás Mellékletek a lapokhoz A4-es formátumban!!! Bizonyítvány másolatok Nyelvvizsga bizonyítvány másolat(ok) Egyéb többletpontot igazoló másolatok Egyéb (orvosi igazolás, alkalmassági vizsga eredménye, stb) Célszerű a csekkekről fénymásolatot készíteni csatolni kell 1.)minden olyan dokumentum fénymásolatát, amely a különböző felvételi feltételek teljesítésének, illetve a plusz pontok számításának figyelembe vételéhez kell. (Nem eredeti és nem közjegyző és nem az iskola által hitelesített fénymásolat kell) 2.) A mi gyerekeink az érettségi bizonyítványukat még nem tudják bemutatni, illetve lesznek a jelentkezési határidő után sikeres nyelvvizsgák. A kézhezvétel után haladéktalanul meg kell küldeni a fénymásolatokat. (Legvégső határidő: 2010.július 8.) Szülő írja alá, ha február 15-éig a gyerek nem tölti be a 18-adik évét.

26 Az iskola OM kódja 035243

27 Elektronikus jelentkezés (e-jelentkezés)
Regisztráció Kitöltés Szkennelés OFIK számlaszámára átutalás (nem csekk!) (Kedvezményezett: Oktatási Hivatal Számlaszám:…….36. oldal) Közlemény rovatba: felvételi azonosító Regisztrációs lap kinyomtatása, aláírása és postázása Lehet postai úton is küldeni a mellékleteket Átutalásról a bizonylatot nem kell küldeni, csak ha külön kérik

28 Naptár: Címek, telefonszámok Vizsgaidőpontok (alkalmassági is)
Érettségi bizonyítvány, egyéb dokumentumok pótlólagos bemutatásáról

29 Érettségi után új „felvételinél”:
Ismétlő érettségi Kiegészítő érettségi Szintemelő érettségi 2010-től: Változások a felvételi eljárásban   A 2010-es felsőoktatási felvételi eljárás során az alábbi fontos változások lesznek.   az agrár képzési területhez tartozó állatorvosi egységes, osztatlan képzés esetén a biológia és kémia érettségi vizsga tárgyak kötelezőek, a két tárgy közül az egyikből emelt szintű érettségi vizsga a felvételi követelmény; gazdaságtudományok képzési terület közgazdasági képzési ágában lévő alapszakok esetében a matematika tárgy választása kötelező; az orvos- és egészségtudomány képzési területhez tartozó általános orvos; fogorvos, illetve gyógyszerész egységes, osztatlan képzés esetén az érettségi vizsgatárgyak: biológia kötelező, a fizika vagy kémia közül pedig az egyiket kell választani. A két érettségi tárgy közül legalább egy tárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

30 H A T Á R I D Ő K Érettségi és felvételi jelentkezések egységes és végső határideje: február 15. E-felvételi hitelesítő adatlapok beküldési határideje február 23. Hiánypótlásra felszólítás: március 17. Április 30-ig regisztrációs lapnak meg kell érkeznie Esetleges sorrendmódosítás: július 8-áig. Hiányzó mellékletek pótlása: július 8. (Ez már a beérkezési határidő!!!) Eredmény: július 22.

31 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "- A közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény"

Hasonló előadás


Google Hirdetések