Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Educatio Kht. Országos Felsőoktatási Információs Központ Felsőoktatási felvételi 2008 Szeptemberben induló képzések.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Educatio Kht. Országos Felsőoktatási Információs Központ Felsőoktatási felvételi 2008 Szeptemberben induló képzések."— Előadás másolata:

1 Educatio Kht. Országos Felsőoktatási Információs Központ Felsőoktatási felvételi 2008 Szeptemberben induló képzések

2 Egy évben két felvételi eljárás Egy évben két egyenrangú felvételi eljárás: - Korlátlan számú jelentkezési hely megjelölhető - A felvételi kérelmek központi feldolgozása Szeptemberben induló képzések Jelentkezési határidő 2008. február 15. (Februárban induló képzések Jelentkezési határidő: 2007. november 15.)

3 Milyen képzések kerülnek meghirdetésre? 6-8 FÉLÉV ALAPKÉPZÉS EGY-EGY KÉPZÉSI ÁGA 2-4 FÉLÉV MESTERKÉPZÉS

4 Milyen képzések kerülnek meghirdetésre? > Felsőfokú szakképzés (4 félév) Bemeneti követelmény: legalább érettségi > Alapképzés (6-8 félév), egységes osztatlan képzés (10-12 félév) Bemeneti követelmény: legalább érettségi > Mesterképzés (4 félév) Bemeneti követelmény: szakirányú felsőfokú végzettség (legalább alapfokozat, vagy korábbi főiskolai/egyetemi végzettség)

5 Felvételi eljárás 2008 menetrendje Szeptemberben induló képzések A Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2008. szeptemberben induló képzések c. kiadvány megjelenése: 2007. december 15. Jelentkezési határidő: 2008. február 15. Hiánypótlásra felszólítás: Folyamatosan, de legkésőbb a jelentkezés beérkezését követő 30. napig Regisztrációs levél kiküldése: 2008. április végéig (!) Adatmódosítás, sorrendmódosítás, dokumentumcsatolás határideje: 2008. július 10. Felvételi döntés: várhatóan 2008. július 24.

6 Hogyan lehet jelentkezni? 1) Hagyományos papír alapú jelentkezési lapon vagy 2) elektronikus úton az E-felvételi rendszer keretében, amely a www.felvi.hu honlapon érhető el regisztrációt követően Korlátlan számú helyre lehet jelentkezni!

7 Felsőoktatási jelentkezési lap A jelentkezési lappal együtt kapható: Boríték (1380 Budapest, Pf. 1190) Készpénzátutalási megbízás (a befizetett csekk a megfelelő helyre felragasztandó) Kitöltési útmutató Jelentkezési laphoz csatolni kell: A jelentkezéskor már rendelkezésre álló és szükséges dokumentumok másolatát: >egyszerű fénymásolatban >egy példányban >A4-es formátumban A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok július 10-ig pótolhatók!

8 E-felvételi Kényelmesen, otthonról: A www.felvi.hu honlapon érhető el a felület regisztrációt követően.www.felvi.hu Az eljárási díj befizetése történhet átutalással vagy interneten keresztül Dokumentumcsatolás elektronikusan is. Súgók, hibaüzenetek, automatikus javítások, e-mailben küldött értesítések

9 A felvételi pontok számítása alapképzésen, egységes, osztatlan képzésen A jelentkező legkedvezőbb eredményeiből, a legkedvezőbb pontszámítási módszer alkalmazásával történik a felvételi összpontszám kiszámítása. Felvételi összpontszám (max. 480 pont): Tanulmányi pontok (max. 200 pont) Érettségi pontok (max. 200 pont) Többletpontok (max. 80 pont) Jogszabályban előírt minimum ponthatár alapképzésben 160 pont.

10 A felvételi összpontszám számítási módjai alapképzésen, egységes, osztatlan képzésen Tanulmányi pont és érettségi pont összege (max. 400 pont), hozzáadva a többletpontokat (max. 80 pont). Érettségi pont kétszerese (max. 400 pont), hozzáadva a többletpontokat (max. 80 pont). A fenti két számítási mód közül automatikusan a jelentkező számára kedvezőbb módon történik a pontszámítás. Művészet és művészetközvetítés képzési terület szakjain a gyakorlati vizsga (max. 200 pont) eredményének kétszerese. Egyes szakokon kizáró jellegű alkalmassági vizsga (pl. művészeti képzési terület szakjai, tanító, építészmérnök…stb.) szervezhető, amelynek eredménye „megfelelt” vagy „nem felelt meg” lehet.

11 Tanulmányi pont A tanulmányi pont a középiskolai és érettségi eredményekből számolt pont a következő módon: Középiskolai eredmények (5 tantárgy, max. 100 pont): magyar nyelv és irodalom (átlaga kerekítés nélkül!), történelem, matematika, egy választott idegen nyelv és egy választott tárgy utolsó tanult két év végi eredmények összege (max. 50), majd annak kétszerese. Választott tárgy: bármely legalább két évig tanult tárgy lehet Érettségi eredmények (5 tárgy, max. 100 pont): A négy kötelező és egy szabadon választott érettségi tárgy százalékos eredményéből számolt átlageredmény egész számra kerekítve. A 2005 előtti érettségi eredményeket átszámoljuk százalékos eredményekké.

12 Érettségi pont Az azonos képzési területen képzést folytató felsőoktatási intézmények által a képzési területre vonatkozóan meghatározott két érettségi tárgy százalékos eredményének összege alapján tárgyanként max. 100 pont. Az előírt lehetséges tárgyak közül minden esetben a jelentkező számára kedvezőbb eredményekből. (l. Tájékoztató 1. sz. táblázat - „és” / „vagy” kapcsolat) Anglisztika, germanisztika, romanisztika szakok bizonyos meghirdetésein adott nyelvből emelt szintű nyelvi érettségi követelmény. A 2005 előtti érettségi eredményeket átszámoljuk százalékos eredményekké (az átszámítási táblázatot l. Tájékoztatóban). Érettségit érintő kérdésekkel, érettségire való jelentkezéssel kapcsolatban a középiskola, vagy pedig az Oktatási Hivatal (korábban OKÉV) illetékes. Az Oktatási Hivatal területileg illetékes Regionális Igazgatóságainak elérhetőségei megtalálhatóak a www.okev.hu oldalon.

13 Többletpontok A különböző jogcímeken elért többletpontok összege legfeljebb 80 pont lehet. A jelentkező számára abban az esetben is csak 80 többletpontot lehet figyelembe venni, ha a különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak az összege ezt meghaladná. Jogszabály alapján minden szakon járó többletpontok:  nyelvtudásért (max. 50 többletpont)  emelt szintű érettségiért (max. 80 többletpont)  előnyben részesítés okán (max. 50 többletpont) Képzési területenként adható többletpontok:  tanulmányi versenyen elért adott eredményért  művészeti versenyen elért eredményért  szakirányú szakképesítés alapján  sporteredményért

14 Kötelező többletpontok Nyelvtudás (max. 50 többletpont): Államilag elismert C típusú középfokú: 35 többletpont felsőfokú: 50 többletpont Két középfokú nyelvvizsgáért is csak 50 többletpont adható. Emelt szintű érettségiért (max. 80 többletpont): Legalább 30%-os eredményű emelt szintű érettségi vizsgáért, amennyiben a jelentkező érettségi pontjait az emelt szinten teljesített vizsgaeredmény alapján számítják. Vizsgatárgyanként 40, maximum 80 többletpont számolható. Előnyben részesítés (max. 50 többletpont): -Hátrányos helyzet (25 többletpont) -Halmozottan hátrányos helyzet (50 többletpont) -Fogyatékosság miatt (50 többletpont) -Gyermekgondozás (50 többletpont) A többletpontra való jogosultságot megfelelő dokumentum másolatával igazolni kell (l. majd Felsőoktatási felvételi tájékoztató!)

15 Képzési területek szerinti többletpontok 1. sz. táblázat a Tájékoztatóban ! Alábbi többletpontok csak abban az esetben járnak, ha a képzési terület intézményei erről közösen így döntöttek. Tanulmányi verseny 1. OKTV, SZÉTV, TUDOK versenyek esetében tárgyanként egy, ha érettségi pontot adó tárgyból ért el meghatározott helyezést. Tanulmányi verseny 2. Innovációs versenyeredmény Művészeti versenyeredmény alapján Szakirányú szakképesítés alapján OKJ szerinti emelt vagy felsőfokú (54, 55) szakképesítésért, vagy technikusi végzettségért (l. felvi.hu) Sporteredmény Olimpiai, paralimpiai, siketlimpiai és sakkolimpiai sportágban nemzetközi vagy országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért

16 Felvételi pontok számítása felsőfokú szakképzésen Felvételi összpontszám: 1. Tanulmányi pontok kétszerezése+kötelező többletpont 2. Tanulmányi és érettségi pontok összeadása+kötelező többletpont 3. Érettségi pontok kétszerezése+kötelező többletpont Felsőfokú szakképzésben az érettségi pontok számítása a jelentkező által igazolt érettségi eredmények közül a két legjobb eredményből történik! Jogszabályban előírt minimum ponthatár felsőfokú szakképzésen 140 pont.

17 Felvételi pontok számítása mesterképzésen A mesterképzésre jelentkezők rangsorolása a felvételi kormányrendeletben meghatározott keretfeltételeknek megfelelően, azonban nem központi feltételek alapján történik. A felsőoktatási intézmény saját hatáskörben dönt a mesterképzésre jelentkezők felvételéről szakonként egységes rangsorolás alapján. A jelentkező teljesítményét minden esetben 100 pontos rendszerben értékelik. Az értékelés független attól, hogy a jelentkező mely felsőoktatási intézményben szerezte korábbi oklevelét. A művészet, művészetközvetítés és sporttudományi képzési területre jelentkezők esetében a jelentkezők teljesítményét kizárólag a gyakorlati vizsga alapján is megállapíthatja az intézmény. Kötelező többletpontot adni előnyben részesítés okán, az intézmény által meghatározott mértékben maximum 10 pontig, egyéb jogcímeken az intézmény döntése alapján kapható többletpont.

18 Tájékozódási lehetőségek OFIK kiadványok Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2008- szeptemberben induló képzések (december 15-től) Felvételi tájoló 1-3. (már a boltokban) Diploma 2008 – Felvi rangsorokkal (HVG különszám) (november közepétől) Felvi Magazin Intézményi nyílt napok – Felvi.hu nyílt nap kereső Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás 2008 – január 18-19. Budapest, Syma „A” Csarnok Telefonon Kormányzati Ügyféltájékoztatási Központ 189 (1-es nyelvválasztó, majd 6-os menüpont: jelentkezéssel kapcsolatos információk) E-mailben info@felvi.hu Személyesen Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ (HIK) 1088 Budapest, Reviczky u. 6. hétfő- péntek 10-18 óráig. Felvi.hu Minden, ami felsőoktatás OFIK jogász, pályaorientációs tanácsadás

19

20 Educatio Kht. Országos Felsőoktatási Információs Központ www.felvi.hu info@felvi.hu Köszönjük a figyelmet !


Letölteni ppt "Educatio Kht. Országos Felsőoktatási Információs Központ Felsőoktatási felvételi 2008 Szeptemberben induló képzések."

Hasonló előadás


Google Hirdetések