Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Felsőoktatási felvételi eljárás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Felsőoktatási felvételi eljárás"— Előadás másolata:

1 Felsőoktatási felvételi eljárás
Educatio Társ. Szolg. Nonprofit Kft. Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) Felsőoktatási felvételi eljárás

2 6-8 FÉLÉV ALAPKÉPZÉS EGY-EGY KÉPZÉSI ÁGA
Képzési szerkezet 6-8 FÉLÉV ALAPKÉPZÉS EGY-EGY KÉPZÉSI ÁGA OSZTATLAN KÉPZÉS (17 db szakon) 10-12 FÉLÉV szak Felsőfokú szakképzés 4 félév 2-4 FÉLÉV MESTERKÉPZÉS Doktori képzés 6 félév MUNKAERŐPIAC

3 Felvételi eljárás menetrendje: 2010. februárban induló képzések
Februárban induló képzésekre a felvételi meghirdetés publikálása, e-felvételi indulása: október közepe Jelentkezési határidő: november 15. (mivel munkaszüneti napra esik, ezért november 16.) Dokumentumok végső benyújtási határideje (érettségi, nyelvvizsga, felsőfokú végzettség), valamint adatmódosítás, egyszeri sorrendmódosítás határideje: január eleje Ponthatárok megállapítása: január közepén

4 Felvételi eljárás menetrendje: 2010. szeptemberben induló képzések
Felvételi meghirdetés publikálása: illetve Felvételi tájékoztató megjelenése: 2009. december közepe Tájékoztató hivatalos kiegészítésének megjelenése: január vége Jelentkezési határidő: 2010. február 15. E-felvételi esetében hitelesítési határidő: február 23. Regisztrációs adatok megtekinthetők / regisztrációs levél kézhezvétele: 2010. április vége Dokumentumok benyújtási határideje (pl. középiskolai bizonyítvány): 2010. június 2. Dokumentumok végső benyújtási határideje (érettségi, nyelvvizsga, felsőfokú végzettség), valamint adatmódosítás, egyszeri sorrendmódosítás határideje: 2010. július 8. Ponthatárok megállapítása: július 22. Besorolási döntés, felvételi döntés kézhezvétele: 2010. augusztus eleje Pótfelvételi eljárás (előreláthatólag): augusztus

5 Hogyan kezdjünk neki? Döntéselőkészítés, megalapozott pályaválasztás
szubjektív: önismeret (érdeklődés-képesség-motiváció) => menüpont objektív: anyagi perspektívák, elhelyezkedési lehetőségek, élethelyzet =>Felvi könyvek: Felvételi tájoló Felvi rangsorokkal Szakok, intézmények választása Szakleírások, rangsorok, intézményi nyílt napok, statisztikák => Felvételi tájoló Felvi rangsorokkal Jelentkezés benyújtása, rangsorolás => =>Felsőoktatási felvételi tájékoztató – szeptemberben induló képzések (külön kötetek!) Megfelelő, hivatalos és aktuális tájékozódási csatornák aktív használata!

6 Statisztikák, rangsorok Egyetemek, főiskolák Kiadványaink online rendelés Szakkereső Szakleírások Felvi-rangsor Az Én Felvim – belépés Felvételi információk Pályaorientáció Felvi fórum

7 Jelentkezés benyújtása Hogyan lehet jelentkezni?
Elektronikus úton (e-felvételi), a weboldalon, regisztrációt követően. Jelentkezési határidő ebben az esetben az adatok rögzíthetőségét jelenti. vagy 2) Hagyományos jelentkezési lapon. Jelentkezési határidő ebben az esetben a postára adás határidejét jelenti. Korlátlan számú helyre lehet jelentkezni!

8 E-felvételi folyamata I.
Regisztráció a honlapon => Az Én felvim

9 E-felvételi folyamata II.
E-felvételi menüpont => biztonsági kód (a regisztrációkor megadott címre érkezik automatikusan az első bejelentkezés alkalmával)

10 E-felvételi folyamata III.
Adatok rögzítése (jelentkezési lap pontjainak megfelelően ellenőrzött felületeken – űrlapokon)

11 E-felvételi folyamata IV.
Dokumentumok feltöltése elektronikusan (nem kötelező elektronikusan) Eljárási díj befizethető: folyószámláról történő banki átutalással vagy interneten keresztül bankkártya segítségével (de postai készpénz-átutalási megbízás, ún. „sárga csekk” is igényelhető, melyet a regisztrációs csomaggal együtt kap meg a jelentkező) E-felvételi hitelesítése (2010. február 23.): =>ún. hitelesítő adatlap segítségével =>Ügyfélkapu segítségével (egyszeri okmányirodai regisztrációt igényel)

12 Jelentkezéskor mit kell benyújtani?
Jelentkezéshez csatolni kell: a jelentkezéskor rendelkezésre álló és a felvételi kérelem elbírálásához szükséges dokumentumokat végzettséget igazoló dokumentumot, pontszámításhoz szükséges, többletpontokat igazoló dokumentumokat minden egyéb, adott felsőoktatási intézmény által kért dokumentumot: egyszerű fénymásolatban egy példányban A4-es formátumban A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok a felvételi eljárás folyamán pótolhatók legkésőbb július elejéig!

13 Mire figyeljünk jelentkezéskor?
A kötelezően kitöltendő mezőket mindenképp töltsük ki A postacímen kívül egyéb elérhetőségeket igyekezzünk megadni (vonalas és/vagy mobiltelefonszám, cím – utóbbinak a jelentkezési időszak után is lehet jelentősége) Pontosan és az aktuális meghirdetésekből tájékozódjunk, a jelentkezési helyek megadásakor a teljes szaknevet adjuk meg! Csak olyan meghirdetést választhatunk, amelyet adott eljárásban, adott intézmény valóban meg is hirdetett! A kitöltési útmutatónak megfelelően töltsük ki a mezőket! (jelentkezési lap) (jelentkezési lap) (jelentkezési lap) (jelentkezési lap) (jelentkezési lap)

14 A jelentkezési sorrend
A képzés minden paraméterét pontosan kell megadni! intézmény/kar betűkódja, szak, képzési szint-munkarend-finanszírozási forma betűjele A szak teljes nevét az esetleges (zárójeles kiegészítésekkel) együtt kell feltüntetni! A sorrend saját preferencia-sorrendünket tükrözze!

15 Példák a jelentkezési sorrendre 1.
ELTE-BTK magyar ANA DE-BTK magyar ANA SZTE-BTK magyar ANA ELTE-BTK magyar ANK DE-BTK magyar ANK SZTE-BTK magyar ANK vs. elsősorban szakot választok elsősorban szakot, de utána intézményt is preferálok

16 Példák a jelentkezési sorrendre 2.
DE-ÁJK jogász ONK ELTE-ÁJK jogász ONK DE-ÁJK jogász ONA ELTE-ÁJK jogász ONA DE-ÁJK jogi asszisztens FNA DE-ÁJK jogi asszisztens FLK valószínűleg hibás megfontolás szakválasztás „biztonsági tartalékkal”

17 A felvételi eljárási díj
Legfeljebb 3 jelentkezés esetén 9000 Ft (alapdíj), ezen túl jelentkezésenként 2000 Ft (kiegészítő díj), egy összegben, központilag kell befizetni Intézményi vizsgák esetén (FFT alapján) jelentkezésenként max Ft (külön eljárási díj), felsőoktatási intézménynek kell befizetni A jogosultság megfelelő igazolása és a jelentkezési határidőig a jelentkezési lappal együtt történő benyújtása esetén hátrányos helyzetű jelentkező a felvételi eljárási alapdíj 50%-ának (4500 Ft) halmozottan hátrányos helyzetű jelentkező a felvételi eljárási alapdíj 100%-ának (9000 Ft) megfelelő összegű költségmentességben részesül.

18 A felvételi pontok számítása: alapképzésen, egységes, osztatlan képzésen
A jelentkező igazolt eredményeiből, a legkedvezőbb pontszámítási módszer alkalmazásával, történik a felvételi összpontszám kiszámítása. Felvételi összpontszám (max. 480 pont): Tanulmányi pontok (max. 200 pont) Érettségi pontok (max. 200 pont) Többletpontok (max. 80 pont)

19 A felvételi összpontszám számítási módjai: alapképzésen, egységes, osztatlan képzésen
Tanulmányi pont és érettségi pont összege (max. 400 pont), hozzáadva a többletpontokat (max. 80 pont). Érettségi pont kétszerese (max. 400 pont), hozzáadva a többletpontokat (max. 80 pont). A fenti két számítási mód közül automatikusan a jelentkező számára kedvezőbb módon történik a pontszámítás. Művészet és művészetközvetítés képzési terület szakjain a tanulmányi pont (max. 200 pont) +gyakorlati vizsga (max. 200 pont), intézményi döntéstől függően gyakorlati vizsga (max. 200 pont) eredményének kétszerese, Egyes szakokon kizáró jellegű alkalmassági vizsga (pl. művészeti képzési terület szakjai, tanító…stb.) szervezhető, amelynek eredménye „megfelelt” vagy „nem felelt meg” lehet.

20 Tanulmányi pont (max. 200 pont)
A tanulmányi pont a középiskolai és érettségi eredményekből a következő módon számítódik: 1. Középiskolai eredmények (max. 100 pont): Öt tantárgy (magyar nyelv és irodalom (átlaga kerekítés nélkül!), történelem, matematika, egy választott idegen nyelv és egy választott tárgy) utolsó tanult két év végi eredményeinek összege, majd annak kétszerese. Választott tárgy: bármely legalább két évig tanult tárgy lehet, jelentkezési lapon vagy később külön nyilatkozattal kell választani! 2. Érettségi eredmények (max. 100 pont): A négy kötelező és egy szabadon választott érettségi tárgy százalékos eredményéből számolt átlageredmény egész számra kerekítve. A 2005 előtti érettségi eredmények átszámolhatóak százalékos eredményekké.

21 Érettségi pont (max. 200 pont)
Az azonos képzési területen képzést folytató felsőoktatási intézmények által a képzési területre (szakra) vonatkozóan meghatározott: KÉT érettségi tárgy százalékos eredménye (tárgyanként max. 100 pont) Az előírt lehetséges, választható módon felsorolt tárgyak közül minden esetben a jelentkező számára kedvezőbb eredményekből történik a pontszámítás (l. felvételi meghirdetés 1. sz. táblázat, illetve intézményi meghirdetések). Emelt vagy középszint? Anglisztika, germanisztika, romanisztika szakok bizonyos meghirdetésein adott nyelvből, továbbá az orvostudományi képzési ág szakjain valamely előírt érettségi követelményből emelt szintű érettségi a felvételi követelmény.

22 Egy példa Iskolai eredmények Érettségi eredmények 92 pont 83 pont
Jogász Egy példa Iskolai eredmények Érettségi eredmények 5 tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményének átlaga 82,8 egész számra kerekítve 5 tárgy utolsó két évének év végi eredményeinek összege x 2 A két felvételi tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményeinek összege 92 pont 83 pont 167 pont Tanulmányi pontok: 175 pont Érettségi pontok: 167 pont Felvételi pontszám tanulmányi pont és érettségi pont összegzésével: 342 pont Felvételi pontszám érettségi pont kétszerezésével: 334 pont

23 Többletpontok A különböző jogcímeken elért többletpontok összege legfeljebb 80 pont lehet. A jelentkező számára abban az esetben is csak 80 többletpontot lehet figyelembe venni, ha a különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak az összege ezt meghaladná. Jogszabály alapján minden szakon kötelező többletpontok: nyelvtudásért (max. 50 többletpont) emelt szintű érettségiért (max. 80 többletpont) előnyben részesítés okán (max. 50többletpont) Képzési területenként kötelezően adható többletpontok (1. sz. táblázat): tanulmányi versenyen elért adott eredményért művészeti versenyen elért eredményért szakirányú, emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítés alapján sporteredményért

24 Kötelező többletpontok
Nyelvtudás (max. 50 többletpont): Államilag elismert C típusú középfokú: 35 többletpont felsőfokú: 50 többletpont Két középfokú nyelvvizsgáért is csak 50 többletpont adható, a képzés nyelvéért nem jár! Emelt szintű érettségiért (max. 80 többletpont): Legalább 30%-os eredményű emelt szintű érettségi vizsgáért, amennyiben a jelentkező érettségi pontjait az emelt szinten teljesített vizsgaeredmény alapján számítják. Vizsgatárgyanként 40 többletpont, ezen jogcímen maximum 80 többletpont számolható. Előnyben részesítés (max. 50 többletpont): hátrányos helyzet (25 többletpont) halmozottan hátrányos helyzet (50 többletpont) fogyatékosság miatt (50 többletpont) gyermekgondozás (50 többletpont) A többletpontra való jogosultságot megfelelő dokumentum másolatával igazolni kell (ld. Felvételi tájékoztató!)

25 Képzési területenként adható többletpontok I.
1. sz. táblázat a Tájékoztatóban ! Alábbi többletpontok csak abban az esetben járnak, ha a képzési terület intézményei erről közösen így döntöttek. Tanulmányi verseny 1. OKTV, SZÉTV, TUDOK versenyek esetében tárgyanként egy versenyeredmény alapján, ha érettségi pontot adó tárgyból ért el meghatározott helyezést. Tanulmányi verseny 2. Innovációs versenyeredmény Művészeti versenyeredmény alapján Szakirányú szakképesítés alapján OKJ szerinti emelt szintű vagy felsőfokú (54, 55) szakképesítésért vagy technikusi képesítő bizonyítványért. Sporteredmény Olimpiai, paralimpiai, siketlimpiai és sakkolimpiai sportágban: világ- és Európa-bajnokságon vagy az országos sportági szakszövetség által szervezett országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért. (Az adott sportág országos sportági szakszövetsége által kiadott igazolás alapján. )

26 Képzési területenként adható többletpontok II.

27 Felvételi pontok számítása: felsőfokú szakképzésen
Felvételi összpontszám: 1. Tanulmányi és érettségi pontok összeadása + kötelező többletpont. 2. Érettségi pontok kétszerezése + kötelező többletpont. 3. Tanulmányi pontok kétszerezése + kötelező többletpont (csak felsőfokú szakképzés). Felsőfokú szakképzésben az érettségi pontok számítása a jelentkező által igazolt érettségi eredmények közül bármelyik két legjobb érettségi vizsgaeredményből történik! Többletpont: emelt szintű érettségiért, nyelvtudásért, előnyben részesítésért kapható.

28 Felvételi pontok számítása: mesterképzésen
A mesterképzésre jelentkezők rangsorolása a felvételi kormányrendeletben meghatározott keretfeltételeknek megfelelően, azonban nem központi feltételek alapján történik. A felsőoktatási intézmény saját hatáskörben dönt a mesterképzésre jelentkezők felvételéről szakonként egységes rangsorolás alapján. A jelentkező teljesítményét minden esetben 100 pontos rendszerben értékelik. Az értékelés független attól, hogy a jelentkező mely felsőoktatási intézményben szerezte korábbi oklevelét. Kötelező többletpontot adni előnyben részesítés okán, az intézmény által meghatározott mértékben maximum 10 pontig, egyéb jogcímeken az intézmény döntése alapján kapható többletpont.

29 További felvételi feltételek mesterképzésben (kreditvizsgálat)
Szakonként került meghatározásra, hogy milyen korábbi szakokon szerzett oklevelek fogadhatók el. Az előzményként elfogadott szakok három csoportra oszthatók: 1. teljes kreditérték beszámítással, külön vizsgálat nélkül figyelembe vehető szakok, 2. a szaknál meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető szakok, 3. minden egyéb szak. A 2. és 3. esetben a megszerzett oklevélhez teljesített ismereteket az az intézmény vizsgálja meg részletesen, amelybe mesterszakra jelentkezett (ún. kreditelismerési eljárás). A kreditelismerési eljárás következményei: 1. teljesen elismerik, 2. felvételhez elismerik, de többlet-tanulmányokra kötelezik, 3. nem ismerik el, ezért nem vehető fel adott szakra. A kreditelismerési eljárást a jelentkezés előtt célszerű kezdeményezni annál a felsőoktatási intézménynél, amelybe jelentkezik!

30 A www.felvi.hu honlapon érhető el a felület regisztrációt követően.
Benyújtott jelentkezéshez kapcsolódó tájékozódás Az Én felvim-ben Szolgáltatásai: jelentkezési funkciók (2010. decembertől a jelentkezési határidőig) Jelentkezési határidő után májustól minden jelentkező számára: adatokba betekintés, módosítás dokumentumfeltöltés feldolgozás nyomon követése, dokumentumhiányok megtekintése sorrendmódosítás pontszámok, ponthatárok és besorolási döntés megtekintése A honlapon érhető el a felület regisztrációt követően.

31 Tájékozódási lehetőségek I.

32 Tájékozódási lehetőségek
Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás január Telefonon Kormányzati Ügyféltájékoztatási Központ: 189, 6-os menüpont vagy Educatio Nonprofit Kft. Ügyfélszolgálata: ben Személyesen Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ (HIK) 1088 Budapest, Reviczky u. 6. munkanapokon óráig, szerdánként 8-18 óráig Felvi.hu Szakkereső, szakleírások, kalkulátorok, fórum OFIK jogász, pályaorientációs tanácsadás nyílt nap kereső a Felvi.hu-n Felvi könyvek

33 Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Köszönöm a figyelmet ! Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.


Letölteni ppt "Felsőoktatási felvételi eljárás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések