Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Regionális Civil Egyeztetések (RECE) Program Helyzetelemzés tapasztalatai Oprics Judit Társadalmi egyeztetés támogatása program vezetője 2008. október.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Regionális Civil Egyeztetések (RECE) Program Helyzetelemzés tapasztalatai Oprics Judit Társadalmi egyeztetés támogatása program vezetője 2008. október."— Előadás másolata:

1 Regionális Civil Egyeztetések (RECE) Program Helyzetelemzés tapasztalatai Oprics Judit Társadalmi egyeztetés támogatása program vezetője 2008. október

2 Regionális Civil Egyeztetések (RECE) program Program célja a civil szervezetek, társadalmi egyeztetések erősítése a Közép-Magyarországi Régió közigazgatási és államigazgatási döntéshozatalaiban, a fejlesztési programok és tervek kialakításában, azaz a civil szervezetek aktivizálása, a létező együttműködési formák életre keltése, és konszenzusos regionális egyeztetési rendszerek kialakítása és életre hívása. Helyzetelemzés megtalálható a www.osszefogas.nonprofit.hu honlapon.www.osszefogas.nonprofit.hu

3 Elemzés alapja:  Jogszabályok, rendeletek, jogi szabályozás dokumentumai  Elemzések, cikkek a régióban működő civil szervezetekről, társadalmi egyeztetésekről  Beszélgetések szakértőkkel  Interjúk a régióban tevékenykedő civil szervezetek, közigazgatási intézmények, együttműködéseket, fejlesztéseket koordináló szervezetek képviselőivel

4 A helyzetelemzés főbb megállapításai: Átláthatatlan és folyamatosan változó  döntéshozatali folyamatok, döntési hierarchiák az államigazgatásban és a közigazgatásban,  rendszer a fejlesztési tervezésben és megvalósításban,  statisztikai nyilvántartás hiányosságai. Döntési szintek összevisszasága:  országos,  regionális,  megyei,  kistérségi illetve  helyi önkormányzati szinten.

5 Társadalmi egyeztetések kistérségi szinten I. Közigazgatási, közfeladat-ellátásra vonatkozó döntések befolyásolása  a közigazgatás fő döntési szintje a régió és a települési önkormányzati szint  kistérségi szinten a közigazgatási működés kialakulatlan  valószínűsíthető a kistérség szerepének erősödése a jövőben  erős és közvetlen lakossági és civil szervezeti érintettség Egyeztetések jellemzői:  rendkívül alacsony esetszám  civil szervezetek aktivitása helyi szintre fókuszál  általános információhiány, alultájékozottság  alacsony közigazgatási fogadókészség

6 Társadalmi egyeztetések kistérségi szinten II. Fejlesztési döntések, fejlesztési tervezés befolyásolása  kistérségi szint komoly szerepet kap  erős szabályozottság, Európai Uniós elvárások  civil szervezetek formálisan hangsúlyos szerepe Egyeztetések jellemzői:  magas esetszám (kötelező folyamat kötelező civil részvétellel)  lehetőség a civil érdekképviseletre, a lakossági és civil érdekek, vélemények megjelenítésére  visszacsatolás hiánya  civil szervezetek motiváltsága alacsony szintű, és folyamatosan csökken  hatalmi és politikai meghatározottság  Internet alapú kommunikáció Civil Egyeztető Fórumok

7 Társadalmi egyeztetések kistérségi szinten III. Eseti döntésbefolyásolás  civil kezdeményezés, probléma-felismerés  partner találás kulcsszerepe  informálódás nehézségei  dokumentálás hiánya Működés jellemzői:  alacsony esetszám  legsikeresebb civil érdekképviselet  magas és fenntartható motiváltság  hatékony forma és eszközválasztás  finanszírozás hiánya

8 A társadalmi egyeztetést hátráltató legfontosabb tényezők I.  információáramlás hiányossága  partner keresés nehézsége, politikai és hatalmi meghatározottság  szereplők felkészületlensége  civil szervezetek alacsony szintű motiváltsága  közigazgatás alacsony szintű fogadókészsége  forráshiány  kommunikációs hiányosságok, Internet alapú eszközök túlsúlya  közérthetőségre és széles körű tájékoztatásra való törekvés hiánya  dokumentálás hiánya  értékelés hiánya, egyoldalúsága

9 A társadalmi egyeztetést hátráltató legfontosabb tényezők II. Döntéshozó és a civil szervezetek kapcsolata  helyi és megyei szintű kapcsolat kismértékű, nincs kapcsolat kistérségi szinten  ismeretlenség ellehetetleníti a partnerség kialakulását, bizalmatlanság  politikai függés, összefonódások  anyagi függés, támogató-támogatott viszony  átláthatatlan döntéshozatali, döntés-előkészítési folyamatok  döntéshozó kapcsolati preferenciáinak érvényesülése  aktív civil szervezetek dominanciája  egyeztetések, együttműködések esetlegessége  egyeztetések szabályozatlansága, rutin hiánya, tervezhetetlenség  civil szervezetek, képességeik, tudásuk alacsony elismertsége  közös partnerség-fejlesztő alkalmak, képzések, tréningek hiánya

10 Köszönöm a figyelmet! Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány 1024 Budapest, Margit krt. 43-45. IV.3. Tel.: +36 1 315 3151 Fax: +361 315 3366 Web: www.niok.hu/egyeztet.html, www.nonprofit.huwww.niok.hu/egyeztet.htmlwww.nonprofit.hu Email: contact@niok.hucontact@niok.hu


Letölteni ppt "Regionális Civil Egyeztetések (RECE) Program Helyzetelemzés tapasztalatai Oprics Judit Társadalmi egyeztetés támogatása program vezetője 2008. október."

Hasonló előadás


Google Hirdetések