Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A modern állam születése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A modern állam születése"— Előadás másolata:

1 A modern állam születése
A felfedezések kora, reformáció, a vesztfáliai államrend kialakulása század Európa

2 Milyen volt Európa? Középkor – újkor határa Relatív gyengeség
Szétaprózódott, képzetlen, gyéren lakott Törökök előrenyomulása Mégis gazdasági csoda Tudomány, társadalomszerkezet, földrajz, véletlenek Piac kiépülése (tömegtermékek)

3 Felfedezések és tengeri kereskedelem Kereskedők, iparosok
Áruk beáramlása - tömegtermelés Kereskedők, iparosok Erős városok – jogrend Katonai forradalom Vs. Puskapor hatalmak Fegyverkezési verseny – hatalmi pluralitás Technológia, tudomány – racionalista gondolkodás

4 Fordulópontok 1340-es évek, pestis 1453. 100 éves háború
1453. Konstantinápoly eleste 1492. Granada és Kolumbusz 1498. a reneszánsz csúcsa: „Az utolsó vacsora” 1517. Wittenberg 1648. vesztfáliai béke

5 Az Európán kívüli világ a 15-17. században
Nagy birodalmak – Európa viszonya Felfedezések kezdete 1492. utána pápai áldás (1494. Tordessillas; Zaragoza) Afrika: Portugálok – Kelet-Afrika, Ázsia: Portugálok: India, Kelet-Ázsia, Délkelet-Ázsia Japán elzárkózik, Kína érdektelen Kereskedelmi társaságok: Angol Kelet-Indiai Társaság: 1600 Holland Kelet-Indiai Társaság: 1602 Amerika: rabszolga kereskedelem; 1521– Mexikó; Peru Nemesfémek, demográfiai következmények, járványok és háborúk 16.század végén angolok is megjelentek, majd franciák

6 A felfedezések következménye
Nyugati világ felemelkedése Tudományos forradalom Felfedezések Árforradalom Hadviselés Globalizáció

7 Európa a 15-17. században Reneszánsz - humanizmus Reformáció
Luther ( ) Kálvin ( ) 1555: vallásbéke - Augsburg Ellenreformáció (barokk) Megújulás a katolikus egyházon belül, jezsuiták Tridenti zsinat ( ; ; )

8 Miért nem egységes Európa?
Vs. puskapor birodalmak „nem nyugszik le a nap” Középkori univerzalizmus – Német-Római Birodalom – egyfajta egység (mítosza) Széttagoltság – szuverenitás meghatározása problémás NRB: választófejedelmek, hűbéri rendszer - Rajnai palotagróf - Szász-wittenbergi hg. - Trieri hg - Mainz Cseh király - Köln Brandenburgi őrgróf

9 V. Károly birodalma Itáliai háborúk – páviai csata (I. Ferenc fogságban) A francia-ottomán szövetség ellen Szövetség a perzsákkal Ellenreformáció - háborúk- Schmalkaldeni szöv ( ), belső problémák Anglia szövetséges lesz Gyarmatosítás Habsburg örökség megosztása: II. Fülöp-I. Ferdinánd

10 II. Fülöp (1556-1598) „Aranykor” I. Mária férje – Anglia királya
Későbbi házasságok Törökök ellen (Szent Liga 1560) 1571. Lepanto Reformáció ellen Kölni csata ( ) Franciák és angolok is beszálltak 1588. Nagy Armada veresége

11 Franciaország I. Ferenc (1515-1547)-II. Henrik (1547-1559)
Háborúk Itáliában – Spanyolok ellen [Pávia 1525]; ottomán szövetségben – VIII. Henrik ellen É-on; é-amerikai felfedezések Később: IX. Károly ( ) III Henrik ( ) – (Vallásháborúk , Nantes – ediktum 1598) IV Henrik ( ) „Paris vaut bien un messe” - Kihal a Valois-ág – Bourbonok

12 Anglia VIII. Henrik (1509-47 ) I. Erzsébet (1558-1603)
1534 – elszakadás Rómától - reformáció Itáliai háborúk, Fro. elleni műveletek Hajóhad fejlesztése I. Erzsébet ( ) Francia vallásháborúban hugenották szövetségese 1562. Le Havre 1585. II. Fülöp ellen Németalföldön 1589. IV. Henrik mellé áll csapatokkal Észak-Amerika Kapcsolat IV. Ivánnal

13


Letölteni ppt "A modern állam születése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések