Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A REFORMÁCIÓ ÉS HATÁSA A MŰVELŐDÉSBEN

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A REFORMÁCIÓ ÉS HATÁSA A MŰVELŐDÉSBEN"— Előadás másolata:

1 A REFORMÁCIÓ ÉS HATÁSA A MŰVELŐDÉSBEN

2 A REFORMÁCIÓ FOGALMA A reformáció: a 16. században indult mozgalom
Hatása a művelődés minden területén felismerhető A szó jelentése: helyreállítás Előzményei: A nagy földrajzi felfedezések A könyvnyomtatás feltalálása A tudományok és művészetek 15. századi újjáéledése A katolikus egyházzal szembeni elégedetlenség fokozódása

3 AZ ELŐZMÉNYEK John Wicliff (1324-1384)
angol teológus reformátor, a reformáció előtti vallásújítók (előreformátorok) egyik legnagyobb alakja. bibliafordító - a kész fordítást faluról falura vándorló szegény prédikátorok segítségével terjesztette a köznép között.(Felnőttképzési vonatkozások)

4 AZ ELŐZMÉNYEK A huszitizmus
A katolikus egyház megreformálására tett első kísérlet Husz Jánosnak, a prágai egyetem tanárának nevéhez fűződik. Reformtörekvéseit összekötötte a cseh nemzeti érdekek védelmével. Zsigmond király a konstanzi zsinaton (1415) átadta Huszt a világi hatóságoknak, és azok máglyán elégették. Jan Husz ( )

5 AZ ELŐZMÉNYEK Girolamo Savonarola (1452-1498)
Domonkos rendi szerzetes Egyes vélemények szerint – előreformátor Cél: a katolikus egyház reformja Kiváló szónok – prédikációi a korabeli egyházi élet erkölcstelensége ellen Könyv és képégetés Savonarola és VI. Pál pápa – egyházi törvényszék 1498 – Firenzében máglyahalált halt

6 ERASMUS ( ) Erasmust tekintjük szellemi tekintetben a reformáció közvetlen előkészítőjének. A katolikus egyházzal nem szakított, hanem belső megújulásáért, megtisztulásáért küzdött. Racionális alapokra helyezett teológiát kívánt. A humanista eszmék békés hirdetőjeként, a radikális változtatásoktól idegenkedett. Így, noha előkészítője volt a reformációnak, azt tartózkodással fogadta.

7 A REFORMÁCIÓ KÖZVETLEN KIVÁLTÓ OKAI
A katolikus egyházzal szembeni elégedetlenség Adók növekedése Parasztfelkelések Búcsúcédulák: Bűnbocsánat pénzért VI. Sándor IV.Sixtus X. Leo

8 A REFORMÁCIÓ IRÁNYZATAI
LUTHER – evangélikusok (Németország) KÁLVIN - reformátusok (Svájc) ZWINGLI – (Svájc) HUGENOTTÁK - (Franciaország) ANGLIKÁNOK -VIII. HENRIK – (Anglia)

9 Luther kiszögezi tanait a wittenbergi vártemplom
1517. október 31 –Wittenberg Tanai: a bűnt Isten bocsáthatja meg nincs szükség költséges szertartásokra, egyházi vagyonra, pápai hatalomra, szerzetesekre, Az egyházi vagyont világi kézbe kell adni Luther kiszögezi tanait a wittenbergi vártemplom kapujára

10 LUTHER ESZMÉINEK TERJEDÉSE
Luther –eretnek –kiközösítik (wormsi ediktum) Nagy Frigyes – Wartburg Itt fordítja le a Bibliát –megteremti a német irodalmi nyelv alapjait 1520-as évek – tanai gyorsan terjednek Németországban – az egyház javai világi hatalom alá kerülnek 1530 – ausburgi birodalmi gyűlés – „ágostai hitvallás” Vallásháborúk Wartburg vára Nagy Frigyes Luther szobája

11 EREDMÉNYEK Azokban a német államokban, ahol a lutheri eszmék elterjedtek, az egyházi hierarchiát felszámolták Az egyház javait kisajátították A német államok egy részében a fejedelmek elutasították a reformátorok követeléseit Németalföldön, Svájcban, Bécsben stb. embereket máglyára vetették hitükért

12

13 KÁLVIN (1509-1564) A keresztyén vallás rendszere ( latin nyelven
Basel) betiltja a fényűző életmódot a szerencsejátékot bezáratja a színházakat, kocsmákat az öltözködést és az étkezést szabályozza 1559 – kezdeményezésére megnyílik az egyetem Genfben – a város az irodalmi és kulturális élet központjává válik Hatása Genf - egyetem

14 ZWINGLI (1484 - 1531) Svájc – Zürich (1519)
Eretneknek nyilvánítják (1523) Zwingli és Luther Zürich

15 A reformáció Franciaországban
Luther és Kálvin tanainak terjedése ( ) 1559 – Kálvin tanítványa – Chandieau (Confessio Gallicana) A francia reformátusok = hugenották Szent Bertalan éj – 1572 augusztus 1598 –nantesi ediktum XIV. Lajos –felszámolja a francia protestantizmust Szent Bertalan éj

16 A reformáció Angliában
Ellentétek Anglia és Róma között 1534 – VIII. Henrik – a Rómától független anglikán egyház feje Megmaradtak az egyházi dogmák (minden hivő számára kötelező tanítások) és a katolikus liturgia. A Biblia lefordítása Nyomdák Az angol irodalmi nyelv Hans Holbein: VIII. Henrik

17 A reformáció Európa többi részén
A 16. század folyamán: Az evangélikus irányzat egyeduralkodóvá válik a skandináv országokban A református irányzat elterjed Németalföldön, Skóciában, Csehországban és Lengyelországban

18 A reformáció és a nevelés
A reformáció pedagógiai céljai: - őszintén átélt, belűről fakadó vallásosság; - humanisztikus műveltség - anyanyelvű olvasás

19 A REFORMÁCIÓ KULTÚRÁJÁNAK LEGLÉNYEGESEBB ELEME: Az anyanyelvi kultúra
A reformátorok anyanyelven szólnak, érvelnek a hitújítás érdekében. Ezért keletkeznek a bibliafordítások, a prédikációgyűjtemények A teológiai viták nyelve is gyakran az anyanyelv. Luther bibliafordítása

20 Bodleian Library, Oxford
Könyvkultúra Új korszak a könyvkultúrában Az európai egyházi-és magánkönyvtárak veszteségei 1524: Luther: (Németország összes városainak tanácsosaihoz) : „munkát és költséget nem kímélve jó könyvtárakat állítsanak fel, különösen a nagy városokban, amelyek képesek ezeket berendezni” Új könyvtárak Németországban: Jena, Wolfenbüttel, Marburg stb. Anglia: Oxford - Bibliotheca Bodleniana Bodleian Library, Oxford August Herzog Bibliothek, Wolfenbüttel

21 A nyomtatott sajtó kezdetei 16. század
Újságlevelek Egylapos, egyetlen hírt tartalmaz Nem periodikus megjelenésű Pl: 1475- Trieszt Augsburg 1529- Bécs ostroma 1541- Buda elfoglalásáról

22 Vásári relációk Periodikusan megjelenő kiadvány Mitchel von Aitzing
Köln (1588) A Magyarországon kiadott újságlevelek - Hans Manuel újságlevelei

23 Giordano Bruno (1458-1600) Elfogadta a heliocentrikus világképet.
A világegyetemet végtelennek fogta fel. Vallotta: számtalan égitest van, ugyanolyan törvények érvényesülnek, mint a Földön. Bejárta Európát, vitatkozva, hirdette gondolatait. Velencében az inkvizíció kezére adták, nyolc évi börtön után Rómában, a Campo del Fiorin máglyán megégették. Elsősorban a szabad gondolat, nem a tudomány mártírja. Giordano Bruno Szobra Rómában Campo del Fiori

24 A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK
Tycho Brahe ( ) Csillagászat Kepler ( ) Matematika Galilei ( ) Fizika Tycho Brahe Galilei Kepler

25 PROESTÁNS TEMPLOMÉPÍTÉSZET

26 FESTÉSZET id. Lucas Cranach (1472-1553) Önarckép, 1550 Firenze, Uffizi
Weimar, Herder templom oltárkép

27 Jézus gyermekeket áld meg.
Luther és felesége Jézus gyermekeket áld meg. (Städel Museum, Frankfurt am Main)


Letölteni ppt "A REFORMÁCIÓ ÉS HATÁSA A MŰVELŐDÉSBEN"

Hasonló előadás


Google Hirdetések