Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Interregionális pályázatok tapasztalatai, új lehetőségek Thermal Hotel Margitsziget 2006. január 30. Csanádi Ágnes vezérigazgató.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Interregionális pályázatok tapasztalatai, új lehetőségek Thermal Hotel Margitsziget 2006. január 30. Csanádi Ágnes vezérigazgató."— Előadás másolata:

1 1 Interregionális pályázatok tapasztalatai, új lehetőségek Thermal Hotel Margitsziget 2006. január 30. Csanádi Ágnes vezérigazgató

2 2 Főbb témák Hol tartanak most a programok Mitől „más” az Interreg pályázati rendszere Mik voltak a legfőbb általános tapasztalatok Milyen pályázat várható még Mi a jövő 2007-től

3 3 Interreg Magyarország pillérei Interreg IIIAHatár menti együttműködés 67% Interreg IIIBTransznacionális együttműködés 27% Interreg IIICRégiók közötti együttműködés 6% Határokon átnyúló, nemzetek közötti és interregionális együttműködés és tervezés támogatása

4 4 Interreg IIIA programok Magyarországon 2004-2006 Belső (bilaterális) program: Ausztria-Magyarország Interreg IIIA Közösségi Kezdeményezési Program Új belső-külső trilaterális Szomszédsági Programok: Magyarország-Szlovákia-Ukrajna Szomszédsági Program (INTERREG-TACIS) Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program (INTERREG-CARDS) Új külső trilaterális program: Magyarország-Románia és Magyarország-Szerbia és Montenegró Határ menti Együttműködési Program (INTERREG-Phare-CARDS)

5 5 Interreg IIIA programok Magyarországon

6 6 Az egyes programok helyzete ma (1) Ma/Ro/Sze-Mo Keret: 12,3 Mrd Ft ebből Mo-n: 7 Mrd Meghirdetés: 2005.02.16. (Romániában 2005.09) Pályázat: 403 db ebből magyar: 270 Jóváhagyott pályázat: 74 60 Ismételt hirdetés: ~2006.március1,5 Mrd kerettel

7 7 Az egyes programok helyzete ma (2) Ma/Szlo/Uk Keret: 7,23 Mrd Ft ebből Mo-n: 4,2 Mrd Meghirdetés: 2005.03.11 Pályázat: 314 db ebből magyar: 221 Jóváhagyott pályázat: 47 38 Ismételt hirdetés beadási hi: 2006.02.151,37 Mrd kerettel –1. prioritás: Határon átnyúló társadalmi és gazdasági együttműködés –1.1 : A határon átnyúló üzleti együttműködés támogatása –1.2 : Intézményi együttműködés –1.3 : Mikro projektek - helyi közösségek közötti kapcsolatépítés –2. prioritás: Határon átnyúló környezetvédelem és közlekedés –2.1 i: A környezetvédelmi politikák és kapcsolódó kis léptékű beruházások határon átnyúló koordinációja –2.2 : Határon átnyúló természetvédelmi együttműködés –2.3 : Kis léptékű közlekedési és távközlési infrastruktúra kiépítése

8 8 Az egyes programok helyzete ma (3) Ma/Au Keret: 7,56 Mrd Ft ebből Mo-n: 2,65 Mrd Meghirdetés: 2005.01.07, két szakasz Pályázat: 24+54 ebből magyar: 24+54 Jóváhagyott pályázat: 18+17 18+17 Kimerültek a források, de második negyedévében + egy mikro-projekt alap 1 millió EUR keretösszeggel. mindössze 30 ezer Eurós felső határral "people-to- people" tevékenységeket és a kísérleti kisprojekteket intézkedés

9 9 Az egyes programok helyzete ma (4) Ma/Slo/Ho Keret: 6,55 Mrd Ft ebből Mo-n: 3,26 Mrd Meghirdetés: 2004.12.17. Pályázat: 310 db ebből magyar: 106 Jóváhagyott pályázat: 69 42 Ismételt hirdetés: 2005.11.18.1,52 Mrd kerettel Beadási határidő: február 1! –1. prioritás: Gazdasági és társadalmi kohézió és humán erőforrás-fejlesztés –_ 1. 1. : Közös gazdasági térség –_ 1. 2. : Közös humán erőforrás-fejlesztés –_ 1. 3. : Közös turisztikai és kulturális térség –2. prioritás: Fenntartható fejlődés –_ 2. 1. : Környezeti erőforrások fenntartható használata és környezetvédelem –_ 2. 2. : Természetvédelem –_ 2. 3. : Elérhetőség

10 10 Az Interreg általános célkitűzései EU-tagállamok határai mentén fekvő térségek és régiók közötti együttműködés erősítése Gazdasági és társadalmi kohézió elősegítése Európai térség kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődésének biztosítása Területi integráció a tagjelölt és más szomszéd országokkal

11 11 Interreg programok működése Közös program - két vagy több tagállam Közös számla programonként Közös menedzsment programonként Vezető partner elv Magyarországon Kormányrendelet a programok végrehajtásának szabályairól: Intézményi struktúra Pénzügyi, számviteli és ellenőrzési szabályok

12 12 Egyediség okai A jogosult országok pályázói többségében eltérő felkészültségűek és helyzetűek Valós partnerség kell Programonként más az előzmény Programonként eltérő „szomszéd” szabály Előcsatlakozási alap kontra Strukturális alap Szabályok bonyolultak, közös nyelv az angol

13 13 Előzmények Phare CBC programok Magyarországon 1995 Magyarország-Ausztria 1996 Magyarország-Románia 1999 Magyarország- Szlovákia 2000 Magyarország-Szlovénia 2002-2003 Szerbia és Montenegro, Ukrajna, Horvátország EU-támogatás összesen 152,3 millió euró (38 Mrd forint)

14 14 Eltérő felkészültség (1) Nyugat Magyarország, osztrák együttműködés komoly múlt Különbség: felhívásos pályázatból a folyamatosra áttérés Itt kevesebb de jobban előkészített pályázatok voltak Szlovén/Horváth határ: tapasztalatok korlátozottak, forrásfelhasználás szabályai összemosódnak, nagyon hiányos pályázatok jellemzőek Irányító Hatóság Ljubjanában, ami konfliktusokkal járt

15 15 Eltérő felkészültség (2) Magyar/Szlovák/Ukrán program: felfűtött érdeklődés (314 pályázat ) Irányító Hatóság Budapesten, info pontok szerepe Kidolgozottság jobb, nagyobb érdeklődés pályázati szakaszban Magyar/Román/Szerb program:kiemelkedő számú érdeklődő (409 pályázat) Határon átnyúló hatás nem igazán érvényesült a projektekben (késett meghirdetés, eltérő társadalmi, gazdasági helyzet, forráshiány) A Phare tapasztalat érzékelhető volt

16 16 Partnerség tapasztalatai Informális partneri együttműködés (aláírással) Ahol létrejött a partnerség ott hosszú távú együttműködés jellemző Partnerkeresés mint tevékenység is fellendült Korábban nem jellemző területeken alakul ki együttműködés a szomszédos térségek közt (pl. árvízvédelem, vízgazdálkodás, közútfejlesztés, közös adatbázisok, oktatási együttműködés)

17 17 Hiányosságok és eredmények A projektekben az innovációs szint gyakran nagyon alacsony miközben –a gyakorlott határokon stratégiai gondolkodás is megjelent Azonos hirdetési dátum és azonos költség szabályok szüksége Formai hiányosságok tömege jellemző Projekt előkészítés alacsony szinte a végrehajtásban jelent komoly gondot (tevékenység és költség terv) Eltérő költségelszámolás szabályok gondja kihat a határon átnyúló eredményre Magas bürökráca a kis szervezeteknek akadály Best practice nyugatról keletre már terjed Forráshiány az önerőhöz, menedzsment működési kts hiányzik, túlpályázás Építési beruházás tulajdonviszonyok rendezetlensége Közbeszerzés elhúzódása

18 18 Kohéziós politika reformja 2007/13 Reform lényege: Cél az EU stratégiai irányai (Liszabon, Götheborg) Koncentráció a kevésbé kedvező helyzetű régiókra Decentralizált, egyszerű megvalósítás alkalmazása Célkitűzések: Konvergencia Versenyképesség és foglalkoztatottság Európai területi együttműködés

19 19 Európai területi együttműködés Célja: fokozza az együttműködést A határokon átnyúló együttes programokban A transznacionális térségekben És az együttműködési hálózatokban és tapasztalatcserében (másik két célkitűzésnek is vannak régióközi együttműködési cselekvései) Programozása most folyik tagállami szinten is. Fő térségei: közepes méretű városok, vidéki területek, legelmaradottabb régiók, ritkán lakott területek

20 20 Európai határokon átnyúló csoportosulás 2007. január 1-től Határok, nemzetek régiók együttműködése nemzetek eltérő jogszabályi kerete miatt nehézkes, ezt feloldva Együttműködési intézmény mint jogi személy létrehozásának lehetősége (lehet egy tag jogán is) Feladatát és hatáskörét, szabályait, alapokmányát maga állapítja meg Az együttműködők saját pénzügyi felelősségükben hajtják végre a cselekvési programot Közfeladatra nem hozható létre ilyen egyezmény Egy területre egy csoportosulás hozható létre Tagjai tagállam, regionális vagy helyi önkormányzat, vagy közintézmény lehet

21 21 Köszönöm figyelmüket Bővebb felvilágosítás: www.vati.hu www.interreg.hu


Letölteni ppt "1 Interregionális pályázatok tapasztalatai, új lehetőségek Thermal Hotel Margitsziget 2006. január 30. Csanádi Ágnes vezérigazgató."

Hasonló előadás


Google Hirdetések