Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az OTSZ új követelményei

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az OTSZ új követelményei"— Előadás másolata:

1 Az OTSZ új követelményei
a tervezőkkel szemben Előadó: Heizler György tű.ezredes

2 Változások – következmények
1., Építési hatósági ügyfajták centralizálása 2., Építési engedélyezési rend újra szabályozása Új jogszabályok Építési engedélyezési eljárás Bejelentési kötelezettség – bejelentés tudomásul vétele 3., Tervellenőrzés bevezetése 4., OTSZ Építmények tűzvédelmi célrendszere Tervezési alapelvei Tűzvédelmi műleírás - Mire kell kiterjednie a műleírásnak 5., Tűzvédelmi műleírás szakértelemhez kötése Hol, milyen esetekben kell tűzvédelmi szakhatóságot igénybe venni

3 2. Építési engedélyezési rend újra szabályozása
2008. január 1-től az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 290/2007.(X.31.) Kormányrendelet, az építésfelügyeleti tevékenységről szóló 291/2007.(X.31.) Kormányrendelet, az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet. Mi változott? Az építésügyi hatósági eljárás és az építészeti-műszaki dokumentáció tartalmi követelményei.

4 Mikor vesz részt az eljárásban a tűzvédelmi hatóság szakhatóságként?
46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 2. számú melléklete értelmében a tűzvédelmi hatóság szakhatóságként vesz részt: Az „A-C” tűzveszélyességi osztályba tartozó és az „A-B” tűzveszélyességi osztályú helyiségeket tartalmazó épületek, az 500 m2 alapterület feletti „D-E” tűzveszélyességi osztályba tartozó ipari, mezőgazdasági és tároló épületek, közösségi épületek, valamint (a pinceszintek kivételével) a kétszintesnél nagyobb szintszámú lakó- és üdülőépületek építésügyi hatósági (kivéve a bontás) engedélyezési eljárásaiban. Mely eljárásokban jár el szakhatóságként? építési engedélyezési eljárásban, használatbavételi engedélyezési eljárásban

5 Új elem: Bejelentési kötelezettség alapján végezhető építési tevékenység a teljes homlokzatot érintő építési tevékenység – pl.: a homlokzati hőszigetelés teljes felületszínezéssel (37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 1. melléklet II. pont 23. alpontja). Mely eljárásokban jár el itt szakhatóságként? építési bejelentési eljárásban, használatbavételi bejelentési eljárásban. Hogyan érvényesíthetők a tűzvédelmi előírások 2007-ben kezdett homlokzat felújításokban? A 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 42. § (2) és (4)-(5) bekezdései alapján. A 42. § (2) bek. Szerint a hatóság tűzvédelmi ügyben kapott megkeresés alapján, ha az csak építésügyi hatósági kötelezés útján juttatható érvényre, akkor kötelezési eljárást folytat le.

6 3. Tervellenőrzés bevezetése
290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet 9. §-a intézkedik a független tervellenőrzésről. építésügyi hatósági engedély (bejelentés) alapján megvalósuló építőipari kivitelezési tevékenységre; Melyik építményeket kell ellenőrizni? Ellenőrizni kell: a) A tömegtartózkodására szolgáló építményt (300 fő felett) b) Amelynek váratlan tönkremenetele, vagy veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset 300 főt meghaladó számú személyt életét, egészségét veszélyeztetheti. c) A honvédelmi és katonai célú építményeket.

7 Milyen követelményeket kell ellenőrizni?
a) mechanikai ellenállás és stabilitás, b) a tűzbiztonság, c) a higiénia, egészség- és környezetvédelem, d) a használati biztonság, e) a zaj és rezgés elleni védelem, f) az energiatakarékosság és hővédelem, g) az életvédelem és katasztrófavédelem. A tervellenőri nyilatkozat és következménye. Tartalmi követelményei: Korm. r. 9. § (3) bek. szerint. Minősítése: a) megfelel b) nem mindenben felel meg, de kisebb javítással alkalmassá tehető – meghatározott időn belüli kijavítás. c) nem felel meg, – indoklással – írásban nyilatkozik. Következménye a kivitelezési tevékenység nem kezdhető meg. Ez a kötelezettség az építtetőt terheli!

8 Építmények tűzvédelmi célrendszere - Tervezési alapelvei
4. OTSZ Építmények tűzvédelmi célrendszere - Tervezési alapelvei - Épületszerkezetek, építőanyagok és építési termékek - Az építmények elhelyezése - Kiürítés és mentés - Hő és füst elleni védelem - Tűzoltó beavatkozás A tűzvédelmi műszaki kialakítást tűzvédelmi műleírásba, dokumentációba kell foglalni.

9 Mire kell kiterjednie a műleírásnak
a) az épület megközelíthetőségére, b) oltóvíz ellátására, c) tűzveszélyességi osztályba sorolására, tűzállósági fokozatára, d) az alkalmazott épületszerkezetek éghetőségi és tűzállósági paramétereire, e) a tűzszakaszok elhelyezkedésére, kiürítési számítására, f) épületgépészeti kialakítására, villámvédelmi rendszerére, valamint g) a tűzjelzésre és oltásra vonatkozó megoldásokat.

10 5. Tűzvédelmi műleírás szakértelemhez kötése
Mely esetekben kell tűzvédelmi műleírás? Minden terv része a tűzvédelmi műleírás, dokumentáció. Mely esetekben kell tűzvédelmi műleírást tűzvédelmi szakértőnek készíteni? ahol tűzvédelmi szakhatóság igénybevétele szükséges Vegyipari, olajipari és gázipari tervezés során a szakterületnek megfelelő tűzvédelmi szakértő közreműködése is megengedett. Milyen szakértő? - építész-, elektromos-, gépész tűzvédelmi szakértő - számuk jelenleg korlátozott

11 Szakhatósági részvétel
Engedélyezési terv Kiviteli terv Szakhatósági részvétel Tűzvédelmi műleírás Tervellenőrzés „A-C” tűzveszélyességi osztályú épület „A-B” tűzveszélyességi osztályú helyiségű épület „D-E” tűzveszélyességi osztályú, 500 m2 feletti ipari, mg. tároló, közösségi épület 2 szint feletti lakó-, üdülőépület Tűzvédelmi szakértő bevonásával Tömegtartózkodásra szolgáló építmény Váratlan tönkremenetele több mint 300 főt veszélyeztet Veszélyes anyagokkal kapcsolatosan súlyos baleset több mint 300 főt veszélyeztet Honvédelmi, katonai célú építmény egyéb épület → nem vesz részt → szakértő nélkül lehet műleírást készíteni. → nincs tervellenőrzés

12 Köszönöm figyelmüket !


Letölteni ppt "Az OTSZ új követelményei"

Hasonló előadás


Google Hirdetések