Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közhiteles nyilvántartások jogi környezetének feltérképezése A téma részletes szöveges kifejtését az azonos című, 2004.06.23-án kelt dokumentum tartalmazza.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közhiteles nyilvántartások jogi környezetének feltérképezése A téma részletes szöveges kifejtését az azonos című, 2004.06.23-án kelt dokumentum tartalmazza."— Előadás másolata:

1 A közhiteles nyilvántartások jogi környezetének feltérképezése A téma részletes szöveges kifejtését az azonos című, 2004.06.23-án kelt dokumentum tartalmazza Dr. Szócska Gábor - 2004.09.22

2 I. Közhitelesség a joggyakorlatban Jogszabály által kinyilvánított közhitelesség: IngatlanLégijárművek Gépjármű-törzskönyvAnyakönyv CégnyilvántartásBűnügyi nyilvántartás Vízikönyv12/2001 (IV.12.) EüM rendelet ! Közhitelesség elemi részeit hordozó szabályozás által: Zálogjog Úszó létesítmények Védjegylajstrom Bírói gyakorlat által: Társadalmai szervezetek bírósági nyilvántartása Dr. Szócska Gábor - 2004.09.22

3 II. A közhitelesség tartalmi elemei A nyilvántartás közhitelessé nyilvánítása A bejegyzett adatok hiteles tanúsítása Köztudomás Vélelem a bejegyzett adat fennállásáról és a jogosultról Vélelem a törölt adatok fenn nem állásáról Vélelem a jóhiszemű jogosult javára a bejegyzett adat helyességéről A jóhiszeműség vélelme A jóhiszemű szerző előnye a nyilvántartáson kívüli jogszerzővel szemben Jóhiszemű jogszerző esetén az érvénytelen jogszerzés sem törölhető meghatározott idő után A bejegyzett adattal szemben a bizonyítás terhe a kétségbe vonó felet terheli Eltérés esetén a térkép szerinti térmérték irányadó a tulajdoni lappal szemben A bejegyzés alapjául szolgáló okirat érvénytelenségére csak spec.okból lehet hivatkozni A nyilvántartott jog nem törölhető a nyilvántartásból, amíg a bejegyzett jog jogosultja nem járul hozzá. Dr. Szócska Gábor - 2004.09.22

4 III. Közhiteles adatnyilvántartás céljai az egészségügyben 1.Az ágazati működés biztonsága 2.Az ágazati szintű irányítás eredményességének és hatékonyságának javítása 3.A mikrostrukturális működés eredményességének és hatékonyságának javítása 4.Az egészségügyi szolgáltatók érdekeinek védelme 5.Az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő állampolgárok védelme Dr. Szócska Gábor - 2004.09.22

5 IV. Az egészségügyi közhitelesség fogalmi elemei 1.Kötelező adatszolgáltatáson kell alapulnia az adatgyűjtésnek 2.Jogszabály által meghatározott módon történik az adatok gyűjtése, kezelése, nyilvántartása (publikálása) és módosítása 3.Joghatással jár a nyilvántartás azokra vonatkozóan, amikre/akikre érvényes. 4.Személyes adatok védelmét szolgáló jogszabályt nem írhat felül a közhitelességből fakadó szabályozás. 5.Mindent, amit jogszabályok nem tiltanak, nyilvánossá kell tenni az egészségügyi közhiteles nyilvántartások adatköreiből. 6.Közérdeket szolgál 7.Az egészségügyi közhiteles nyilvántartás egységes (integrált) adatmodellt jelent - logikailag zárt adatbázist képez 8.Az egészségügyi közhiteles nyilvántartás adatelemei könnyen értelmezhetőek Dr. Szócska Gábor - 2004.09.22

6 V. Közhiteles nyilvántartási tárgykörök az egészségügyi ágazatban 1.Országos transzplantációs nyilvántartás 2.Egészségügyi szolgáltatók nyilvántartása 3.Orvosok, gyógyszerészek, klinikai pszichológusok, szakdolgozók nyilvántartása 4.Gyógyszer törzsadatok 5.A társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerek és a közgyógyellátásra jogosultak részére térítésmentesen rendelhető gyógyszerek listája 6.Társadalombiztosítási Azonosító Jel nyilvántartása 7.Betegségek Nemzetközi Osztályozása 8.Hatósági intézkedést igénylő betegségek nyilvántartása: a be- és kijelentésre kötelezett betegségek jegyzéke 9.Bejelentendő foglalkozási megbetegedések jegyzéke 10.Kötelező védőoltások jegyzéke 11.A homogén betegségcsoportokhoz (HBCS) rendelt ápolási idők és súlyszámok jegyzéke 12.Meghatározott intézeti körben végezhető ellátásokat tartalmazó homogén betegségcsoportok jegyzéke 13.Az eltérő finanszírozást megalapozó dializálási eljárások jegyzéke 14.A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai és pontértékük jegyzéke 15.A fogászati szolgáltatások kódjainak és pontértékük jegyzéke 16.A gondozóintézeti szűrés és gondozás keretében elszámolható tevékenységek kódjainak és pontértékük jegyzéke 17.Egynapos beavatkozások és a hozzájuk rendelt HBCS-csoportok jegyzéke 18.A tételes elszámolás alá eső egyszerhasználatos eszközök és implantátumok jegyzéke 19.Ambuláns formában is nyújtható kúraszerű kezelések jegyzéke 20.Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek jegyzéke Dr. Szócska Gábor - 2004.09.22

7 VI. Az egészségügyi elektronikus közhiteles nyilvántartások megvalósítása 1.Egészségügyi elektronikus közhiteles nyilvántartások koordinációja Az egészségügyi közhiteles nyilvántartások együttes kezelhetőségének kérdései A nyilvántartások elektronikus elérhetősége Az elektronikus elérhetőség megvalósításának intézményi háttere Az Egészségügyi Elektronikus Közhiteles Nyilvántartások koordinációjának részletei 2. Jogszabály tervezet: Az Elektronikus Egészségügyi Közhiteles Nyilvántartások Koordinációs Bizottsága (EKNYB) Dr. Szócska Gábor - 2004.09.22

8 Köszönetnyilvánítás A fenti tanulmány az érintett szervezetek irányítói ás munkatársai szíves segítsége és szakavatott információi révén jött létre. Ezért ezúton mondok köszönetet a Magyar orvosi Kamara, Magyar Gyógyszerész Kamara, Egészségügyi Szak- és Továbbképző Intézet, az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium, Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Országos Gyógyszerészeti Intézet, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Fodor József Országos Közegészségügyi Központ munkatársainak. Dr. Szócska Gábor - 2004.09.22


Letölteni ppt "A közhiteles nyilvántartások jogi környezetének feltérképezése A téma részletes szöveges kifejtését az azonos című, 2004.06.23-án kelt dokumentum tartalmazza."

Hasonló előadás


Google Hirdetések