Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gyógyszerügyi szervezéstan 2014. február 3. Dr. Zelkó Romána.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gyógyszerügyi szervezéstan 2014. február 3. Dr. Zelkó Romána."— Előadás másolata:

1 Gyógyszerügyi szervezéstan 2014. február 3. Dr. Zelkó Romána

2 Gyógyszerészet és gyógyszerészképzés A gyógyszerészet   természettudományos alapokon nyugvó,   medicinális orientációjú,   önálló szakmai specifikumokkal rendelkező   inter- és multidiszciplináris tudomány és gyakorlat,   oktatása ma Magyarországon mesterfokozatot (M.Sc.) és foglalkozási doktori címet (dr. pharm.) eredményező,   osztatlan, ötéves, 300 kredit pontos nappali képzés keretében, négy képzőhelyen folyik. 160 fő 120 fő 70 fő

3 A 300 kredit megoszlása   alapozó modulhoz rendelhető kreditérték: 80 - 100   orvos-biológiai modulhoz rendelhető kreditérték: 40 – 60   szaktudományi modulhoz rendelhető kreditérték: 130 – 160   szakmai gyakorlathoz rendelhető kreditérték: 22-24   szakdolgozathoz rendelhető kreditérték: 10   kötelezően választható tárgyakhoz rendelhető kreditérték: 15 %   szabadon választható tárgyakhoz rendelhető kreditérték: 5 %   gyakorlati ismeretek aránya a szak tanterve alapján 40-60 %

4 A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök Alapozó elméleti ismeretek és gyakorlati készségek: Matematika, Informatika, Biostatisztika, Fizika–Biofizika, Általános kémia, Szervetlen kémia, Szerves kémia, Analitikai (kvalitatív, kvantitatív) kémia, Fizikai kémia, Biokémia, Kolloidika Biológiai orvosi elméleti ismeretek és gyakorlati készségek: Gyógyszerészi biológia, Anatómia, Élettan, Kórélettan, Mikrobiológia, Immunológia, Népegészségtan, Gyógyszerészi növénytan, Elsősegélynyújtás, Latin nyelv Szaktudományi elméleti ismeretek és gyakorlati készségek - A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: Gyógyszerészi kémia, Gyógynövény- és drogismeret, Gyógyszeranalízis, Gyógyszertechnológia, Biofarmácia, Gyógyszerhatástan, Gyógyszerügyi szervezés (szakigazgatás), Klinikai (gyógyszerterápiás) ismeretek, Klinikai gyógyszerészet (Gyógyszerészi gondozás), Gyógyszerészi etika

5 A gyógyszerészképzés időtartama  Legalább 5 év  Ebből legalább 4 év egyetemen  Legalább 6 hónap gyakorlat közforgalmú (intézeti) gyógyszertárban

6 A gyógyszerészi diploma feltételei 85/432/EGK irányelv  a gyógyszerek és készítésükhöz használt anyagok ismerete,  a gyógyszerek technológiájának ismerete,  a gyógyszerek ellenőrzésének ismerete,  a gyógyszerek hatásának, metabolizmusának, alkalmazásának ismerete,  a gyógyszerekre vonatkozó tudományos adatok megfelelő ismerete,  a gyógyszerészi gyakorlattal kapcsolatos jogszabályok ismerete.

7 A gyógyszerügyi szervezés Mindazon tevékenységek összessége, amelyek az egészségügyi igényeken alapuló gyógyszerszükséglet megfelelő kielégítését, a gyógyszerellátást hivatott biztosítani

8 Akut toxikológia Krónikus toxikológia Farmakológia GLP Klinika: Fázis 1-2-3 GCP Forgalomba hozatali engedélyezés Piacra kerülés Farmakovigilancia GMP 9/2001 EÜM-FVM együttes rendelet 35/2005 EÜM rendelet 44/2005 EÜM rendelet A gyógyszer élete - minőségbiztosítás

9 A gyógyszerügyi szervezéstan fejezetei Intézményi keretek (egészségügy, gyógyszerügy, hazai és EU intézményrendszer) Jogszabályi környezet Minőségbiztosítás Közgazdaságtani ismeretek - egészséggazdaságtan- farmakoökonómia Gyógyszer és élete (kutatás-fejlesztés, klinikai vizsgálatok, gyártás, forgalomba hozatal, gyógyszerkereskedelem, farmakovigilancia) Módszertan (vezetés, kommunikáció, statisztikai módszerek, szisztematikus irodalom-elemzés, metaanalízis)


Letölteni ppt "Gyógyszerügyi szervezéstan 2014. február 3. Dr. Zelkó Romána."

Hasonló előadás


Google Hirdetések