Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Európai területi kutatás és szakpolitika alkotás Az ESPON program és a Területi Agenda Radvánszki Ádám tervező-elemző főmunkatárs Váti Kht. Területpolitikai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Európai területi kutatás és szakpolitika alkotás Az ESPON program és a Területi Agenda Radvánszki Ádám tervező-elemző főmunkatárs Váti Kht. Területpolitikai."— Előadás másolata:

1 Európai területi kutatás és szakpolitika alkotás Az ESPON program és a Területi Agenda Radvánszki Ádám tervező-elemző főmunkatárs Váti Kht. Területpolitikai és Urbanisztikai Osztály Magyar Tudomány Ünnepe 2008 „Európa változó terei” Tudományos konferencia ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék Budapest, 2008. 11. 08.

2 Európai területi kutatás és szakpolitika alkotás Radvánszki Ádám - Európa változó terei 2008. november 8. Az európai területfejlesztés főbb szakpolitikai dokumentumai 1999 Európai Területfejlesztési Perspektívák (ESDP: European Spatial Development Perspective) ▼ 2000 / 2001 Lisszaboni Stratégia + Götheburgi Stratégia + Közösségi Stratégiai Iránymutatás a Kohézióról ▼ 2007 Területi állapot és Perspektívák (TSP: Territorial State and Perspectives of the EU) Területi Ágenda (TA:Territorial Agenda) A TA végrehajtásának első akcióprogrammja ▼ 2008 Zöld Könyv a területi kohézióról

3 Európai területi kutatás és szakpolitika alkotás Radvánszki Ádám - Európa változó terei 2008. november 8. Az ESPON Program előzménye Európai Területi Fejlődés Perspektívái - ESDP –Európai Unió akkor 15 országa számára –1999 Potsdam –nem kötelező előírásokat tartalmaz, irányelvei mégis meghatározóak

4 Európai területi kutatás és szakpolitika alkotás Radvánszki Ádám - Európa változó terei 2008. november 8. ESDP 1999 Az ESDP értékrendjének alapja a fenntartható területi fejlődés Policentrikus területfejlesztés és új város-vidék viszonylatok – Policentrikus, kiegyensúlyozott területfejlesztés az EU-ban – Dinamikus, vonzó, versenyképes városok és urbanizált térségek – Belső adottságaik szerint fejlődő, differenciált és produktív vidéki térségek – Város-vidék közötti partnerkapcsolat Egyenlő hozzáférés az infrastruktúrához és a tudáshoz – Policentrikus fejlesztés: a hozzáférhetőség javításának alapja – Az infrastruktúra hatékony és fenntartható használata – Az innováció és tudás terjesztése Bölcs gazdálkodás a természeti és kulturális örökséggel – A természeti örökség védelme és fejlesztése – A vízgazdálkodás a területfejlesztés nagy kihívása – Kreatív gazdálkodás a kultúrtájjal –- Kreatív gazdálkodás a kulturális örökséggel

5 Európai területi kutatás és szakpolitika alkotás Radvánszki Ádám - Európa változó terei 2008. november 8. Az ESDP ajánlása: területi megfigyelő intézmény /hálózat Kísérleti projekt: SPSSP a hálózati működésről Interreg III C kutatási program: 2002 – 2006 15 + 10 + 2 +2 ország területi folyamatainak vizsgálata regionális statisztikai adatbázis felhasználásával Alkalmazott kutatás ESPON 2006 PROGRAM

6 Európai területi kutatás és szakpolitika alkotás Radvánszki Ádám - Európa változó terei 2008. november 8. ESPON 2006 PROGRAM European Spatial Planning Observation Network = Európai Területi Tervezési Megfigyelő Hálózat Céljai: Alátámasztott ismeretanyag létrehozása az európai területi folyamatokról és az európai politikák területi hatásairól Integrált területi elemzés, módszertani fejlesztés, területi forgatókönyvek kidolgozása Tudományosan megalapozott információ szolgáltatása az európai és a nemzeti fejlesztéspolitikák kidolgozása számára

7 Európai területi kutatás és szakpolitika alkotás Radvánszki Ádám - Európa változó terei 2008. november 8. Nemzetközi kutató- csoportok, 300 partner Monitoring Bizottság Kontakt Pontok Koordinációs Egység, székhelye: Luxemburg ESPON 2006 Program: 34 projekt

8 Európai területi kutatás és szakpolitika alkotás Radvánszki Ádám - Európa változó terei 2008. november 8. Minden kutatás kiterjed az ESPON terület egészére Megközelítés: globális/transznacionális, országos, regionális Területi folyamatok elemzése, EU politikák hatása, integrált témák, előkészítő tanulmányok ESPON 2006 PROGRAM

9 Európai területi kutatás és szakpolitika alkotás Radvánszki Ádám - Európa változó terei 2008. november 8. A folyamatelemzés témái: Városhálózat: policentrikus fejlődés Kis- és középvárosok Város – vidék kapcsolatok EU bővülés hatásai Policentrikus Európa: Nagyvárosi térségek MEGA Policentrikus országok: Differenciált városhálózat ESPON 2006 Program

10 Európai területi kutatás és szakpolitika alkotás Radvánszki Ádám - Európa változó terei 2008. november 8. A folyamatelemzés témái: Elérhetőség: közlekedéshálózat Telekommunikáció Információs társadalom ESPON 2006 Program

11 Európai területi kutatás és szakpolitika alkotás Radvánszki Ádám - Európa változó terei 2008. november 8. A folyamatelemzés témái: Demográfia Kulturális örökség Természeti örökség Természeti, technológiai katasztrófák ESPON 2006 Program

12 Európai területi kutatás és szakpolitika alkotás Radvánszki Ádám - Európa változó terei 2008. november 8. A folyamatelemzés témái: ESDP politika érvényesítése Irányítási rendszer ESPON 2006 Program

13 Európai területi kutatás és szakpolitika alkotás Radvánszki Ádám - Európa változó terei 2008. november 8. Az EU politikák területi hatásának elemzése: Strukturális/ előcsatlakozási alapok hatása Agrárpolitika hatása Közlekedéspolitika hatása K+F politika hatása Integrált témák: Lisszaboni stratégia Európa globális kontextusban Területi forgatókönyvek ESPON 2006 Program

14 Trend szcenárió Nagyvárosi polarizáció: európai magterület és más nagyvárosok Térségi és hálózati koncentráció Jelentős bevándorlás a nagyvárosok felé Periferikus vidéki területek leszakadása Hagyományos ipar térségeinek visszaesése Turizmus térségei előtérben Környezeti kockázatok

15 Európai területi kutatás és szakpolitika alkotás Radvánszki Ádám - Európa változó terei 2008. november 8. Kohézió szcenárió Nagyvárosi polarizálódás kisebb mértékű Periferikus vidéki térségek leszakadása kevésbé intenzív Turizmus térségeinek jelentősége az előzőhöz hasonló A térségi és hálózati koncentráció nagyobb térségre terjed ki A perifériákon fejlesztési területek

16 Európai területi kutatás és szakpolitika alkotás Radvánszki Ádám - Európa változó terei 2008. november 8. Versenyképesség szcenárió A nagyvárosi polarizáció erőteljes, az európai magterületen kívül csak kevés nagyváros érint A vidéki térségek gyors leszakadása, elöregedés Hagyományos ipari térségek gyors visszaesése Jelentős bevándorlás A turizmus térségeinek jelentősége megmarad A környezeti kockázatok gyakorisága és intenzitása fokozódik

17 Európai területi kutatás és szakpolitika alkotás Radvánszki Ádám - Európa változó terei 2008. november 8. Az ESPON 2006 Program hasznosulása Területfejlesztésért felelős miniszterek informális találkozója 2007. május, Lipcse: –Az Európai Unió Területi Helyzete és Távlatai (Territorial State and Perspectives of the EU) –Területi menetrend (Territorial Agenda) Európa 25 majd 27 tagországa (2007) Miniszterek közös állásfoglalása –Lipcsei Charta a fenntartható városokról (2007)

18 Európai területi kutatás és szakpolitika alkotás Radvánszki Ádám - Európa változó terei 2008. november 8. Az Európai Unió Területi Helyzete és Távlatai TSP (Territorial State and Perspectives of the European Union) A legfontosabb területi kihívások: A piaci folyamatok földrajzi koncentrációja Gyorsuló EU integráció a globális gazdasági versenyben Demográfiai változás hatásai A klímaváltozás hatásai Növekvő energiaárak EU bővítés A magánszektorral való kommunikáció hiánya

19 Európai területi kutatás és szakpolitika alkotás Radvánszki Ádám - Európa változó terei 2008. november 8.

20 Európai területi kutatás és szakpolitika alkotás Radvánszki Ádám - Európa változó terei 2008. november 8.

21 Európai területi kutatás és szakpolitika alkotás Radvánszki Ádám - Európa változó terei 2008. november 8.

22 Európai területi kutatás és szakpolitika alkotás Radvánszki Ádám - Európa változó terei 2008. november 8.

23 Európai területi kutatás és szakpolitika alkotás Radvánszki Ádám - Európa változó terei 2008. november 8. Területi Agenda Műfaj: területfejlesztésért felelős miniszterek közös vállalása Végrehajtásért felelős: –aláíró miniszterek –Európai Bizottság (tagállamok felkérése alapján) A területi sokféleségre épülő, erősebb európai versenyképesség célját szolgáló fejlesztéspolitika : –Alapja: Az Európai Unió területi helyzete, perspektívái, feladatai TSP 2007 – feltáró dokumentum –új európai területfejlesztési irányelvek

24 Európai területi kutatás és szakpolitika alkotás Radvánszki Ádám - Európa változó terei 2008. november 8. Területi Agenda az európai fejlődés motorjai: a nagyvárosi régiók, nagyvárosok és a többi város policentrikus hálózatának kialakítására vonatkozó területi politika kibontakoztatása a város – vidék partnerkapcsolatokat és kielégítő színvonalú közszolgáltatást kell biztosítani versenyképes, innovatív tevékenységek nemzeti és transznacionális klaszterei

25 Európai területi kutatás és szakpolitika alkotás Radvánszki Ádám - Európa változó terei 2008. november 8. Területi Agenda a fő transzeurópai közlekedési, IKT és energia-hálózatok kiépítése az EU fő pólusai között technológiai és természeti kockázatok transzeurópai kezelése ökológiai struktúrák és kulturális erősforrások megőrzése

26 2007 után…

27 Európai területi kutatás és szakpolitika alkotás Radvánszki Ádám - Európa változó terei 2008. november 8. ESPON 2013 Az ESPON 2013 Célja A szakpolitika-alkotás támogatása a területi kohézió és az európai térség harmonikus növekedése érdekében –összehasonlítható információ, bizonyíték, elemzések és a területi fejlődés forgatókönyveinek segítségével; –a területi tőke és a régiók (nagyobb térségek) fejlődési potenciáljának feltárásával az európai versenyképesség, területi együttműködés, valamint a fenntartható és kiegyensúlyozott fejlődés érdekében. Az európai területi fejlődéssel és kohézióval kapcsolatos indikátorok, adatok, bizonyítékok, tudás erősítése Az alkalmazott kutatásokat politikai kereslet határozza meg A felhasználót megcélzó szemléletnek kell érvényesülnie

28 Európai területi kutatás és szakpolitika alkotás Radvánszki Ádám - Európa változó terei 2008. november 8. ESPON 2013 Program források (2007-13) PrioritásÖsszes forrás EUR 1. Alkalmazott kutatás a területi fejlődés, versenyképesség és kohézió témakörében 19.241.512 2. Célzott elemzés felhasználói keresletre6.536.250 3. Tudományos platform és eszközök6.148.000 4. Hasznosítás, részvétel5.514.100 5. Technikai segítségnyújtás, analitikus támogatás és kommunikáció 7.938.159 Összesen45.378.012

29 Európai területi kutatás és szakpolitika alkotás Radvánszki Ádám - Európa változó terei 2008. november 8. ESPON 2013 Program 1. prioritás: Alkalmazott kutatás Az ESPON 2006-hoz hasonló kutatások Területi fókusz: „ESPON tér” – EU27+Svájc, Izland, Norvégia, Liechtenstein – lehetőségekhez képest a Nyugat-Balkán is Az első kiírás témakörei: A klímaváltozás hatása regionális és helyi gazdaságra Az új energiapolitika területi hatásai Demográfiai változások, migráció Városok és városi térségek szerepe az európai versenyképességben és kohézióban A vidéki térségek típusai és fejlődési lehetőségei A fejlesztéspolitikák területi hatáselemzésének metodikája

30 Európai területi kutatás és szakpolitika alkotás Radvánszki Ádám - Európa változó terei 2008. november 8. ESPON 2013 Program 2. prioritás: Célzott elemzés felhasználói keresletre Újdonság a 2006-os programhoz képest Két forduló: 1.Felhasználói igények begyűjtése 2.Kutatási projekt meghirdetése Különbség az 1. prioritáshoz képest: –szűkebb területi fókusz –szűkebb tematikus fókusz –alacsonyabb költségvetés –legalább 3 ország részvétele kötelező

31 Európai területi kutatás és szakpolitika alkotás Radvánszki Ádám - Európa változó terei 2008. november 8. ESPON 2013 Program 2. prioritás: Célzott elemzés felhasználói keresletre CAEE: Agglomerációs Gazdaságok Európában EUROISLANDS:Szigetek fejlesztése - Európai szigetek és kohéziós politika Metroborder: Országhatáron átnyúló policentrikus nagyvárosi régiók SURE: Siker a konvergencia régiók gazdaságáért PURR: Rurális régiók potenciálja SS-LR: Területi forgatókönyvek: Új eszközök helyi – regionális önkormányzatok, hatóságok számára TransMEC: Transznacionális Támogatási Módszer európai együttműködéshez TD: Területi változatosság

32 Európai területi kutatás és szakpolitika alkotás Radvánszki Ádám - Európa változó terei 2008. november 8. Zöld könyv a területi kohézióról Európai Bizottság közleménye Cél: a területi kohézió fogalmát pontosítani, tartalommal megtölteni Megjelenés: 2008. október Aktorok:: –EU szakpolitikák –Tagállamok Társadalmi vita 2009 februárig (Falu, Város, Régió következő száma)

33 Európai területi kutatás és szakpolitika alkotás Radvánszki Ádám - Európa változó terei 2008. november 8. Zöld könyv a területi kohézióról A gazdasági és társadalmi kohézió területi szemszögből: „A területi kohézió célja valamennyi terület harmonikus fejlődésének biztosítása, valamint annak lehetővé tétele, hogy az ott élő polgárok e területek adottságait a legoptimálisabban kihasználhassák. Ez azt jelenti, hogy a sokféleséget olyan előnnyé alakítják, amely hozzájárul az egész EU fenntartható fejlődéséhez.” Tématerületek: –Koncentráció: a gazdasági sűrűségbeli különbségek leküzdése –A területek összekapcsolása: a távolságok áthidalása –Együttműködés: a széttagoltság leküzdése –Különleges földrajzi jellemzőkkel rendelkező régiók

34 Európai területi kutatás és szakpolitika alkotás Radvánszki Ádám - Európa változó terei 2008. november 8. Aktuális hazai feladatok Területi Agenda végrehajtása –benne: felkészülés a felülvizsgálatra (2011. magyar EU elnökség) Hazai érdekek képviselete a Zöld Könyvről szóló vitában –benne: társadalmi vitába való bekapcsolódás Felhasználói igények bejelentése az ESPON 2013 program 2. prioritásában Részvétel az ESPON 2013 kutatásaiban Érdekképviselet a post2013 kohéziós politikáról folytatott informális-formális vitában

35 Köszönöm a figyelmet! aradvanszki@vati.hu További információ: www.espon.eu Radvánszki Ádám


Letölteni ppt "Európai területi kutatás és szakpolitika alkotás Az ESPON program és a Területi Agenda Radvánszki Ádám tervező-elemző főmunkatárs Váti Kht. Területpolitikai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések