Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Településfejlesztés 2009. 02. 26. Forman Balázs.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Településfejlesztés 2009. 02. 26. Forman Balázs."— Előadás másolata:

1 Településfejlesztés Forman Balázs

2 A globális gazdasági tér
A világ termelésének több, mint a fele…

3 A globális gazdasági tér
nem nagyobb, mint a földterület 1,5%-án vagy Algéria területén koncentrálódik

4 Gazdasági potenciál Belgiumban

5 Gazdasági potenciál Közép-Európában

6 Globális városhálózat
Źródło: Globalization and World Cities,

7 Globális városok hierarchiája
Ryc. 3. Hierarchia miast światowych. Żródło: Friedman, 1986

8 Európai Pentagon EU 27 14% területe 32% lakossága 43% GDP

9 Döntéshozó központok

10 1. Az önkormányzatok EU- konform tervezési feladatai
Tartalom: 1.1. Az önkormányzatok településfejlesztési dokumentumai 1.2. Az önkormányzatok településfejlesztési dokumentumai és az OP-ok kapcsolódásai

11 A tervezés dokumentumainak rendszere
1.1. Az önkormányzatok településfejlesztési dokumentumai A tervezés dokumentumainak rendszere Fejlesztési típusú tervek Rendezési típusú tervek Terü-leti tervek Területfejlesztési koncepciók (országos és regionális szinten) Területfejlesztési programok és tervek: -Átfogó Fejlesztési Terv -Nemzeti Fejlesztési Terv -Kiemelt térség fejlesztési programja -Regionális fejlesztési programok Területrendezési tervek: -Országos Területrendezési Terv -Kiemelt térségek területrendezési tervei -Megyék területrendezési tervei Tele-pülés Településfejlesztési koncepciók, településfejlesztési programok -Stratégiai programok -Operatív programok Településrendezési tervek: -Településszerkezeti terv -Szabályozási terv -Helyi építési szabályzat Építési telkek tervei Fejlesztési projektek Engedélyezési tervek Tender és kiviteli tervek

12 1.1. Az önkormányzatok településfejlesztési dokumentumai
A fejlesztési tervek kapcsolati ábrája Források állami EU helyi magán Országos Területfejlesztési Koncepció Országos szintű, többnyire ágazati jellegű fejlesztési terv Ágazati Fejlesztési és Operatív Programok állami EU helyi magán Regionális Fejlesztési Terv Regionális Fejlesztési (Operatív) Program Megyei Területfejlesztési Program állami helyi magán Megyei Fejlesztési Terv Kistérségi (esetleg települési) Fejlesztési Program Kistérségi Fejlesztési Terv helyi magán A tervek egymásra való hatása, befolyásolásuk ereje; a kapcsolat a különböző szintek között lehet egyből közvetlen, nem feltételez hierarchiát A tervek megvalósulásának helyei

13 1.1. Nemzeti Fejlesztési Terv
Az életminőség javítása Hosszú távú cél Az EU átlaghoz viszonyított jövedelmi különbségek mérséklése NFT Általános cél A gazdasági versenyképesség javítása A humán erőforrások jobb kihasználása Jobb minőségű környezet, fejlett infrastruktúra Kiegyensúlyo-zottabb regionális fejlődés Specifikus cél Versenyképesebb termelő szektor Növekvő foglalkoztatás és az emberi erőforrások fejlesztése Jobb infrastruktúra, tisztább környezet Erősebb regionális és helyi potenciál Prioritások Gazdasági versenyképesség OP Agrár- és vidékfejlesztési OP Humán erőforrás fejlesztési OP Regionális Környezetvé-delem és Infrastruktúra OP

14 A fejlesztési típusú tervdokumentumok
1.1. Az önkormányzatok településfejlesztési dokumentumai A fejlesztési típusú tervdokumentumok Miért? Mit? Mikor? Miből? kérdésekre adnak választ. Gazdasági, társadalmi, szociális, politikai célkitűzéseket tartalmaznak. Az önkormányzatok határozatilag állapítják meg. Külső személyek részére jogokat és kötelezettségeket nem keletkeztetnek. Indikatívak, fejlesztési lehetőségeket kínálnak.

15 Rendezési típusú tervdokumentumok tartalma
1.1. Az önkormányzatok településfejlesztési dokumentumai Rendezési típusú tervdokumentumok tartalma Hol? Hogyan? kérdésekre adnak választ Térbeli műszaki tervek Szabályozási munkarészeiket az önkormányzatok rendeletileg állapítják meg. Jogokat és kötelezettségeket állapítanak meg mindenki számára, aki építési beruházásokat tervez és valósít meg. Az építési engedélyek alapját képezik

16 A fejlesztési típusú települési dokumentumok összefüggései
1.1. Az önkormányzatok településfejlesztési dokumentumai A fejlesztési típusú települési dokumentumok összefüggései Településfejlesztési koncepció Településfejlesztési program Éves településfejlesztési terv Akcióterv

17 Településfejlesztési koncepció
1.1. Az önkormányzatok településfejlesztési dokumentumai Településfejlesztési koncepció A települési szintű tervezés alapdokumentuma Olyan célrendszert tartalmaz, amely hosszú távra irányt mutat a fejlesztéssel kapcsolatos döntések meghozatalához A képviselőtestület határozatban fogadja el

18 A településfejlesztési koncepció kidolgozásához szükséges vizsgálatok
1.1. Az önkormányzatok településfejlesztési dokumentumai A településfejlesztési koncepció kidolgozásához szükséges vizsgálatok Előzmény feltárás Terület vizsgálat Humán erőforrások vizsgálata A gazdaság és vállalkozások vizsgálata Az önkormányzat gazdasági szerepének vizsgálata Fejlesztő szervezetek Környezeti állapot Veszélyeztetett területek Védendő értékek Vonalas infrastruktúra Vizsgálati összefoglaló

19 A településfejlesztési koncepció tartalma
1.1. Az önkormányzatok településfejlesztési dokumentumai A településfejlesztési koncepció tartalma A fejlődés lehetséges forgatókönyveinek bemutatása A realitásokon alapuló optimális forgatókönyv kiválasztása A fejlődést befolyásoló külső és belső tényezők Az optimális fejlődési út választásához szükséges információk A pozitív jövőkép stratégiája A kockázatok kivédésének lehetőségei

20 A településfejlesztési program készítésének logikája
1.1. Az önkormányzatok településfejlesztési dokumentumai A településfejlesztési program készítésének logikája Célhierarchia: „Miért?” Átfogó célok Specifikus célok Operatív célok Beavatkozási területek: „Mit és hogyan?” Program Prioritás Intézkedés

21 A településfejlesztési program felépítése
1.1. Az önkormányzatok településfejlesztési dokumentumai A településfejlesztési program felépítése Átfogó fejlesztési cél Stratégiai célok A stratégiai célokhoz kapcsolódó prioritások A prioritásokhoz kapcsolódó intézkedések Az intézkedésekhez kapcsolódó projektek

22 1.1. Az önkormányzatok településfejlesztési dokumentumai
Fogalmi meghatározások Átfogó fejlesztési cél: a település komplex, a társadalmi, gazdasági, infrastrukturális fejlesztések együttesével megcélzott fejlődési iránya Stratégiai célok: a település jövője szempontjából legfontosabb, távlatos fejlesztési irányok Prioritások: a stratégiai célokhoz illeszkedő, fontossági sorrendet is tükröző, konkrét fejlesztési célok Intézkedések: a prioritások megvalósítása érdekében végrehajtandó, komplex, operatív tevékenységek, melyek tartalmazzák a megvalósítás feltételrendszerét is Fejlesztési projekt: egy konkrét cél érdekében, egységes menedzsment irányítása alatt, előre meghatározott időkereten és költségvetésen belül megvalósuló összefüggő tevékenység   

23 Településfejlesztési akcióterv
1.1. Az önkormányzatok településfejlesztési dokumentumai Településfejlesztési akcióterv Egy meghatározott településrész (szerkezeti egység) komplex rendezéséhez, fejlesztéséhez, működéséhez szükséges projektek koherens, célhierarchiába, időbe, térbe rendezett összessége Választ ad a:”Pontosan hol, mikor, milyen összefüggésrendszerben, miből?” kérdésre Eredményes megvalósításának feltétele a projektek pénzügyi forrásainak feltárása, a projektek „illesztése”

24 1.1. Az önkormányzatok településfejlesztési dokumentumai
A komplex településfejlesztési akcióterv tartalma 1. I. A településfejlesztési akcióterület meghatározása II. Az akcióterület állapotvizsgálata A tulajdonviszonyok értékelése A tulajdonosi szándékok feltérképezése Piaci helyzetértékelés Az út-, és közműhálózat értékelése

25 1.1. Az önkormányzatok településfejlesztési dokumentumai
A komplex településfejlesztési akcióterv tartalma 2. III. Operatív település- (város) -fejlesztési koncepció A közszféra (a pályázó) operatív fejlesztési programja Az akcióterületen belüli út-, és közműhálózat felújításával, ill. fejlesztésével kapcsolatos feladatok Az akcióterületet feltáró út-, és közműhálózat felújításával, ill. fejlesztésével kapcsolatos feladatok A zöldterületek fejlesztésével kapcsolatos feladatok A magánszféra által a közszféra fejlesztései nyomán megvalósítható építési program

26 1.1. Az önkormányzatok településfejlesztési dokumentumai
A komplex településfejlesztési akcióterv tartalma 3. IV. Pénzügyi koncepció A akció megvalósításának átfogó pénzügyi terve A várható források A megvalósításhoz szükséges források Pénzügyi forgatókönyv

27 Az EU-csatlakozás után rendelkezésre álló források
1.1. Az önkormányzatok településfejlesztési dokumentumai és az Operatív Programok kapcsolódásai Az EU-csatlakozás után rendelkezésre álló források Strukturális Alapok Kohéziós Alap Közösségi kezdeményezések Magyar kormányzati támogatások Magántőke befektetések Vállalkozói források bevonása -PPP konstrukciók Társulati (lakossági) források Önkormányzati saját forrás Hitel

28 Településfejlesztési koncepció Településfejlesztési program
1.1. Az önkormányzatok településfejlesztési dokumentumai és az Operatív Programok kapcsolódásai Milyen út vezet a településfejlesztési tervtől az Operatív Programokig? /1/ Településfejlesztési koncepció Településfejlesztési program Prioritások és intézkedések meghatározása Településfejlesztési projektek definiálása

29 1.1. Az önkormányzatok településfejlesztési dokumentumai és az Operatív Programok kapcsolódásai
Milyen út vezet a településfejlesztési tervtől az Operatív Programokig? /2/ 5. A projektek Operatív Programokhoz való kapcsolódási lehetőségének vizsgálata: Feladat: projektvizsgálat az illeszthetőség szempontjából. „Milyen pénzügyi lehetőségek állnak rendelkezésre?” Válaszadás arra a kérdésre, hogy :”Milyen forrásból célszerű megvalósítani?” Mérlegelési szempontok: Hatékonyság, Időfaktor Objektív pénzügyi lehetőségek

30 1.1. Az önkormányzatok településfejlesztési dokumentumai és az Operatív Programok kapcsolódásai
Milyen út vezet a településfejlesztési tervtől az Operatív Programokig? /3/ 6. Az Operatív Program intézkedéseinek áttekintése 7. A Program-kiegészítő Dokumentum áttekintése 8. A megfelelő pályázati kiírás azonosítása 9. És ha nincs megfelelő pályázat? 10. A projekt módosítás lehetőségeinek vizsgálata 11. Illesztés a pályázati lehetőségekhez Megvalósításra szánt projektek illesztése a rendezési tervhez és a településfejlesztési akciótervekhez Szükség esetén rendezési terv módosítás


Letölteni ppt "Településfejlesztés 2009. 02. 26. Forman Balázs."

Hasonló előadás


Google Hirdetések