Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Tóth Sára Egyetemi docens

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Tóth Sára Egyetemi docens"— Előadás másolata:

1 Dr. Tóth Sára Egyetemi docens 2006. 09. 18.
CITOGENETIKA Dr. Tóth Sára Egyetemi docens

2 Genetikai variációk típusai
Nagyméretű: Kromoszóma számbeli Kromoszóma átrendeződések, kromoszómaszegment duplikációk, és deléciók Közepes: Szekvencia ismétlődések (repeatek) Transzpozonok Kis deléciók, szekvenciális és tandem repeatek (mikroszatelliták) Kicsi: Single Nucleotide Polymorphisms (SNP-k) Egyetlen bázist érintő inszerciók és deléciók (indelek)

3

4

5 A KROMOSZÓMÁK ALAKJA FÜGG
A fajtól Az osztódás típusától (mitózis vagy meiózis) Az osztódás fázisától (pl. profázis vagy metafázis)

6

7

8 G-sávos normál női karyotípus

9 G-sávos egér karyotípus

10 Kromoszóma festés

11 A KROMOSZÓMA RENDELLENESSÉGEK KIALAKULÁSA SZEMPONTJÁBÓL
KRITIKUS PONTOK Szerkezeti rendellenességek: telomérák, kromo- szóma törések Számbeli rendellenességek: centromérák, kine- tokor, mitotikus orsó

12

13 Szerkezeti kromoszóma rendellenességek

14 SZERKEZETI KROMOSZÓMA RENDELLENESSÉGEK CSOPORTOSÍTÁSA
A KROMOSZÓMA TÖRÉSEK SZÁMA ALAPJÁN

15 MEGFIGYELÉSEK A SZERKEZETI KROMOSZÓMA ABERRÁCIÓKKAL KAPCSOLATBAN I.
A töréspontok általában a nem-kódoló régiókban vannak. A kiegyensúlyozott hordozók általában normális fenotípusúak. Az átrendezett kromoszómák meiotikus párosodása gyakran abnormális. A kiegyensúlyozott hordozók esetén igen nagy a kiegyensúlyozatlan kromoszóma rendellenességű utód születésének kockázata. A kiegyensúlyozatlan rendellenesség súlyos fenotípusbeli elváltozást vagy halált okoz. Kivételek azonban előfordulnak.

16 MEGFIGYELÉSEK A SZERKEZETI KROMOSZÓMA ABERRÁCIÓKKAL KAPCSOLATBAN II.
Diploid szervezetek jobban tolerálják a genetikai anyag feleslegét, mint a hiányát. Egy deléció - méretétől és az elvesző gének milyenségétől függően - súlyos tüneteket vagy halált is okozhat. Azok a reciprok transzlokációk, ahol a töréspontok a géneken belül vannak, hibás géntermékhez és gyakorta tumor képződéshez vezetnek még a kiegyensúlyozott hordozókban is. A testvér kromatidák abnormális (a hossztengelyükre merőleges) szegregációja izokromoszóma kialakulásához vezethet.

17 Terminális deléció

18 Cri du chat szindróma (5p-)

19

20 Intersticiális deléció

21 Williams szindróma az elasztin génjének kieséséhez vezető mikrodeléció

22

23 Homológ kromoszómák duplikációja és deléciója egyenlőtlen crossing over következtében

24 Duplikáció

25 Reciprok transzlokáció

26 Ph1

27 Philadelphia kromoszóma (Ph1) kialakulása reciprok transzlokációval

28

29

30 Reciprok transzlokáció azonosítása FISH technikával
normális abnormális (transzlokáció)

31 Reciprok transzlokáció alternáló meiotikus szegregációja

32 Adjacent(szomszédos)-1 típusú meiotikus szegregáció

33 Kiegyensúlyozatlan (unbalanced) transzlokáció

34 Centrikus fúzió vagy Robertson-féle transzlokáció

35 t(13;14) centrikus fúzió

36 Inszerció

37 Pericentrikus inverzió

38

39 1 1 2 3 PPY(Bornean) PPY (Sumatran)

40 Paracentrikus inverzió

41 Hemophilia A-ra jellemző intrakromoszómális átrendeződés

42 Gyűrű kromoszóma

43

44

45 Izokromoszóma

46 A KROMOSZÓMA INSTABILITÁST JELLEMZI
a/ a kromoszóma törések nagy száma b/ a testvér kromatida kicserélődések nagy gyakorisága c/ a magasabb daganatképződési kockázat d/ DNS reparációs hibák

47 Fragilis X kromoszóma

48 Fragilis X szindróma

49

50 Bloom szindróma

51 Egészséges kontroll Bloom szindrómás beteg

52 Számbeli kromoszóma rendellenességek

53 Meiotikus non-diszjunkció I. Meiotikus non-diszjunkció
Meiózis II I. Meiotikus non-diszjunkció

54 Meiotikus non-diszjunkció II. Meiotikus non-diszjunkció
Meiózis I.

55 (a felismert terhességek %-ában)
Triszómia gyakoriság Anyai életkor

56 Down szindróma

57 Meiotikus non-diszjunkció és a Down szindróma

58 21 triszómia

59 4-ujjas redő („majombarázda”)

60 Down-kór várható gyakorisága/1000 születés
Anyai életkor

61 Főemlős 22 triszómia, egy Down szindróma ekvivalens karyotípus

62 13 triszómia

63 Patau szindróma

64 Patau szindróma

65 18 triszómia

66 Edwards szindróma

67 Edwards szindróma

68 Triploidia

69 SZÁMBELI NEMI KROMOSZÓMA RENDELLENESSÉGEK
Kromoszóma Szindróma Gyakoriság 1/2500 újsz. lány 1/ 850 újsz. fiú 1/1250 újsz. lány 1/ 950 újsz. fiú

70 45,X0 karyotípus

71 Turner szindróma 139,5 cm

72 Turner szindróma Pterygium colli

73 Turner szindróma Hydrops fetalis

74 47,XXY karyotípus

75 Klinefelter szindróma

76 47,XYY karyotípus

77

78 Spontán abortuszok abortusszal végződik
A felismert terhességek kb. 15 %-a spontán abortusszal végződik A terhesség alatti összes veszteség kb. 50% A spontán vetélések kb. 50 %-ában van kromoszóma rendellenesség Az élveszülöttek kb. 0,6 %-ának kromoszóma rendellenessége van

79 Spontán abrtumokban talált autoszómális
triszómiák aránya

80 Teknőctarka nősténymacska

81 X kromoszóma inaktiváció és a teknőctarka szőrzetszín kapcsolata

82 Az arezzoi etruszk kiméra

83 Egér kimérák

84 „Juhkecs” – juh-kecske kiméra

85 Üszökterhesség (mola hydatidosa) és a kettős megtermékenyítés

86 PRADER-WILLI SZINDRÓMA
OKA LEHET: Anyai UPD Apai 15q11-13 deléció Hibás imprinting

87 ANGELMAN SZINDRÓMA OKA LEHET Apai UPD Anyai 15q11-13 deléció
Hibás imprinting UBE3A mutáció

88 UNIPARENTÁLIS DISZÓMIA

89 A 15. kromoszóma triszómiája Bi-parentális öröklődés
anyai nondiszjunkciója A 15. kromoszóma triszómiája Anyai UPD Bi-parentális öröklődés normális apai diszjunkciója Az uniparentális diszómia (UPD) eredete I.

90 A 15. kromoszóma monoszómiája
Az uniparentális diszómia (UPD) eredete II. A 15. kromoszóma apai nondiszjunkciója: nulliszómia normális anyai diszjunkciója Anyai UPD A 15. kromoszóma monoszómiája Szomatikus duplikáció

91 Az uniparentális diszómia (UPD) eredete III.
Anyai UPD A 15. kromoszóma apai nondiszjunkciója: nulliszómia anyai nondiszjunkciója Gaméta komplementáció

92 Áramlási citometria

93 FISH és multikolor FISH

94 Multikolor FISH= fluoreszcensz in situ hibridizáció
vagy SKY = spectral karyotyping

95 CGH = Összehasonlító genom hibridizáció
Piros = hiány; zöld = többlet


Letölteni ppt "Dr. Tóth Sára Egyetemi docens"

Hasonló előadás


Google Hirdetések