Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közösségi munka. 1. A közösségi munka előnyei az egyéni és családi esetkezeléssel szemben A szociális munkások rendelkezésére álló eszközök rendszerint.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közösségi munka. 1. A közösségi munka előnyei az egyéni és családi esetkezeléssel szemben A szociális munkások rendelkezésére álló eszközök rendszerint."— Előadás másolata:

1 Közösségi munka

2 1. A közösségi munka előnyei az egyéni és családi esetkezeléssel szemben A szociális munkások rendelkezésére álló eszközök rendszerint elégtelenek azoknak a problémáknak a megoldására, amelyekkel a kliensek megjelennek a szolgálatnál Azok a problémák, amelyekkel az emberek megjelennek a szolgálatnál, rendszerint nem csak őket érintik A természetes támogató hálózatoknak kiemelt jelentősége van a mindennapi problémák megoldásában A szociális munka alapvető szemlélete az ökológiai perspektíva A közösségi erőforrások plusz forrást jelentenek A szociális munkásoknak általában van közösségi feladata

3 2. A közösségi munka készségei Általános szociális munkás készségek: kommunikációs készségek, közös tervezés, problémamegoldás, csoportokkal végzett munka készségei Sajátos közösségi munka tudás: Ismeretek: a közösség ismerete, a szervezet ismerete, a finanszírozási források ismerete, Készségek: csoportos döntéshozás készségei, PR, forrásteremtés, politikai szervezetekkel való együttműködés (lobbizás) Értékek: az oppressziót elutasító gyakorlat (empowerment), diszkriminációt elutasító gyakorlat

4 Ismeretek: I. A közösség ismerete 1.A közösség jellemzői: földrajzi, demográfiai, gazdasági, foglalkoztatási jellemzők, lakáskörülmények, nyitottság/zártság, belső szerveződés (szomszédság, egyházi közösségek, családi kapcsolatok, stb.), normák 2.Közösségi élet: belső kommunikáció, civil szervezetek, csoportok és kapcsolataik, hatalmi viszonyok, mennyire sikeresek a közös problémák megoldásában, részvételi minták 3.Önkormányzat: felépítése, a szociális bizottság munkája, munkatársak, 4.Intézményközi együttműködés 5.Programok és szolgáltatások: alapellátó intézmények, szakellátások

5 Ismeretek: II. A szervezet ismerete 1.A szervezet általános jellemzői: missziója, törvényi szabályozás, fenntartója, finanszírozása, 2.Sajátosságai: kapcsolatai más szervezetekkel, munkatársai, szervezeti kultúrája (pl. hogyan viszonyulnak a közösségi tevékenységhez), korábbi tapasztalatai a közösségi programokkal kapcsolatban, a változásokhoz való viszonya

6 Ismeretek: III. Finanszírozási források Milyen lehetséges finanszírozási források állnak a szociális szolgáltatások rendelkezésére? Milyen elvárásoknak kell eleget tennie a pályázónak? Vannak-e segítő szervezetek, amelyek támogatják a projekt kidolgozását? Érdemes-e / lehetséges-e hivatásos pályázatíró céghez fordulni? Hogyan és hol lehet megtanulni a pályázatírást?

7 Készségek: 1. Csoportos döntéshozás 1.Döntéshozó csoportok vezetése 2.Szükséglet-feltárás: a döntéseket megalapozó információ Felteendő kérdések: Miért van szükségünk az információra? Ki fogja használni az információt? Milyen fajta információra van szükségünk? Hol tudjuk az információt megszerezni? Kit kell még bevonni? Milyen információt kell folyamatosan gyűjteni?

8 Készségek: 2. PR Miért van szükség a PR-ra? A szolgáltatások lehetséges felhasználóinak elérése Hálózatfejlesztés (jelzőrendszer, intézményközi együttműködés, segítő hálók építése, forrásteremtés) A közvélemény formálása a szolgáltatások felhasználóival és a szolgáltatásokkal kapcsolatban Készségek: média megjelenés készségei

9 Készségek: 3. Forrásteremtés A lehetséges források feltárása: a helyi jótékonyság lehetséges formái, a lehetséges adományozók, intézményi szponzorok, ismert módszerek A módszerek kiválasztása Az együttműködők megtalálása Önkéntesek toborzása, felkészítése, a kapcsolat fenntartása Készségek: 4. Kapcsolat a politikai pártokkal, lobbizás

10 Értékek a közösségi munkában: I. Az elnyomás ellenes gyakorlat 1.Az elnyomás ellenes gyakorlat alapkérdése: a hatalom egyenlőtlen elosztása 2.Célja: az egyenlőtlen hatalom-megosztás megváltoztatása 3.Legfőbb módszere: az érdekérvényesítési esélyek növelése/hatalomhoz juttatás/képessé tevés (empowerment) 4.A segítő gyakorlat helyszíne a helyi vagy sorstársi közösség

11 Értékek a közösségi munkában: II. A diszkriminációt elutasító gyakorlat 1.A diszkriminációt elutasító gyakorlat alapkérdése: a másság elfogadása, az emberi és állampolgári jogokhoz való egyenlő hozzáférés 2.Célja: a társadalmi kirekesztés megszüntetése ill. megakadályozása az érintettekkel közös fellépéssel 3.Legfőbb módszere: az érdekérvényesítési esélyek növelése (empowerment), közvetlen politikai akció, sajátos szolgáltatáspolitikával létrejött szolgálatok létrehozása (pl. feminista szolgálatok) 4.A segítő gyakorlat helyszíne a helyi vagy sorstársi közösség

12 Köszönöm a figyelmeteket.


Letölteni ppt "Közösségi munka. 1. A közösségi munka előnyei az egyéni és családi esetkezeléssel szemben A szociális munkások rendelkezésére álló eszközök rendszerint."

Hasonló előadás


Google Hirdetések