Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Civil szerepek és civil szereplők

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Civil szerepek és civil szereplők"— Előadás másolata:

1 Civil szerepek és civil szereplők
2009. november 10.

2 Alapkérdés: .. Ki vagyok én?

3 1. Az ember testileg 2. Intraperszonális szint 3. Interperszonális szint 8. 7. 4. Család, más kiscsoport 6. 5. 5. Helyi közösség 4. 3. 6. Adott kultúra 2. 1. 7. Nemzet, állam 8. Társadalom Welch: Humán öko-rendszer 1987.

4 A társadalom felépítése
A társadalom különböző rétegei eltérő pozíciókra bonthatók Az egyes pozíciókban sajátos tevékenységeket, feladatokat kell ellátnunk A pozíciókhoz szerepek társulnak Az adott pozíciókhoz kapcsolódó szerepeket viselkedési minták határozzák meg „A szerep emberi kapcsolataink egyik legfontosabb szabályozó tényezője.” (Csepeli, 1986)

5 Minden társadalom szerepek és normák alapján strukturálódik.
Az azonos normák és szerepek, azonos érdekek és hasonló problémák alapján csoportok és közösségek jönnek létre, melyek a társadalmi integráció alapjául szolgálnak.

6 A csoportok lehetnek: Informális csoport Formális csoport
Vonatkozási csoport

7 (R. Castel: a kirekesztés dimenziói)
Támogató, megtartó közösségek Társadalmi beilleszkedés zónája Anyagi veszélyeztetés zónája Társadalmilag elismert munka Munka hiánya Társadalmi veszélyeztetés zónája Társadalmi kirekesztés zónája Közösségek hiánya

8 A társadalmi kohézió és integráció alapja a normáknak, az önként vállalt elvárásoknak és szabályoknak való megfelelés. Melynek a civil szervezetek, mint formalizált csoportok kiváló lehetőséget biztosítanak.

9 A civil szervezetek jellemzői
Formálisan is intézményesültek Függetlenek az államtól Nem haszonelvűek Autonóm döntéshozók Önkéntességen alapulnak Politikailag és vallásilag függetlenek

10 „A civil társadalom egyrészt a magánszférától (családtól, klántól) elkülönülő, másrészt az államtól független egyéni kezdeményezések sokasága.” /Adam Fergusson, 18.sz./

11 A civil szervezet az emberek intézményesült csoportja, amely közös cél elérése érdekében jön létre.

12 A nonprofit szervezet mely, nem fejt ki üzleti tevékenységet és bevételeit nem osztja fel a tagok között, hanem küldetése teljesítésére használja fel azt

13 Civil szervezetek sajátosságai
Vannak céljai, küldetéstudata Meghatározza az eszközöket, amikkel céljait elérheti Állandó tagsága van és belső struktúrája Megjelenik a tágabb közösség előtt Van neve, megszólítható Van címe, ahol megtalálható Van vezetője, aki elérhető Rendelkezik anyagi eszközökkel, gazdálkodik

14 Civil szervezetek típusai
Alapítványok Egyesületek Közhasznú szervezetek Kiemelten közhasznú szervezetek Jótékonysági alapok Nonprofit gazdasági társaságok (Szövetkezet, Nonprofit Bt. Nonprofit Kft.)/

15 A magyar nonprofit szektor jogi szabályozásának változásai
Nonprofit törvény Egyesülési törvény Adókedvezmények Közhasznúsági törvény

16 Tevékenységi területek szerint
Kultúra, oktatás Sport, szabadidő Egészségügy, szociális Környezetvédelem, településfejlesztés Polgári védelem, jogvédelem, közbiztonság Szakmai, gazdasági érdekvédelem Többcélú adományosztás Nonprofit szövetségek

17 Funkciók szerint Adományosztó Adománygyűjtő Szolgáltatásokat nyújtó
Érdekvédelmi Felhalmozási célú, önsegélyező Társadalmi érintkezést szolgáló, klubjellegű Rekreációs, képességfejlesztő Állami tevékenységet átvállaló Önsegítő

18 A civil szervezetek társadalmi szerepe
Értékorientáció Információ csere Szükségletek artikulációja Szolgáltatási innováció Közösségi cselekvés, akciók Társadalomlélektani integráció biztosítása Nyilvánosság Proaktív érdekérvényesítés Társadalmi részvétel Tiltakozó mozgalmak, demokratikus kontroll

19 Hálózatok, szövetségek
Civil Egyeztető Fórum (Regionális, kistérségi) Ágazati, szakmai Területi szerveződésű Érdekképviseleti

20

21 „Játszanak. Megjátsszák azt, hogy játszanak
„Játszanak. Megjátsszák azt, hogy játszanak. Ha jelét adom, hogy tudom hogy játszanak, megszegem a szabályokat és büntetést kapok.” Laing: Gubancok

22 Játszmáink eredménye „0” összegű játszma nyertes – vesztes
Nem „0” összegű játszma vesztes – vesztes nyertes - nyertes

23 A játék halálosan komoly!
Az egyetlen szabály, ami ennek a játéknak véget vethet, a tisztesség - bizalom - tolerancia.

24 Köszönöm a figyelmet! G. Szendrák Dóra


Letölteni ppt "Civil szerepek és civil szereplők"

Hasonló előadás


Google Hirdetések