Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Készítette: Magyar Orsolya

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Készítette: Magyar Orsolya"— Előadás másolata:

1 Készítette: Magyar Orsolya
6. A mellékelt kutatási jelentés alapján ismertesse annak szerepét a piackutatásban! Mutassa be szerkezetét, legjellemzőbb tartalmi elemeit! Vizsgálja meg, hogy a mellékelt dokumentum megfelel-e a kutatási jelentéssel szemben támasztott követelményeknek! Készítette: Magyar Orsolya

2 A piackutatás lényege, folyamata
A piackutatás : vállalati marketing eredményes felhasználásához szükséges információk felkutatása rendszerezése szelektálása értékelése.

3 A piackutatás lényege, folyamata
Marketingkutatás Piaci aktivitás Árkutatás Elosztáskutatás Reklámkutatás Vállalaton belüli kutatások költségelemzés kapacitásprogram reklámprobléma Értékesítési piac Piaci potenciál Értékesítési potenciál Piaci volumen Beszerzési piac Munkaerőpiac Tőkepiac Nyersanyagpiac Piackutatás

4 A piackutatás folyamata
A probléma és a kutatás tárgyának meghatározása, pontosítása, aprólékos kibontása A kutatási terv elkészítése Az adatok megszerzése, összegyűjtése Az adatok ellenőrzése, kiegészítése, elemzése, értékelése Megállapítások tétele, javaslatok, prognózis készítése.

5 A probléma megfogalmazása, pontosítása, aprólékos kibontása
A kutatás elhatározását mindig valamilyen aktuális probléma felmerülése, valamint annak megoldására való törekvés jellemzi. (csökken a forgalom, új terméket akarunk bevezetni stb.). A problémából kiindulva kell a pontos piackutatási célt meghatározni. Ez nagyon fontos feladat, mert meghatározza a kutatás módjait és költségeit.

6 A kutatási terv előkészítése, felépítése
A rendelkezésre álló idő és pénzügyi keret függvényében elkészítjük a kutatási tervet. Ebben az alábbi kérdésekre kell választ adni: Miért, mi célból történik a kutatás? A célban megfogalmazott kérdéseket milyen konkrét feladattá alakítjuk át? Hipotézis - mit vár a megrendelő a kutatástól? Honnan szerezzük be az információkat? Kiket fogunk megkérdezni? Milyen mintavételt alkalmazunk? Hogyan, milyen módszerrel vizsgáljuk? Milyen kutatási segédanyagokat használunk? Kik a vizsgálat felelősei? (munkatársak, szakértők, egyéb résztvevők) Mennyibe fog kerülni a kutatás? Mi a kutatás határideje?

7 A vizsgálat végrehajtása
A kutatási terv jóváhagyása után megkezdődhet a vizsgálat szervezése. Ennek során megtörténik a kérdőívek szerkesztése, sokszorosítása, a kérdezőbiztosok betanítása. Az adatok begyűjtése után az információkat feldolgozzák, táblázatokba, grafikonokba rendezik, majd az eredményeket szövegesen is elemzik.

8 Az eredmények összegzése
A kutatási eredményeket a kutatási zárójelentésben foglaljuk össze. A tudományos igényű kutatási beszámolókban fel kell tüntetni a meghatározó módszertani elemeket is, például, hogy milyen módszerrel történt a mintavétel, milyen az eredmények megbízhatósága stb.

9 Az eredmények felhasználása, visszacsatolás
A megállapításokat a legfontosabb marketing döntések szerint kell felsorakoztatni. A cél, hogy csökkenjen a döntéshozók bizonytalansága és a kutatás eredményeként választási lehetőségeket lehessen felvázolni.

10 A kutatási jelentés szerepe a piackutatás folyamatában
Primer információ gyűjtése

11 A kutatási jelentések jellemző szerkezeti felépítése
Kísérőlevél Címoldal Tartalomjegyzék Bevezetés Vezetői összefoglaló Módszertan Kutatás eredményei Következtetések Javaslatok

12 A táblázatok, grafikonok szerepe a kutatási jelentésben
Szemléletesség Leolvasható adatok Átlátható Értelmezhető Eltéréseket jól mutatja

13 A melléklet vizsgálata az elméletben tanultak és a fenti szempontok alapján


Letölteni ppt "Készítette: Magyar Orsolya"

Hasonló előadás


Google Hirdetések